Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Dobry zawód - pewna przyszłość,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Dobry zawód - pewna przyszłość,"— Zapis prezentacji:

1 "Dobry zawód - pewna przyszłość,
program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

2 Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego
w białostockich szkołach zawodowych i dostosowanie go do potrzeb gospodarki miasta i regionu w ciągu 12 miesięcy. Uczestnikiem projektu może być uczeń ze szkół zakwalifikowanych do projektu, który złoży formularz rekrutacyjny i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

3 Wartość projektu – 2 mln zł
Wkład własny Miasta Białegostoku – 300 tyś. zł Dofinansowanie unijne – 1,7 mln zł Realizacja projektu

4 w ramach projektu wsparcie uzyska 950 uczniów z w/w placówek
SZKOŁY SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Białymstoku\ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku w ramach projektu wsparcie uzyska 950 uczniów z w/w placówek

5 NASTEPUJĄCE DZIAŁANIA
PROJEKT OBEJMUJE NASTEPUJĄCE DZIAŁANIA Zajęcia wyrównawcze dla uczniów Zajęcia przygotowujące do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Warsztaty rozwoju osobistego i poruszania się po otwartym rynku pracy Kursy kwalifikacyjne Rozwijanie kompetencji kluczowych Targi i wycieczki naukowo-technologiczne Branżowe praktyki zawodowe u pracodawców

6 Szkolenie z języka angielskiego w środowisku branżowym :
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów: * Matematyka * Język angielski Szkolenie z języka angielskiego w środowisku branżowym : * ZSZ – branża budowlana * TZ – branża budowlana

7 Warsztaty rozwoju osobistego i poruszania się po otwartym rynku pracy
Badanie profilu osobowości i predyspozycji zawodowych wykonane online

8 dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku
Kursy kwalifikacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku Kurs dekarza kurs spawania metodą MAG Kurs operatora wózków widłowych Kurs operatora koparko-ładowarki Kurs prawa jazdy kat. C i B Kurs carvingu Kurs baristy Kurs wizażu i stylizacji Kurs Matrix – stylizacja i koloryzacja włosów Kurs z pomocy przedmedycznej Szkolenie z użytkowania programu komputerowego Auto - Cad

9 Kurs baristy Warunkiem uczestniczenia w kursie jest nauka w zawodzie kucharz małej gastronomii lub cukiernik i kwalifikacja na podstawie regulaminu rekrutacji Szkolenie Barista obejmuje między innymi: kulturę picia kawy, różne sposoby parzenia kawy, czynniki wpływające na idealne espresso, sztukę spieniania mleka wraz z techniką latte art /wzory na kawie/ Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

10 Kurs wizażu i stylizacji
Warunkiem uczestniczenia w kursie jest nauka w zawodzie fryzjer i kwalifikacja na podstawie regulaminu rekrutacji . Celem kursu jest nauka i zdobycie umiejętności w zakresie kreowania wizerunku, stylizacji fryzjerskiej i ubioru oraz technik wykonywania makijażu Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

11 Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Kurs carvingu Warunkiem uczestniczenia w kursie jest nauka w zawodzie cukiernik lub kucharz małej gastronomii i kwalifikacja na podstawie regulaminu rekrutacji Celem kursu jest nauka i zdobycie umiejętności rzeźbienia i tworzenia dekoracji w owocach i warzywach Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

12 Kurs operatora wózków widłowych
Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku. Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami widłowymi. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami. Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych spalinowych i akumulatorowych. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim!

13 Kurs spawania metodą MAG
Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku. Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem Książeczki spawacza, Międzynarodowego świadectwa egzaminu spawacza oraz Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Warunkiem dopuszczającym do udziału w kursie jest dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza Medycyny pracy!

14 Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Kurs dekarza Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania prac i czynności w zawodzie dekarz Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Warunkiem dopuszczającym do udziału w kursie jest dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza Medycyny pracy!

15 Kurs prawa jazdy kat. B Kurs prawa jazdy kat. C
Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku. Warunkiem uczestniczenia w kursie kat. C jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie prawa jazdy kat. B

16 Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat
Kurs operatora koparko-ładowarki Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania koparko-ładowarką. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania koparko-ładowarką. Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku.

17 KRYTERIA REKRUTACJI DO KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
w kolejności: uczniowie o najwyższej średniej ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego; uczniowie o najniższych dochodach netto za 2009r. na osobę w rodzinie; uczniowie zameldowani na obszarach wiejskich. przy kursach na prawo jazdy, kursach spawacza, operatora wózków widłowych, koparko- ładowarki; wiek: uczniowie, którzy do końca maja 2011 roku ukończą18 lat, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kursu.

18 PRAKTYKI ZAWODOWE Część uczniów biorących udział w projekcie odbędzie 10- ciodniowe praktyki zawodowe u pracodawców. zgodnie z wybranym przez ucznia kursem kwalifikacyjnym.

19 Targi Budowlane "Budma" Poznań styczeń 2011r.
Kosmetyczne Salon Look - Poznań kwiecień 2011r.

20 naukowo-technologiczne
Wycieczki naukowo-technologiczne Dębica TIKURILLA Polska SA Producent Farb i Powłok Dekoracyjnych

21 naukowo-technologiczne
Wycieczki naukowo-technologiczne Ostrołęka Ytong Polska Producent materiałów budowlanych

22 WYJAZDY KRYTERIA REKRUTACJI
w kolejności: uczniowie biorący udział w Projekcie, okazujący zaangażowanie oraz systematyczność udziału w zajęciach w ramach projektu, 2) uczniowie o najwyższej średniej ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego, 3) uczniowie o najniższych dochodach netto za 2009r. na osobę w rodzinie, 4) uczniowie zameldowani na pobyt stały na obszarach wiejskich.

23 Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani
do udziału w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia wniosku. Szczegółowy REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego dostępny: u koordynatora Projektu: mgr Elżbieta Holcman – pokój nr 40 oraz na stronie internetowej Szkoły oraz MODM

24 Zapraszamy do udziału w projekcie.
"Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku" Zapraszamy do udziału w projekcie. Szkolny koordynator projektu: mgr Elżbieta Holcman


Pobierz ppt ""Dobry zawód - pewna przyszłość,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google