Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Ludwik Bednarz Wrocław, listopad 2006 r

2 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Rosnące ciągle ocieplenie klimatu Ziemi na skutek efektu cieplarnianego i związane z tym wielkie powodzie, susze, huragany, topnienie lodowców Arktyki i Antarktydy oraz inne katastrofalne zjawiska klimatyczne zagrażają naszej cywilizacji. Społeczność świata, przywódcy i rządy poszczególnych krajów uświadamiają sobie coraz wyraźniej, że należy podejmować wszelkie możliwe kroki, ażeby przeciwdziałać tym zjawiskom, tym bardziej że prognozy na przyszłość są wręcz katastroficzne. Wrocław, listopad 2006 r

3 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Poniższe wykresy dotyczące wzrostu temperatury globalnej, temperatury Arktyki i topnienia lodowców Arktyki, opracowane przez amerykańską agencję klimatyczną NOAA nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do wspomnianych zagrożeń. Podobne zjawiska dotyczą również Antarktydy. Wrocław, listopad 2006 r

4 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Jak wiadomo różnice temperatur pomiędzy obszarami tropikalnymi i biegunami stanowią siłę napędową globalnego systemu klimatycznego. Nadmiar ciepła, jaki gromadzi się w tropiku jest przenoszony do biegunów i tam wchłaniany. Ten nadmiar ciepła jest przenoszony częściowo prądami podmorskimi a częściowo w postaci energii wiatrów, huraganów i sztormów poruszających się od tropiku do biegunów.

5 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Klimatolodzy obawiają się, że jeśli bieguny będą się ogrzewać szybciej niż obszary tropikalne, to siła tego globalnego systemu cyrkulacyjnego może ulec osłabieniu, radykalnie zmieniając obecnie panujące wiatry, prądy morskie i istniejące dotychczas rozmieszczenie stref opadowych. Może dojść do tego, że obszary uprawne, stanowiące podstawę produkcji zbóż, mogą zmieniać się w skali globalnej w obszary pustynne. Wrocław, listopad 2006 r

6 I jeżeli to by się zdarzyło, to jak na ironię, ocieplenie
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej Istnieje także obawa, że rosnące ocieplenie może tak zakłócić oceaniczne systemy cyrkulacyjne, że np. może ulec osłabieniu Golfsztrom, który ogrzewa ogromne obszary półkuli północnej. I jeżeli to by się zdarzyło, to jak na ironię, ocieplenie globalnego klimatu mogłoby spowodować ochłodzenie na pewnych obszarach kuli ziemskiej. ANIMACJA Z SATELITY METEOSAT 7 /Źródło: MeteoSchweiz Wrocław, listopad 2006 r

7 Gazy cieplarniane i ich źródła
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej Gazy cieplarniane i ich źródła Wrocław, listopad 2006 r

8 Gazy te hamują odpływ ciepła co powoduje jej ocieplenie.
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej Wspomniany uprzednio efekt cieplarniany polega na gromadzeniu się w atmosferze ziemskiej coraz większej ilości gazów cieplarnianych, do których zalicza się: -  dwutlenek węgla CO % -  związki chemiczne powodujące degradację powłoki ozonowej % -  metan CH % - inne % Gazy te hamują odpływ ciepła z atmosfery ziemskiej, co powoduje jej ocieplenie. Wrocław, listopad 2006 r

9 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest spalanie paliw kopalnych, takich jak: -     pochodne ropy naftowej -     gaz ziemny -         węgiel kamienny -         węgiel brunatny Wrocław, listopad 2006 r

10 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Wrocław, listopad 2006 r

11 Odrębnym rodzajem energii jest energia nuklearna
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej Odrębnym rodzajem energii jest energia nuklearna Przy produkcji tej energii nie występuje żadna emisja gazów do atmosfery lecz występuje tu inny rodzaj zagrożenia, a mianowicie możliwość wycieku substancji promieniotwórczych z reaktorów (np. Czarnobyl) oraz odpady promieniotwórcze. Rodzaje energii wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej przedstawia następujący wykres... Wrocław, listopad 2006 r

12 Rodzaje energii wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej Rodzaje energii wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej

13 Działania przywódców i rządów krajów świata na rzecz ochrony atmosfery
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej Działania przywódców i rządów krajów świata na rzecz ochrony atmosfery  United Nations Climate Change Conference - Nairobi 2006   Listopad 2006 Wrocław, listopad 2006 r

14 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pod egidą ONZ organizowano wiele konferencji, mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W 1997 roku zorganizowano konferencję w Kyoto, w której udział wzięli przedstawiciele 160 krajów świata i na której podpisano protokół zobowiązujący wszystkie kraje uprzemysłowione do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do lat 2008 – 2010 o 5,2% poniżej poziomu emisji z 1990 roku. Wrocław, listopad 2006 r

15 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej przyjęły na siebie zobowiązanie jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Źródła energii odnawialnej Jednym ze sposobów zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii. Podstawowe źródła energii odnawialnej: -         energia słoneczna -         energia wodna -         energia wiatrowa -         energia geotermiczna -         energia z biomasy Wrocław, listopad 2006 r

16 Energia słoneczna Wrocław, listopad 2006 r
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej Energia słoneczna Słońce dostarcza naszej planecie niewyobrażalnie wielkie ilości energii. Amerykanie obliczyli, że ilość energii słonecznej docierającej tylko do Stanu Texas równa się ilości energii zużywanej obecnie na całym naszym globie. Jednakże praktyczne wykorzystywanie energii słonecznej na dużą skalę jest w obecnych warunkach niezmiernie kosztowne. Oczywiście energia słoneczna wykorzystywana jest obecnie do ogrzewania wody lub do wytwarzania niewielkich ilości energii elektrycznej poprzez instalowanie na dachach budynków odpowiednich paneli, zwłaszcza w krajach o dużym nasłonecznieniu. Wrocław, listopad 2006 r

17 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Teoretycznie istnieje możliwość budowy elektrowni słonecznych o wysokich mocach, ale jak dotychczas zbudowano zaledwie kilka takich prototypowych elektrowni o mocach rzędu 30 – 40 MW. Koszty budowy takich elektrowni są bardzo wysokie. Perspektywy budowy większych elektrowni są, jak na razie, niewielkie. Udział energii słonecznej w ogólnej ilości energii odnawialnych wszystkich rodzajów jest bardzo mały. Wrocław, listopad 2006 r

18 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Energia wodna Energia wodna stanowi stosukowo duży udział w ogólnej ilości energii odnawialnych. Występuje jednak głównie w tych krajach Unii Europejskiej, w których istnieją duże górskie rzeki o wysokich spadkach, na których buduje się elektrownie wodne (np. Szwecja i Austria). W zakresie energii wodnej nie ma już dalszych wielkich możliwości. Wrocław, listopad 2006 r

19 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Energia wiatrowa Do wykorzystywania energii wiatrowej od wielu lat stosuje się w licznych krajach Unii Europejskiej elektryczne generatory wiatrowe. Przodują w tej dziedzinie takie kraje jak Dania, Niemcy, Portugalia. Moc zainstalowanych generatorów wiatrowych wynosi: w Danii ok MW w Niemczech ok MW w Portugalii ok MW We wszystkich krajach UE przewiduje się dalszy rozwój energetyki wiatrowej, chociaż wymaga to dużych nakładów inwestycyjnych. Wrocław, listopad 2006 r

20 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Energia geotermalna Energia geotermalna występuje w wielu krajach UE, również w Polsce i jest wykorzystywana do celów ogrzewczych. W najbliższych latach przewiduje się dalszy rozwój energii geotermicznej, chociaż w ogólnym bilansie energii odnawialnej nie stanowi ona znacznego udziału i wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Wrocław, listopad 2006 r

21 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Energia z biomasy Największy udział w bilansie energii odnawialnych posiada energia z biomasy. Obecnie Unia Europejska 4% swojego zapotrzebowania na energię zaspokaja biomasą. Planuje się, że do 2010 roku wskaźnik ten się podwoi, czyli wzrośnie do 8%. Jest to największy wzrost ze wszystkich rodzajów energii odnawialnych. Występują tutaj duże potencjalne możliwości. Istnieje bowiem już obecnie wielka ilość biomasy do wykorzystania dla celów energetycznych a także przewiduje się prowadzenie upraw roślin energetycznych na ogromnych obszarach gruntów. Wrocław, listopad 2006 r

22 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Wrocław, listopad 2006 r

23 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Korzyści   - dywersyfikacja zaopatrzenia Europy w energię i obniżenie uzależnienia od importu energii z 48% do 42%. - obniżenie emisji gazów cieplarnianych o ok milionów ton CO2 rocznie. -  bezpośrednie zatrudnienie ok. 200 – 300 tysięcy osób, w większości na obszarach wiejskich. -  potencjalny nacisk na obniżenie cen ropy naftowej w wyniku mniejszego zapotrzebowania na ropę. Wrocław, listopad 2006 r

24 Potencjał produkcyjny biomasy Unii Europejskiej
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej Potencjał produkcyjny biomasy Unii Europejskiej Wrocław, listopad 2006 r

25 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
W grudniu 2005 roku w Komisji Europejskiej został opracowany „Plan działania w sprawie biomasy”, w którym podano, że na skutek rozwoju biomasy (jak w powyższych tabelach) zmniejszy się import energii do Unii Europejskiej z 48% do 42% rocznie. Wrocław, listopad 2006 r

26 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej
Zielona księga W miesiącu kwietniu 2006 r. opracowana została w Komisji Europejskiej tzw. „Zielona księga”, w której przedstawiono „Europejską strategię na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii”. Podano w niej m.in. że: 1) zapotrzebowanie energii w Europie będzie ciągle wzrastać, 2) ceny za olej i gaz będą również rosły, 3) emisja CO2 będzie ciągle rosła ze względu na zwiększone zużycie paliw kopalnych, 4) nieuchronny jest dalszy wzrost ocieplenia klimatu, w związku z czym przywódcy krajów UE muszą przygotować swoje kraje do stawienia czoła skutkom wywieranym na gospodarkę i ekosystemy. Wrocław, listopad 2006 r

27 Ocieplenie klimatu i jego skutki
Bruno Bozzetto Zobacz jak może wyglądać świat w 2050 roku..


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google