Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BCMS czyli……… 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BCMS czyli……… 1."— Zapis prezentacji:

1 BCMS czyli……… 1

2 Business Continuity Management System
System Zarządzania Ciągłością Działania wg normy BS 25999 opisany w procedurze General Motors Manufacturing Poland ME01 „Zarządzanie ciągłością działania” 1

3 Struktura Zintegrowanego Systemu Zarządzania
1

4 Norma była wdrażana w ramach integracji z pozostałymi normami systemu.
Harmonogram wdrożenia normy BS w General Motors Manufacturing Poland Norma była wdrażana w ramach integracji z pozostałymi normami systemu.

5 Zarządzanie Ciągłością Działania to
wcześniejsze przygotowanie się na ewentualne poważne zagrożenie w funkcjonowaniu firmy GMMP Co może pójść nie tak? Pierwsze skojarzenie to: Awaria zasilania Pożar Wypadek Zdarzenie naturalne (środowiskowe) A może wystarczy…. Awaria komputera/urządzenia Zablokowanie dojazdu do firmy Awaria łącza internetowego Niedostarczenie podzespołów przez dostawcę BCM Zarządzanie ciągłością działania to odpowiednia analiza procesów krytycznych pod katem ich wpływu na biznes i przygotowanie dla każdego procesu krytycznego planów zarządzania incydentem i planów ciągłości działania. Działania te pozwolą na wypadek zdarzenia incydentu na : - szybka reakcje i wprowadzenie wcześniej przemyślanych i określonych działań natychmiastowych umożliwiających osiągniecie minimalnego poziomu -a następnie wdrożenie działań, po których proces zostanie odtworzony na normalnym poziomie. AWARIA Co nam się bardziej opłaca? Taniej jest się przygotować! 1

6 Obowiązki wynikające z funkcjonowania systemu BCMS
w GMMP: określenie zakresu systemu: „Produkcja samochodów osobowych” zapewnienie zasobów potrzebnych do wdrożenia i utrzymania systemu (np. cześci zamiennych, sprzętu, ludzi, aktualnych procedur) wyznaczenie Pełnomocnika ds. systemu, koordynatora zakładowego i koordynatorów działowych ustalenie i zakomunikowanie wszystkim pracownikom polityki systemu ustalenie kryteriów analizy wpływu na biznes, określenie procesów krytycznych, przeprowadzenie ich analizy i oceny ryzyka 1

7 Obowiązki wynikające z funkcjonowania systemu BCMS
w GMMP: opracowanie planów ciągłości działania i planów zarządzania incydentem dla procesów krytycznych regularne testowanie planów ciągłości działania i planów zarządzania incydentem (np. testy ewakuacyjne) prowadzenie szkoleń, auditów wewnętrznych, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, wykonywanie przeglądów system przez kierownictwo

8 Kryteria analizy wpływu na biznes
Jak udokumentowany jest system BCMS w GMMP ? Kryteria analizy wpływu na biznes

9 Przykładowa analiza ryzyka
Jak udokumentowany jest system BCMS w GMMP ? Przykładowa analiza ryzyka 1- brak ryzyka 2- ryzyko akceptowalne z zastosowaniem istniejących zasobów 3- ryzyko nie akceptowalne, konieczne dodatkowe zasoby 1

10 Przykładowy plan działania
Jak udokumentowany jest system BCMS w GMMP ? Przykładowy plan działania 1

11 Przykładowy raport z testu BCMS
Jak udokumentowany jest system BCMS w GMMP ? Przykładowy raport z testu BCMS Raport z testów Zarządzania Ciągłością Działania Dział: Prowadzący testy Data testu: Miejsce testu: QUALITY AGNIESZKA TARAŁA EOL Nazwa testowanego procesu krytycznego: Programowanie samochodów EOL - AWARIA komputera DCW (DVT Coordinator Workstation) EOL - End of Line (proces programowania samochodów) ; DVT - Dynamic Vehicle Test (test dynamiczny samochodów) Cel testu: Wznowienie działalności programowania samochodów EOL Scenariusz testu: 1. Informacja z budki EOL o awarii komputera DCW 2. Kontakt z HP celem podłączenia komputera zastępczego 3. Wgranie kopii zapasowej z dysku przenośnego Uczestnicy: QUALITY: Agnieszka Tarała, tel Budka EOL: Witold Maicher, tel HP: Grzegorz Garbowski, tel 17304 WYNIKI TESTÓW Test zaliczony : TAK NIE Odniesienie do czasu RTO: Cała akcja od wykonania telefonu, przeniesienia i podłączenia komputera back-up oraz wgrania kopii zapasowej zajęła 2h (RTO- 1 tydzień) Dostępność i gotowość zasobów: Osoby odebrały telefony; komputer back-up dostępny; kopia zapasowa programu aktualna Książka telefoniczna dostępna pod adresem komputer zastępczy z HP dysk przenośny komputer DCW (PLGLIWDPGM01165) Działania korygujące: Niezgodność Działanie Odp Termin Status Działania zapobiegawcze/doskonalące: n/a Ocena testu po jego zakończeniu: Test przebiegł zgodnie z założeniami oraz przygotowanym planem ciągłości działania i zarządzania incydentem "Programowanie samochodów EOL". Podpis koordynatora działu Podpis kierownika działu Przeprowadzane testy weryfikują skuteczność opracowanych „Planów ciągłości działania i zarządzania incydentem” 1

12 Korzyści z funkcjonowania systemu BCMS w GMMP:
Identyfikacja i świadomość istnienia procesów krytycznych w firmie Zaplanowanie działań na wypadek realnego wystąpienia zagrożenia dla procesów krytycznych Utrzymywanie w stanie gotowości wszystkich niezbędnych zasobów na wypadek zagrożenia (np. ludzie, urządzenia, części zamienne, procedury, systemy, procesy) Minimalizacja strat i negatywnych skutków wynikających z zaistniałych, realnych zagrożeń

13 Każdy pracownik GMMP ma wpływ na zachowanie ciągłości produkcji poprzez :
Codzienne wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z standardami, procedurami Bieżące konserwacje/naprawy maszyn i urządzeń, które nie dopuszczają do awarii Testowanie procesów/urządzeń krytycznych, udział w testach np. ewakuacyjnych Informowanie przełożonych o problemach


Pobierz ppt "BCMS czyli……… 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google