Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia 2007-2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia 2007-2009."— Zapis prezentacji:

1 Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia

2 2 Spis treści

3 3

4 4 Podsumowanie roku 2006

5 5 Akcjonariat

6 6 Zmiany korporacyjne

7 7 Zakończenie etapu integracji działalności logistycznej Grupy

8 8 Struktura organizacyjna PEKAES

9 9 Struktura terenowa PEKAES

10 10 Integracja pozostałej działalności serwisowej

11 11 Wzrost efektywności operacyjnej

12 12 Zmiana strategii produktowej i wzmocnienie sprzedaży

13 13 Program redukcji kosztów

14 14 Optymalizacja majątku pozaoperacyjnego

15 15 Wyniki finansowe 4Q 2006 Wybrane dane finansowe 4 kwartał narastająco/ 2006 okres od do Wyniki grupy PEKAES za Q /w tys. PLN/ 4 kwartał narastająco/ 2005 okres od do

16 16 Przychody i zysk netto PEKAES Przychody i zysk netto (kwartalnie, PLN 000)

17 17 Silne zachowanie się kursu akcji względem rynku

18 18 Zachowanie się kursu akcji PEKAES od debiutu na GPW w Warszawie

19 19 Strategia PEKAES

20 20 Główne założenia Strategii

21 21 Założenia strategiczne

22 22 Założenia strategiczne Cele strategiczne wzrost wartości z wykorzystaniem potencjału rynkowego oraz kompetencji Zespołu Grupy unowocześnienie struktury portfela produktów konkurencyjna oferta usług logistycznych podwojenie w perspektywie 3 lat przychodów ze sprzedaży produktów drobnicowych wzrost rentowności międzynarodowych przewozów całopojazdowych aktywny udział w konsolidacji rynku logistycznego – nowe nabycia Cele finansowe zwiększenie przychodów o 34% w ciągu 3 lat w sposób organiczny wzrost wskaźnika zysku EBITDA do poziomu 9%

23 23 Struktura sprzedaży 2006 FTL INT FTL DOM AIR SEA LTL DOM LTL INT Logistyka Pozostałe Pozostały TSL Opony, serwis, paliwa

24 24 Główne linie biznesowe PEKAES Spedytorzy Sprzedawcy Spedytorzy Sprzedawcy Zagraniczni przedstawiciele handlowi Spedytorzy Sprzedawcy Zagraniczni przedstawiciele handlowi Przewóz towarów przy wykorzystaniu sieci kolejowej i taboru kolejowego oraz organizacja przewozu towarów drogą morską oraz transportem lotniczym Usługi udostępniania powierzchni magazynowej oraz dystrybucji towarów wraz z usługami dodanymi Międzynarodowe i krajowe przewozy samochodami ciężarowymi – realizacja zleceń na przewóz ładunków drobnicowych, w oparciu o krajową i międzynarodową sieć przewozów drobnicowych Międzynarodowe i krajowe przewozy samochodami ciężarowymi – realizacja zleceń na przewóz ładunków cało- pojazdowych Opis Przewozy międzynarodowe Przewozy krajowe Zarządzanie krajową siecią przewozów drobnicowych Zarządzanie międzynarodową siecią przewozów drobnicowych Spedycja kolejowa Spedycja morska Spedycja lotnicza Usługi proste Usługi zaawansowane Składy celne Składowanie Zarządzanie operacjami magazynowymi Zarządzanie stanami magazynowymi Usługi towarzyszące Przewozy międzynarodowe Przewozy krajowe Zarządzanie trasami Zarządzanie kierowcami Kanały sprzedaży Obszar operacyjny Wymiary Przewozy całopojazdowe Przewozy drobnicowe Usługi logistyczne Pozostałe przewozy

25 25 Zestawienie kompetencji Największe bariery know-how wiążą się z zaoferowaniem zaawansowanych usług logistycznych. Organizacja CoDi Segmentacja klientów Relacje proste z klientem Zarządzanie operacjami magazynowymi Zarządzanie stanami magazynowymi Zarządzanie kierowcami Organizacja tras Zarządzanie taborem Złożoność systemów informatycznych Wymagane kompetencje sprzedażowe Relacje złożone (konieczność kontaktu z wyższą kadrą zarządczą)

26 26 Tego samego dnia do 9:00 do 12:00 w ciągu 48h-72h Paczka tego samego dnia określony czas Waga przesyłki [kg] Drobnica Całepojazdy i ładunki częściowe 100 Specyfika towarów Dokumenty, paczkiWyroby gotowe, komponenty, ładunki kilku-paletowe Surowce, komponenty i wyroby gotowe, ładunki kilkunasto-paletowe Obszar firm kurierskich Obszar firm drobnicowych Następnego dnia Możliwie szybko Paczka określony dzień Dostawa późniejsza Czas dostawy Obsługa Ręczna lub automatyczne sortownie Od drzwi-do drzwi Ręczna, środki transportu bliskiego, wózki widłowe Burta – burta Przewóz w systemie cross-dock Wózki widłowe Przewóz bezpośredni Obszar, w którym produkty kurierskie i drobnicowe często stają się substytucyjne na polskim rynku Strategia produktowa: rynek transportowy

27 27 Tego samego dnia do 9:00 do 12:00 w ciągu 48h-72h i więcej Waga przesyłki [T] 0,100 Obszar dodatkowy Obszar główny Następnego dnia Możliwie szybko Dostawa późniejsza Czas dostawy Obsługa System terminali cross-dock z nocnymi liniami 2-3 przeładunki CoDi samochodami ca. 8T Maks. 1 przeładunek Planowanie i optymalizacja tras przewozu Milk-runs Przewóz bezpośredni Optymalizacja pustych przebiegów LTL - std DND-Paleta DND-Drobnica Obszar targetowany w przyszłości PTL - std FTL - std 3,015,0 LTL – nstd PTL - nstd FTL – nstd Strategia produktowa: rynek transportowy Obszary koncentracji PEKAES express

28 28 Podsumowanie polskiego rynku przewozów PEKAES SA prowadzi działalność na rynku przewozów FTL międzynarodowym płatnym w kraju, charakteryzującym się brakiem zbilansowania eksportu i importu. Struktura rynku przewozów FTL w Polsce w 2005 r. Rynek przewozów FTL w Polsce Rynek FTL krajowy płatny w Polsce Rynek FTL międzynarodowy płatny w Polsce Rynek FTL międzynarodowy płatny za granicą 1,46 mld PLN 4,67 mld PLN 1,20 mld PLN Σ 7,33 mld PLN Źródła: Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych Struktura jazd FTL PEKAES według kierunków

29 29 Struktura rynku przewozów FTL w Polsce (w mld PLN) Rynek przewozów międzynarodowych FTL płatnych w kraju będzie przejmował przewozy płatne za granicą. Pomimo tego eksport do importu pozostanie długo nie zbilansowany Rynek przewozów FTL Podsumowanie: Wartość rynku międzynarodowych przewozów FTL w Polsce będzie rósł z CAGR 7,3% dla przewozów płatnych za granicą oraz z CAGR 10% dla przewozów płatnych w kraju. Rynek krajowy będzie rósł wolniej z CAGR 5% Rocznie 1,4% podstawy rynku oraz 1,3% przyrostu rynku międzynarodowych przewozów FTL płatnych za granicą będzie przechodzić do przewozów międzynarodowych płatnych w Polsce. Źródła: Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych Rynek krajowy CAGR – 5% Rynek międzynarodowy płatny za granicą CAGR – 7,3% Rynek międzynarodowy płatny w kraju CAGR – 10% 8,00 8,68 9,27 9,89 Rynek FTL ogółem CAGR – 7,4% p2008p2009p

30 30 Prognozowane przychody PEKAES w produkcie międzynarodowych przewozów całopojazdowych, w badanym okresie będą rosnąć dynamicznie. Podsumowanie: Międzynarodowy rynek FTL jest znacznie większy niż rynek krajowy oraz charakteryzuje wysoką dynamiką wzrostu na poziomie około 9% rocznie. Źródła: Założenia zarządu PEKAES, Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych Przychody PEKAES na tle rynku w latach ,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8, FTL międzynarodowe – wartość rynku (w mld PLN) Przychody PEKAES mld PLNmln PLN Udział PEKAES w międzynarodowym rynku FTL

31 31 Rynek krajowych przewozów całopojazdowych będzie rosnąć ze znacznie niższą dynamiką niż rynek międzynarodowy. Prognozowane wielkości rynku FTL krajowe (mld PLN) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1, ,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,2% 2,4% FTL krajowe – wartość rynku (w mld PLN) Udział PEKAES w rynku Podsumowanie: Krajowy rynek FTL jest znacznie mniejszy od międzynarodowego rynku FTL i charakteryzuje się niską dynamiką wzrostu na poziomie 5% rocznie. Dużą część krajowych przewozów całopojazdowych stanowią towary masowe. Udział tego typu towarów jest wyższy, niż w przypadku przewozów międzynarodowych. Źródła: Założenia zarządu PEKAES, Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych Udział PEKAES w krajowym rynku FTL

32 32 Analiza rynku – przewozy LTL krajowe Intensywność działalności handlowej PEKAES w zakresie krajowych przewozów drobnicowych jest zróżnicowana terytorialnie. Stosunek wartości załadunku do wartości rynku LTL według województw w 2005 r. Podsumowanie: PEKAES ma znaczny udział w transporcie LTL w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Udziały w rynkach województw łódzkiego, kujawsko pomorskiego oraz pomorskiego są niskie. Różnice w udziale PEKAES w rynku LTL w poszczególnych województwach wskazują na terytorialne zróżnicowanie intensywności sprzedażowej. Źródła: Główny Urząd Statystyczny, opracowania firm badawczych

33 33 Analiza rynku – przewozy LTL międzynarodowe Międzynarodowy rynek LTL jest praktycznie nie zagospodarowany przez PEKAES Prognozowane wielkości rynku LTL (mld PLN) Podsumowanie: Międzynarodowy rynek LTL jest rynkiem o dużej dynamice wzrostu. Będzie on rósł z dynamiką 10% rocznie dla eksportu oraz 11% dla importu płatnego zarówno przez podmioty zagraniczne, jak i krajowe. Jednym z najważniejszych elementów modelu biznesowego opartego na świadczeniu usług LTL jest posiadanie partnerów międzynarodowych oraz posiadanie sieci aktywnej sprzedaży za granicą. Skuteczną współpracę z sieciami partnerów ułatwia standaryzacja formy, w jakiej przewożone są towary (np. ograniczenie oferty do przewozów palet) Źródła: Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych Struktura rynku przewozów LTL w Polsce w 2005 r. 100% Rynek LTL międzynarodowy płatny w Polsce Rynek LTL międzynarodowy płatny za granicą 50% 44% 23% 33% 43% 22% 57% 78% Rynek LTL krajowy 1,49 mld PLN 1,05 mld PLN Σ 4,52 mld PLN LTL międzynarodowy płatny za granicą LTL międzynarodowy płatny w kraju CAGR – 7% Eksport CAGR - 10% Import CAGR - 11% 1,6 1,71 1,83 1,96 2,22 2,45 2,62 2,79 1,19 1,35 1,47 1, p2008p2009p 5,01 5,51 5,91 6,34 LTL krajowy Rynek LTL ogółem CAGR - 8%

34 34 Analiza rynku – LTL krajowe - express Rynek usług kurierskich w Polsce jest skonsolidowany. Ponad 60% rynku należy do 4 firm. Źródła: Analizy własna Udział w rynku usług kurierskich w 2005 r. (%) Inni 10% DHL 25% TNT 5% DPD 13% GLS 11% Siódemka 6% UPS 24% Opek 6% Przychody firm na rynku usług kurierskich w 2005 r (mln PLN) 70 Siódemka 70 Opek 105 Inni 120 GLS 280 DHL 270 UPS 149 DPD 50 TNT PrzychodyFirma

35 35 Przewozy LTL międzynarodowe - partnerzy PEKAES Emons GmbH SDS S. Dreyer GmbH Hermann Weber GmhH Heinrich Sceffler GmbH Eurogate International Forwarding Company Ltd Road Air Transport Ziegler N.V BBL; TND Spain TIR Transportes Internacionales S.A. Vetsch AG Norcargo A/S Combifragt Eastern Europe A/S ITS Intertranspedia UAB Transekspedicija Roys the Transport & Forwarding Company Combifragt Latvia SIA Cargo Prague spol. S r. o. Transdanubia GmbH Saima Avandero S.p.A. PMS International Transport Company LTD

36 36 SŁUBICE SZCZECIN GDAŃSK OLSZTYN ŁÓDŹ BIAŁYSTOK RZESZÓW ŚREM BŁONIE LUBLIN TORUŃ TRZEBNICA CZECHOWICE KIELCE oddziały PEKAES Przewozy LTL krajowe – oddziały PEKAES

37 37 Biuro Spedycji i Obsługi Klienta Dyrektor Oddziału Biuro Operacyjno – Finansowe Sprzedaż Terenowa Sort Regionalny Magazyn logistyczny Operacja Lokalna - Dystrybucja Agencja celna Biuro Spedycji Morskiej Biuro Spedycji Lotniczej Biuro Targów i Wystaw Struktura Oddziału PEKAES Regionalna obsługa drobnicy międzynarodowej

38 38 Planowane nowe oddziały Istniejące oddziały PEKAES Oddziały po przeniesieniu Oddziały planowane (wzrost przychodów – penetracja rynków) Oddziały planowane (optymalizacja kosztów dystrybucji) SŁUBICE WROCŁAW SZCZECIN PIŁA / SZCZECINEK BYDGOSZCZ GDAŃŚK OLSZTYN Łódź BIAŁYSTOK RZESZÓW KRAKÓW KATOWICE POZNAŃ WARSZAWA - PRAGA ŚREM BŁONIE LUBLIN TORUŃ TRZEBNICA LEGNICA / LUBIN CZECHOWICE OPOLE KIELCE RADOM SIEDLCE PŁOCK ŁOMŻĄ / OSTROŁĘKA WAŁBRZYCH KALISZ

39 39 LTL DOM LTL INT Litwa Łotwa Bialoruś Niemcy Belgia Holandia Hiszpania Wielka Brytania Francja / Paryż Dania Szwecja Austria, Czechy, Szwajcaria, Włochy, Turcja, Francja / Lyon Organizacja LTL krajowe i zagraniczne Norwegia

40 40 Analiza rynku – spedycja morska Źródła: Główny Urząd Statystyczny 23% 22% 5% 16% 29% W rejonie Bałtyku rejestruje się w ostatnich latach najwyższą dynamikę wzrostu gospodarczego. Rynek spedycji morskiej w Polsce jest rynkiem o dużym stopniu rozdrobnienia podmiotów. Podsumowanie rynku: W strukturze przeładunków w morskich portach handlowych drobnica posiada największy udział wynoszący 28,3% (w 2004r.), W okresie łączny wzrost obrotów ładunkowych drobnicy w polskich portach wzrósł o 46%. Na polskim zauważalny jest powolny trend wzrostu stopnia skonteneryzowania drobnicy w obrotach ładunkowych polskich portów morskich. Odpowiada to ogólnoświatowemu trendowi konteneryzacji w przewozach ładunków drobnicowych. Koncentracja terminali kontenerowych w Gdańsku i Gdyni oraz nasilenie się walki konkurencyjnej między nimi może stwarzać szanse dla firm spedycyjnych na uzyskanie korzystniejszych warunków handlowych Gdynia Gdańsk TEU* (tys. TEU)Kontenery (tys. sztuk) Ogółem Szczecin Przeładunek kontenerów w morskich portach handlowych Struktura przeładunków w polskich morskich portach handlowych w 2004 r. Węgiel i koksRopa Zboża Drobnica Rudy Inne masowe TEU - (twenty-foot equivalent unit) - jednostka określająca standardowy wymiar kontenera o długości 20 stóp. Służy do określania pojemności kontenerowej portów i statków.

41 41 Zarządzanie odbiorem towaru od dostawcy do producenta Zarządzanie transportem towaru od producenta do magazynu centralnego Zarządzanie magazynem Produce to order Zarządzanie dystrybucją logistyczną Dostawcy Klienci Podział usług logistycznych Zarządzanie łańcuchem dostaw – logistyka kontraktowa Podsumowanie: Rynek usług logistycznych w Polsce to w 65% usługi logistyki kontraktowej, natomiast 35% stanowi logistyka prosta, zazwyczaj jest to logistyka regionalna. Korzystanie tylko z usług logistyki prostej jest charakterystyczne dla małych producentów. PEKAES świadczy głównie usługi logistyki magazynowej, dodatkowo posiada kilku klientów dla których świadczy usługi logistyki kontraktowej. W przyszłości PEKAES będzie poszerzać ofertę usług logistycznych o usługi dodane takie jak np. produce to order. Analiza rynku – logistyka w Polsce Logistyka magazynowa - prosta Przyjmowanie palet Wydawanie palet Przechowywanie palet Logistyka magazynowa - złożona Repaletyzacja Kompletacja Zarządzanie stanem magazynowym: FIFO,LIFO Świadczenie usług outsourcingu ostatniego etapu produkcji firmy (produce to order).

42 42 Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynową w najbliższych latach będzie dynamicznie rosło. Powierzchnie magazynowe w Polsce obecnie i w planach do 2010 (w tys. m 2 ) Pow. magazynowa dostępna obecniePow. magazynowa w planach do 2010 r. Podsumowanie: Na rynku polskim obecne są renomowane, międzynarodowe firmy logistyczne Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej na koniec roku 2005 wyniosły ponad 1,85 mln m 2. W najbliższych latach ilość powierzchni magazynowej będzie rosnąć w szybkim tempie, szczególnie w regionach głównych aglomeracji w Polsce. Obecnie koszt wybudowania powierzchni magazynowej w Polsce wynosi około 220 Euro/m 2 (stawka za metr budynku magazynowego). Spodziewany jest wzrost tych stawek w przyszłości. Przyczyną wzrostu będą rosnące ceny materiałów budowlanych i niedobór pracowników budowlanych. Źródła: ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych, "M2-Big Box Poland" CB Richard Ellis Całkowita powierzchnia(m2) 2,90-3,40 18,27% Sektor 2: parki logistyczne w rejonie Warszawy 3,00-3,70 13,43% Sektor 3: parki logistyczne w Polsce 2,70-5,50 9,07% Sektor 1: parki magazynowo- biurowe w Warszawie Miesięczne stawki najmu (EUR/m2) Wskaźnik powierzchni niewynajętej IV kwartał 2005 Rynek magazynowo logistyczny w Polsce w 2005 r. Analiza rynku – logistyka w Polsce WarszawskiŁódzkiWrocławskiŚląskiPoznański

43 43 Mapa konkurowania PEKAES PEKAES wykorzystuje przewagę marki PEKAES koncentruje się na działaniach up-sell / cross-sell

44 ,2% Audio/video, telekom. 5,3% Automotive 7,3% Budownictwo 6,4% Chemia i medycyna 3,2% Elektronika użytkowa 60,5% FMCG (produkty i usługi) 11% Inżynieria i przemysł 3,2% Komponenty elektroniczne * wartość rynku usług TSL płatnych w Polsce (MPLN) na podstawie badań ASAP 05 Segmentacja branżowa Potencjał segmentów rynkowych

45 45 Segmentacja lojalności i poziomu satysfakcji Klienta Przywiązanie Klientów do usług PEKAES Profesjonalizm pracowników Cena Poziom relacji z Klientem Regularność obsługi / jakość obsługi 1 Bardzo niska 2 Niska 3 Średnia 4 Wysoka 5 Bardzo wysoka Obecna wartość Docelowa wartość Obszary intensyfikacji działań Ocena usług PEKAES przez Klientów

46 46 Strategia produktowa: potencjał up-sell * analiza przeprowadzona na podstawie badania grupy aktywnych klientów reprezentujących TPLN (51%) przychodów PEKAES w badanym okresie. liczba Klientów w badanej grupie łączne wydatki klientów na logistykę % potencjalnego wzrostu sprzedaży up-sell przychód PEKAES

47 47 Plan sprzedaży: kanały sprzedaży SAM (Strategic Account Management) KAM (Key Account Management) FS (Fild Sales) IS (Inside Sales /Spedycja) AS (Abroad Sales – Outside & Inside) CS (Customer Service) NCS (no contact sales) – WWW & inne Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż pośrednia Inne spedycje * jako % przychodów Struktura sprzedaży* Upsell / cross sell Top line 75% 25%

48 48 Wielcy – hegemonia / akwirowanie biznesu płatnego wyłącznie w Polsce (corporate P&L) Średni – brak elastyczności / wąska specjalizacja Mali - brak kompetencji / brak zasobów Spółka polska Własna flota Terminale i magazyny Doświadczenie / znajomość rynku Skojarzenia z firmą państwową i przewoźnikiem autobusowym Co mamy Możliwe szybkie inwestycje Szybkość decyzji Międzynarodowy zasięg działania Pomoc / wsparcie wiedzą Wizerunek marki Słabsze strony konkurencji Wizerunek marki i jej tożsamość PEKAES DOSTOSOWUJE się do potrzeb klienta / aktywnie sprzedaje poza Polską PEKAES DOSTOSOWUJE swoją ofertę do nowoczesnych standardów rynkowych PEKAES podnosi standard działań logistycznych Klientów Odpowiedź na słabe strony konkurencji Kluczowa kompetencja PEKAES: Integracja z celami Klienta Firma, która dostosowuje się do Klienta: zna biznes, rozumie potrzeby, przewiduje procesy, świadczy usługę odpowiednią do metod pracy Klienta, buduje partnerskie relacje.

49 kierowcy administracyjno-biurowi pracownicy magazynu i dystrybucji spedycja operatorzy wózka dyspozytorzy zakład bieżnikowania handlowcy agenci celni brygadziści serwis i stacja paliw fizyczni umysłowi podstawowe zawodowe średnie wyższe Liczba zatrudnionych w podziale na grupy Struktura wiekowa pracowników Liczba zatrudnionych wg. spółek Struktura wykształcenia pracowników HR - struktura zatrudnienia * współczynnik rotacji 2006: Kierowcy - 41% / Magazynierzy – 50%

50 50 Zapewnienie niezbędnych czynników Położenie nacisku na włączenie w proces kadry kierowniczej, zwłaszcza kierowników liniowych Poprawa systemu wynagrodzeń Określenie danych bazowych stanu personalnego w firmie Optymalizacja procesów, systemów i struktur Stworzenie mapy procesów, odpowiedzialności i punktów przecięcia Czytelna organizacja podziału odpowiedzialności – centralna vs zdecentralizowana Stworzenie informacyjnych systemów personalnych Rozwój zarządzania personelem w wymiarze strategicznym Wspieranie strategii firmy Stworzenie kultury nastawionej na zarządzanie zmianą Wzrost świadomości biznesowej pracowników Rozwój kompetencji mających wpływ na osiągane wyniki HR – kluczowe obszary powodzenia zmian

51 51 Inicjatywy IT – systemy produkcyjne Systemy Produkcyjne /doskonałość operacyjna/ Rewitalizacja procesów drobnicowych obsługiwanych w DCSi; uruchomienie obsługi spedycji morskiej, lotniczej i targowej oraz agencji celnych w DCSi; przejęcie zarządzania całością procesu FTL – zarządzanie flotą oraz rozliczenia. Wprowadzenie taryf wewnętrznych zgodnie z danymi otrzymanymi z działów biznesowych oraz wsparcie zarządzania cennikami dla Klientów Systemy produkcyjne Rozwiązania dla Klientów Finanse, kontroling, infrastruktura Platforma EDI dla obsługi Partnerów i dużych Klientów, obsługa awizacji zleceń spedycyjnych zwłaszcza LTL, monitoring przesyłki, e-faktura; obsługa operacji magazynowych; CRM Zamiana istniejącej infrastruktury WAN (Polpak) na nowoczesny IP VPN; wprowadzenie telefonii IP; zarządzanie scentralizowane tożsamością użytkowników - Netware Enterprise Inicjatywy IT – systemy wsparcia

52 52 WARSZAWA ŚREM Zakłady produkcyjne Biura handlowe ATB Truck – lider rynku opon TYCHY

53 53 Usługi serwisowe BŁONIE ŚREM SŁUBICE SZCZECIN lokalizacje

54 54 Stacja benzynowa Stacja serwisowa (nasza działalność) Stacja serwisowa (obca dzierżawa) Sprzedaż części Sprzedaż ogumienia Myjnia Hotel Fleet Management - lokalizacje SŁUBICE WROCŁAW SZCZECIN PIŁA / SZCZECINEK BYDGOSZCZ GDAŃSK OLSZTYN PABIANICE BIAŁYSTOK RZESZÓW KRAKÓW KATOWICE POZNAŃ WARSZAWA - PRAGA ŚREM BŁONIE LUBLIN TORUŃ TRZEBNICA LEGNICA / LUBIN CZECHOWICE OPOLE KIELCE RADOM SIEDLCE PŁOCK ŁOMŻA / OSTROŁĘKA WAŁBRZYCH KALISZ Tychy

55 55 Plan inwestycyjny Plan wydatków inwestycyjnych w latach /w mln PLN/

56 56 Umocnienie pozycji PEKAES na rynku przewozów całopojazdowych, szczególnie inicjowanych i płatnych za granicą w celu lepszego zbilansowania importu z exportem oraz wyraźnego podniesienia ich efektywności. Główne obszary budujące wartość PEKAES Rozbudowa sieci przewozów drobnicowych. W 2007 roku zostanie osiągnięty wzrost obrotów krajowych i międzynarodowych przewozów drobnicowych na poziomie zapewniającym dodatnią rentowność w drugiej połowie 2007 roku. Strategia zakłada możliwość nieorganicznego wzrostu firmy. W tym celu PEKAES będzie prowadzić na bieżąco analizę podmiotów polskiego oraz europejskiego rynku Express Rozwój LTL Rozwój FTL Rozbudowa sieci przewozów drobnicowych. W 2007 roku zostanie osiągnięty wzrost obrotów krajowych i międzynarodowych przewozów drobnicowych na poziomie zapewniającym dodatnią rentowność w drugiej połowie 2007 roku. Strategia zakłada możliwość nieorganicznego wzrostu firmy. W tym celu PEKAES będzie prowadzić na bieżąco analizę podmiotów polskiego oraz europejskiego rynku Rozbudowana sieć drobnicowa jako fundament dla krajowych usług kurierskich - express. Umocnienie pozycji PEKAES na rynku przewozów całopojazdowych, szczególnie inicjowanych i płatnych za granicą w celu lepszego zbilansowania importu z exportem oraz wyraźnego podniesienia ich efektywności

57 57 Umocnienie pozycji PEKAES na rynku przewozów całopojazdowych, szczególnie inicjowanych i płatnych za granicą w celu lepszego zbilansowania importu z exportem oraz wyraźnego podniesienia ich efektywności. Główne obszary budujące wartość PEKAES Rozbudowa sieci przewozów drobnicowych. W 2007 roku zostanie osiągnięty wzrost obrotów krajowych i międzynarodowych przewozów drobnicowych na poziomie zapewniającym dodatnią rentowność w drugiej połowie 2007 roku. Strategia zakłada możliwość nieorganicznego wzrostu firmy. W tym celu PEKAES będzie prowadzić na bieżąco analizę podmiotów polskiego oraz europejskiego rynku Ekspansja geograficzna Rozwój usług logistycznych Spedycja morska Utrzymanie komplementarnych usług przewozu towarów drogą morską, w celu zapewnienia Klientom pełnej oferty usług Dynamiczny rozwój świadczonych przez PEKAES usług logistycznych na bazie wdrażanych kompetencji, rozbudowa magazynów w Błoniu. Strategia uwzględnia możliwość nieorganicznego wzrostu firmy. W tym celu PEKAES będzie prowadzić na bieżąco analizę podmiotów polskiego oraz europejskiego rynku TSL w celu wytypowania potencjalnych firm do przejęcia. Wzmacnianie sieci krajowej. Dalszy rozwój reprezentacji handlowej w Europie Zachodniej. Wejście PEKAES na rynki nowych krajów Unii i do Europy Wschodniej.

58 58 Balanced Scorecard – podstawowe elementy Przychód i EBITDA (koszty ogólne jako % przychodów) Cash Flow (DSO, DPO) Wartość wypłaconych odszkodowań Complains (Reklamacje) Customer Satisfaction Index (satysfakcja klientów) Index of active customers (ilość i rotacja klientów) M & S (Aktywna i profesjonalna opieka nad Klientem, rozwój biznesu) F & A (Finansowe) Invoicing on-time (faktury na czas) Revenue index (dynamika wzrostu przychodów) Cross / upsell index Warehouse utilization (% wypełnienia magazynów) Volume index (dynamika wzrostu volumenów) Profit margin (marże) Correct invoicing (wartość /ilość korekt)

59 59 Employee Turnover (rotacja pracowników) Lead times optimization 360 view (okresowa ocena pracowników) Prefered Employer Index (PEKAES jako preferowany pracodawca) Leadership quality (jakość kadry zarządzającej) FTL mileage per truck (direct unit costs / revenue per truck) (service cost per truck) Trainings (szkolenia) Absenteizm (absencje) Balanced Scorecard Unit OPS cost index (koszt jednostkowy) Work safety & road accidents Wypadki w pracy / na drodze On time delivery (punktualność doręczeń) LH utilization (wypełnienie aut liniowych) ROD / COD Warehousing activities index (aktywności magazynowe) Damages & Losses (zniszczenia i zaginięcia) On time pickup Load & Unload on-time Punktualny załadunek i rozładunek aut OPS (Wartości biznesowe, cykl procesów biznesowych) HR (Rozwój i utrzymanie zmotywowanego Zespołu)

60 60 Dziękujemy za uwagę! Krzysztof Zdziarski Prezes Zarządu Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Kontakt: Katarzyna Nowakowska Dyrektor komunikacji korporacyjnej, PR, IR PEKAES, ul. Spedycyjna 1, Błonie tel , fax Paweł Borys Przewodniczący Rady Nadzorczej


Pobierz ppt "Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia 2007-2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google