Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Polska Unia UPS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Polska Unia UPS"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
KONSORCJUM ds. REACH Spotkanie konsultacyjne członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Sekretariat Konsorcjum ds. REACH dr inż. Tomasz Szczygielski Magdalena Kornacka Warszawa, 10 lutego 2010 Stowarzyszenie Polska Unia UPS

2 KONSORCJA REACH zajmujące się rejestracją UPS
Polska – Konsorcjum wspierane przez Polską Unię UPS Niemcy – Konsorcjum wspierane przez EVONIK Steag, VGB, ECOBA Finlandia – Konsorcjum Popiołów z mieszanych paliw (w trakcie formowania) Stowarzyszenie Polska Unia UPS

3 Polskie Konsorcjum REACH
Rejestracja UPS w REACH popiół lotny żużel popioły oraz żużle z kotłów fluidalnych SDA – produkt półsuchego odsiarczania spalin Liczba Członków Konsorcjum  111 Stowarzyszenie Polska Unia UPS

4 Rada Konsorcjum REACH-UPS
Sławomir Krakowiak – Ec Wybrzeże EDF Pavel Sokol – CEZ Monika Foussereau – Dalkia Polska Adam Kozera – PKE Andrzej Markowski – Vattenfall Heat Poland Mirosław Niewiadomski – PGE GiE Tomasz Szewczyk – Elektrownia „Kozienice” Jarosław Juszyński – ELPOEKO Artur Zając – PPH UTEX Sp. z o.o. Jarosław Rutczyński – ASHTRANS Julian Krawczyński – PCC ROKITA Sławomir Piwowarski – EC Iława Florian Wlaźlak – EC Pabianice Stowarzyszenie Polska Unia UPS

5 W jaki sposób działamy…
Zgromadzenie ogólne koniec 2009 Spotkania Rady Konsorcjum Stowarzyszenie Polska Unia UPS

6 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Laboratorium 15 maja 2009 r. zaprezentowaliśmy ekspertów oraz laboratoria wybrane w konkursie ofert. wybraliśmy 3 laboratoria do dalszych negocjacji finalnie Rada Konsorcjum podjęła decyzję o współpracy z laboratorium z Republiki Czeskiej – VUOS. Stowarzyszenie Polska Unia UPS

7 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Tonaż substancji w Polskim Konsorcjum Total > ton/rok Popiół lotny, żużel – ton/rok popiół lotny i żużel z kotłów fluidalnych – ton/rok SDA – ton/rok Stowarzyszenie Polska Unia UPS

8 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Koszty Konsorcjum Stowarzyszenie Polska Unia UPS

9 Jak pracujemy – przygotowanie dossier
Laboratorium i zewnętrzni eksperci z Laboratorium VUOS (Republika Czeska) Study Monitor (ekspert wewnętrzny) - inż. Pavel Donat Koordynacja działań i wsparcie – Stowarzyszenie Polska Unia UPS Stowarzyszenie Polska Unia UPS

10 Przypomnienie faktów formalnych rejestracji w systemie REACH
Stowarzyszenie Polska Unia UPS

11 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Koszty rejestracji: Opłata rejestracyjna - standardowa Stowarzyszenie Polska Unia UPS

12 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Opłata rejestracyjna – ulga dla MŚP Stowarzyszenie Polska Unia UPS

13 Stowarzyszenie Polska Unia UPS

14 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
REACH – IT dostępny jest za pomocą internetu na stronie: https://reach-it.echa.europa.eu/ Stowarzyszenie Polska Unia UPS

15 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Rejestracja – IUCLID 5 W Europie – 190 € x 15h = 2850 € (ca PLN) Obecnie w Polsce – 550 PLN x 15h = 8250 PLN (ca euro) W Polsce z naszymi specjalistami - ? x 15h =… (właśnie przygotowujemy konkretne wyliczenia) Stowarzyszenie Polska Unia UPS

16 Koszty REACH dla Członków Konsorcjum
Koszty administracyjne funkcjonowania Konsorcjum Koszty badań i opracowania dossier Koszty dodatkowe związane z późniejszym przystąpieniem do Konsorcjum (opłata dodatkowa + zwiększony udział w dotychczasowych kosztach) Stowarzyszenie Polska Unia UPS

17 Konsorcjum REACH – UPS popioły klasyczne i żużle
Gdzie jesteśmy? Co już zostało zrobione? Stowarzyszenie Polska Unia UPS

18 Profil Identyfikacyjny Substancji
od ponad roku pracujemy wraz z ekspertami z całej Europy oraz innymi Konsorcjami nad tzw. SIP (profilem identyfikacyjnym substancji) Stowarzyszenie Polska Unia UPS

19 Stowarzyszenie Polska Unia UPS

20 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Granulometria Stowarzyszenie Polska Unia UPS

21 Negocjacja współpracy z Konsorcjum Niemieckim
chęć współpracy w ramach popiołów klasycznych oraz żużli – tworzenie jednego dossier rejestracyjnego negocjacje na temat zasad współpracy (przygotowywanie umowy – od czerwca 2009) ostatnie spotkanie r. w Essen oczekiwanie na finalną ewaluację badań posiadanych przez naszego Członka Stowarzyszenie Polska Unia UPS

22 Negocjacja współpracy z Konsorcjum Niemieckim
umowa o współpracy ma na celu: zabezpieczenie prawidłowości przygotowania dossier zabezpieczenie naszego Konsorcjum przed nieuzasadnionymi kosztami zapewnienie naszym Członkom ewentualnych przychodów z późniejszej sprzedaży dossier PRZYGOTOWANIE JEDNEGO DOSSIER DLA EUROPY (łatwiejsze uzasadnienie do ECHA metodologii postępowania) Stowarzyszenie Polska Unia UPS

23 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Dalsze postępowanie w momencie akceptacji warunków umowy przez Radę Konsorcjum Niemieckiego, nasza Rada podejmie głosowanie nad przyjęciem uchwały o akceptacji umowy umowa zostanie przetłumaczona na język polski i wraz z opinią Kancelarii prawnej oraz Rady Konsorcjum przesłana do Państwa drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną zwołane zostanie Zgromadzenie Ogólne – przyjęcie umowy wymaga jednogłośnej zgody wszystkich Członków Stowarzyszenie Polska Unia UPS

24 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Informacja Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH na temat konieczności rejestracji popiołów i żużli Jesteśmy elektrownią, która wytwarza popioły lotne, mieszanki popiołowo- żużlowe, mikrosfery z popiołów lotnych oraz gips. Są to dla nas odpady, które przekazujemy dalej do innych firm. Czy my podlegamy pod rozporządzenie REACH i mamy obowiązek rejestracji wstępnej? Stowarzyszenie Polska Unia UPS

25 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia REACH odpady w rozumieniu dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, nie są substancją, preparatem ani wyrobem. W związku z tym rozporządzenie REACH nie ma do nich zastosowania. Jednakże, jeśli substancja jest sprzedawana lub udostępniana nieodpłatnie innej firmie, która je stosuje jako surowce do produkcji nowego produktu, wówczas tracą one status odpadu, a Państwo jesteście uważani za producenta tych substancji. Takie substancje podlegają wymaganiom rejestracyjnym zgodnie z art. 6, chyba, że są wyłączone z rejestracji na mocy załączników IV i V do rozporządzenia REACH. Ze względu na fakt, iż przekazujecie Państwo innej firmie popioły lotne, mieszanki popiołowo- żużlowe, mikrosfery z popiołów lotnych oraz gips do wykorzystania podczas tworzenia nowego produktu, uważani jesteście Państwo za producenta tych substancji i zobowiązani do ich rejestracji, jeżeli chcecie dalej je wprowadzać do obrotu. Stowarzyszenie Polska Unia UPS

26 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
W przypadku, gdy przekazujecie Państwo w/w substancje firmie zajmującej się odzyskiem/utylizacją, wówczas to firma, która będzie odzyskiwać/utylizować substancje ma dalsze obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku dot. identyfikacji i nazewnictwa substancji większość substancji (oprócz gipsu) wyszczególnionych w Państwa piśmie to substancje UVCB (Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials), czyli substancje o nieznanym zmiennym składzie, złożone produkty reakcji. W wykazie EINECS znajduje się wiele pozycji, które mogą dotyczyć bezpośrednio Państwa substancji. Jeżeli będziecie Państwo chcieli dalej w/w substancje wprowadzać do obrotu to trzeba dokonać ich rejestracji, gdyż zgodnie z art. 5 rozporządzenia REACH brak rejestracji wiąże się z brakiem obrotu na rynku wspólnotowym. Pragnę jednak podkreślić, że rejestracja wstępna dotyczy tylko substancji wprowadzonych (art. 3 punkt 20)). Dokonując jej możecie Państwo korzystać z okresów przejściowych podanych w art. 23 rozporządzenia REACH. Stowarzyszenie Polska Unia UPS

27 Możliwości funkcjonowania bez rejestracji w REACH
Składowanie Przekazywanie na podstawie karty przekazania odpadu… ??? Stowarzyszenie Polska Unia UPS

28 Stowarzyszenie Polska Unia UPS
Dziękuję za uwagę Magdalena Kornacka Stowarzyszenie Polska Unia UPS Stowarzyszenie Polska Unia UPS


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Polska Unia UPS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google