Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata Uczniowska Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel ….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata Uczniowska Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel …."— Zapis prezentacji:

1 Debata Uczniowska Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel ….

2 Materiał wykorzystany do realizacji zadania 1 Załącznik 1 Kilka słów o szkolnej debacie Załącznik 2 Scenariusz debaty Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Załącznik 3 Test sprawdzający dla ucznia Załącznik 4 Dowody realizacji – uzupełnione testy sprawdzające,prezentacja

3 Adresaci: Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp

4 Termin realizacji: 8 listopad 2011 rok

5 Załącznik 1 Kilka słów o szkolnej debacie Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Debata oksfordzka – rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. W debacie wypowiadają się obie strony - zwolennicy tezy i antytezy… Cele szkolnego debatowania: Kształtowanie postaw obywatelskości, patriotyzmu, więzi z Ojczyzną Kształtowanie umiejętności swobodnej wypowiedzi, umiejętności słuchania, stosowania zasady szlachetnego minimalizmu w przemawianiu Kształtowanie elegancji języka, umiejętności stosowania barwnej argumentacji Odwoływanie się do doświadczeń publiczności (przykładów podawanych przez uczniów) Odnajdywanie i interpretowanie informacji na podstawie fragmentu tekstu

6 Załącznik 2 Scenariusz przebiegu debaty Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Przebieg debaty 1.Przywitanie uczniów biorących udział w debacie Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel 2. Wybór moderatora, określenie jego obowiązków 3. Przedstawienie tematu debaty, celów szczegółowych oraz przewidywanych efektów

7 cd… 4. Rozdanie materiałów pomocniczych: materiał szkoleniowy dla wychowawców słowniczek podstawowych pojęć fragmenty Konstytucji Schemat Role jakie może pełnić uczeń w społeczeństwie Schemat Sieć kontaktów (przynależność do grup) Bristol, flamastry Kreda 5. Rozpoczęcie części właściwej

8 Część właściwa - debata etap I Człowiek jako istota społeczna (zakres treści w materiałach dla wychowawców)- pogadanka Pytanie do uczniów Jakie doświadczenia, grupy społeczne, poszczególni ludzie wywarli na Tobie (uczniu) największe znaczenie? Odpowiedzi uczniów Dyskusja na temat przedstawionych przykładów

9 etap II Rola jednostki w społeczeństwie (zakres treści w materiale dla nauczycieli ) – pogadanka z elementami dyskusji Wykorzystanie schematu Role jakie może pełnić uczeń w społeczeństwie Wspólna dyskusja nt. podawanych przykładów Wspólne formułowanie definicji : jednostka społeczna społeczeństwo,zbiorowość,więź społeczna Korzystanie z podręcznego słownika Podsumowanie etapu II

10 etap III Uczeń obywatel - prawa –wolności - przywileje I obowiązki Nauczyciel rozpoczyna dyskusję np. Gdy mówię jestem obywatelem polskim, mówię moim państwem jest Polska… Wyjaśniamy wspólnie terminy: obywatel,obywatelstwo Kolejno analizujemy wybrane fragmenty Konstytucji Definiujemy :państwo, naród, prawo, wolność Analizujemy fragmenty Konstytucji (czytamy, dyskutujemy, podajemy przykłady) Podsumowanie etapu III

11 etap IV Test sprawdzający wiedzę z zakresu treści poznanych w trakcie szkolnego debatowania 6. Zakończenie zajęć

12 Załącznik -test Fragment test sprawdzającego Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Drogi Uczniu ! imię i nazwisko – umieść w tytule wiadomości zwrotnej Uzupełniony test prześlij na adres zsz_olszewski@onet.p Przeczytaj uważnie pytania i sugerowane odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz kolorem zielonym. Zadania (pytania)11,12,13 uzupełnij zgodnie z poleceniem. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskujesz 1 pkt. Klasa- ……… Cały test został umieszczony w odrębnym dokumencie……

13 Materiał szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów do debaty został przygotowany m.in. w oparciu o Materiał pomocniczy Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń podręcznik Z demokracją na Ty pod red. T. Merty, wyd. Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Przewodnik młodego obywatela pod red. T. Merty i A. Pacewicz wyd. Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz http://www.ceo.org.plhttp://www.ceo.org.pl Opracowała Anna Szeliga-Kuźniar


Pobierz ppt "Debata Uczniowska Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel …."

Podobne prezentacje


Reklamy Google