Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historyczne ujęcie Rosji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historyczne ujęcie Rosji"— Zapis prezentacji:

1 Historyczne ujęcie Rosji

2 Rosja Rosja , Federacja Rosyjska - Państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Rosja jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni. Pod względem liczby ludności zajmuje 9 miejsce. Rosja należy do największych gospodarek świata. Państwo rosyjskie dysponuje największymi na świecie zasobami naturalnymi i źródłami energii. Rosja jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, m.in. Rady Bezpieczeństwa ONZ, G8, Wspólnoty Niepodległych Państw, Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, Szanghajskiej Organizacji Współpracy i odgrywa znaczącą rolę w polityce światowej.

3 Stosunek wielkości, położenia w skali Ziemi.

4 Historia Rosji Pierwsze siedliska ludzkie powstały na europejskich obszarach dzisiejszej Rosji w epoce kamienia. Od VII w. tereny te zajmowały plemiona słowiańskie, tworząc z czasem organizmy państwowe, z najpotężniejszą Rusią Kijowską na czele.

5 Księstwo Moskiewskie Początek Rosji dało Księstwo Moskiewskie, które powstało w XIII w., w okresie rozdrobnienia feudalnego Rusi (po mongolskiej dominacji w Europie wschodniej). W XVI w. księstwo przekształciło się w monarchię rosyjską (Iwan IV Groźny przyjął tytuł cara w 1547 r.). Nastąpił wówczas znaczny rozwój terytorialny państwa - przyłączono do Rosji Ural, Kaukaz i Powołże. Początek XVII w. to okres obcych interwencji (polskiej i szwedzkiej), oraz wojen domowych. Po tym okresie, zwanym "Wielką Smutą", władzę w kraju przejęła dynastia Romanowów, pod rządami której kraj miał pozostawać przez kolejne 300 lat. Rosja ugruntowała swą pozycję jako jedna z europejskich potęg i kontynuowała podboje terytorialne. Jeszcze w XVII w. przyłączono wschodnią Ukrainę (kosztem Rzeczypospolitej) i Syberię. Herb Księstwa Moskiewskiego

6 Panowanie Piotra I Wielkiego
Szczególny rozwój Rosji nastąpił w okresie panowania Piotra I Wielkiego ( ). Kraj uzyskał wówczas szeroki dostęp do morza, zbudowano potężna flotę, zreorganizowano system edukacji, a stolicę kraju przeniesiono (w 1712 r.) do zbudowanego nad Bałtykiem Petersburga. W II połowie XVIII w., pod rządami Katarzyny Wielkiej Rosja uzyskała dostęp do Morza Czarnego oraz przyłączyła wschodnie i centralne tereny Rzeczypospolitej. Zwycięstwo nad Napoleonem (klęska Francuzów w wyprawie zimowej w 1812 r.) wzmocniło polityczną pozycję Rosji w Europie. Piotr I Wielki

7 Mikołaj I W okresie panowania Mikołaja I ( ) Rosja podbiła Finlandię, Besarabię i wschodni Kaukaz, a w drugiej połowie wieku - Azję Środkową i obszary dalekowschodnie. W 1867 r. Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę. Jednocześnie w okresie tym miał miejsce regres w rozwoju gospodarczym kraju. Coraz poważniejszym problemem społecznym była pańszczyzna, nieprzystająca do standardów europejskich. Mikołaj I Romanow – cesarz Rosji

8 Rewolucje i ZSRR Niepokoje społeczne doprowadziły do wybuchu krwawo stłumionej rewolucji w 1905 r. Na początku 1917 r. u schyłku mającej niepomyślny dla Rosji przebieg I wojny światowej, doszło do powstania w stolicy – Petersburgu (zwanej wówczas Piotrogrodem). W lutym 1917 r. także w tym mieście wybuchła Rewolucja Lutowa, w wyniku której obalono monarchię. W październiku 1917 r. miał miejsce przewrót bolszewicki, kierowany przez Włodzimierza Lenina, którego rezultatem była wojna domowa i interwencja obcych państw Flaga ZSRR W 1918 r. stolicę państwa przeniesiono do Moskwy. W tym czasie bolszewicy prowadzili także wojny zewnętrzne. W wyniku zwycięstwa bolszewików w walce z wrogami wewnętrznymi, utworzono w grudniu 1922 r. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po śmierci Lenina władzę w kraju przejął Stalin, który prowadził politykę czystek i masowych prześladowań.

9 Od II Wojny Światowej do republiki
W 17 września 1939 r. Armia Radziecka przekroczyła granicę Polski, dokonując wspólnie z hitlerowskim Niemcami zaboru kraju. W 1940 r. ZSRR doprowadził do zajęcia niepodległych republik bałtyckich. W 1941 r. dotychczasowy sojusznik - Niemcy - zaatakowały ZSRR. Po dwóch latach sukcesów hitlerowców, Armii Czerwonej udało się przełamać ofensywę niemiecką i przejść do kontrofensywy. W 1945 r. wojna zakończyła się w maju 1945 r. wraz z zajęciem Berlina przez Armię Czerwoną. W wyniku wojny i porozumień z pozostałymi potęgami światowymi, ZSRR przyłączył znaczne tereny przedwojennej Polski, Czechosłowacji i Rumunii oraz nieformalnie sprawował kontrolę nad krajami środkowo-wschodniej Europy. Lata 1946 rok po zakończeniu II WŚ do 1991 roku – rozpadu ZSRR uznaje się za tzw. „zimną wojnę” – podział świata na dwa bieguny, jeden pod egidą ZSRR i jej sojuszników oraz państwa kapitalistyczne pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.

10 W 1985 r. władzę w państwie przejął nowy przywódca partii komunistycznej, a zarazem jedyny i ostatni prezydent ZSRR - Michaił Gorbaczow, który rozpoczął reformę państwa - pieriestrojkę. W grudniu 1991 r. nastąpił rozpad ZSRR. Wiele państw satelitów Związku Radzieckiego uzyskało w tym czasie suwerenność. Rosja stała się „niezależną” republiką. Gorbaczow

11 Flaga Jest jednym z symboli państwowych Federacji Rosyjskiej, w użyciu de facto od 1668 roku jako flaga carska i nieco później rosyjski sztandar narodowy. Jako oficjalna flaga państwowa była używana w kilku wariantach w latach 1883–1917. Ponownie została oficjalnie wprowadzona jako flaga Rosyjskiej FSRR w 1991 roku i po niewielkich zmianach w proporcjach oraz odcieniach kolorów z 1993 roku jest używana do dziś. Nieoficjalna interpretacja symboliki kolorów jest następująca: biały – pokój, czystość, dziewictwo, doskonałość, błękit – wiara i wierność, stałość, czerwień– energia, siła, krew przelana za ojczyznę̨.

12 Moskwa Stolica Rosji i największe miasto tego kraju. Jest także największym miastem Europy, liczącym 11,98 mln mieszkańców, przy czym cała aglomeracja liczy ponad 15 mln mieszkańców. Jeden z najważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych, kulturowych, religijnych, finansowych, edukacyjnych, komunikacyjnych oraz turystycznych Rosji. Moskwa jest siedzibą najwyższych władz państwowych Rosji w tym: prezydenta, parlamentu (Dumy Państwowej i Rady Federacji) oraz rządu. W przeszłości miasto było stolicą: Księstwa Moskiewskiego ( ), Wielkiego Księstwa Moskiewskiego ( ), Carstwa Rosyjskiego ( ), Rosji Radzieckiej ( ) i Związku Radzieckiego ( ). Moskwa jest także stolicą Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Znajduje się tu ponad 600 świątyń różnych wyznań, w tym Cerkiew Chrystusa Zbawiciela – największa na świecie cerkiew prawosławna, a także Monaster Daniłowski – siedziba patriarchy Moskwy i całej Rusi. Podczas II wojny światowej Moskwa podobie jak Londyn odparła ataki niemieckie uzyskując tytuł „miasta-bohatera”.

13 Miasto jest obecnie jednym z najważniejszych ośrodków finansowych świata. W rankingu miast światowych pod względem kosztów życia Moskwa zajęła w 2006 pierwsze miejsce jako najdroższe miasto świata, w 2009 była trzeci. W rankingu miast światowych miesięcznika „Forbes” Moskwa zajęła w 2011 po raz kolejny z rzędu pierwsze miejsce pod względem liczby zamieszkujących ją miliarderów (79 osób). Wcześniej, w 2009, w rankingu tym przejściowo z pierwszego spadła na trzecie miejsce. W 1990 historyczne centrum miasta - Kreml oraz plac Czerwony wraz z nawiązującymi do nich obiektami) zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kreml

14 Moskwa dla zwiedzających
Położenie Moskwy: Stolica Rosji położona jest niemal w samym środku Niziny Wschodnioeuropejskiej, w szerokiej i płytkiej dolinie rzeki o tej samej co miasto nazwie. Pogoda w Moskwie: Moskwę najlepiej zwiedzać latem. Zima trwa bowiem od listopada do kwietnia i bywa bardzo mroźna. Jak dotrzeć do Moskwy: Pociągiem: pociąg z Warszawy jedzie ok. 24h. Samolotem z większych polskich portów lotniczych. Samochodem, ale to najmniej wygodna opcja. Zabytki, atrakcje Moskwy, warto zobaczyć: m.in. Kreml moskiewski, Katedra św. Bazylego. Plac Czerwony, a tam m.in. Cerkiew Wasyla Błogosławionego, GUM i Mauzoleum Lenina. Klasztor i cmentarz Nowodziewiczy, Cmentarz Wagańkowski, Galeria Trietiakowska, Patriarsze Prudy, ulice Arbat i Nowy Arbat, Łubianka przy placu Łubiańskim, Synagoga Chóralna, pałac Kuskowo, taras widokowy na Worobiowych Gorach. Warto wiedzieć: W Moskwie jest aż 490 mostów i ponad 400 cerkwi prawosławnych. Plac Czerwony tak naprawdę nie był czerwony. Czerwone ściany Kremla były wcześniej białe.

15 Symbole Rosji

16 Godło Godłem państwowym Federacji Rosyjskiej jest wizerunek złotego orła dwugłowego w czerwonym polu; nad orłem – trzy korony (dwie mniejsze umieszczono nad głowami orła, trzecią, największą - ponad nimi); orzeł dzierży w szponach berło i jabłko; na piersi orła na czerwonej tarczy – jeździec.

17 Matrioszki Matrioszka to charakterystyczny element rosyjskiej kultury ludowej. Jest to zabawka, składająca się̨ z pewnej liczby drewnianych lalek, z których każda jest mniejsza od poprzedniej. Lalki są wydrążone i przepołowione tak, że można je wkładać jedna w drugą.

18 Samowar Od lat 30-tych XVIII wieku w Rosji niekończącą się popularnością cieszy się samowar, który działa mniej więcej tak: pod metalowym paleniskiem samowara znajduje się̨ rodzaj paleniska, a przez środek naczynia przechodzi rura, która utrzymuje wysoką temperaturę̨ wody. Na samej górze znajduje się̨ mały czajniczek, w którym zaparza się̨ mocną esencję, do której dolewa się wody z kranika umieszczonego z boku samowara. W Rosji popularne są̨ spotkania przy herbacie Zazwyczaj herbata zaparzana jest w samowarze.

19 Położenie geograficzne
Federacja Rosyjska jest największym państwem świata zajmującym powierzchnię ,2 tys. km kw., z czego jedna czwarta tego obszaru przypada na jej część europejską. Przeważającą cześć terenu zajmują równiny, poprzecinane setkami rzek. Największa rzeka to Lena, której łączna długość wynosi km; rzeka ta leży w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie irkuckim i Jakucji; jest to jedna z największych rzek Azji, 10. pod względem długości na świecie oraz 9. pod względem powierzchni dorzecza. Na terenie kraju znajduje się również rzeka Wołga (3 531 km) - jest to największa i najdłuższa rzeka Europy i Rosji przeduralskiej. Wołga jest również największą i najdłuższą rzeką na świecie uchodzącą do jeziora.

20 Ponadto na terenie Rosji znajdują się dwa największe jeziora europejskie: jezioro Ładoga i jezioro Onega oraz leżące w części azjatyckiej - jezioro Bajkał (powierzchnia 31,5 tys. km2) - jest to najstarsze i najgłębsze (1 642 m) jezioro na świecie, a pod względem powierzchni - drugie jezioro w Azji i siódme na świecie. Do najwyższych łańcuchów górskich zaliczamy Kaukaz, rozciągający się pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim, z najwyższym szczytem Europy - Elbrusem o wysokości 5642 m., oraz Góry Uralu - których wysokość nie przekracza 1900 m. n.p.m. Mapa przedstawiająca podział administracyjny

21 Mapa fizyczna

22 Ludność i język Liczba obywateli Rosji wynosi obecnie 145,2 mln z czego około 115 mln zamieszkuje jej europejską część. Ponad 1/3 obywateli zamieszkuje 13 największych miast Rosji. Najliczniejszą grupą narodowościową są Rosjanie stanowiący 79,8 % ludności (115,87 mln). Obszar Federacji Rosyjskiej zamieszkują ponadto: Tatarzy (5,56 mln), Ukraińcy (2,94 mln), Baszkirowie (1,67 mln), Czuwasze (1,64 mln), Czeczeńcy (1,36 mln), Ormianie (1,13 mln), Białorusini (0,81 mln). Łącznie na terytorium Rosji zamieszkuje ponad 100 różnych narodów i narodowości. Wśród obywateli innych państw na stałe zamieszkujących w Rosji przeważająca część to obywatele państw WNP (906 tys. tj. 88% wszystkich obywateli państw obcych) z przewagą obywateli Ukrainy (230 tys.), Azerbejdżanu (155 tys.) i Armenii (137 tys.). Językiem urzędowym jest język rosyjski.

23 System walutowy Walutą rosyjską jest rubel (1 RUB) równy 100 kopiejkom. Średni jego kurs w 2012 r. wynosi: względem euro 1 EUR = ok. 40 RUB oraz względem dolara 1 USD = ok. 32 RUB. Tysiąc rubli

24 Religia Konstytucja rosyjska gwarantuje  swobodę wyznania i sumienia. Brak jest przy tym oficjalnej statystyki o ilości obywateli wyznających określoną religię, jednak według niezależnych ocen jako wierzących w 2008 r. określało się ok. połowy społeczeństwa, a dominującą wyznawaną religią jest prawosławie (na drugim miejscu jest islam).

25 Rosyjski Kościół Prawosławny
Kanoniczny Kościół prawosławny, obejmujący swoją jurysdykcją większość parafii prawosławnych na terenie Rosji, Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz innych państw byłego Związku Radzieckiego, jak również część parafii złożonych z emigrantów rosyjskich w innych krajach. Od 1 lutego 2009 roku zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jest patriarcha Cyryl I. Katedra św. Bazylego, Plac czerwony, Moskwa

26 Alfabet rosyjski Cyrylica – pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, większości południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowian – św. Cyryla, który wspólnie ze św. Metodym, prowadząc misję wielkomorawską wśród Słowian zapisał i wprowadził do liturgii język słowiański. Do zapisu tego języka zostały stworzone dwa alfabety – głagolica i później cyrylica (pismo uproszczone na bazie dużego alfabetu greckiego – majuskuły oraz głagolicy, z której zostały przeniesione niektóre litery). Alfabet rosyjski

27 Wybrane najpopularniejsze postacie rosyjskie

28 Lew Tołstoj Hrabia - urodzony 9 września 1828 w Jasnej Polanie, zmarły 20 listopada 1910 na stacji kolejowej Astapowo. Rosyjski powieściopisarz, dramaturg, krytyk literacki, myśliciel, pedagog. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu w literaturze europejskiej. Jego idee "nieprzeciwstawiana się złu przemocą" miały znaczący wpływ na poglądy Mahatmy Gandhiego i Martina Luthera Kinga. Wielkością hrabiego Tołstoja jako pisarza i człowieka jest nieugięte dążenie do prawdy bezwzględnie stosowanej w życiu, oraz niezwykła siła twórcza, łącząca obiektywną obserwację rzeczywistości z postawą własnego poglądu na świat.

29 Włodzimierz Lenin Właściwie Władimir Iljicz Uljanow. Urodzony 22 kwietnia 1870 w Symbirsku, zmarły 21 stycznia 1924 w Gorkach pod Moskwą. Rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk ideologii komunizmu. Kult Lenina - Mimo sprzeciwów rodziny i wbrew woli samego Lenina, z inicjatywy Stalina zwłoki Lenina zmumifikowano i udostępniono do oglądania w mauzoleum na Placu Czerwonym. Nowe władze partyjne postanowiły wykorzystać autentyczną popularność i autorytet Lenina i przenieść ją na "leninowską" partię. Kult Lenina wykorzystał Stalin do budowania osobistego kultu jako "następcy". Stalin stwierdził, że wkład Lenina do filozofii marksistowskiej jest tak znaczący, że odtąd winna się ona nazywać "marksizmem-leninizmem".

30 Jurij Gagarin Jurij Aleksiejewicz Gagarin- urodzony 9 marca 1934 w Kłuszynie, zginął 27 marca 1968 w okolicach Kirżacza. Radziecki kosmonauta, pierwszy człowiek w kosmosie. Bohater Związku Radzieckiego, Lotnik Kosmonauta ZSRR. Został 1. człowiekiem w kosmosie i 1. sowieckim kosmonautą. Brał udział w jednej misji kosmicznej: Wostok 1 12 kwietnia 1961 odbył w statku kosmicznym Wostok lot po orbicie satelitarnej Ziemi, dokonując jednokrotnego (niepełnego) jej okrążenia w ciągu 1 godziny 48 minut. Był to pierwszy w dziejach ludzkości lot człowieka w przestrzeni kosmicznej. Ciekawostką jest jednak to, jak należy ten lot sklasyfikować od strony formalnej, gdyż Gagarin nie doleciał swoim statkiem kosmicznym do Ziemi, lecz katapultował się z niego, zresztą zgodnie z planem i osiągnął powierzchnię Ziemi na spadochronie. Fakt ten był początkowo zatajany przez ZSRR co najmniej do czasu uzyskania potwierdzenia przez FAI rekordu wysokości lotu, rekordu czasu lotu i rekordu wielkości masy wyniesionej na orbitę. Niezależnie jednak od sposobu lądowania FAI uznała lot Gagarina.

31 Bibliografia:

32 Dziękuje za uwagę Ada Kuzak Anita Olczak Ola Budzińska Klaudia Oliwa
Martyna Szustak II OD


Pobierz ppt "Historyczne ujęcie Rosji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google