Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSULTACJE SPOŁECZNE „Prohibicja na Dekabrystów?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSULTACJE SPOŁECZNE „Prohibicja na Dekabrystów?”"— Zapis prezentacji:

1 KONSULTACJE SPOŁECZNE „Prohibicja na Dekabrystów?”

2 KONSULTACJE SPOŁECZNE:
to dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi prowadzona w celu uzyskania opinii na temat wprowadzanych przez administrację rozwiązań. służą uspołecznieniu procesu podejmowania ważnych dla mieszkańców decyzji.

3 Zasady prowadzenia konsultacji społecznych w Częstochowie określa
Uchwała Nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia roku

4 Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:
Prezydent Miasta Częstochowy, Radni Miasta Częstochowy w liczbie co najmniej 5, 10 członków rad dzielnic, mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze. Prowadzenie konsultacji każdorazowo precyzuje Zarządzenie Prezydenta Miasta. Koordynowaniem konsultacji zajmuje się Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych.

5 Z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych „Prohibicja na Dekabrystów?” wystąpiła grupa Radnych Miasta Częstochowy: Marek Balt, Zbigniew Niesmaczny, Janusz Adamkiewicz, Tomasz Blukacz, Dariusz Kapinos, Janusz Danek, Łukasz Wabnic.

6 W przypadku rozpoczynających się konsultacji „Prohibicja na Dekabrystów?” Prezydent Miasta nie podejmie ostatecznych rozstrzygnięć, może jedynie przedłożyć Radnym projekt nowej uchwały. Konsultacje dotyczą uchwały Nr 147/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 czerwca roku w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze obejmującym teren pawilonów przy ul. Dekabrystów od nr 25 do nr 35, ul. Kilińskiego nr 140, lokale użytkowe usytuowane w blokach mieszkalnych przy ul. Nałkowskiej o nr 3, 7, 11 oraz teren miasteczka akademickiego (z późn. zmianami).

7 Plakat informujący o rozpoczynających się konsultacjach

8 Dwie możliwości zawarte w ankiecie:
Uważam, że zakaz sprzedaży i podawania alkoholu w rejonie określonym uchwałą Nr 147/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy powinien zostać zniesiony Uważam, że zakaz sprzedaży i podawania alkoholu w rejonie określonym uchwałą Nr 147/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy powinien zostać utrzymany

9 „Prohibicja na Dekabrystów?”
Konsultacje społeczne „Prohibicja na Dekabrystów?” odbędą się w dniach od 3 września do 31 grudnia 2011 r. i będą prowadzone w dwóch etapach:

10 ETAP I Przeprowadzona zostanie kampania informacyjna skierowana do mieszkańców Częstochowy, dotycząca konsultowanych zagadnień, połączona z dystrybucją ankiet.

11 Ankiety dostępne będą m.in.:
w informacji Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 i Waszyngtona 5, w siedzibie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych ul. Focha 19/21, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” ul. Okólna 113a, w klubie spółdzielczym ul. Broniewskiego 3, w Administracji Osiedla "Tysiąclecie-Zachód" ul. Obrońców Westerplatte 21, w „lotnych punktach konsultacyjnych”. Ankieta będzie również dostępna w postaci elektronicznej na stronie:

12 Na opinie mieszkańców czekamy w sobotę, 3 września w godz. 11. 00 – 15
Na opinie mieszkańców czekamy w sobotę, 3 września w godz – w „lotnym punkcie konsultacyjnym”, który znajdować się będzie w Parku 3 Maja.

13 ETAP II Organizacja otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Częstochowy W tym etapie planujemy zaprosić do współpracy zespół z Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Centrum Deliberacji to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza, w której są podejmowane pilne problemy praktyczne dotyczące komunikacji w demokracji oraz demokratycznego komunikowania.

14 Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!
Dziękujemy za uwagę. Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych ul. Focha 19/21 Częstochowa tel.: ; ;


Pobierz ppt "KONSULTACJE SPOŁECZNE „Prohibicja na Dekabrystów?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google