Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Projekt nr 7-16 KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH PAWEŁ ORACZ – Kierownik Projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Projekt nr 7-16 KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH PAWEŁ ORACZ – Kierownik Projektu."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Projekt nr 7-16 KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH PAWEŁ ORACZ – Kierownik Projektu Dyrektor Departamentu Informatyki MF AGNIESZKA WILCZEK – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Z-ca Kierownika Projektu Wymiana dobrych praktyk w ramach projektów 7 osi POIG Gdańsk 22 lipca 2010 r.

2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Resort Finansów podstawowa charakterystyka statystyczna ok. 65 000 – osób/użytkowników ok. 500 – jednostek organizacyjnych - Ministerstwo Finansów - Izby Skarbowe i Urzędy Skarbowe - Izby Celne i Urzędy Celne - Urzędy Kontroli Skarbowej ok. 700 – lokalizacji w kraju 39 – departamentów/biur w MF ok. 2500 osób/użytkowników w MF

3 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Wskaźnik Wartość wskaźnika Liczba użytkowników rozwiązań IT w resorcie finansów (w tym użytkowników w MF) ok. 65000 (ok. 2500) Liczba pracowników IT w DI 257 Liczba systemów informatycznych obsługiwanych przez DI (w tym systemy ważne i krytyczne) 140 (65) Liczba serwerów w resorcie finansów (w tym administrowanych w MF) ok. 3000 (300) Liczba lokalizacji sieci rozległej WAN resortu finansów ok. 730 Liczba zamówień informatycznych w 2009r. 163 Liczba projektów/inicjatyw informatycznych 41 Informatyka w liczbach

4 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Struktura organizacyjna Informatyki

5 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Projekt: KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH Zakres projektu / wątki projektowe: I. Budowa Centrum Przetwarzania Danych (CPD) II. Wyposażenie CPD w sprzęt teleinformatyczny III. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych ZAKRES PROJEKTU

6 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Resortu Finansów, poprzez zmiany systemowe i strukturalne; umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług. CEL PROJEKTU

7 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym m.in. realizowanych w ramach projektów e-Deklaracje2, e- Podatki, e-Rejestracja, oraz w ramach programu e-Cło) na bazie środowiska scentralizowanego - ELASTYCZNOŚĆ zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej - OTWARTOŚĆ usprawnienie procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji - SPRAWNOŚĆ REZULTATY PROJEKTU

8 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności: Centrum Przetwarzania Danych, Zmodernizowane systemy informatyczne wykorzystywane w procesie realizacji e-usług, Centralny system tworzenia kopii bezpieczeństwa i archiwizacji, Centralny system zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. Bezpośrednimi rezultatami realizacji projektu będą: udostępnienie usług hostingu dla systemów świadczących e-usługi, zwiększenie interoperacyjności systemów informatycznych oraz zwiększenie sprawności transmisji danych, umożliwienie wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji w modelu centralnym, umożliwienie spójnego i efektywnego zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. PRODUKTY PROJEKTU

9 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki KONTEKST PROJEKTU CPD Radom Rezerwowe CPD 1 W-wa Rezerwowe CPD 2 Łódź INTERNET e-Usługi Administracja celna i skarbowa

10 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Relacje z e-Projektami Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Program e-PodatkiProgram e-Cło Infrastruktura e-Usług e-Projekty 7-Osi Priorytetowej, np. ePUAP-2. PL.ID

11 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH WYPOSAŻENIE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH W INFRASTRUKTURĘ TELEINFORMATYCZNĄ BUDOWA CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH 2011 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 2009200820122010 12/2010 12/2013 12/2012 201310/200712/2013

12 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Kierownik Projektu Zespół ds. Zarządzania Zespół ds. Teleinformatyki Zespół ds. Budowy i Instalacji Zespół ds. Konsolidacji i centralizacji Kierownik ds. Zarządzania Z-ca Kier. Projektu Kierownik ds. Teleinformatyki Kierownik ds. Budowy i Instalacji Kierownik ds. Konsolidacji i centralizacji Radca Prawny ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – Metodyka PRINCE2 RADA PROJEKTU Role: Właściciel Projektu + Główny Użytkownik + Główny Dostawca

13 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Projekt indywidualny współfinansowany w 85% z EFRR Podpisanie umowy o dofinansowanie dnia 25.06.2009r. - na kwotę 167.000.000 zł STRUKTURA KOSZTÓW PROJEKTU: FINANSOWANIE PROJEKTU

14 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki [lata realizacji] [koszt w mln zł] 0,19 (0,12%) 4,88 (2,92%) 6,27 (3,75%) 33,12 (19,83%) 60,11 (35,99%) 2007200820092010201120122013 28,67 (17,16%) 33,76 (20,23%) 10 0 BUDŻET PROJEKTU

15 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Całkowity koszt projektu to 167.000.000 zł W ramach projektu zawarto 45 umów i zakontraktowano środki w wysokości 67.000.000 zł Wydatki projektowe wg stanu na koniec czerwca wyniosły 37.000.000 zł POZIOM REALIZACJI PROJEKTU zakontraktowane 40% wydatkowane 22% rozliczone 22%

16 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Do WWPE złożono 7 wniosków o płatność na kwotę 37.000.000 zł Prognoza - do końca września zostaną złożone kolejne dwa wnioski o płatność na kwotę 17.700.000 zł Rozliczenie wniosków o płatność I 3,6mln II 2,8mln III 0,5mln IV 2,7mln V 1,6mln VI 7,6mln VII 19 mln VIII 1,2mln IX 16,5mln

17 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki ZREALIZOWANE PRODUKTY PROJEKTU

18 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Uzyskane produkty Etap realizacji ProjektuZrealizowane produktydata odbioru produktu Etap I (2007-08-31 do 2008-12- 11) Decyzja o wyborze lokalizacji24.05.2007 Lista systemów typowanych do umieszczenia w CPD03.06.2007 Zaktualizowane Studium Analityczno-Projektowe CPD18.07.2007 Koncepcja architektoniczno-budowlana26.11.2007 Inżynier Kontraktu27.11.2007 Projekt budowlano-wykonawczy30.09.2008 Etap II (2008-12-12 do 2010-12- 31) Budynek CPDw trakcie realizacji Studium konsolidacji i centralizacjiw trakcie realizacji Przyłacze docelowe el-en (obiektu do sieci elektroenergetycznej)04.07.2010 Kontrakt z Generalnym Wykonawcą30.06.2009 Projekt wnętrz08.04.2010 Wyposażenie meblowew trakcie realizacji Nadzór Inżyniera Kontraktuw trakcie realizacji Standard określania klas systemów informatycznych28.02.2009 Standard określania lokalizacji systemów28.02.2009 Umowa z wykonawcą studium31.03.2010 Wniosek o dofinansowanie23.06.2010 Umowa o dofinansowanie25.06.2010 Strategia komunikacji w trakcie realizacji Domena23.06.2009 Tablica informacyjna11.08.2009 Materiały promocyjno-informacyjne w trakcie realizacji Etap III (2011-01-01 do 2013-12- 31) Skonsolidowane i scentralizowane systemy informatyczne w CPD31.12.2013 Infrastruktura Teleinformatyczna31.12.2013

19 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Zarządzanie metodyczne w projektach informatycznych – metodyka Prince 2 (Struktura zarządcza, jasny podział kompetencji i odpowiedzialności, zakresy zadań, eskalacja na wyższy poziom zarządzania) Zastosowanie rozwiązań wspomagające zarządzanie projektami - SYSTEM Enterpise Project Management (EPM) (wspólna baza wiedzy o projektach, możliwość raportowania i śledzenia postępów w projektach, biblioteki projektów) Doskonalenie systemu komunikacji (działania promocyjno-informacyjne, angażowanie interesariuszy w realizację projektów) Skutecznie wdrożone rozwiązania organizacyjne/zarządcze

20 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Metodyczne podejście do realizacji projektów (Prince 2, M_o_R) Doskonalenie Systemu komunikacji wew i zew Dobra współpraca z Instytucjami IZ,IP,IW – możliwość szybkiej wymiany informacji i uzgodnień Zespół projektowy składający się z osób o szerokich kompetencjach, zorientowanych na cel System motywowania pracowników zespołu – forma dodatkowego wynagrodzenia za zrealizowane zadania Jasno sprecyzowane cele projektu, jasno i czytelny podział obowiązków i zadań Właściwe uplasowanie projektu w organizacji Wsparcie eksperckie/doradcy prawnego - Pzp DOBRE PRAKTYKI I DOŚWIADCZENIA

21 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Jak to będzie wyglądać ? www.kic.gov.pl

22 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Jak to dziś wygląda? www.kic.gov.pl

23 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ AGNIESZKA WILCZEK PAWEŁ ORACZ www.kic.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Projekt nr 7-16 KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH PAWEŁ ORACZ – Kierownik Projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google