Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BCMS czyli……… czyli………. 2 Business Continuity Management System System Zarządzania Ciągłością Działania wg normy BS 25999 opisany w procedurze General.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BCMS czyli……… czyli………. 2 Business Continuity Management System System Zarządzania Ciągłością Działania wg normy BS 25999 opisany w procedurze General."— Zapis prezentacji:

1 1 BCMS czyli……… czyli………

2 2 Business Continuity Management System System Zarządzania Ciągłością Działania wg normy BS 25999 opisany w procedurze General Motors Manufacturing Poland ME01 Zarządzanie ciągłością działania

3 3 Struktura Zintegrowanego Systemu Zarządzania

4 4 Harmonogram wdrożenia normy BS 25999 w General Motors Manufacturing Poland Norma była wdrażana w ramach integracji z pozostałymi normami systemu.

5 5 Co może pójść nie tak? Pierwsze skojarzenie to: Awaria zasilania Pożar Wypadek Zdarzenie naturalne (środowiskowe) A może wystarczy…. Awaria komputera/urządzenia Zablokowanie dojazdu do firmy Awaria łącza internetowego Niedostarczenie podzespołów przez dostawcę BCM AWARIA Zarządzanie Ciągłością Działania to wcześniejsze przygotowanie się na ewentualne poważne zagrożenie w funkcjonowaniu firmy GMMP Co nam się bardziej opłaca? Taniej jest się przygotować!

6 6 Obowiązki wynikające z funkcjonowania systemu BCMS w GMMP : w GMMP : określenie zakresu systemu: Produkcja samochodów osobowych zapewnienie zasobów potrzebnych do wdrożenia i utrzymania systemu (np. cześci zamiennych, sprzętu, ludzi, aktualnych procedur) wyznaczenie Pełnomocnika ds. systemu, koordynatora zakładowego i koordynatorów działowych ustalenie i zakomunikowanie wszystkim pracownikom polityki systemu ustalenie kryteriów analizy wpływu na biznes, określenie procesów krytycznych, przeprowadzenie ich analizy i oceny ryzyka

7 7 Obowiązki wynikające z funkcjonowania systemu BCMS w GMMP : opracowanie planów ciągłości działania i planów zarządzania incydentem dla procesów krytycznych regularne testowanie planów ciągłości działania i planów zarządzania incydentem (np. testy ewakuacyjne) prowadzenie szkoleń, auditów wewnętrznych, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, wykonywanie przeglądów system przez kierownictwo

8 8 Kryteria analizy wpływu na biznes Jak udokumentowany jest system BCMS w GMMP ?

9 9 Przykładowa analiza ryzyka 1- brak ryzyka 2- ryzyko akceptowalne z zastosowaniem istniejących zasobów 3- ryzyko nie akceptowalne, konieczne dodatkowe zasoby Jak udokumentowany jest system BCMS w GMMP ?

10 10 Przykładowy plan działania Jak udokumentowany jest system BCMS w GMMP ?

11 11 Przykładowy raport z testu BCMS Przeprowadzane testy weryfikują skuteczność opracowanych Planów ciągłości działania i zarządzania incydentem Raport z testów Zarządzania Ciągłością Działania Dział: Prowadzący testy Data testu:Miejsce testu: QUALITYAGNIESZKA TARAŁA2012-01-23EOL Nazwa testowanego procesu krytycznego: Programowanie samochodów EOL - AWARIA komputera DCW (DVT Coordinator Workstation) EOL - End of Line (proces programowania samochodów) ; DVT - Dynamic Vehicle Test (test dynamiczny samochodów) Cel testu: Wznowienie działalności programowania samochodów EOL Scenariusz testu: 1. Informacja z budki EOL o awarii komputera DCW 2. Kontakt z HP celem podłączenia komputera zastępczego 3. Wgranie kopii zapasowej z dysku przenośnego Uczestnicy: QUALITY: Agnieszka Tarała, tel. 668466138 Budka EOL: Witold Maicher, tel. 9180 HP: Grzegorz Garbowski, tel 17304 WYNIKI TESTÓW Test zaliczony : TAK NIE Odniesienie do czasu RTO: Cała akcja od wykonania telefonu, przeniesienia i podłączenia komputera back-up oraz wgrania kopii zapasowej zajęła 2h (RTO- 1 tydzień) Dostępność i gotowość zasobów: Osoby odebrały telefony; komputer back-up dostępny; kopia zapasowa programu aktualna Książka telefoniczna dostępna pod adresem http://gliwice.gm.com/pls/gmmp/HR_APPS.KS_VIEWER.SHOW komputer zastępczy z HP dysk przenośny komputer DCW (PLGLIWDPGM01165) Działania korygujące: NiezgodnośćDziałanieOdpTerminStatus Działania zapobiegawcze/doskonalące: n/a Ocena testu po jego zakończeniu: Test przebiegł zgodnie z założeniami oraz przygotowanym planem ciągłości działania i zarządzania incydentem "Programowanie samochodów EOL". Podpis koordynatora działu Podpis kierownika działu Jak udokumentowany jest system BCMS w GMMP ?

12 12 Korzyści z funkcjonowania systemu BCMS w GMMP: Identyfikacja i świadomość istnienia procesów krytycznych w firmie Zaplanowanie działań na wypadek realnego wystąpienia zagrożenia dla procesów krytycznych Utrzymywanie w stanie gotowości wszystkich niezbędnych zasobów na wypadek zagrożenia (np. ludzie, urządzenia, części zamienne, procedury, systemy, procesy) Minimalizacja strat i negatywnych skutków wynikających z zaistniałych, realnych zagrożeń

13 13 Każdy pracownik GMMP ma wpływ na zachowanie ciągłości produkcji poprzez : Codzienne wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z standardami, procedurami Bieżące konserwacje/naprawy maszyn i urządzeń, które nie dopuszczają do awarii Testowanie procesów/urządzeń krytycznych, udział w testach np. ewakuacyjnych Informowanie przełożonych o problemach


Pobierz ppt "1 BCMS czyli……… czyli………. 2 Business Continuity Management System System Zarządzania Ciągłością Działania wg normy BS 25999 opisany w procedurze General."

Podobne prezentacje


Reklamy Google