Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Klaster Medyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Klaster Medyczny"— Zapis prezentacji:

1

2 Wielkopolski Klaster Medyczny
powstał 17 listopada 2010 roku z inicjatywy wielkopolskich przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskim Klubie Kapitału oraz Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji

3 Główne cele związane z powstaniem Wielkopolskiego Klastra Medycznego

4 zapotrzebowanie społeczne na podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych
stworzenie platformy współpracy w obszarze praktyki i nauk medycznych umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych w Wielkopolsce w celi zlikwidowania niedoskonałości systemu opieki zdrowotnej w sferze organizacji świadczeń oraz podnoszenia ich jakości poprzez wdrażanie nowych technologii, procedur, materiałów i leków współpraca z zagranicą w zakresie wdrażania innowacji, jak również podjęcia działań eksportowych dotyczących produktów oraz usług medycznych pacjent – docelowym beneficjentem podejmowanych działań przez Wielkopolski Klaster Medyczny

5 Członkowie Wielkopolskiego Klastra Medycznego

6 Obecnie Klaster zrzesza blisko 30 firm reprezentujących branże medyczną, są to:
producenci i dystrybutorzy różnego typu narzędzi i wyrobów medycznych, aparatury medycznej, kompleksowego wyposażenia bloków operacyjnych firmy zajmujące się wdrażaniem oprogramowania dla podmiotów opieki zdrowotnej, w tym oprogramowania do badań klinicznych, naukowych, oprogramowania do zarządzania projektami, działalnością szkoleniową firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową i usługową w zakresie LifeScience placówki ambulatoryjnej i szpitalnej opieki medycznej i medycyny pracy, jednostki zajmujące się transportem medycznym i pomocą doraźna firmy zajmujące się działalnością doradczą w zakresie porad prawnych, doradztwa gospodarczego i zarządzania

7 W działalność klastra zaangażowane są również poznańskie uczelnie wyższe:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

8 Działania Klastra ukierunkowane są na rozwój firm w nim zrzeszonych
po weryfikacji problemów zgłoszonych przez Członków Wielkopolski Klaster Medyczny prowadzi prace w trzech obszarach: Nowe technologie medyczne Doskonalenie systemów zarządzania placówkami służby zdrowia, w tym informatyzacja procesów kierowniczych Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia

9 Cele działań Wielkopolskiego Klastra Medycznego

10 rozszerzenie oferty usług medycznych dzięki implementowaniu nowych technologii medycznych, materiałów, narzędzi oraz leków stworzenie sieci zakładów opieki zdrowotnej realizujących na zasadzie komplementarności świadczenia medyczne na rzecz otwartej grupy pacjentów wsparcie świadczeniodawców w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, urzędami i instytucjami państwowymi oraz jednostkami samorządu lokalnego aktywizacja współpracy w branży medycznej, farmaceutycznej i branżach powiązanych napływ inwestorów do branży medycznej, farmaceutycznej, informatycznej i branż pokrewnych rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie medyczne, farmaceutyczne, informatyczne i okołomedyczne

11 realizowanie nowych projektów badawczych i biznesowych,
poprawa konkurencyjności dzięki obniżeniu kosztów działalności (koszty transportu, koszty użytkowania infrastruktury, koszty eksploatacji majątku) możliwość pozyskania dotacji z UE w ramach projektu przedsiębiorstw zrzeszonych w WKM możliwość korzystania z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe, dostęp do know-how, obsługa prawna) możliwość wsparcia przedsiębiorców w okresie rozpoczynania działalności poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorstw, współpraca i wymiana doświadczeń między przedsiębiorstwami

12 Spotkania grup projektowych Wielkopolskiego Klastra Medycznego

13 Tematy omawiane na spotkaniach grup projektowych klastra
„Systemy zarządzania jakością w służbie ochrony zdrowia – rzeczywista potrzeba, czy tylko formalizm” – projekt stworzenia listy DOBRYCH PRAKTYK w placówkach służby zdrowia ze szczególnym naciskiem na ocenę efektywności obsługi pacjenta „Systemowe przyczyny niewydolności systemu ochrony zdrowia” – projekt dotyczący pracy nad poprawą efektywności wykorzystania zasobów podmiotów leczniczych oraz zmian organizacji opieki medycznej w regionie „Klaster jako forma monitorowania i implementacji technologii medycznych” – klaster jako organ pomostowy pomiędzy uczelniami a członkami klastra przekazujący wszelkie nowinki z zakresu wiedzy medycznej, jak również służący pomocą dotyczącą zdobywania funduszy unijnych na wdrażanie nowych metod leczenia oraz leków oraz szerszej promocji produktów oferowanych przez członków klastra

14 Inicjatywy Wielkopolskiego Klastra Medycznego

15 Deklarowanie chęci współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie realizacji programów i projektów prowadzących do korzystnych zmian w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej Interwencja u Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka w sprawie aktualnego stanu systemu ochrony zdrowia w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej sytuacji w dostępności do świadczeń specjalistycznych w zakresie okulistyki dziecięcej Interwencja u Wojewody Wielkopolskiego - Pana Piotra Florka w sprawie obowiązku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych określonych w prawach pacjenta Interwencja u Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO, Przewodniczącego Regionu PO w Wlkp., Posła na Sejm RP – Pana Rafała Grupińskiego w sprawie wsparcia działań klastra dotyczących zmiany przepisów podatkowych dla podmiotów leczniczych

16 Działalność bieżąca Wielkopolskiego Klastra Medycznego

17 Przekazywanie członkom klastra informacji dotyczących
możliwości podjęcia współpracy w zakresie eksportu produktów na rynki zagraniczne oraz udziału w targach medycznych – intensywna współpraca w tym zakresie z rynkiem Iraku, Maroka, Korei Płd., Chorwacji, Kanady i Republiki Uzbekistanu możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla uczestników klastra oraz odbycia szkoleń oraz doradztwa w zakresie systemów zarządzania oferty oraz możliwości nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami klastra

18 Dziękuję za uwagę Monika Glabiszewska Wielkopolski Klub Kapitału
Koordynator Wielkopolskiego Klastra Medycznego


Pobierz ppt "Wielkopolski Klaster Medyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google