Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOP DLA GMO - STREFY WOLNE OD GMO W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOP DLA GMO - STREFY WOLNE OD GMO W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 STOP DLA GMO - STREFY WOLNE OD GMO W POLSCE
Prezentacja przygotowana przez ICPPC. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

2 www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – International Coalition to Protect the Polish Countryside – ICPPC powstała w listopadzie 2000 r zainicjowana przez 41 organizacji z 18 krajów. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

3 Międzynarodowa Kampania dla Ochrony Polskiej Wsi
Najważniejsze projekty ICPPC: Międzynarodowa Kampania dla Ochrony Polskiej Wsi © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

4 Grupa Ekoproducentów „Urodzaj”
Najważniejsze projekty ICPPC: Grupa Ekoproducentów „Urodzaj” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

5 Ginące Zawody Najważniejsze projekty ICPPC:
© ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

6 EKOCENTRUM ICPPC Najważniejsze projekty ICPPC:
© ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

7 www.gmo.icppc.pl kampania „Stop dla GMO w Polsce”
Najważniejsze projekty ICPPC: kampania „Stop dla GMO w Polsce” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

8 W 2002 r. ICPPC zostało uhonorowane Nagrodą Goldmana – Noblem Ekologicznym
© ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

9 W 2002 r. siedzibę ICPPC odwiedził brytyjski następca tronu Książę Karol.
© ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

10 Kampania ICPPC „STOP DLA GMO W POLSCE” jest częścią kampanii „EUROPA WOLNA OD GMO”
© ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

11 Genetyczna modyfikacja oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego organizmu po to, by uzyskać właściwości, których dany organizm nie posiada w sposób naturalny. Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

12 ziemniak z genem meduzy, karp i ryż z genami człowieka,
Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstają w sposób naturalny np.: pomidor z genem ryby, ziemniak z genem meduzy, karp i ryż z genami człowieka, soja i kukurydza z genami bakterii, które zabijają owady i uodparniają je na środki chwastobójcze. Źródło: „Fatal Harvest” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

13 Na dużą skalę po raz pierwszy wyprodukowano rośliny GM w USA w 1996 r.
Obecnie 70% światowej produkcji roślin GM odbywa się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; w Brazylii – 5%, Argentynie – 20%; w Chinach – 4% w Europie: w Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii. Źródło: „Biuletyn Niecodzienny Spraw Ekologicznych” nr 1-2/ 2004 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

14 60 % przetworzonych produktów zawiera soję.
Główne uprawy to: Soja Kukurydza Rzepak Bawełna Ale: 60 % przetworzonych produktów zawiera soję. Skrobia kukurydziana jest stosowana jako zagęszczacz w setkach produktów. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

15 uzyskanie dzięki temu wyższych plonów, mniejsze zużycie herbicydów,
Wprowadzeniu roślin GM na rynek towarzyszyły kampanie wielkich korporacji, obiecujące: uzyskanie dzięki temu wyższych plonów, mniejsze zużycie herbicydów, rozwiązanie problemu głodu na świecie. Twierdzono także, że rośliny GM mogą być uprawiane obok roślin niemodyfikowanych genetycznie. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

16 Prawda okazuje się być inna:
→ Modyfikacje genetyczne nie przyczyniły się do zmniejszenia ilości stosowanych herbicydów. Kolejny siew roślin GM odpornych na herbicydy wymaga jeszcze silniejszych oprysków, żeby były one skuteczne. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi Źródło: „Fatal Harvest”

17 Np. opierając się na danych US Departamentu Rolnictwa, Dr
Np. opierając się na danych US Departamentu Rolnictwa, Dr. Charles Benbrook z Northwest Science and Environment Policy Centre Idaho stwierdził, że zużycie pestycydów i herbicydów na 222 mln ha uprawy GM-soi, GM- kukurydzy i GM- bawełny w USA w latach 1996 – 2004 było większe w porównaniu z uprawami tradycyjnymi o 22,7 tys. ton. Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

18 → Stwierdzono, że dochodzi na dużą skalę do krzyżowania między roślinami GM a konwencjonalnymi. Pyłki roślin GM są przenoszone przez wiatr, owady, ludzi na sąsiednie uprawy i nie sposób temu zapobiec. Źródło: „Fatal Harvest” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

19 Central Science Laboratory (Anglia) stwierdza: pyłki rzepaku mogą być roznoszone przez pszczoły na odległość 26km. University of Reading, Anglia, stwierdza: rzepak oleisty GM krzyżuje się w drodze zapylenia z dziko rosnącymi gatunkami kapustowatych brassicaceae (kalarepa, rzepa, buraki pastewne, rzodkiew) tworząc superchwasty. Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

20 → Dowody zebrane w ostatnich latach wykazują niezbicie, że wysokość plonów bynajmniej nie wzrosła.
Z relacji rolników z Północnej Ameryki wynika, że plony są znacznie niższe niż oczekiwano, co potwierdzają niezależne badania naukowe. Np. wydajność GM-soi RR spada 5-10%. → Według Amerykańskich rolników krowy karmione kukurydzą GM dają mniej mleka a obecnie w USA rolnicy nie mogą znaleźć paszy bez GMO Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

21 → Rolnicy, którzy kupują ziarno GM uzależniają się od chemicznych korporacji, ziarna są patentowane i trzeba je kupować co roku. Np. Percy Schmeiser, kanadyjski rolnik, którego rzepakowe pola zostały zapylone z sąsiednich pól rzepakiem GM został zrujnowany przez Monsanto, biotechnologicznego giganta, który oskarżył go o przywłaszczenie „intelektualnej własności” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

22 → GMO zamiast przyczyniać się do rozwiązania problemu głodu, dodatkowo powodują jego pogłębienie.
Źródło: „Fatal Harvest” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

23 stałe zagrożenie chorobami.
→ Wprowadzenie technologii GM zaburza równowagę przyrody w istniejących ekosystemach i w dalszej kolejności powoduje najgorsze skutki jak: wyjałowienia gleby, niskie plony, stałe zagrożenie chorobami. Źródło: „Fatal Harvest” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

24 → Naukowcy z Uniwersytetu Purdue, USA odkryli, że wpuszczenie zaledwie kilku ryb modyfikowanych genetycznie do dużej rodzimej populacji ryb doprowadziło do wyginięcia rodzimego gatunku zaledwie po kilku pokoleniach. Źródło: „Fatal Harvest – the tragedy of industrial agriculture” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

25 Np. o ekologicznej i ludzkiej katastrofie w Argentynie, jednym z głównym producentów GM-soi na świecie, doniosło w kwietniu 2004 czasopismo naukowe „New Scientist”. Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

26 Utrata skuteczności pestycydów i herbicydów zmusza tam rolników do stosowania ich mieszanek o zwielokrotnionej toksyczności, wynikiem jest: rosnąca zapadalność na alergie i choroby dróg oddechowych, coraz liczniejsze defekty płodu u ptaków, postępująca erozja gleby. Źródło: „Fatal Harvest” Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

27 Rzeczywisty problem nie tkwi w braku żywności lecz w niewłaściwej jej dystrybucji.
! ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

28

29 Pszczoły giną w sąsiedztwie GMO!

30 Ken Hays zauważył, że wielkie niebezpieczeństwo dla pszczół stwarzają zarówno opryski pestycydami z samolotów jak i uprawy roślin GMO

31 Wszyscy dookoła tych upraw także stracili pszczoły.
Ma on smutne doświadczenia, posiadał 200 pni w Nowym Meksyku, z 20 pni ustawionych przy kukurydzy modyfikowanej genetycznie nie ocalał ani jeden. Wszyscy dookoła tych upraw także stracili pszczoły.

32 Pszczoły giną najprawdopodobniej dlatego, że nie są zdolne strawić pyłku GMO

33 W Chinach, w których wprowadzono zarówno rośliny zmodyfikowane genetycznie do upraw polowych jak i lasów, w niektórych kantonach brak pszczół hodowlanych i dziko żyjących owadów zapylających zmusił sadowników do ręcznego zapylania drzewek, kwiatek po kwiatku.

34 Sąd Administracyjny w Augsburgu orzekł, że miód zawierający pyłek z kukurydzy genetycznie modyfikowanej MON 810 nie jest dopuszczony do sprzedaży

35 NOWE slajdy

36 Zagrożenia

37 GMO zagraża płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności
Długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu, potwierdzają, że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy.

38 Przeciwnicy GMO, którzy ostrzegali o niepłodności i innych zagrożeniach dla zdrowia, domagają się prowadzania natychmiastowego zakazu dla GMO w celu ochrony zdrowia ludzi i płodności kobiet na całym świecie. Jeden z prowadzących badanie profesorów prof. Zentek powiedział, że była bezpośrednia zależność między spadkiem płodności a dietą GM, i że myszy karmione tradycyjnym zbożem rozmnażały się w bardziej efektywny sposób..

39 Niższe plony z GMO Badania prowadzone na Uniwersytecie Kansas wykazały, że plony konwencjonalnej soi są o 10% wyższe, niż plony soi modyfikowanej genetycznie. Wyniki badań zaprzeczają twierdzeniom koncernu Monsanto, który dostarczył ziarna modyfikowanego, jakoby zbiory odmian genetycznie modyfikowanych dawały wyższe plony. Wyniki badań są zgodne z opiniami farmerówamerykańskich, którzy skarzą się, że uzyskują z modyfikowanych nasion plonyznacznie niższe od oczekiwanych.

40 Szczepionki HPV w roślinach, mikrobach i wirusach
Udostępnianie na szeroką skalę niebezpiecznych transgenów i szczepionek może potencjalnie doprowadzić do wyprodukowania wirusów bardziej śmiercionośnych niż te przeciwko którym szczepionki HPV mają zabezpieczać. Prof. Joe Cummins and Dr. Mae-Wan Ho

41 Szczepionki HPV w roślinach, mikrobach i wirusach
Zanieczyszczenia z upraw transgenicznych mogą spowodować rozprzestrzenianie się transgenów i protein szczepionki poprzez powierzchniowe i gruntowe wody. Zanieczyszczenia w formie kurzu w powietrzu może mieć bezpośredni wpływ na błonę śluzową dróg oddechowych, a w efekcie wywoływać nagłe i opóźnione reakcje alergiczne u ludzi i zwierząt narażonych na kontakt z alergenami. Zauważono związek pomiędzy szczepionkami HPV a różnorodnymi nagłymi niepożądanymi reakcjami systemu odpornościowego, które w pewnych przypadkach doprowadziły do śmierci.

42 Przenikania genetycznie zmodyfikowanego DNA z paszy do tkanek zwierzęcych
Fragmenty zmienionych genów występujących w ziarnach znaleziono we krwi, wątrobie, śledzionie i nerkach świń karmionych genetycznie modyfikowaną żywnością - donosi raport Raffaele Mazza opublikowany w “Transgenic Research”. Komentarz prof. Joe Cumminsa: Wcześniejsze badania w Niemczech pokazały, że fragmenty DNA z pożywienia są w stanie przeniknąć do chromosomów komórek ssaków. Chociaż w tamtych badaniach nie stwierdzono jakiegokolwiek negatywnego wpływu takiego DNA na zdrowie ssaków, to teraz taki wpływ zaczyna wychodzić na światło dzienne (…)

43 Kontaminacja poprzez pyłek kwiatowy jest możliwa mimo dużych odległości.
Próby krzyżowania były przeprowadzane na Hokkaido przez trzy lata od 2006 aby sprawdzić czy strefy ochronne zgodne z zarządzeniem MAFF są wystarczające.. (…) W przypadku ryżu, najpierw założono odległość 300m, ale kiedy w 2006 na tej odległości nastąpiła kontaminacja, zwiększoną ja do 600 m w Jednak nawet na odległości 600 m nastąpiło krzyżowanie. W przypadku kukurydzy stwierdzono krzyżowanie nawet na odległości 1200 metrów a buraka cukrowego 900 m.

44 Genetycznie zmodyfikowane nasiona mogą przetrwać nawet 10 lat
Badania w Szwecji dowiodły, że na doświadczalnym poletku na którym 10 lat temu siano rzepak genetycznie zmodyfikowany dalej rosną odmiany genetycznie zmodyfikowane.

45 Ekologiczna kukurydza skażona genami genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy uprawianej 35 km dalej.
Ekologiczni rolnicy z rejonu z Deux-Sevres specjalizujący się w uprawach kukurydzy złożyli zażalenie do tamtejszej żandarmerii, że ich pola zostały zanieczyszczone przez GMO mimo, że najbliższe uprawy transgenicznej kukurydzy oddalone są o 35 km.

46 Zdrowie i bezpieczeństwo - Owoce papai zawierają geny odporne na antybiotyki
Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez organizację Greenpeace pokazują, że tajlandzkie ministerstwo rolnictwa zezwala na sprzedaż owoców papai, które zawierają odporne na antybiotyki geny. Jest to sprzeczne z normami Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa

47 Epidemiolodzy przestrzegają
…Epidemiolodzy przestrzegają, że spożywanie produktów modyfikowanych genetycznie może być rakotwórcze i powodować alergie, może też uodparniać na antybiotyki… luty 2008

48 Superowady Konsumenci genetycznie modyfikowanej żywności są narażeni na spożywanie białek zawierających pestycydy wbudowane w rośliny, a więc toksyny białkowe Bacillus thuringiensis (toksyna Bt) i materiał genetyczny niezbędny do ich wytworzenia. Nie warto się poświęcać i na darmo zjadać pestycydy wbudowane w rośliny, skoro pestycydy te przestają pełnić swoją rolę w ochronie roślin przed szkodnikami. Właśnie naukowcy amerykańscy po raz pierwszy ujawnili udowodnione w latach niszczenie upraw GMO na polach przez superowady, które w drodze ewolucji uodporniły się na toksynę Bt.

49 Luksemburg wprowadza zakaz na MON 810
Po Austrii, Węgrzech, Grecji i Francji, również Wielkie Księstwo Luksemburga zdecydowało się przedwczoraj zakazać uprawy kukurydzy MON 810. W zarządzeniu wprowadzającym zakaz podkreślono, że “aktywne toksyny CRY1AB, produkowane przez kukurydzę MON810, mogą mieć wpływ na inne organizmy, oraz że tej sytuacji nie można stwierdzić, że tego typu kukurydza nie jest niebezpieczna dla środowiska”

50 Inne informacje

51 Kosztowny monopol producenta nasion
Farmerzy ze stanu Iowa są na przegranej pozycji. W obliczu najwyższych w historii cen paliw, farmerzy płacą wyższe ceny za nasiona przy mniejszym wyborze na rynku. Koncern Monsanto kontroluje ponad 90 procent  najważniejszych upraw genetycznych. Firma drastycznie podnosi ceny każdego roku z braku konkurencji na rynku, wyciągając pieniądze zarówno z kieszeni farmerów jak i lokalnej gospodarki stanu.

52 Ziemniaki z częściami bakterii cholery?
Uniwersytet Rostock chce od 2009 do 2012 w Uplingen i Thulendorf uprawiać genetycznie manipulowane ziemniaki, które będą wytwarzać lekarstwa, np. szczepionkę na zarazę króliczą. Innym ziemniakom wkomponowano części bakterii cholery. Tym sposobem będzie wytwarzana szczepionka. Trzecia linia genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków ma wytwarzać masę podobną do plastiku Cyanophycin, przydatną np. w budownictwie, przy produkcji środków czystości. źródło:

53 Uprawy transgeniczne spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych.
Koegzystencja to sposób na promocję rolnictwa transgenicznego! Obszar upraw ekologicznej kukurydzy został zredukowany o 75% w Aragonii w okresie od (rok, w którym pierwsze analizy były zrealizowane) do 2007 i o 5% w Katalonii między 2002 a Udział w Katalonii jest niższy ponieważ dostępne dane pochodzą z pierwszych lat analiz, gdy hodowla kukurydzy GM nie była tak popularna jak to jest dzisiaj. kwiecień 2008

54 Uprawy genetycznie modyfikowanych roślin zwiększają użycie pestycydów i nie powodują zmniejszenia ubóstwa Transgeniczne uprawy spowodowały masowy wzrost wykorzystywania pestycydów i nie zdołały zwiększyć plonów, aby stawić czoło głodowi i biedzie. marzec 2008

55 Znakowanie produktów Parlament Europejski przyjął poprawkę do wspólnego rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie nowej żywości - GMO i pochodzącej ze sklonowanych zwierząt. Zgodnie z tą poprawką, produkty pochodzące od zwierząt karmionych genetycznie modyfikowaną paszą, muszą być oznaczone informacją, że zostały w ten sposób wyprodukowane.

56 Rynek żywności ekologicznej
"Dane z 2008 roku: wart 350 mln zł rynek żywności ekologicznej w Polsce rozwijał się w tempie 30 proc. w skali roku . Rynek żywności ekologicznej na świecie, wart ponad 40 mld dolarów, rósł w ciągu ostatnich lat w tempie 18 proc. rocznie Autor: Patrycja Otto Źródło: GP/forsal.pl, "Kryzys nie zaszkodzi żywności ekologicznej" :45

57 AREAŁ UPRAW GMO 80% upraw GMO znajduje się obecnie w 3 krajach: USA, Argentynie i Brazylii. W Chinach uprawy GMO dotyczą 2,9% areału uprawnego, natomiast w Europie zaledwie 0,119%. W skali świata ponad 99% rolników nadal nie używa technologii inżynierii genetycznej. Według właśnie opublikowanego raportu Friends of the Earth International (5) technologia inżynierii genetycznej w żadnym stopniu nie pomogła w rozwiązaniu problemu głodu, natomiast prowadzi do wzrostu zużycia pestycydów. Luty 2008

58 Koniec dodanych

59 Konsumenci nie chcą GMO, rolnicy nie potrzebują GMO.
Zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt jest nieprzewidywalne. Kto zatem potrzebuje GMO? © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

60 Największe firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą GMO to:
MONSANTO (80%) SYNGENTA BAYER DU PONT PIONEER © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

61 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

62 2004: dziś poprawiamy Twoją żywność
Czy możemy im ufać? Monsanto 1929: PCB- polichlorowane bifenyle – silnie toksyczne, powodują raka; wycofane w latach 70-tych , ciągle obecne w środowisku 1945: DDT – silnie toksyczny, wywołuje raka, wycofane w latach 60-tych, używane w krajach biednych 1962: Agent Orange – używany w Wietnamie do niszczenia dżungli, silnie rakotwórczy 2004: dziś poprawiamy Twoją żywność Źródło:www.fz.eco.pl © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

63 Monsanto przeciw rolnikom
Monsanto zarobiła 15 mln dolarów w sprawach przeciwko rolnikom. Rolnik z Dakoty Tom Wiley: „Rolnicy są oskarżeni o użycie GMO, które znalazło się na ich polach w wyniku kontaminacji. Rolnicy nie chcą tych nasion.” Ken Ralph z Tennessee spędził 4 miesiące w wiezieniu i zapłacił 1,8 mln dolarów kary za ponowne użycie nasion soi-GM. Przeciętna kara jaką rolnicy musieli płacić to jest ponad 400 tys. Dolarów. Źródło: raport Center of Food Safety „Monsanto vs US farmers” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

64 Zysk wynikający z upraw GMO trafia w dużej części do producentów nasion objętych patentami. ! ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

65 GMO w 2004 w UE W maju 2004 roku skończyło się i nie zostało przedłużone pięcioletnie moratorium zabraniające upraw GMO i importu żywności GM. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

66 słodką kukurydzę Bt 11 firmy Syngenta (19.5.2004)
GMO w 2004 w UE Do momentu wejścia Polski do Unii zatwierdzonych było w UE 16 produktów GM przeznaczonych do produkcji żywności. W 2004 r. zatwierdzono: słodką kukurydzę Bt 11 firmy Syngenta ( ) kukurydzę NK 603 firmy Monsanto ( ) © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

67 GMO w 2004 w UE We wrześniu wpisano 17 odmian GM kukurydzy MON 810 do Wspólnotowego Katalogu Nasion, co oznacza możliwość ich swobodnej uprawy we wszystkich krajach UE, a więc również w Polsce; © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

68 GMO w 2005 w UE Kukurydza Bt Maize MON 863 firmy Monsanto dopuszczona 8 sierpnia 2005 na import i paszę Rzepak GT73 firmy Monsanto dopuszczony 31 sierpnia 2005 na import i przetwarzanie Kukurydza 1507 firmy Pioneer dopuszczonaw 2005 na import i paszę © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

69 W grudniu 2005 Komisja dodała do Wspólnotowego Katalogu Nasion kolejne 14 dodatkowych odmian kukurydzy MON810 ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

70 GMO w 2006 w UE Kukurydza Bt MON 863 firmy Monsanto dopuszczona 13 stycznia 2006 z przeznaczeniem na żywność Kukurydza RR GA21 firmy Monsanto dopuszczona 13 stycznia 2006 na żywność Kukurydza Bt MON 863xMON810 firmy Monsanto dopuszczona 13 stycznia 2006 na żywność © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

71 Strefy Wolne od GMO – podstawy prawne
Prawodawstwo UE dopuszcza możliwość, by rządy narodowe i samorządy lokalne same wprowadzały ograniczenie zapobiegające skażeniu modyfikacjami genetycznymi. Takich zapisów można się dopatrzyć w: Dyrektywie 2001/18/EC, Dyrektywie RC/2002/53. Są one jednak niejasne i trudne do wykonania. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

72 ochrony środowiska obszarów chronionych (w tym bioróżnorodności),
Z drugiej strony wprowadzenie GMO jest w sprzeczności z zasada ostrożności, jak również polityką Unii w zakresie np.; ochrony środowiska obszarów chronionych (w tym bioróżnorodności), rolnictwa ekologicznego, zachowania dobrej praktyki rolniczej, promocji lokalnego produktu, ochrony zdrowia społeczeństwa. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

73 Nadszedł czas by zmienić prawo europejskie tak aby należycie zabezpieczało powyższe wartości. Regiony w całej UE muszą mieć prawo decydowania w sprawach GMO. ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

74 Ustawy akty regulujące tzw
Ustawy akty regulujące tzw. współistnienie roślin GM i tradycyjnych polegające np. na: Zaporach zasiewowych Odległości między uprawami Nie sprawdzają się i NIE gwarantują czystości ziarna Przykład: USA, po 10 latach upraw zanieczyszczenie sięga 80% ! ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

75 Przykładowo: Wysiewamy ziaren. Gdyby zanieczyszczenie GMO wynosiło 0,5 % (proponowana przez UE, dopuszczalna granica kiedy producent nie musiałby o tym informować) to z ziaren wykiełkują na polu transgeniczne rośliny i rolnik nie będzie o tym wiedział! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

76 Pola rolników konwencjonalnych, tradycyjnych i ekologicznych sąsiadujące z uprawami GM mogą doświadczyć skażenia i rolnicy nie będą mogli sprzedawać swoich produktów jako wolnych od GM co może spowodować upadek ich gospodarstw. ! ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

77 W rejonach turystycznych gdzie będzie się uprawiało rośliny GM nastąpi spadek cen gruntów oraz spadek dochodów instytucji turystycznych i zdrowotnych. ! ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

78 Samorządy lokalne będą zmuszone poświęcić większe środki na monitoring
i zabezpieczenie żywności oraz sprawdzanie jej pod kątem zawartości GM. Konieczne będzie np.. Pełne oddzielenie skupu magazynowania, suszenia, transportu itp.. ! ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

79 Nigdy wcześniej takie składniki (GMO) nie były częścią naszej diety.
KONSUMENCI/ZDROWIE: Nigdy wcześniej takie składniki (GMO) nie były częścią naszej diety. Nie zbadano, że są one bezpieczne. Np. amerykański Urząd ds. Rolnictwa USDA wydał w roku ubiegłym 180 mln$ na badania w dziedzinie biotechnologii, z czego tylko 2%! - na badania ryzyka. Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

80 U szczurów karmionych kukurydzą zmodyfikowaną stwierdzono poważne anomalia zdrowotne – podwyższenie liczby białych krwinek, wzrost poziomu cukru we krwi, zaburzenia pracy nerek. Inżynieria genetyczna żywności stwarza trzy odrębne i poważne zagrożenia dla zdrowia związane ze zdolnością do wywoływania alergii Źródło: Źródło: „Fatal Harvest – the tragedy of industrial agriculture” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

81 w Europie, które zadeklarowały się jako strefy wolne od GMO.
Szybko rośnie w całej Europie, niemożliwy do zatrzymania ruch przeciwko GM. Jest już ponad 172 dużych regionów/województw/ i 4500 mniejszych regionów /powiaty, gminy, wsie/ w Europie, które zadeklarowały się jako strefy wolne od GMO. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

82 Konsumenci (70-80%) z całej Europy reagują silnym sprzeciwem wobec GMO.
! ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

83 Anglia STREFY WOLNE OD GMO 44 hrabstwa = 14 milionów mieszkańców
Green = GM-free; Yellow = Partially GM-free, Grey = No decision; Red = GM Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

84 Grecja STREFY WOLNE OD GMO 54 z 54 prefektur CAŁA GRECJA
Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

85 Francja STREFY WOLNE OD GMO
14 z 21 regionów, co razem daje 38 milionów (z 60) Francuzów żyjących w strefach bez GMO. Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

86 Włochy STREFY WOLNE OD GMO 80% powierzchni
Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

87 Cała Austria to STREFA WOLNA OD GMO
© ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

88 Europejska Siec Regionów Wolnych od GMO
Powstała w 2003 r. koordynowana przez Górną Austrie i Toskanię (27 dużych regionów z Austrii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Anglii). Podstawowe założenia sieci: Nie możliwe jest współistnienie upraw bez GMO i GMO. Europejskie prawo nie zabezpiecza interesów regionów → należy je zmienić Konieczna jest możliwość tworzenia własnego prawa lokalnego © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

89 AER - Assembly of European Regions
Zgromadzenie Regionów Europejskich jest organizacją polityczną regionów europejskiej i ich przedstawicieli. Celem jest zabezpieczenie interesów tych regionów na poziomie europejskim i międzynarodowym. Zgromadzenie rozpoczęło kampanię „Ochrona tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa i regionów, które chcą być wolne od GMO”. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

90 AER - Assembly of European Regions
POLSKA (PL) Woj. Kujawsko-Pomorskie Woj. Małopolskie Woj. Mazowieckie Woj. Śląskie Woj. Świętokrzyskie Woj. Wielkopolskie © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

91 GMO w Polsce Rejestr Ministerstwa Środowiska jest jawny, i na dzień zawierał: 38 zezwoleń na wprowadzenie do obrotu (w tym import) produktów GM, głównie śruty sojowej 6 zezwoleń zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu dotyczących uprawy genetycznie modyfikowanego ogórka, śliwy, ziemniaka i lnu © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

92 GMO w Polsce 3 kolejne są w toku i mają dotyczyć uprawy ziemniaka oraz innej odmiany lnu. Ponadto wydano 19 zezwoleń na zamknięte użycie GMO, 69 czeka na decyzję. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

93 EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY / EESC/
Organ doradczy najwyższych instytucji UE, jak Komisja Europejska, Rada i Parlament Europejski wydał opinię w sprawie koegzystencji upraw zmodyfikowanych genetycznie z uprawami tradycyjnymi i ekologicznymi. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

94 EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY / EESC; fragmenty z ich opinii
Pierwszy wypadek, gdy ze względu na wątpliwości związane z zagrożeniem dla zdrowia wycofano z obiegu GMO (kukurydza „Starlink” w USA), dotychczas pociągnął za sobą koszty przekraczające miliard dolarów. Jednak po dwóch latach od wycofania w dalszym ciągu nie udało się w pełni wyeliminować GMO z obiegu. ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

95 EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY / EESC + fragmenty opinii EESC
Ostrożna polityka zakupów zakładów przetwórczych prowadzi do sytuacji, że w niektórych przypadkach całe regiony, na których występuje zwiększone ryzyko zanieczyszczenia we względu na uprawę GMO, wykluczone są ze skupu niezależnie od tego, że tylko część dostaw z tego obszaru jest rzeczywiście zanieczyszczona. Tylko jedna uprawa eksperymentalna pszenicy modyfikowanej genetycznie w pewnym landzie niemieckim doprowadziła do tego, że największa niemiecka grupa młynów w tej okolicy nie skupuje więcej pszenicy z tego landu. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

96 Do zakładów tłuszczowych w Szamotułach dotarła partia rzepaku modyfikowanego z województwa zachodnio-pomorskiego Skutek znalezienie podejrzanego rzepaku - także dla wielkopolskich plantatorów - jest taki, że zakłady w Szamotułach postanowiły z zasady nie odbierać od rolników rzepaku jarego - powiedziała Radiu Merkury Urszula Dudzik z szamotulskich Zakładów. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rolnik będzie proponował bardzo dużą ilość rzepaku jarego - zakładowi opłaci się dokładnie przebadać nasiona drogimi testami. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

97 EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY / EESC + fragmenty opinii EESC
Obecny stan wiedzy dotyczący krzyżowania się, rozmnażania i możliwości przetrwania roślin zmodyfikowanych genetycznie nie pozwala na żadne wiarygodne przewidywania dotyczące możliwości koegzystencji. ! ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

98 www.gmo.icppc.pl Strefy Wolne od GMO
W czerwcu 2004 ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (*) włączyła się do ogólnoeuropejskiej inicjatywy „Europa wolna od GMO” promując w Polsce „Strefy Wolne od GMO”. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

99 Strefy Wolne od GMO Strefę Wolną od GMO może być: gospodarstwo, sklep, przetwórnia, wioska, gmina, powiat, województwo. Dla gospodarstwa oznacza to, że: nie uprawia się roślin genetycznie modyfikowanych, nie zwierzętom pasz zawierających genetycznie modyfikowane organizmy, nie kupuje, nie je, nie podaje naszym gościom żywności genetycznie modyfikowanej. Gospodarze składają pisemną deklarację. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

100 Podkarpackie (uchwała) 27.09.2004 Małopolskie (rezolucja) 29.11.2004
Województwa: Podkarpackie (uchwała) Małopolskie (rezolucja) Podlaskie (stanowisko) Lubelskie (stanowisko) Kujawsko-pomorskie (stanowisko) Mazowieckie (uchwała) Wielkopolskie (uchwała) Łódzkie (stanowisko) Pomorskie (uchwała) Śląskie bez GMO (uchwała) Dolnośląskie (uchwała) Zachodniopomorskie (uchwała) Lubuskie (uchwała) Opolskie (uchwała) Warmińsko – Mazurskie (uchwała) Świętokrzyskie (uchwała) © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

101 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

102 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. (Dz.U nr 92 poz. 639) Status aktu prawnego: obowiązujący Data wejścia w życie: "4. Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru."; "3. Materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.", TO BARDZO DOBRY KROK W KIERUNKU TWORZENIA Z POLSKI KRAJU WOLNEGO OD GMO.

103 małopolskie Zielonki 32-086 Węgrzce Węgrzce wielkopolskie Przecław
Tabela 11. Lokalizacja SDOO, w których prowadzone będą badania rejestrowe z odmianami kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej 1507 i NK603. małopolskie Zielonki Węgrzce Węgrzce wielkopolskie Przecław Ul. Podzamcze 2, Przecław Śrem Ul. Wiosny Ludów 27, Śrem śląskie Toszek ul. Wiejska 25, Toszek Pawłowice dolnośląskie Prusice Prusice Krościna Mała Województwo Gmina Adres SDOO

104 !!! Okazało się również, że w Polsce już w prowadzone były uprawy GM o czym pisze np. na stronie  firma Pioneer. W sezonie firma Pioneer przeprowadziła w pięciu lokalizacjach w Polsce doświadczenia polowe z kukurydzą GM " Z odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zapytanie poselskie nr 538 w sprawie działalności firmy Pioneer wynika, że ‘…doświadczenia zostały przeprowadzone w 5 Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian: Śrem, pow. Śrem; Krościna Mała, pow. Trzebnica; Pawłowice, pow. Gliwice; Węgrzyce, pow. Kraków; Przecław, pow. Mielec…’

105 !!!!  Z powyżej wspomnianej odpowiedzi wynika również, że ‘… Z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność informowania społeczeństwa o prowadzeniu doświadczeń polowych z genetycznie zmodyfikowanymi odmianami roślin, o ile zawierają one modyfikacje dopuszczone do uprawy na terenie Unii Europejskiej…”

106 !!! Od 2006 roku zaplanowane są uprawy doświadczalne w otwartym środowisku ziemniaków i lnu w województwie dolnośląskim

107 LEGALIZACJA IMPORTU RZEPAKU GT73 GROŹNA DLA ŚRODOWISKA
Komisja Europejska zezwoliła ( ) na import genetycznie modyfikowanego rzepaku produkowanego przez korporację Monsanto. Stało się tak mimo zgody tylko 6 z 25 państw członkowskich (...) (…) Produkowany przez korporację Monsanto rzepak GT73 ma być importowany do krajów Unii Europejskiej w całości,

108 LEGALIZACJA IMPORTU RZEPAKU GT73 GROŹNA DLA ŚRODOWISKA
Europejska Komisja ds. Ochrony Środowiska określiła rzepak jako roślinę o "znacznym ryzyku niekontrolowanego rozprzestrzeniania się" (...) Nawet Komisja Europejska potwierdziła ryzyko niekontrolowanego rozsiewu i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego tej rośliny.

109 KOLEJNY PRZYPADEK ZANIECZYSZCZENIA UPRAW PRZEZ GMO - Hiszpania
W 2005 roku z 10 przebadanych pól (5 konwencjonalnych i 5 ekologicznych) aż 6 okazało się zanieczyszczonych (...) W ostatnim przypadku rolnik stracił w wyniku zanieczyszczenia 2000 Euro, których nikt mu nie zapłaci. Uprawy są zanieczyszczone w 12,5%.

110 KOLEJNY PRZYPADEK ZANIECZYSZCZENIA UPRAW PRZEZ GMO - Hiszpania

111 Chwast odporny na herbicydy zarasta pola w Stanach Zjednoczonych
Odporny na herbicydy szczep przymiotna kanadyjskiego Conyza canadensis rozprzestrzenił się dotychczas w 10 stanach USA. Farmerzy nie mogą sobie z nim dać rady, nawet jeśli stosują trzykrotnie bardziej stężone dawki herbicydów w dwukrotnie większych dawkach niż zalecane. Rośliny przymiotna zaczęły dominować nawet w krajobrazie winnic Kalifornii. Superchwasty osiągają ponad 3 metry wysokości (!), rosną szybko, a jedna roślina wytwarza ponad 200 tysięcy wiatrosiewnych nasion. (lonicera.hg.pl za

112 Superchwasty jako efekt stosowania genetycznie modyfikowanych ziaren.
25 czerwiec, 2005 (skrót) Pięciu naukowców z Brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii w zeszłym tygodniu opublikowało wyniki badań nad genetycznie zmodyfikowanym rzepakiem Wśród pól rzepaku pojawiła się nowa odmiana chwastów, która jest odporna na normalnie używane śmiercionośne środki ochrony roślin. Wyniki badań laboratoryjnych pokazały dodatkowo, że dwie odmiany rzepy zebranej z tamtych pól także były niewrażliwe na herbicydy - Dodatkowo dr. Johnson twierdzi, że powstały superchwast jest w stanie szybko się rozmnażać, a jego nasiona zawierające transgeniczne elementy są praktycznie niezniszczalne.

113 Superchwasty jako efekt stosowania genetycznie modyfikowanych ziaren.
Kandadyjscy rolnicy już jakiś czas temu zaobserwowali, że te dziko rosnące odmiany rzepaku są odporne na co najmniej jeden środek chwastobójczy. Teraz są one już odporne na inne, bardziej groźne i nowoczesne herbicydy. Stało się tak wtedy, gdy w Kanadzie zezwolono na uprawę genetycznie modyfikowanych roślin (głównie uprawiana jest soja). Teraz kanadyjscy farmerzy muszą używać niezwykle trujących środków, by zwalczać pojawiające się superchwasty.

114 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

115 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

116 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

117 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

118 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

119 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

120 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

121 KRAKOWSKA DEKLARACJA DLA EUROPY WOLNEJ OD GMO
My, przedstawiciele rolników, władz lokalnych, polityków i działaczy społecznych będący uczestnikami konferencji "Solidarne Nie dla GMO", która odbyła się w Krakowie, 24 lutego 2006 roku, wzywamy rządy państw europejskich oraz Komisję Europejską do uszanowania głosu obywateli i tym samym wstrzymania wszelkiego importu, sprzedaży i upraw genetycznie modyfikowanej żywności i nasion. Aby to osiągnąć, popieramy wprowadzenie DZIESIĘCIOLETNIEGO MORATORIUM na wszelkie genetycznie modyfikowane organizmy na terenie Europy. Chcemy również, aby zarówno teraz, jak i w przyszłości, przeznaczano fundusze na badania 
i rozwój różnorodnych systemów zarządzania sprzyjających środowisku, które utrzymują i poprawiają długoterminową urodzajność, bioróżnorodność i dobry stan naszej rodzimej ziemi, roślin i zwierząt. Kraków, , Zaaprobowane przez 120 uczestników z 14 krajów Europy podczas Konferencji 'Solidarne Nie dla GMO' zorganizowanej przez ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (www.gmo.icppc.pl). © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

122 30 czerwca 2005 w Brukseli na konferencji pt
30 czerwca 2005 w Brukseli na konferencji pt. ” GMO, WPR, Bioróżnorodność – Solidarna Europa” przedstawiciele ICPPC zaproponowali wprowadzenie 10 letniego MORATORIUM na GMO w Unii Europejskiej. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

123 Moratorium do tej poru podpisało ponad 200 organizacji i osób publicznych m.in. Minister Górnej Austrii, kilkudziesięciu posłów, europarlamentarzystów i profesorów. Pełna lista organizacji i osób publicznych popierających moratorium dostępna na © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

124 Rolnictwo lokalne i regionalne jako alternatywa wobec GMO
Julian Rose, ICPPC

125 GMO jest syntezą wszystkiego, co najgorsze w monokulturowej manipulacji naszą żywnością i rolnictwem. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi Źródło: „Fatal Harvest”

126 Żywność genetycznie modyfikowana jest przedłużeniem energochłonnego, agrochemicznego rolnictwa
Źródło: „Fatal Harvest” Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

127 Poziom zniszczenia, do którego reżim monokulturowego rolnictwa doprowadził na naszej planecie jest niewyobrażalny. ! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

128 Masowa destrukcja środowiska naturalnego, dzikiej przyrody i rdzennej różnorodności biologicznej.
© ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

129 40% światowych gleb rolnych jest tak zubożałych, że żadne rośliny uprawne nie są w stanie na nich wyrosnąć, bez użycia coraz to większych ilości sztucznych nawozów. Źródło: „Fatal Harvest” © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

130 Oczywista odpowiedź to wycofanie się z rozpędzonej platformy chemicznej, zanim będzie za późno oraz całkowita akceptacja tradycyjnych pro- ekologicznych metod produkcji rolnej. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

131 Prawdziwej alternatywy do GMO i agrochemicznej monokulturowej żywności nie można szukać – i nie znajdzie się - w hipermarketach lub na globalnym rynku. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

132 PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ powinna, przede wszystkim, być produkowana i konsumowana lokalnie.
! © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

133 Świeża, sezonowa i lokalna!!!
Prawdziwy smak i wartość odżywcza!!!

134 Musi opierać się na różnorodności roślin, zwierząt i drzew, które są rodowite dla danego regionu.

135 Jej produkcja jest częścią kulturowego i społecznego wizerunku wsi, targów miejskich i ich wiejskiego zaplecza. Będzie miała prawdziwy smak i wartość odżywczą!

136 I za tą PRAWDZIWĄ ŻYWNOŚĆ rolnicy muszą dostać prawdziwą cenę!

137 To po prostu jest/będzie PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ, uprawiana według tradycyjnej mądrości ludzi roli, przekazywanej z pokolenia na pokolenie i bezpośrednio powiązana z rodzinami rolniczymi na świecie.

138 Kolejne argumenty PRZECIWKO roślinom GMO dotyczący typu RR (Roundup Ready).
1. PO ZASTOSOWANIU ROUNDUPU (subst. aktywna to glyfosat) GINIE 70% z bioróżnorodności gadów i 86% kijanek (badania Uniwersytetu w Pittsburgu - USA) 2. Na obszarach stosowania ROUNDUPU w USA obserwuje się więcej poronień wśród rodzin rolniczych i przedwczesne urodziny (wcześniactwo) z uwagi na niekorzystny wpływ Roundupu na łożysko kobiet. (badania Uniwersytetu w Caen we Francji) Źródło , Third World Network, April 07, :21 AM © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

139 GMO: Bt10 dalsze odsłony Bruksela wprowadza zakaz importu pasz zawierających kukurydzę-gm Bt10 (zawiera gen odporny na antybiotyk). Zakaz ten dotyczy niejako wszystkich gatunków kukurydzy z USA, do czasu, aż gotowe będą odpowiednie testy wykrywające Bt10. Brak testów, oznacza, że nikt ich do tej pory nie wymagał; a tym samym brak było jakiejkolwiek kontroli. Kukurydza Bt10 nie była dopuszczona do obrotu w USA (podobnie jak w Europie), mimo to Syngenta produkowała i sprzedawała ją od Źródło: © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

140 Przemysł genetycznego modyfikowania dokłada ludzki gen do ryżu
Przemysł genetycznego modyfikowania dokłada ludzki gen do ryżu. Japońscy badacze wszczepili gen z ludzkiej wątroby do ryżu, aby stworzyć odporność na 13 różnych herbicydów. To może oznaczać, że chwasty mogą być zwalczane przez ciągłe zmienianie użytych środków chemicznych. Genetycznie modyfikowana technologia stwarza "frankensztajnowski" pokarm i pcha ludzi w kierunku neo-kanibalizmu. Źródło: The Independent on Sunday, 24 April 2005 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

141 Narkotykowi baronowie mogą zalać rynek genetycznie modyfikowaną kokainą, która jest cztery razy mocniejsza. Super odmiana drzewa kokainowego znaleziona w Kolumbii była dwa razy wyższa, daje osiem razy większe plony i jest odporna na pestycydy używane przez policję do zabijania roślin. Kolumbijski policjant powiedział: "okazało się, że jest to rezultat projektu pilotażowego". . Źródło:The Sun, December 8, 2004 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

142 Nasiona rzepaku są małe i mogą być łatwo rozsypane albo przetransportowane przez wiatr. W sierpniu 2004 badania przeprowadzone przez Japońskie Centrum Badań Fauny i Flory ujawniły, że w okolicach portu w Kashima zaimportowane olejowe nasiona rzepaku rosły dziko w 25 z 48 punktów kontrolnych w promieniu 5 kilometrów od portu. Źródło:Bio Jurnal, August 2004 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

143 Badacze z Narodowego Uniwersytetu w Formosie w Argentynie przedstawili raport stwierdzający, że tysiące farmerów uprawiających genetycznie modyfikowaną soję w Argentynie zostało zmuszonych do podjęcia drastycznych działań przeciw odpornym chwastom (użycie mocnych dawek chemii). Trucizna została przewiana do sąsiednich farm. Lokalni rolnicy przedstawiają szokujące raporty: obudziliśmy się w spustoszonej scenerii. Prawie wszystkie nasze zbiory były bardzo zniszczone. Przez następne kilka dni i tygodni kurczaki i świnie umierały a krowy i kozice rodziły umarłe lub zdeformowane młode. W dalszych miesiącach okoliczne drzewa bananowe wyrosły zdeformowane i skarłowaciałe i nie rodziły owoców. Źródło: New Scientist, 17th April 2004 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

144 Dyrektywa 2001/18/EC z 2001 która odnosi się do uwolnienia do środowiska roślin GM szczególnie wymaga podejścia zapobiegawczego (art. 4.1) - jest to więc wymóg prawny dla wszystkich członków unii i komisji aby kierować się zasadą ostrożności i zapobiegania w przypadku GMO. © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

145 Jeremy Rifkin (ur. 1943) – amerykański ekonomista, politolog, publicysta mówi
W UE ludzie żyją dłużej niż w Stanach a śmiertelność noworodków jest znacznie niższa. My jesteśmy pod tym względem na 27 miejscu na świecie, poniżej Europy Wschodniej Źródło: Gazeta Wyborcza , piątek 18 listopada 2005

146 GMO: Gm-groch nie równy grochowi Australia
Australijska organizacja badań CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) przerwała dziesięcioletnie badania nad genetycznie modyfikowanymi odmianami grochu. Powodem: w badaniach laboratoryjnych odmiany te powodowały schorzenia u zwierząt. 12 ton wyprodukowanego grochu przeznaczono do likwidacji. Christoph Then z Greenpeace Niemcy zwraca uwagę na to, że w Europie groch ten mógłby uzyskać z powodzeniem atest handlowy i trafić do sprzedaży, bowiem testy laboratoryjne na zwierzętach nie są w Europie bezwzględnym obowiązkiem i warunkiem do uzyskania zezwoleń. Natomiast przykład kukurydzy MON 863 jest ponadto wyrazem niezrozumiałych rozbieżności w ramach istniejących regulacji - mimo wyników badań potwierdzających zmiany ustrojowe u badanych zwierząt, kukurydza została sklasyfikowana przez EFSA (European Food Safety Authority) za bezpieczną. Thien żąda: Wyniki z Australii narzucają konieczność weryfikacji istniejących regulacji UE odnośnie zezwoleń genetycznych odmian, wydane dotychczas należy zawiesić do czasu stwierdzenia bezpieczności produktów. >>

147 July / Lipiec 2004 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

148 September / Wrzesień 2004 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

149 December / Grudzień 2004 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

150 March / Marzec 2005 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

151 April / Kwiecień 2005 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

152 Maj 2005 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

153 June / Czerwiec 2005 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

154 July / Lipiec 2005 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

155 November / Listopad 2005 © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi


Pobierz ppt "STOP DLA GMO - STREFY WOLNE OD GMO W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google