Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSORCJUM ds. REACH Spotkanie konsultacyjne członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Sekretariat Konsorcjum ds. REACH dr inż. Tomasz Szczygielski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSORCJUM ds. REACH Spotkanie konsultacyjne członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Sekretariat Konsorcjum ds. REACH dr inż. Tomasz Szczygielski."— Zapis prezentacji:

1 KONSORCJUM ds. REACH Spotkanie konsultacyjne członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Sekretariat Konsorcjum ds. REACH dr inż. Tomasz Szczygielski Magdalena Kornacka Warszawa, 10 lutego 2010 1Stowarzyszenie Polska Unia UPS

2 KONSORCJA REACH zajmujące się rejestracją UPS Polska – Konsorcjum wspierane przez Polską Unię UPS Niemcy – Konsorcjum wspierane przez EVONIK Steag, VGB, ECOBA Finlandia – Konsorcjum Popiołów z mieszanych paliw (w trakcie formowania) 2Stowarzyszenie Polska Unia UPS

3 Polskie Konsorcjum REACH Rejestracja UPS w REACH popiół lotny żużel popioły oraz żużle z kotłów fluidalnych SDA – produkt półsuchego odsiarczania spalin Liczba Członków Konsorcjum 111 3Stowarzyszenie Polska Unia UPS

4 Rada Konsorcjum REACH-UPS 1.Sławomir Krakowiak – Ec Wybrzeże EDF 2.Pavel Sokol – CEZ 3.Monika Foussereau – Dalkia Polska 4.Adam Kozera – PKE 5.Andrzej Markowski – Vattenfall Heat Poland 6.Mirosław Niewiadomski – PGE GiE 7.Tomasz Szewczyk – Elektrownia Kozienice 8.Jarosław Juszyński – ELPOEKO 9.Artur Zając – PPH UTEX Sp. z o.o. 10.Jarosław Rutczyński – ASHTRANS 11.Julian Krawczyński – PCC ROKITA 12.Sławomir Piwowarski – EC Iława 13.Florian Wlaźlak – EC Pabianice 4Stowarzyszenie Polska Unia UPS

5 W jaki sposób działamy… Zgromadzenie ogólne – 15.04.2009 – 22.05.2009 – koniec 2009 Spotkania Rady Konsorcjum – 15.04.2009 – 30.04.2009 – 15.05.2009 – 22.05.2009 – 17-18.06.2009 – 10.07.2009 – 11.08.2009 – 28.09.2009 – 07.12.2009 5Stowarzyszenie Polska Unia UPS

6 Laboratorium 15 maja 2009 r. zaprezentowaliśmy ekspertów oraz laboratoria wybrane w konkursie ofert. wybraliśmy 3 laboratoria do dalszych negocjacji finalnie Rada Konsorcjum podjęła decyzję o współpracy z laboratorium z Republiki Czeskiej – VUOS. 6Stowarzyszenie Polska Unia UPS

7 Tonaż substancji w Polskim Konsorcjum Total > 29 000 000 ton/rok Popiół lotny, żużel – 23 380 577 ton/rok popiół lotny i żużel z kotłów fluidalnych – 4 849 492 ton/rok SDA – 1 252 635 ton/rok 7Stowarzyszenie Polska Unia UPS

8 Koszty Konsorcjum 8Stowarzyszenie Polska Unia UPS

9 Jak pracujemy – przygotowanie dossier Laboratorium i zewnętrzni eksperci z Laboratorium VUOS (Republika Czeska) Study Monitor (ekspert wewnętrzny) - inż. Pavel Donat Koordynacja działań i wsparcie – Stowarzyszenie Polska Unia UPS 9Stowarzyszenie Polska Unia UPS

10 Przypomnienie faktów formalnych rejestracji w systemie REACH 10Stowarzyszenie Polska Unia UPS

11 1.Koszty rejestracji: – Opłata rejestracyjna - standardowa 11Stowarzyszenie Polska Unia UPS

12 – Opłata rejestracyjna – ulga dla MŚP 12Stowarzyszenie Polska Unia UPS

13 13Stowarzyszenie Polska Unia UPS

14 REACH – IT dostępny jest za pomocą internetu na stronie: https://reach-it.echa.europa.eu/ 14Stowarzyszenie Polska Unia UPS

15 Rejestracja – IUCLID 5 W Europie – 190 x 15h = 2850 (ca. 11 500 PLN) Obecnie w Polsce – 550 PLN x 15h = 8250 PLN (ca. 1500 euro) W Polsce z naszymi specjalistami - ? x 15h =… ( właśnie przygotowujemy konkretne wyliczenia) 15Stowarzyszenie Polska Unia UPS

16 Koszty REACH dla Członków Konsorcjum Koszty administracyjne funkcjonowania Konsorcjum Koszty badań i opracowania dossier Koszty dodatkowe związane z późniejszym przystąpieniem do Konsorcjum (opłata dodatkowa + zwiększony udział w dotychczasowych kosztach) 16Stowarzyszenie Polska Unia UPS

17 Konsorcjum REACH – UPS popioły klasyczne i żużle Gdzie jesteśmy? Co już zostało zrobione? 17Stowarzyszenie Polska Unia UPS

18 Profil Identyfikacyjny Substancji od ponad roku pracujemy wraz z ekspertami z całej Europy oraz innymi Konsorcjami nad tzw. SIP (profilem identyfikacyjnym substancji) 18Stowarzyszenie Polska Unia UPS

19 19Stowarzyszenie Polska Unia UPS

20 Granulometria 20Stowarzyszenie Polska Unia UPS

21 Negocjacja współpracy z Konsorcjum Niemieckim chęć współpracy w ramach popiołów klasycznych oraz żużli – tworzenie jednego dossier rejestracyjnego negocjacje na temat zasad współpracy (przygotowywanie umowy – od czerwca 2009) ostatnie spotkanie 7.01.2010 r. w Essen oczekiwanie na finalną ewaluację badań posiadanych przez naszego Członka 21Stowarzyszenie Polska Unia UPS

22 Negocjacja współpracy z Konsorcjum Niemieckim umowa o współpracy ma na celu: zabezpieczenie prawidłowości przygotowania dossier zabezpieczenie naszego Konsorcjum przed nieuzasadnionymi kosztami zapewnienie naszym Członkom ewentualnych przychodów z późniejszej sprzedaży dossier PRZYGOTOWANIE JEDNEGO DOSSIER DLA EUROPY (łatwiejsze uzasadnienie do ECHA metodologii postępowania) 22Stowarzyszenie Polska Unia UPS

23 Dalsze postępowanie w momencie akceptacji warunków umowy przez Radę Konsorcjum Niemieckiego, nasza Rada podejmie głosowanie nad przyjęciem uchwały o akceptacji umowy umowa zostanie przetłumaczona na język polski i wraz z opinią Kancelarii prawnej oraz Rady Konsorcjum przesłana do Państwa drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną zwołane zostanie Zgromadzenie Ogólne – przyjęcie umowy wymaga jednogłośnej zgody wszystkich Członków 23Stowarzyszenie Polska Unia UPS

24 Informacja Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH na temat konieczności rejestracji popiołów i żużli Jesteśmy elektrownią, która wytwarza popioły lotne, mieszanki popiołowo- żużlowe, mikrosfery z popiołów lotnych oraz gips. Są to dla nas odpady, które przekazujemy dalej do innych firm. Czy my podlegamy pod rozporządzenie REACH i mamy obowiązek rejestracji wstępnej? 24Stowarzyszenie Polska Unia UPS

25 Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia REACH odpady w rozumieniu dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, nie są substancją, preparatem ani wyrobem. W związku z tym rozporządzenie REACH nie ma do nich zastosowania. Jednakże, jeśli substancja jest sprzedawana lub udostępniana nieodpłatnie innej firmie, która je stosuje jako surowce do produkcji nowego produktu, wówczas tracą one status odpadu, a Państwo jesteście uważani za producenta tych substancji. Takie substancje podlegają wymaganiom rejestracyjnym zgodnie z art. 6, chyba, że są wyłączone z rejestracji na mocy załączników IV i V do rozporządzenia REACH. Ze względu na fakt, iż przekazujecie Państwo innej firmie popioły lotne, mieszanki popiołowo- żużlowe, mikrosfery z popiołów lotnych oraz gips do wykorzystania podczas tworzenia nowego produktu, uważani jesteście Państwo za producenta tych substancji i zobowiązani do ich rejestracji, jeżeli chcecie dalej je wprowadzać do obrotu. 25Stowarzyszenie Polska Unia UPS

26 W przypadku, gdy przekazujecie Państwo w/w substancje firmie zajmującej się odzyskiem/utylizacją, wówczas to firma, która będzie odzyskiwać/utylizować substancje ma dalsze obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku dot. identyfikacji i nazewnictwa substancji większość substancji (oprócz gipsu) wyszczególnionych w Państwa piśmie to substancje UVCB (Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials), czyli substancje o nieznanym zmiennym składzie, złożone produkty reakcji. W wykazie EINECS znajduje się wiele pozycji, które mogą dotyczyć bezpośrednio Państwa substancji. Jeżeli będziecie Państwo chcieli dalej w/w substancje wprowadzać do obrotu to trzeba dokonać ich rejestracji, gdyż zgodnie z art. 5 rozporządzenia REACH brak rejestracji wiąże się z brakiem obrotu na rynku wspólnotowym. Pragnę jednak podkreślić, że rejestracja wstępna dotyczy tylko substancji wprowadzonych (art. 3 punkt 20)). Dokonując jej możecie Państwo korzystać z okresów przejściowych podanych w art. 23 rozporządzenia REACH. 26Stowarzyszenie Polska Unia UPS

27 Możliwości funkcjonowania bez rejestracji w REACH Składowanie Przekazywanie na podstawie karty przekazania odpadu… ??? 27Stowarzyszenie Polska Unia UPS

28 Dziękuję za uwagę Magdalena Kornacka Stowarzyszenie Polska Unia UPS 28Stowarzyszenie Polska Unia UPS


Pobierz ppt "KONSORCJUM ds. REACH Spotkanie konsultacyjne członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Sekretariat Konsorcjum ds. REACH dr inż. Tomasz Szczygielski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google