Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie Starym w województwie wielkopolskim.

4 ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego zamrażanie towarów w nowoczesnej komorze zamrażalniczej składowanie towarów spożywczych w chłodniach składowych specjalistyczne usługi transportowe: przewóz żywca i towarów spożywczych GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA

5 HISTORIA 1990 Marek Duda zakłada przedsiębiorstwo Handel i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze 1996 Firma przyjmuje formę prawną spółki cywilnej o nazwie ZM MBM DUDA S.C. 1999 Powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2002 Zakłady Mięsne DUDA zostają przekształcone w spółkę akcyjną oraz uruchamiają nowoczesny kompleks produkcyjny Spółka prowadzi proces związany z pierwszą publiczną emisją akcji.

6 DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE FIRMY Kapitał zakładowy i liczba głosów na WZA Z akcjami nie jest związane żadne uprzywilejowane.

7 WŁADZE SPÓŁKI Prezes Zarządu: Bogna Duda – Jankowiak Wiceprezes Zarządu: Paweł Sroka Rada Nadzorcza: Przewodniczący: Jerzy Rey Wiceprzewodniczący: Grzegorz Leszczyński Członek Rady Nadzorczej: Mirosław Węcłaś Zarząd:

8 Zarząd Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dyrektor Administracji Dyrektor Handlowy Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Dział Księgowości Kasa Kadry BHP Ochrona Środowiska Dział Jakości Biuro Eksportu Biuro Prawne Dział Dozoru Dział Handlowy Dział Produkcji Dział Skupu Dyrektor Transportu Dział Logistyki Dział Transportu Dyrektor Techniczny Dział Inwestycji Dział Techniczny Pełnomocnik Zarządu STRUKTURA ORGANIZACYJNA

9 BRANŻA MIĘSNA W POLSCE WCZORAJ duże rozdrobnienie rynku bardzo zróżnicowany poziom technologiczny i sanitarny firm mała ilość firm specjalistycznych stabilizacja popytu na mięso czerwone przy cyklicznych wahaniach podaży trzody

10 BRANŻA MIĘSNA W POLSCE DZISIAJ W drodze do Unii Europejskiej: konsolidacja dużych i średnich firm upadek i likwidacja małych firm wzrost spożycia mięsa kosztem spożycia wędlin Koncentracja sprzedaży poprzez wzrost znaczenia nowych kanałów dystrybucji: supermarketów i hipermarketów Zmniejszanie się nadwyżki podaży nad popytem oraz zmiana struktury spożycia na rzecz wzrostu spożycia mięsa nieprzetworzonego kosztem wędlin

11 BRANŻA MIĘSNA W POLSCE JUTRO normy HACCP, ISO wymogi fitosanitarne Szansa dla dużych, wyspecjalizowanych zakładów, które dokonały tych inwestycji. duże nakłady finansowe Przystąpienie do Unii Europejskiej Powolny lecz systematyczny wzrost cen mięsa oraz kontynuacja zmiany struktury spożycia.

12 specjalizacja duża skala działania lokalizacja w największych zagłębiach produkcji żywca wieprzowego: minimalizacja kosztu dowozu żywca zmniejszenie skutków wahań cen na rynku żywca wieprzowego nastawienie na klienta hurtowego: - sieci handlowe - eksport - zakłady przetwórstwa mięsnego - hurtownie mięsa ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI

13 Efektywność wyrażona w racjonalności zatrudnienia ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI INDYKPOLMORLINYSOKOŁÓW 20012002*20012002*20012002* sprzedaż / l.zatrudnionych 304,9bd348,7368,3213,8261,1 zysk / l. zatrudnionych 2,4strata ŚREDNIODUDA 20012002*20012002*2002E2003E sprzedaż / l. zatrudnionych 289,1314,7536,0527,2564,3674,2 zysk / l. zatrudnionych 2,4strata7,011,916,422,5 Dane w tys. zł E prognoza Zarządu *uwzględniono IV kw. 2001 i I-III kw 2002 Z sektora drobiarskiego wybrano Indykpol jako spółkę o najlepszej kondycji finansowej.

14 Uzyskanie: - certyfikatów jakości HACCP (grudzień 2002) - eksportowych uprawnień unijnych (styczeń-luty 2003) - ISO 9001:2000 i ISO 14001 (marzec 2003) ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI wejście do nowego segmentu rynku - dostawy do przedsiębiorstw eksportujących produkty do UE rozszerzenie współpracy z hipermarketami progresja eksportu na rynki europejskie

15 ZM DUDA S.A. osiąga stały zysk na ubitej sztuce niezależnie od okresowych wahań cen skupu. zysk firmy i udział w rynku ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI liczba ubitych sztuk

16 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY A SZTUKI PRZETWORZONE

17 wysoka jakość oferowanych produktów łatwość dostosowywania oferty do potrzeb i wymagań odbiorców umowy z dużymi kontrahentami zdolność do kompleksowego przerobu surowców rzeźnych duże wykorzystanie mocy produkcyjnych MOCNE STRONY SPÓŁKI

18 zakład przystosowany do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej działanie proekologiczne minimalizujące wpływ na środowisko naturalne doświadczenie i wysokie kwalifikacje menedżerów konkurencyjność cenowa wysoka wydajność pracowników MOCNE STRONY SPÓŁKI

19 SŁABE STRONY SPÓŁKI charakterystyczne dla branży krótkie terminy płatności zobowiązań i długie okresy spływu należności duże zapotrzebowanie na środki obrotowe potrzebne do finansowania zakupów u indywidualnych dostawców surowca częściowe uzależnienie od współpracy z dużymi partnerami handlowymi

20 SZANSE ścisła współpraca z sieciami handlowymi o wzrastającym znaczeniu na rynku wysoce dynamiczna zmiana struktury eksportu o identycznym charakterze jak na rynku krajowym elastyczność i dostosowywanie się do wymogów rynku dbałość o wizerunek firmy

21 ZAGROŻENIA rosnąca konkurencja i umacnianie pozycji znaczących podmiotów krajowych możliwość napływu tańszych – dotowanych i wysokiej jakości produktów z krajów UE skokowe zmiany cen żywca występowanie ogólnoświatowych zagrożeń zdrowotnych wśród zwierząt hodowlanych

22 WAŻNI KLIENCI I PARTNERZY sieci handlowe firmy zagraniczne - eksport Agencja Rynku Rolnego zakłady przetwórstwa mięsnego hurtownie mięsa

23 W ciągu ostatnich dwóch lat Zakłady Mięsne DUDA S.A. podwoiły przychody. Przychody osiągną na koniec roku ponad 220 mln zł. Obecny udział firmy w rynku mięsnym wynosi 5%. Spółka planuje jego zwiększenie do 10% w perspektywie 2 lat. UDZIAŁ W RYNKU

24 STRUKTURA SPRZEDAŻY udział procentowy eksportu w przychodach udział procentowy sprzedaży do sieci super i hipermarketów w przychodach Wybrane elementy struktury sprzedaży Emitenta

25 DOKONANIA SPÓŁKI drugie miejsce w rankingu firm z branży mięsnej za rok 2001 miesięcznika BOSS Rolnictwo certyfikat PROMOTOR EKOLOGII - II i III edycji konkursu Przyjaźni środowisku pod patronatem Prezydenta RP tytuł Firma przyjazna środowisku w IV edycji konkursu - za całokształt wkładu na rzecz ochrony środowiska statuetka ZŁOTEJ SZYNKI 2000 – za wzorową współpracę z grupami producenckimi

26 PRZYCHODY I ZYSKI SPÓŁKI

27 zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych rozbudowa ubojni dostosowanej do wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej zwiększenie kapitału obrotowego zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu żywca i mięsa budowa nowoczesnego zaplecza surowcowego CELE EMISJI

28 Kapitał zakładowy 23 mln złotych Liczba oferowanych akcji 1 mln do 2 mln sztuk Cena emisyjna 1 akcji 20,0-26,0 złotych Wartość oferty 20 do 52 mln złotych Kapitał własny Spółki po ofercie 52,3 do 82,3 mln złotych Wartość Spółki po ofercie 66 do 111,8 mln złotych Docelowy rynek notowań Rynek równoległy notowania ciągłe Udział nowych Akcjonariuszy w Spółce 30,3% do 46,5% akcji i głosów na WZA OPIS EMISJI

29 Cena akcji: 20 zł 2003 E 20021 mln akcji2 mln akcji nowej emisji P/E7,146,868,93 P/BV1,431,071,05 P/S0,210,230,30

30 EMITENT NA TLE BRANŻY dane w tys. zł E prognoza Zarządu *uwzględniono IV kw. 2001 i I-III kw 2002 Z sektora drobiarskiego wybrano Indykpol jako spółkę o najlepszej kondycji finansowej.

31 PODSUMOWANIE Jasno sprecyzowany cel i pozycja w branży, jaki mają osiągnąć Spółka i Akcjonariusze. Zespół przekonany o celowości drogi i zdolny ją pokonać. Umiejętność i chęć podzielenia się władzą, firmą, zyskami i odpowiedzialnością. Biznes z gospodarzem. Można im zaufać. CZAS AKCJI - ZM DUDA S.A.

32


Pobierz ppt "KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google