Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH
Projekt nr 7-16 KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH PAWEŁ ORACZ – Kierownik Projektu Dyrektor Departamentu Informatyki MF AGNIESZKA WILCZEK – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Z-ca Kierownika Projektu Wymiana dobrych praktyk w ramach projektów 7 osi POIG Gdańsk 22 lipca 2010 r. 1

2 Resort Finansów podstawowa charakterystyka statystyczna
ok – osób/użytkowników ok. 500 – jednostek organizacyjnych - Ministerstwo Finansów - Izby Skarbowe i Urzędy Skarbowe - Izby Celne i Urzędy Celne - Urzędy Kontroli Skarbowej ok. 700 – lokalizacji w kraju 39 – departamentów/biur w MF ok osób/użytkowników w MF 2

3 „Informatyka w liczbach”
Wskaźnik Wartość wskaźnika Liczba użytkowników rozwiązań IT w resorcie finansów (w tym użytkowników w MF) ok (ok. 2500) Liczba pracowników IT w DI 257 Liczba systemów informatycznych obsługiwanych przez DI (w tym systemy ważne i krytyczne) 140 (65) Liczba serwerów w resorcie finansów (w tym administrowanych w MF) ok (300) Liczba lokalizacji sieci rozległej WAN resortu finansów ok. 730 Liczba zamówień informatycznych w 2009r. 163 Liczba projektów/inicjatyw informatycznych 41 3

4 Struktura organizacyjna Informatyki
4

5 ZAKRES PROJEKTU Projekt:
KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH Zakres projektu / wątki projektowe: I. Budowa Centrum Przetwarzania Danych (CPD) II. Wyposażenie CPD w sprzęt teleinformatyczny III. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych 5

6 CEL PROJEKTU Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Resortu Finansów, poprzez zmiany systemowe i strukturalne; umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług. Rezultatem osiągnięcia ww. celu będzie: umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym e-Deklaracje2, e-Podatki oraz e-Customs) na bazie nowo powstałego środowiska zcentralizowanego; zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej; zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych inicjatyw technologicznych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Customs; umożliwienie współdziałania systemów informatycznych Resortu Finansów oraz integracji z zewnętrznymi systemami administracji publicznej, zmierzające do zwiększenia ilości i poprawy efektywności wymiany danych, a w konsekwencji liczby i jakości eUsług świadczonych przez inne podmioty.

7 REZULTATY PROJEKTU umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym m.in. realizowanych w ramach projektów e-Deklaracje2, e-Podatki, e-Rejestracja, oraz w ramach programu e-Cło) na bazie środowiska scentralizowanego - ELASTYCZNOŚĆ zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej - OTWARTOŚĆ usprawnienie procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji - SPRAWNOŚĆ Rezultatem osiągnięcia ww. celu będzie: umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym e-Deklaracje2, e-Podatki oraz e-Customs) na bazie nowo powstałego środowiska zcentralizowanego; zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej; zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych inicjatyw technologicznych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Customs; umożliwienie współdziałania systemów informatycznych Resortu Finansów oraz integracji z zewnętrznymi systemami administracji publicznej, zmierzające do zwiększenia ilości i poprawy efektywności wymiany danych, a w konsekwencji liczby i jakości eUsług świadczonych przez inne podmioty.

8 PRODUKTY PROJEKTU Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności:
Centrum Przetwarzania Danych, Zmodernizowane systemy informatyczne wykorzystywane w procesie realizacji e-usług, Centralny system tworzenia kopii bezpieczeństwa i archiwizacji, Centralny system zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. Bezpośrednimi rezultatami realizacji projektu będą: udostępnienie usług hostingu dla systemów świadczących e-usługi, zwiększenie interoperacyjności systemów informatycznych oraz zwiększenie sprawności transmisji danych, umożliwienie wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji w modelu centralnym, umożliwienie spójnego i efektywnego zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. Rezultatem osiągnięcia ww. celu będzie: umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym e-Deklaracje2, e-Podatki oraz e-Customs) na bazie nowo powstałego środowiska zcentralizowanego; zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej; zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych inicjatyw technologicznych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Customs; umożliwienie współdziałania systemów informatycznych Resortu Finansów oraz integracji z zewnętrznymi systemami administracji publicznej, zmierzające do zwiększenia ilości i poprawy efektywności wymiany danych, a w konsekwencji liczby i jakości eUsług świadczonych przez inne podmioty.

9 Administracja celna i skarbowa
KONTEKST PROJEKTU e-Usługi Administracja celna i skarbowa CPD Radom INTERNET Rezerwowe CPD 1 W-wa Rezerwowe CPD 2 Łódź

10 Konsolidacja i Centralizacja Infrastruktura e-Usług
Relacje z e-Projektami Program e-Cło Program e-Podatki Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Infrastruktura e-Usług e-Projekty 7-Osi Priorytetowej, np. ePUAP-2. PL.ID

11 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
12/2010 BUDOWA CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH 12/2012 WYPOSAŻENIE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH W INFRASTRUKTURĘ TELEINFORMATYCZNĄ 12/2013 KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH 10/2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12/2013

12 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – Metodyka PRINCE2
RADA PROJEKTU Role: Właściciel Projektu + Główny Użytkownik + Główny Dostawca Kierownik Projektu Radca Prawny Kierownik ds. Zarządzania Z-ca Kier. Projektu Kierownik ds. Budowy i Instalacji Kierownik ds. Teleinformatyki Kierownik ds. Konsolidacji i centralizacji Zespół ds. Zarządzania Zespół ds. Budowy i Instalacji Zespół ds. Teleinformatyki Zespół ds. Konsolidacji i centralizacji

13 FINANSOWANIE PROJEKTU
Projekt indywidualny współfinansowany w 85% z EFRR Podpisanie umowy o dofinansowanie dnia r. - na kwotę zł STRUKTURA KOSZTÓW PROJEKTU: Rezultatem osiągnięcia ww. celu będzie: umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym e-Deklaracje2, e-Podatki oraz e-Customs) na bazie nowo powstałego środowiska zcentralizowanego; zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej; zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych inicjatyw technologicznych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Customs; umożliwienie współdziałania systemów informatycznych Resortu Finansów oraz integracji z zewnętrznymi systemami administracji publicznej, zmierzające do zwiększenia ilości i poprawy efektywności wymiany danych, a w konsekwencji liczby i jakości eUsług świadczonych przez inne podmioty.

14 BUDŻET PROJEKTU [koszt w mln zł] 33,76 6,27 10 4,88 0,19 2007 2008
60,11 (35,99%) 33,76 (20,23%) 33,12 (19,83%) 28,67 (17,16%) 6,27 (3,75%) 10 4,88 (2,92%) 0,19 (0,12%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 [lata realizacji]

15 POZIOM REALIZACJI PROJEKTU
Całkowity koszt projektu to zł W ramach projektu zawarto 45 umów i zakontraktowano środki w wysokości zł Wydatki projektowe wg stanu na koniec czerwca wyniosły zł zakontraktowane 40% wydatkowane 22% Rezultatem osiągnięcia ww. celu będzie: umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym e-Deklaracje2, e-Podatki oraz e-Customs) na bazie nowo powstałego środowiska zcentralizowanego; zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej; zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych inicjatyw technologicznych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Customs; umożliwienie współdziałania systemów informatycznych Resortu Finansów oraz integracji z zewnętrznymi systemami administracji publicznej, zmierzające do zwiększenia ilości i poprawy efektywności wymiany danych, a w konsekwencji liczby i jakości eUsług świadczonych przez inne podmioty. rozliczone 22%

16 Rozliczenie wniosków o płatność
Do WWPE złożono 7 wniosków o płatność na kwotę zł Prognoza - do końca września zostaną złożone kolejne dwa wnioski o płatność na kwotę zł VII 19 mln IX 16,5mln VI 7,6mln Rezultatem osiągnięcia ww. celu będzie: umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym e-Deklaracje2, e-Podatki oraz e-Customs) na bazie nowo powstałego środowiska zcentralizowanego; zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej; zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych inicjatyw technologicznych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Customs; umożliwienie współdziałania systemów informatycznych Resortu Finansów oraz integracji z zewnętrznymi systemami administracji publicznej, zmierzające do zwiększenia ilości i poprawy efektywności wymiany danych, a w konsekwencji liczby i jakości eUsług świadczonych przez inne podmioty. I 3,6mln II 2,8mln IV 2,7mln VIII 1,2mln V 1,6mln III 0,5mln

17 ZREALIZOWANE PRODUKTY PROJEKTU

18 Etap realizacji Projektu Zrealizowane produkty
Uzyskane produkty Etap realizacji Projektu Zrealizowane produkty data odbioru produktu Etap I ( do ) Decyzja o wyborze lokalizacji Lista systemów typowanych do umieszczenia w CPD Zaktualizowane Studium Analityczno-Projektowe CPD Koncepcja architektoniczno-budowlana Inżynier Kontraktu Projekt budowlano-wykonawczy Etap II ( do ) Budynek CPD w trakcie realizacji Studium konsolidacji i centralizacji Przyłacze docelowe el-en (obiektu do sieci elektroenergetycznej) Kontrakt z Generalnym Wykonawcą Projekt wnętrz Wyposażenie meblowe Nadzór Inżyniera Kontraktu Standard określania klas systemów informatycznych Standard określania lokalizacji systemów Umowa z wykonawcą studium Wniosek o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Strategia komunikacji Domena Tablica informacyjna Materiały promocyjno-informacyjne Etap III ( do ) Skonsolidowane i scentralizowane systemy informatyczne w CPD Infrastruktura Teleinformatyczna

19 Skutecznie wdrożone rozwiązania organizacyjne/zarządcze
Zarządzanie metodyczne w projektach informatycznych – metodyka Prince 2 (Struktura zarządcza, jasny podział kompetencji i odpowiedzialności, zakresy zadań, eskalacja na wyższy poziom zarządzania) Zastosowanie rozwiązań wspomagające zarządzanie projektami - SYSTEM Enterpise Project Management (EPM) (wspólna baza wiedzy o projektach, możliwość raportowania i śledzenia postępów w projektach, biblioteki projektów) Doskonalenie systemu komunikacji (działania promocyjno-informacyjne, angażowanie interesariuszy w realizację projektów) Rezultatem osiągnięcia ww. celu będzie: umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym e-Deklaracje2, e-Podatki oraz e-Customs) na bazie nowo powstałego środowiska zcentralizowanego; zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej; zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych inicjatyw technologicznych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Customs; umożliwienie współdziałania systemów informatycznych Resortu Finansów oraz integracji z zewnętrznymi systemami administracji publicznej, zmierzające do zwiększenia ilości i poprawy efektywności wymiany danych, a w konsekwencji liczby i jakości eUsług świadczonych przez inne podmioty.

20 DOBRE PRAKTYKI I DOŚWIADCZENIA
Metodyczne podejście do realizacji projektów (Prince 2, M_o_R) Doskonalenie Systemu komunikacji wew i zew Dobra współpraca z Instytucjami IZ,IP,IW – możliwość szybkiej wymiany informacji i uzgodnień Zespół projektowy składający się z osób o szerokich kompetencjach, zorientowanych na cel System motywowania pracowników zespołu – forma dodatkowego wynagrodzenia za zrealizowane zadania Jasno sprecyzowane cele projektu, jasno i czytelny podział obowiązków i zadań Właściwe „uplasowanie” projektu w organizacji Wsparcie eksperckie/doradcy prawnego - Pzp Rezultatem osiągnięcia ww. celu będzie: umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym e-Deklaracje2, e-Podatki oraz e-Customs) na bazie nowo powstałego środowiska zcentralizowanego; zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej; zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych inicjatyw technologicznych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Customs; umożliwienie współdziałania systemów informatycznych Resortu Finansów oraz integracji z zewnętrznymi systemami administracji publicznej, zmierzające do zwiększenia ilości i poprawy efektywności wymiany danych, a w konsekwencji liczby i jakości eUsług świadczonych przez inne podmioty.

21 Jak to będzie wyglądać ? 21

22 Jak to dziś wygląda? 22

23 KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ AGNIESZKA WILCZEK PAWEŁ ORACZ 23


Pobierz ppt "KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google