Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie."— Zapis prezentacji:

1

2 KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie Starym w województwie wielkopolskim.

3 GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA
ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego zamrażanie towarów w nowoczesnej komorze zamrażalniczej składowanie towarów spożywczych w chłodniach składowych specjalistyczne usługi transportowe: przewóz żywca i towarów spożywczych

4 Spółka prowadzi proces związany z pierwszą publiczną emisją akcji.
HISTORIA 1990 Marek Duda zakłada przedsiębiorstwo “Handel i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze” 1996 Firma przyjmuje formę prawną spółki cywilnej o nazwie “ZM MBM DUDA S.C.” 1999 Powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2002 Zakłady Mięsne DUDA zostają przekształcone w spółkę akcyjną oraz uruchamiają nowoczesny kompleks produkcyjny Spółka prowadzi proces związany z pierwszą publiczną emisją akcji.

5 DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE FIRMY
Kapitał zakładowy i liczba głosów na WZA Z akcjami nie jest związane żadne uprzywilejowane.

6 WŁADZE SPÓŁKI Zarząd: Prezes Zarządu: Bogna Duda – Jankowiak
Wiceprezes Zarządu: Paweł Sroka Rada Nadzorcza: Przewodniczący: Jerzy Rey Wiceprzewodniczący: Grzegorz Leszczyński Członek Rady Nadzorczej: Mirosław Węcłaś

7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
STRUKTURA ORGANIZACYJNA Zarząd Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dyrektor Administracji Handlowy Finansowy Główny Księgowy Dział Księgowości Kasa Kadry BHP Ochrona Środowiska Dział Jakości Biuro Eksportu Biuro Prawne Dział Dozoru Dział Handlowy Dział Produkcji Dział Skupu Transportu Dział Logistyki Dział Transportu Techniczny Dział Inwestycji Dział Techniczny Pełnomocnik Zarządu

8 BRANŻA MIĘSNA W POLSCE WCZORAJ duże rozdrobnienie rynku
bardzo zróżnicowany poziom technologiczny i sanitarny firm mała ilość firm specjalistycznych stabilizacja popytu na mięso czerwone przy cyklicznych wahaniach podaży trzody

9 BRANŻA MIĘSNA W POLSCE DZISIAJ
Zmniejszanie się nadwyżki podaży nad popytem oraz zmiana struktury spożycia na rzecz wzrostu spożycia mięsa nieprzetworzonego kosztem wędlin W drodze do Unii Europejskiej: konsolidacja dużych i średnich firm upadek i likwidacja małych firm wzrost spożycia mięsa kosztem spożycia wędlin Koncentracja sprzedaży poprzez wzrost znaczenia nowych kanałów dystrybucji: supermarketów i hipermarketów

10 Przystąpienie do Unii Europejskiej
BRANŻA MIĘSNA W POLSCE JUTRO Powolny lecz systematyczny wzrost cen mięsa oraz kontynuacja zmiany struktury spożycia. Przystąpienie do Unii Europejskiej normy HACCP, ISO wymogi fitosanitarne duże nakłady finansowe Szansa dla dużych, wyspecjalizowanych zakładów, które dokonały tych inwestycji.

11 ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI specjalizacja duża skala działania
lokalizacja w największych zagłębiach produkcji żywca wieprzowego: minimalizacja kosztu dowozu żywca zmniejszenie skutków wahań cen na rynku żywca wieprzowego nastawienie na klienta hurtowego: - sieci handlowe - eksport - zakłady przetwórstwa mięsnego - hurtownie mięsa

12 Efektywność wyrażona w racjonalności zatrudnienia
ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI Efektywność wyrażona w racjonalności zatrudnienia INDYKPOL MORLINY SOKOŁÓW 2001 2002* sprzedaż / l .zatrudnionych 304,9 bd 348,7 368,3 213,8 261,1 zysk / l. zatrudnionych 2,4 strata ŚREDNIO DUDA 2002E 2003E sprzedaż / l. zatrudnionych 289,1 314,7 536,0 527,2 564,3 674,2 7,0 11,9 16,4 22,5 Dane w tys. zł E prognoza Zarządu *uwzględniono IV kw i I-III kw 2002 Z sektora drobiarskiego wybrano Indykpol jako spółkę o najlepszej kondycji finansowej.

13 ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI Uzyskanie:
- certyfikatów jakości HACCP (grudzień 2002) - eksportowych uprawnień unijnych (styczeń-luty 2003) - ISO 9001:2000 i ISO (marzec 2003) wejście do nowego segmentu rynku - dostawy do przedsiębiorstw eksportujących produkty do UE rozszerzenie współpracy z hipermarketami progresja eksportu na rynki europejskie

14 zysk firmy i udział w rynku
ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI ZM DUDA S.A. osiąga stały zysk na ubitej sztuce niezależnie od okresowych wahań cen skupu. liczba ubitych sztuk zysk firmy i udział w rynku

15 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
A SZTUKI PRZETWORZONE

16 MOCNE STRONY SPÓŁKI wysoka jakość oferowanych produktów
łatwość dostosowywania oferty do potrzeb i wymagań odbiorców umowy z dużymi kontrahentami zdolność do kompleksowego przerobu surowców rzeźnych duże wykorzystanie mocy produkcyjnych

17 MOCNE STRONY SPÓŁKI zakład przystosowany do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej działanie proekologiczne minimalizujące wpływ na środowisko naturalne doświadczenie i wysokie kwalifikacje menedżerów konkurencyjność cenowa wysoka wydajność pracowników

18 SŁABE STRONY SPÓŁKI charakterystyczne dla branży krótkie terminy płatności zobowiązań i długie okresy spływu należności duże zapotrzebowanie na środki obrotowe potrzebne do finansowania zakupów u indywidualnych dostawców surowca częściowe uzależnienie od współpracy z dużymi partnerami handlowymi

19 SZANSE ścisła współpraca z sieciami handlowymi o wzrastającym znaczeniu na rynku wysoce dynamiczna zmiana struktury eksportu o identycznym charakterze jak na rynku krajowym elastyczność i dostosowywanie się do wymogów rynku dbałość o wizerunek firmy

20 ZAGROŻENIA rosnąca konkurencja i umacnianie pozycji znaczących podmiotów krajowych możliwość napływu tańszych – dotowanych i wysokiej jakości produktów z krajów UE skokowe zmiany cen żywca występowanie ogólnoświatowych zagrożeń zdrowotnych wśród zwierząt hodowlanych

21 WAŻNI KLIENCI I PARTNERZY
sieci handlowe firmy zagraniczne - eksport Agencja Rynku Rolnego zakłady przetwórstwa mięsnego hurtownie mięsa

22 UDZIAŁ W RYNKU W ciągu ostatnich dwóch lat Zakłady Mięsne DUDA S.A. podwoiły przychody. Przychody osiągną na koniec roku ponad 220 mln zł. Obecny udział firmy w rynku mięsnym wynosi 5%. Spółka planuje jego zwiększenie do 10% w perspektywie 2 lat.

23 Wybrane elementy struktury sprzedaży Emitenta
STRUKTURA SPRZEDAŻY Wybrane elementy struktury sprzedaży Emitenta udział procentowy eksportu w przychodach udział procentowy sprzedaży do sieci super i hipermarketów w przychodach

24 DOKONANIA SPÓŁKI drugie miejsce w rankingu firm z branży mięsnej za rok 2001 miesięcznika BOSS Rolnictwo certyfikat “PROMOTOR EKOLOGII” - II i III edycji konkursu “Przyjaźni środowisku” pod patronatem Prezydenta RP tytuł “Firma przyjazna środowisku” w IV edycji konkursu - za całokształt wkładu na rzecz ochrony środowiska statuetka “ZŁOTEJ SZYNKI 2000” – za wzorową współpracę z grupami producenckimi

25 PRZYCHODY I ZYSKI SPÓŁKI

26 CELE EMISJI zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych
rozbudowa ubojni dostosowanej do wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej zwiększenie kapitału obrotowego zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu żywca i mięsa budowa nowoczesnego zaplecza surowcowego

27 OPIS EMISJI Kapitał zakładowy 23 mln złotych
Liczba oferowanych akcji mln do 2 mln sztuk Cena emisyjna 1 akcji ,0-26,0 złotych Wartość oferty do 52 mln złotych Kapitał własny Spółki po ofercie ,3 do 82,3 mln złotych Wartość Spółki po ofercie do 111,8 mln złotych Docelowy rynek notowań Rynek równoległy notowania ciągłe Udział nowych Akcjonariuszy w Spółce ,3% do 46,5% akcji i głosów na WZA

28 OPIS EMISJI Cena akcji: 20 zł 2003 E 2002 1 mln akcji 2 mln akcji
2003 E   2002 1 mln akcji 2 mln akcji nowej emisji P/E 7,14 6,86 8,93 P/BV 1,43 1,07 1,05 P/S 0,21 0,23 0,30 Cena akcji: 20 zł

29 EMITENT NA TLE BRANŻY dane w tys. zł
E prognoza Zarządu *uwzględniono IV kw i I-III kw 2002 Z sektora drobiarskiego wybrano Indykpol jako spółkę o najlepszej kondycji finansowej.

30 CZAS AKCJI - ZM DUDA S.A. PODSUMOWANIE
Jasno sprecyzowany cel i pozycja w branży, jaki mają osiągnąć Spółka i Akcjonariusze. Zespół przekonany o celowości drogi i zdolny ją pokonać. Umiejętność i chęć podzielenia się władzą, firmą, zyskami i odpowiedzialnością. Biznes z gospodarzem. Można im zaufać. CZAS AKCJI - ZM DUDA S.A.

31


Pobierz ppt "KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google