Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOTJęzyk polski Tytuł lekcjiCo ożywiło posąg – miłość czy doskonałość dzieła? Czas trwania lekcji45 mnut Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać analizowania informacji słownikowej (s.mtologiczny, wikipedia) dostrzegania uniwersalności mitów charakteryzow ania postaci dostrzegania roli miłości i sztuki w życiu człowieka krytycznego ocenia faktów wyrażania opinii i szanowania opinii innych definiowania pojęcia mit rozbudzania w sobie motywacji do podejmowania działań polonistycznych

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć Poznanie mitu o Pigmalionie. Rozumienie postaw artystów. Wskazywanie określeń kojarzących się z postacią artysty. Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów Ocenianie kształtujące: pytania dotyczące przeczytanego przez uczniów tekstu. Ocenianie podsumowujące: ocena za aktywną postawę na lekcji. Zdobycie wiedzy. Poznanie opinii innych. Poznanie utworów, które wykorzystują motyw Pigmaliona. Zadowolenie z osiągniętego sukcesu.

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Pojęcia wolność, ograniczenie, artysta, mit. Umiejętność: dostrzeganie dylematów artysty. Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). Przygotowanie kartek do zapisywania skojarzeń związanych z osobą artysty. Przygotowanie sprzętu multimedialnego. Stworzenie właściwej atmosfery w klasie, która sprzyja dyskusji.

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Zbierają wyrazy związane z pojęciem artysta. Charakteryzują Pigmaliona. Odpowiadają na pytanie postawione w temacie lekcji. Dyskutują o roli artysty w społeczeństwie, o jego osobistych postawach i wyborach. Analizują informację ze słownika mitologicznego i wikipedii. Wymieniają cechy mitu. Rozważają możliwość pisania bloga. Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. Podręcznik TO LUBIĘ! Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. pl.wikipedia.org/wiki/Pigmalion

7 (jak było w klasie) ZDJĘCIE

8 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH ZAZNACZYĆ JAKIE DOBRE PRAKTYKI BYŁY WYBIERANE PRZEZ CIEBIE Np.USUŃ NIEWYKORZYSTANE, POZOSTAW WYBRANE;

9 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy I przyznawać się do nich Pozwól uczniom doświadczać częściowo samolubnych motywacji I przyznawać się do bycia częściowo samolubnym Niech zrozumieją wpływ zaufania Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: Przeprowadzanie dialogu Przeprowadzanie negocjacji Zyskiwanie wspólnego zrozumienia Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

10 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA 1.TEMPO LEKCJI (UCZEŃ POKAŻE CZERWONY KOLOR, GDY NIE ROZUMIE NAUCZYCIELA, NAUCZYCIEL PROSI INNEGO UCZNIA, ABY WYJAŚNIŁ)

11 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Stawianie wymagań i dawaniu wsparcia Budowanie klimatu grupy, atmosfery… Dobra praktyka (Programy GCPU): Uczymy „miłości” do przedmiotu wykorzystując elementy profilaktyki rówieśniczej

12 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: Narzędzie: Url:

13 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

14 AUTO-EWALUACJA – TEMAT Uczniowie podczas lekcji interpretowali mit. Wyrażali własne zdanie nt. zachowania Pigmaliona. Dyskutowali o roli twórcy w społeczeństwie. O relacjach twórca – dzieło, twórca – odbiorca. Pojawiły się różne opinie. Uczniowie sprzeczali się, ale nie kłócili. Każdy miał prawo do samolubnych motywacji, pozostaniu przy własnym zdaniu, ale też zmiany go pod wpływem argumentacji kolegów. Uczniowie wypowiadali się otwarcie, gdyż czują się w swoim zespole bezpiecznie. Daje im to możliwość ciągłego podnoszenia swoich umiejętności i bycia otwartym na nowe sytuacje.

15 AUTO-EWALUACJA – DYDAKTYKA Uczniowie posiadali czerwone kartki, dzięki którym mogli sygnalizować, który element lekcji jest dla nich niezrozumiały lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Sytuacja taka miała miejsce tylko jeden raz. Jeden z uczniów zasygnalizował, iż nie rozumie związku miedzy skromnością rzeźby a brakiem ruchu. Pomocy udzielił inny uczeń. Wyjaśnił, iż wg niego osoby skromne są często nieśmiałe, nie podejmują same działań, nie chcą ryzykować, a więc tak jak rzeźba Pigmaliona nie chcą się poruszyć. Wyjaśnienie to rozwiało wątpliwości pytającego.

16 AUTO-EWALUACJA – PROFILAKTYKA Uczniów uczę „miłości” do przedmiotu. Chcę ich zachęcić do podejmowania działań polonistycznych, a więc czytania, interpretowania, wyrażania zdania i tworzenia własnego tekstu. Wszystkie elementy wystąpiły w zaplanowanym przeze mnie temacie lekcji. Rozmawialiśmy o roli artysty, dylematach, jakie towarzyszą jego życiu, relacjach z otoczeniem. Uczniowie swobodnie wypowiadali się, gdyż już w pierwszej klasie dowiedzieli się, że na języku polskim każdy ma prawo wyrazić własną opinię, musi ją jedynie uargumentować i może liczyć na moje wsparcie.

17 AUTO-EWALUACJA – TECHNOLOGIA Obszar: zarządzanie i dzielenie się informacjami Narzędzie: WIKIPEDIA Url: www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org Wykorzystana technologia uatrakcyjniła lekcję.

18 INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE Temat był dla uczniów interesujący. Dyskusja była żywa. Pojawiły się różne opinie nt. relacji artysta-dzieło, artysta-odbiorca. Dostrzegli ponadczasowość tematu, podawali przykłady współczesnych artystów, którzy stają przed wyborem wolność, odpowiedzialność, misja. Chętnie podjęli propozycję pisania bloga, którego autorem jest Pigmalion. Umówiliśmy się, że tworzymy grupę zamkniętą. Każdy uczeń pisze blog, każdy następie będzie wchodził w rolę recenzenta blogów swoich kolegów ( jest to forma pracy domowej ).

19 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Imię nazwisko: Beata Bukowska Kontakt e-mail: beatabukowska@poczta.onet.eu Gdańsk, dn: 8.10.2014


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google