Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Co to jest ZSRR? 2.Co to jest komunizm? 6. Co to było Zimna wojna? 5.Kim był Gorbaczow? 7.Kim był Jelcyn? 8.Wspólnota Niepodległych Państw Autorzy 3.Kim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Co to jest ZSRR? 2.Co to jest komunizm? 6. Co to było Zimna wojna? 5.Kim był Gorbaczow? 7.Kim był Jelcyn? 8.Wspólnota Niepodległych Państw Autorzy 3.Kim."— Zapis prezentacji:

1 1. Co to jest ZSRR? 2.Co to jest komunizm? 6. Co to było Zimna wojna? 5.Kim był Gorbaczow? 7.Kim był Jelcyn? 8.Wspólnota Niepodległych Państw Autorzy 3.Kim był Stalin? 4. Rozkład ustroju komunistycznego

2 ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) powstał w 1922r. W skład ZSRR wchodziło 15 republik.Twórcą tego państwa był Włodzimierz Lenin (jego portret jest użyty jako tło tego slajdu). Dla stworzenia podstaw ustrojowych państwa wykorzystał on zasady ideologii komunistycznej. ideologii komunistycznej. Mapa Godło i flaga

3 Co to jest komunizm? Komunizm jest to ustrój państwowy charakterystyczny dla Rosji Radziedzkiej. Cechuje się brakiem wolności słowa, cenzurą, masowym terrorem który był przeprowadzany przez tajne służby. Komunizm odrzuca ukształtowane w Europie zachodniej koncepcje wolności i demokracji.

4 Józef Stalin Żył w latach 1879 – 1953. Urodzony w Gruzji, studiował pięć lat w seminarium duchownym skąd został usunięty. Po śmierci Lenina w 1922r. Stalin został władcą ZSRR usuwając innych pretendentów (np.Trocki). Czas jego panowania określa się terminem stalinizm. Cechy charakterystyczne dla stalinizmu: pełne jedynowładztwo Stalina, totalna kontrola wszystkiego i wszystkich, ciągle narastający terror który zagrażał wszystkim oprócz Stalina.

5 Mapa ZSRR Kazachstan Ukraina Białoruś Litwa Łotwa Estonia Mołdawia Gruzja Armenia Azerbejdżan Turkmenistan Kirgistan Tadżykistan Uzbekistan

6 Rozkład ustroju komunistycznego Po śmierci Stalina władzę objął Nikita Chruszczow. Prowadził on lepszą politykę dla obywateli ZSRR. Trzy lata po śmierci Stalina, na Zjeździe, wygłosił on przemówienie w którym potępił zbrodnie Stalina. O zmianach ustrojowych nie było mowy. Politykę zagraniczną charakteryzowały liczna interwencje zbrojne: na Węgrzech w 1956r., w Czechosłowacji w 1968r., w Afganistanie w 1979r. Państwo przeżywało kryzys w produkcji żywności i w przemyśle, ponieważ inwestowało w broń. Miało to duży wpływ na rozwój społeczeństwa, które się buntowało. Następował widoczny kryzys władzy komunistycznej.

7

8 Kim był Michaił Gorbaczow? Michaił Gorbaczow był pierwszym i ostatnim prezydentem ZSRR. W 1985r. wygłosił program przebudowy ustroju komunistycznego. Poparł zjednoczenie Niemiec oraz zakończenie wojny afgańskiej. Lecz jego reformy okazały się spóźnione wobec narastającego kryzysu w polityce wewnętrznej ZSRR. I w 1991r. doszło do upadku ZSRR.

9 Zimna wojna Zimna wojna określa stosunki między ZSRR a państwami zachodnimi po II wojnie światowej. W 1946r. premier Wielkiej Brytanii wygłosił przemówienie wzywające Zachód do zjednoczenia się przeciwko rozprzestrzenianiu się komunizmu, który zaczął ogarniać Europę wschodnią. Polityka państw zachodnich doprowadziła do osłabienia ZSRR. W 1989r. zaczął się upadek komunizmu w Europie wschodniej, a w 1991r. w ZSRR. Upadek ZSRR uważa się za zakończenie Zimnej wojny.

10 Borys Jelcyn Borys Jelcyn pierwszy w historii prezydent Rosji(1991-1999). Nie popierał rządów Gorbaczowa i wygrał wybory prezydenckie w 1991r. Podczas tzw. puczu moskiewskiego obalił rządy Komitetu Stanu Wyjątkowego i przejął władzę. Doprowadził do likwidacji ZSRR i był głównym inicjatorem utworzenia Wspólnoty Niepodległych Państw.Wspólnoty Niepodległych Państw. Zdjęcie

11 Borys Jelcyn podczas tzw. puczu moskiewskiego

12 Wspólnota Niepodległych Państw 18 października 1991 8 republik radzieckich podpisało umowę o wspólnocie gospodarczej. 8 grudnia 1991 w Białowieskiej puszczy doszło do spotkania prezydentów Rosji, Ukrainy i Białorusi którzy podpisali układ o likwidacji ZSRR i powstaniu WNP( Wspólnota Niepodległych Państw). W skład WNP wchodzi 11 republik byłego Związku Radzieckiego. Siedzibą WNP jest Mińsk. Podstawowym czynnikiem który łączy te państwa są porozumienia gospodarcze i dotyczące bezpieczeństwa.

13 Zdjęcia zostały pobrane ze strony www.onet.plwww.onet.pl


Pobierz ppt "1. Co to jest ZSRR? 2.Co to jest komunizm? 6. Co to było Zimna wojna? 5.Kim był Gorbaczow? 7.Kim był Jelcyn? 8.Wspólnota Niepodległych Państw Autorzy 3.Kim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google