Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia"— Zapis prezentacji:

1 Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia 2007-2009

2 Spis treści

3 Spis treści

4 Podsumowanie roku 2006

5 Akcjonariat

6 Zmiany korporacyjne

7 Zakończenie etapu integracji działalności logistycznej Grupy

8 Struktura organizacyjna PEKAES

9 Struktura terenowa PEKAES

10 Integracja pozostałej działalności serwisowej

11 Wzrost efektywności operacyjnej

12 Zmiana strategii produktowej i wzmocnienie sprzedaży

13 Program redukcji kosztów

14 Optymalizacja majątku pozaoperacyjnego

15 Wyniki finansowe 4Q 2006 Wyniki grupy PEKAES za Q4 2006 /w tys. PLN/
4 kwartał narastająco/ 2006 okres od do 4 kwartał narastająco/ 2005 okres od do Wybrane dane finansowe

16 Przychody i zysk netto PEKAES
Przychody i zysk netto (kwartalnie, PLN ‘000)

17 Silne zachowanie się kursu akcji względem rynku

18 Zachowanie się kursu akcji PEKAES od debiutu na GPW w Warszawie

19 Strategia PEKAES

20 Główne założenia Strategii

21 Założenia strategiczne

22 Założenia strategiczne
Cele strategiczne wzrost wartości z wykorzystaniem potencjału rynkowego oraz kompetencji Zespołu Grupy unowocześnienie struktury portfela produktów konkurencyjna oferta usług logistycznych podwojenie w perspektywie 3 lat przychodów ze sprzedaży produktów drobnicowych wzrost rentowności międzynarodowych przewozów całopojazdowych aktywny udział w konsolidacji rynku logistycznego – nowe nabycia Cele finansowe zwiększenie przychodów o 34% w ciągu 3 lat w sposób organiczny wzrost wskaźnika zysku EBITDA do poziomu 9%

23 Struktura sprzedaży 2006 FTL INT FTL DOM LTL INT LTL DOM Logistyka AIR
SEA Pozostały TSL Opony, serwis, paliwa Pozostałe

24 Przewozy całopojazdowe
Główne linie biznesowe PEKAES Przewozy całopojazdowe Przewozy drobnicowe Usługi logistyczne Pozostałe przewozy Spedytorzy Sprzedawcy Zagraniczni przedstawiciele handlowi Przewóz towarów przy wykorzystaniu sieci kolejowej i taboru kolejowego oraz organizacja przewozu towarów drogą morską oraz transportem lotniczym Usługi udostępniania powierzchni magazynowej oraz dystrybucji towarów wraz z usługami dodanymi Międzynarodowe i krajowe przewozy samochodami ciężarowymi – realizacja zleceń na przewóz ładunków drobnicowych, w oparciu o krajową i międzynarodową sieć przewozów drobnicowych Międzynarodowe i krajowe przewozy samochodami ciężarowymi – realizacja zleceń na przewóz ładunków cało- pojazdowych Opis Przewozy międzynarodowe Przewozy krajowe Zarządzanie krajową siecią przewozów drobnicowych Zarządzanie międzynarodową siecią przewozów drobnicowych Spedycja kolejowa Spedycja morska Spedycja lotnicza Usługi proste Usługi zaawansowane Składy celne Składowanie Zarządzanie operacjami magazynowymi Zarządzanie stanami magazynowymi Usługi towarzyszące Zarządzanie trasami Zarządzanie kierowcami Kanały sprzedaży Obszar operacyjny Wymiary 24

25 Zestawienie kompetencji
Zarządzanie taborem Organizacja CoDi Organizacja tras Zarządzanie kierowcami Zarządzanie stanami magazynowymi Zarządzanie operacjami magazynowymi Segmentacja klientów Relacje proste z klientem Relacje złożone (konieczność kontaktu z wyższą kadrą zarządczą) Wymagane kompetencje sprzedażowe Złożoność systemów informatycznych Największe bariery know-how wiążą się z zaoferowaniem zaawansowanych usług logistycznych.

26 Strategia produktowa: rynek transportowy
Czas dostawy Obszar, w którym produkty kurierskie i drobnicowe często stają się substytucyjne na polskim rynku w ciągu 48h-72h Paczka określony dzień Drobnica Całepojazdy i ładunki częściowe Dostawa późniejsza do 12:00 Paczka tego samego dnia określony czas Drobnica Obszar firm kurierskich Następnego dnia Możliwie szybko Obszar firm drobnicowych do 9:00 Tego samego dnia Waga przesyłki [kg] 2 10 31.5 100 Specyfika towarów Dokumenty, paczki Wyroby gotowe, komponenty, ładunki kilku-paletowe Surowce, komponenty i wyroby gotowe, ładunki kilkunasto-paletowe Obsługa Ręczna lub automatyczne sortownie Od drzwi-do drzwi Ręczna, środki transportu bliskiego, wózki widłowe Burta – burta Przewóz w systemie cross-dock Wózki widłowe Przewóz bezpośredni

27 Obszary koncentracji PEKAES
Strategia produktowa: rynek transportowy Obszary koncentracji PEKAES Czas dostawy w ciągu 48h-72h i więcej LTL – nstd PTL - std Obszar główny Dostawa późniejsza FTL - std express do 12:00 PTL - nstd LTL - std DND-Paleta DND-Drobnica Obszar dodatkowy Następnego dnia Możliwie szybko FTL – nstd do 9:00 Obszar targetowany w przyszłości Tego samego dnia Waga przesyłki [T] 0,100 3,0 15,0 Obsługa System terminali cross-dock z nocnymi liniami 2-3 przeładunki CoDi samochodami ca. 8T Maks. 1 przeładunek Planowanie i optymalizacja tras przewozu Milk-runs Przewóz bezpośredni Optymalizacja pustych przebiegów

28 Podsumowanie polskiego rynku przewozów
PEKAES SA prowadzi działalność na rynku przewozów FTL międzynarodowym płatnym w kraju, charakteryzującym się brakiem zbilansowania eksportu i importu. Struktura rynku przewozów FTL w Polsce w 2005 r. Struktura jazd FTL PEKAES według kierunków Rynek FTL krajowy płatny w Polsce 1,46 mld PLN 1,20 mld PLN 4,67 mld PLN Σ 7,33 mld PLN Rynek przewozów FTL w Polsce Rynek FTL międzynarodowy płatny w Polsce Rynek FTL międzynarodowy płatny za granicą Źródła: Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

29 Struktura rynku przewozów FTL w Polsce
Rynek przewozów FTL Rynek przewozów międzynarodowych FTL płatnych w kraju będzie przejmował przewozy płatne za granicą. Pomimo tego eksport do importu pozostanie długo nie zbilansowany Struktura rynku przewozów FTL w Polsce (w mld PLN) 12 9,89 Rynek FTL ogółem CAGR – 7,4% 9,27 10 8,68 8,00 1.78 Rynek krajowy CAGR – 5% 1.7 8 1.61 1.54 6.28 5.88 5.51 Rynek międzynarodowy płatny za granicą CAGR – 7,3% 6 5.08 4 Rynek międzynarodowy płatny w kraju CAGR – 10% 2 1.69 1.84 1.38 1.55 2006 2007p 2008p 2009p Podsumowanie: Wartość rynku międzynarodowych przewozów FTL w Polsce będzie rósł z CAGR 7,3% dla przewozów płatnych za granicą oraz z CAGR 10% dla przewozów płatnych w kraju. Rynek krajowy będzie rósł wolniej z CAGR 5% Rocznie 1,4% podstawy rynku oraz 1,3% przyrostu rynku międzynarodowych przewozów FTL płatnych za granicą będzie przechodzić do przewozów międzynarodowych płatnych w Polsce. Źródła: Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

30 Przychody PEKAES na tle rynku w latach 2006 - 2009
Udział PEKAES w międzynarodowym rynku FTL Prognozowane przychody PEKAES w produkcie międzynarodowych przewozów całopojazdowych, w badanym okresie będą rosnąć dynamicznie. Przychody PEKAES na tle rynku w latach mld PLN mln PLN 8,5 270 8 250 7,5 7 230 6,5 210 6 5,5 190 5 170 4,5 4 150 2006 2007 2008 2009 FTL międzynarodowe – wartość rynku (w mld PLN) Przychody PEKAES Podsumowanie: Międzynarodowy rynek FTL jest znacznie większy niż rynek krajowy oraz charakteryzuje wysoką dynamiką wzrostu na poziomie około 9% rocznie. Źródła: Założenia zarządu PEKAES, Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

31 Prognozowane wielkości rynku FTL krajowe (mld PLN)
Udział PEKAES w krajowym rynku FTL Rynek krajowych przewozów całopojazdowych będzie rosnąć ze znacznie niższą dynamiką niż rynek międzynarodowy. Prognozowane wielkości rynku FTL krajowe (mld PLN) 2 2,4% 1,8 2,2% 1,6 1,4 2,0% 1,2 1,8% 1 0,8 1,6% 0,6 1,4% 0,4 1,2% 0,2 1,0% 2006 2007 2008 2009 FTL krajowe – wartość rynku (w mld PLN) Udział PEKAES w rynku Podsumowanie: Krajowy rynek FTL jest znacznie mniejszy od międzynarodowego rynku FTL i charakteryzuje się niską dynamiką wzrostu na poziomie 5% rocznie. Dużą część krajowych przewozów całopojazdowych stanowią towary masowe. Udział tego typu towarów jest wyższy, niż w przypadku przewozów międzynarodowych. Źródła: Założenia zarządu PEKAES, Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

32 Analiza rynku – przewozy LTL krajowe
Intensywność działalności handlowej PEKAES w zakresie krajowych przewozów drobnicowych jest zróżnicowana terytorialnie. Stosunek wartości załadunku do wartości rynku LTL według województw w 2005 r. 0.07% 0.09% 0.34% 0.35% 0.58% 0.72% 0.82% 0.84% 0.85% 0.93% 0.97% 1.37% 2.20% 5.28% 100 200 300 400 500 600 700 Łódzkie Kujawsko - Pomorskie Warmińsko- Mazurskie Podlaskie Podkarpackie Świętokrzyskie Mazowieckie Lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie Zachodniopomorskie Lubuskie 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Wartość rynku LTL wg województw (w mln PLN) Udział PEKAES w rynku LTL wg województw Podsumowanie: PEKAES ma znaczny udział w transporcie LTL w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Udziały w rynkach województw łódzkiego, kujawsko pomorskiego oraz pomorskiego są niskie. Różnice w udziale PEKAES w rynku LTL w poszczególnych województwach wskazują na terytorialne zróżnicowanie intensywności sprzedażowej. Źródła: Główny Urząd Statystyczny, opracowania firm badawczych

33 Analiza rynku – przewozy LTL międzynarodowe
Międzynarodowy rynek LTL jest praktycznie nie zagospodarowany przez PEKAES Struktura rynku przewozów LTL w Polsce w 2005 r. Prognozowane wielkości rynku LTL (mld PLN) 100% Rynek LTL międzynarodowy płatny w Polsce Rynek LTL międzynarodowy płatny za granicą 50% 44% 23% 33% 43% 22% 57% 78% Rynek LTL krajowy 1,49 mld PLN 1,05 mld PLN Σ 4,52 mld PLN LTL międzynarodowy płatny za granicą LTL międzynarodowy płatny w kraju CAGR – 7% Eksport CAGR - 10% Import CAGR - 11% 1,6 1,71 1,83 1,96 2,22 2,45 2,62 2,79 1,19 1,35 1,47 1,59 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007p 2008p 2009p 5,01 5,51 5,91 6,34 LTL krajowy Rynek LTL ogółem CAGR - 8% Podsumowanie: Międzynarodowy rynek LTL jest rynkiem o dużej dynamice wzrostu. Będzie on rósł z dynamiką 10% rocznie dla eksportu oraz 11% dla importu płatnego zarówno przez podmioty zagraniczne, jak i krajowe. Jednym z najważniejszych elementów modelu biznesowego opartego na świadczeniu usług LTL jest posiadanie partnerów międzynarodowych oraz posiadanie sieci aktywnej sprzedaży za granicą. Skuteczną współpracę z sieciami partnerów ułatwia standaryzacja formy, w jakiej przewożone są towary (np. ograniczenie oferty do przewozów palet) Źródła: Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

34 Analiza rynku – LTL krajowe - express
Rynek usług kurierskich w Polsce jest skonsolidowany. Ponad 60% rynku należy do 4 firm. Udział w rynku usług kurierskich w 2005 r. (%) Przychody firm na rynku usług kurierskich w 2005 r (mln PLN) GLS Firma Przychody DPD 11% Siódemka DHL 280 13% 6% Opek UPS 270 TNT 6% DPD 149 5% Inni TNT 50 10% GLS 120 Siódemka 70 DHL 25% Opek 70 UPS 24% Inni 105 Źródła: Analizy własna

35 Przewozy LTL międzynarodowe - partnerzy PEKAES
Norcargo A/S Combifragt Eastern Europe A/S ITS Intertranspedia Emons GmbH SDS S. Dreyer GmbH Hermann Weber GmhH Heinrich Sceffler GmbH Combifragt Latvia SIA Eurogate International Forwarding Company Ltd UAB Transekspedicija Roys the Transport & Forwarding Company Road Air Transport Cargo Prague spol. S r. o. Ziegler N.V BBL; TND Transdanubia GmbH Vetsch AG Saima Avandero S.p.A. Spain TIR Transportes Internacionales S.A. PMS International Transport Company LTD

36 Przewozy LTL krajowe – oddziały PEKAES
GDAŃSK OLSZTYN SZCZECIN TORUŃ BIAŁYSTOK SŁUBICE BŁONIE ŚREM ŁÓDŹ TRZEBNICA LUBLIN KIELCE RZESZÓW CZECHOWICE oddziały PEKAES

37 Struktura Oddziału PEKAES
Dyrektor Oddziału Magazyn logistyczny Sprzedaż Terenowa Agencja celna Biuro Spedycji i Obsługi Klienta Regionalna obsługa drobnicy międzynarodowej Biuro Operacyjno – Finansowe Operacja Lokalna - Dystrybucja Biuro Spedycji Morskiej Biuro Spedycji Lotniczej Sort Regionalny Biuro Targów i Wystaw

38 Planowane nowe oddziały
SŁUBICE WROCŁAW SZCZECIN PIŁA / SZCZECINEK BYDGOSZCZ GDAŃŚK OLSZTYN Łódź BIAŁYSTOK RZESZÓW KRAKÓW KATOWICE POZNAŃ WARSZAWA - PRAGA ŚREM BŁONIE LUBLIN TORUŃ TRZEBNICA LEGNICA / LUBIN CZECHOWICE OPOLE KIELCE RADOM SIEDLCE PŁOCK ŁOMŻĄ / OSTROŁĘKA WAŁBRZYCH KALISZ Istniejące oddziały PEKAES Oddziały po przeniesieniu Oddziały planowane (wzrost przychodów – penetracja rynków) Oddziały planowane (optymalizacja kosztów dystrybucji) 38

39 Organizacja LTL krajowe i zagraniczne
Dania Szwecja Norwegia Litwa Łotwa Bialoruś Niemcy Belgia Holandia Hiszpania Wielka Brytania Francja / Paryż LTL DOM LTL INT Austria, Czechy , Szwajcaria, Włochy, Turcja, Francja / Lyon

40 Przeładunek kontenerów w morskich portach handlowych
Analiza rynku – spedycja morska W rejonie Bałtyku rejestruje się w ostatnich latach najwyższą dynamikę wzrostu gospodarczego. Rynek spedycji morskiej w Polsce jest rynkiem o dużym stopniu rozdrobnienia podmiotów. Przeładunek kontenerów w morskich portach handlowych Struktura przeładunków w polskich morskich portach handlowych w 2004 r. Gdynia 70 022 43 739 22 537 43 101 26 044 13 484 Gdańsk TEU* (tys. TEU) Kontenery (tys. sztuk) 20 498 2005 21 628 2003 Ogółem 17 041 2004 27 255 32 854 13 844 Szczecin 5% 5% 16% 22% 23% 29% TEU - (twenty-foot equivalent unit) - jednostka określająca standardowy wymiar kontenera o długości 20 stóp. Służy do określania pojemności kontenerowej portów i statków. Węgiel i koks Ropa Zboża Drobnica Rudy Inne masowe Podsumowanie rynku: W strukturze przeładunków w morskich portach handlowych drobnica posiada największy udział wynoszący 28,3% (w 2004r.), W okresie łączny wzrost obrotów ładunkowych drobnicy w polskich portach wzrósł o 46%. Na polskim zauważalny jest powolny trend wzrostu stopnia skonteneryzowania drobnicy w obrotach ładunkowych polskich portów morskich. Odpowiada to ogólnoświatowemu trendowi konteneryzacji w przewozach ładunków drobnicowych. Koncentracja terminali kontenerowych w Gdańsku i Gdyni oraz nasilenie się walki konkurencyjnej między nimi może stwarzać szanse dla firm spedycyjnych na uzyskanie korzystniejszych warunków handlowych. Źródła: Główny Urząd Statystyczny

41 Podział usług logistycznych
Analiza rynku – logistyka w Polsce Podział usług logistycznych Zarządzanie łańcuchem dostaw – logistyka kontraktowa Dostawcy Zarządzanie odbiorem towaru od dostawcy do producenta Zarządzanie transportem towaru od producenta do magazynu centralnego Klienci Zarządzanie magazynem „Produce to order” Zarządzanie dystrybucją logistyczną Logistyka magazynowa - prosta Przyjmowanie palet Wydawanie palet Przechowywanie palet Logistyka magazynowa - złożona Repaletyzacja Kompletacja Zarządzanie stanem magazynowym: FIFO,LIFO Świadczenie usług outsourcingu ostatniego etapu produkcji firmy (produce to order). Podsumowanie: Rynek usług logistycznych w Polsce to w 65% usługi logistyki kontraktowej, natomiast 35% stanowi logistyka prosta, zazwyczaj jest to logistyka regionalna. Korzystanie tylko z usług logistyki prostej jest charakterystyczne dla małych producentów. PEKAES świadczy głównie usługi logistyki magazynowej, dodatkowo posiada kilku klientów dla których świadczy usługi logistyki kontraktowej. W przyszłości PEKAES będzie poszerzać ofertę usług logistycznych o usługi dodane takie jak np. „produce to order”.

42 Analiza rynku – logistyka w Polsce
Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynową w najbliższych latach będzie dynamicznie rosło. Powierzchnie magazynowe w Polsce obecnie i w planach do 2010 (w tys. m2) Rynek magazynowo logistyczny w Polsce w 2005 r. IV kwartał 2005 Sektor 1: parki magazynowo-biurowe w Warszawie Sektor 2: parki logistyczne w rejonie Warszawy Sektor 3: parki logistyczne w Polsce Całkowita powierzchnia(m2) Wskaźnik powierzchni niewynajętej 9,07% 18,27% 13,43% Miesięczne stawki najmu (EUR/m2) 2,70-5,50 2,90-3,40 3,00-3,70 Warszawski Łódzki Wrocławski Śląski Poznański Pow. magazynowa dostępna obecnie Pow. magazynowa w planach do r. Podsumowanie: Na rynku polskim obecne są renomowane, międzynarodowe firmy logistyczne Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej na koniec roku 2005 wyniosły ponad 1,85 mln m2. W najbliższych latach ilość powierzchni magazynowej będzie rosnąć w szybkim tempie, szczególnie w regionach głównych aglomeracji w Polsce. Obecnie koszt wybudowania powierzchni magazynowej w Polsce wynosi około 220 Euro/m2 (stawka za metr budynku magazynowego). Spodziewany jest wzrost tych stawek w przyszłości. Przyczyną wzrostu będą rosnące ceny materiałów budowlanych i niedobór pracowników budowlanych. Źródła: ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych, "M2-Big Box Poland" CB Richard Ellis

43 Mapa konkurowania PEKAES
PEKAES wykorzystuje przewagę marki PEKAES koncentruje się na działaniach up-sell / cross-sell

44 Potencjał segmentów rynkowych
Segmentacja branżowa Potencjał segmentów rynkowych 15 292 489 3,2% Audio/video, telekom. 5,3% Automotive 7,3% Budownictwo 6,4% Chemia i medycyna 3,2% Elektronika użytkowa 60,5% FMCG (produkty i usługi) 11% Inżynieria i przemysł 3,2% Komponenty elektroniczne 802 1 108 11 614 982 489 370 609 841 746 371 9 256 7 030 * wartość rynku usług TSL płatnych w Polsce (MPLN) na podstawie badań ASAP 05 1 673 1 270 371 489 2005 2009

45 Segmentacja lojalności i poziomu satysfakcji Klienta
Regularność obsługi / jakość obsługi 1 2 3 5 4 Profesjonalizm pracowników Poziom relacji z Klientem 5 4 5 3 4 2 3 1 2 Ocena usług PEKAES przez Klientów 1 1 1 Bardzo niska 2 Niska 3 Średnia 4 Wysoka 5 Bardzo wysoka Obecna wartość Docelowa wartość Obszary intensyfikacji działań 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Cena Przywiązanie Klientów do usług PEKAES

46 Strategia produktowa: potencjał up-sell
liczba Klientów w badanej grupie łączne wydatki klientów na logistykę % potencjalnego wzrostu sprzedaży up-sell przychód PEKAES * analiza przeprowadzona na podstawie badania grupy aktywnych klientów reprezentujących TPLN (51%) przychodów PEKAES w badanym okresie.

47 Plan sprzedaży: kanały sprzedaży
Sprzedaż bezpośrednia SAM (Strategic Account Management) KAM (Key Account Management) FS (Fild Sales) IS (Inside Sales /Spedycja) AS (Abroad Sales – Outside & Inside) CS (Customer Service) NCS (no contact sales) – WWW & inne Struktura sprzedaży* Upsell / cross sell Top line 75% 25% Sprzedaż pośrednia * jako % przychodów Inne spedycje

48 Wizerunek marki i jej tożsamość
Co mamy Wizerunek marki Spółka polska Własna flota Terminale i magazyny Doświadczenie / znajomość rynku Skojarzenia z firmą państwową i przewoźnikiem autobusowym Możliwe szybkie inwestycje Szybkość decyzji Międzynarodowy zasięg działania Pomoc / wsparcie wiedzą Kluczowa kompetencja PEKAES: Integracja z celami Klienta Firma, która dostosowuje się do Klienta: zna biznes, rozumie potrzeby, przewiduje procesy, świadczy usługę odpowiednią do metod pracy Klienta, buduje partnerskie relacje. Słabsze strony konkurencji Odpowiedź na słabe strony konkurencji Wielcy – hegemonia / akwirowanie biznesu płatnego wyłącznie w Polsce (corporate P&L) Średni – brak elastyczności / wąska specjalizacja Mali - brak kompetencji / brak zasobów PEKAES DOSTOSOWUJE się do potrzeb klienta / aktywnie sprzedaje poza Polską PEKAES DOSTOSOWUJE swoją ofertę do nowoczesnych standardów rynkowych PEKAES podnosi standard działań logistycznych Klientów

49 HR - struktura zatrudnienia
Liczba zatrudnionych w podziale na grupy Liczba zatrudnionych wg. spółek kierowcy administracyjno-biurowi pracownicy magazynu i dystrybucji spedycja 190 636 operatorzy wózka fizyczni dyspozytorzy umysłowi 261 zakład bieżnikowania handlowcy agenci celni 401 brygadziści serwis i stacja paliw Struktura wiekowa pracowników Struktura wykształcenia pracowników 91 92 91 20-25 311 podstawowe 26-35 zawodowe 516 709 36-45 średnie 46-60 wyższe 61-62 435 605 * współczynnik rotacji 2006: Kierowcy - 41% / Magazynierzy – 50%

50 HR – kluczowe obszary powodzenia zmian
Zapewnienie niezbędnych czynników Położenie nacisku na włączenie w proces kadry kierowniczej, zwłaszcza kierowników liniowych Poprawa systemu wynagrodzeń Określenie danych bazowych stanu personalnego w firmie Optymalizacja procesów, systemów i struktur Stworzenie mapy procesów, odpowiedzialności i punktów przecięcia Czytelna organizacja podziału odpowiedzialności – centralna vs zdecentralizowana Stworzenie informacyjnych systemów personalnych Rozwój zarządzania personelem w wymiarze strategicznym Wspieranie strategii firmy Stworzenie kultury nastawionej na zarządzanie zmianą Wzrost świadomości biznesowej pracowników Rozwój kompetencji mających wpływ na osiągane wyniki

51 Inicjatywy IT – systemy wsparcia
Systemy Produkcyjne /doskonałość operacyjna/ Rewitalizacja procesów drobnicowych obsługiwanych w DCSi; uruchomienie obsługi spedycji morskiej, lotniczej i targowej oraz agencji celnych w DCSi; przejęcie zarządzania całością procesu FTL – zarządzanie flotą oraz rozliczenia. Wprowadzenie taryf wewnętrznych zgodnie z danymi otrzymanymi z działów biznesowych oraz wsparcie zarządzania cennikami dla Klientów Systemy produkcyjne Inicjatywy IT – systemy produkcyjne Platforma EDI dla obsługi Partnerów i dużych Klientów, obsługa awizacji zleceń spedycyjnych zwłaszcza LTL, monitoring przesyłki, e-faktura; obsługa operacji magazynowych; CRM Rozwiązania dla Klientów Finanse, kontroling, infrastruktura Zamiana istniejącej infrastruktury WAN (Polpak) na nowoczesny IP VPN; wprowadzenie telefonii IP; zarządzanie scentralizowane tożsamością użytkowników - Netware Enterprise

52 ATB Truck – lider rynku opon
WARSZAWA ŚREM TYCHY Zakłady produkcyjne Biura handlowe

53 Usługi serwisowe SZCZECIN SŁUBICE BŁONIE ŚREM lokalizacje

54 Fleet Management - lokalizacje
SŁUBICE WROCŁAW SZCZECIN PIŁA / SZCZECINEK BYDGOSZCZ GDAŃSK OLSZTYN PABIANICE BIAŁYSTOK RZESZÓW KRAKÓW KATOWICE POZNAŃ WARSZAWA - PRAGA ŚREM BŁONIE LUBLIN TORUŃ TRZEBNICA LEGNICA / LUBIN CZECHOWICE OPOLE KIELCE RADOM SIEDLCE PŁOCK ŁOMŻA / OSTROŁĘKA WAŁBRZYCH KALISZ Tychy Stacja benzynowa Stacja serwisowa (nasza działalność) Stacja serwisowa (obca dzierżawa) Sprzedaż części Sprzedaż ogumienia Myjnia Hotel

55 Plan inwestycyjny Plan wydatków inwestycyjnych w latach /w mln PLN/

56 Główne obszary budujące wartość PEKAES
Umocnienie pozycji PEKAES na rynku przewozów całopojazdowych, szczególnie inicjowanych i płatnych za granicą w celu lepszego zbilansowania importu z exportem oraz wyraźnego podniesienia ich efektywności Rozwój FTL Umocnienie pozycji PEKAES na rynku przewozów całopojazdowych, szczególnie inicjowanych i płatnych za granicą w celu lepszego zbilansowania importu z exportem oraz wyraźnego podniesienia ich efektywności. Rozbudowa sieci przewozów drobnicowych. W 2007 roku zostanie osiągnięty wzrost obrotów krajowych i międzynarodowych przewozów drobnicowych na poziomie zapewniającym dodatnią rentowność w drugiej połowie 2007 roku. Strategia zakłada możliwość nieorganicznego wzrostu firmy. W tym celu PEKAES będzie prowadzić na bieżąco analizę podmiotów polskiego oraz europejskiego rynku Rozwój LTL Rozbudowa sieci przewozów drobnicowych. W 2007 roku zostanie osiągnięty wzrost obrotów krajowych i międzynarodowych przewozów drobnicowych na poziomie zapewniającym dodatnią rentowność w drugiej połowie 2007 roku. Strategia zakłada możliwość nieorganicznego wzrostu firmy. W tym celu PEKAES będzie prowadzić na bieżąco analizę podmiotów polskiego oraz europejskiego rynku Rozbudowana sieć drobnicowa jako fundament dla krajowych usług kurierskich - express. Express

57 Główne obszary budujące wartość PEKAES
Spedycja morska Utrzymanie komplementarnych usług przewozu towarów drogą morską, w celu zapewnienia Klientom pełnej oferty usług Umocnienie pozycji PEKAES na rynku przewozów całopojazdowych, szczególnie inicjowanych i płatnych za granicą w celu lepszego zbilansowania importu z exportem oraz wyraźnego podniesienia ich efektywności. Dynamiczny rozwój świadczonych przez PEKAES usług logistycznych na bazie wdrażanych kompetencji, rozbudowa magazynów w Błoniu. Strategia uwzględnia możliwość nieorganicznego wzrostu firmy. W tym celu PEKAES będzie prowadzić na bieżąco analizę podmiotów polskiego oraz europejskiego rynku TSL w celu wytypowania potencjalnych firm do przejęcia. Rozwój usług logistycznych Rozbudowa sieci przewozów drobnicowych. W 2007 roku zostanie osiągnięty wzrost obrotów krajowych i międzynarodowych przewozów drobnicowych na poziomie zapewniającym dodatnią rentowność w drugiej połowie 2007 roku. Strategia zakłada możliwość nieorganicznego wzrostu firmy. W tym celu PEKAES będzie prowadzić na bieżąco analizę podmiotów polskiego oraz europejskiego rynku Ekspansja geograficzna Wzmacnianie sieci krajowej. Dalszy rozwój reprezentacji handlowej w Europie Zachodniej. Wejście PEKAES na rynki nowych krajów Unii i do Europy Wschodniej.

58 M & S (Aktywna i profesjonalna opieka nad Klientem, rozwój biznesu)
Balanced Scorecard – podstawowe elementy F & A (Finansowe) Invoicing on-time (faktury na czas) Cash Flow (DSO, DPO) Wartość wypłaconych odszkodowań Przychód i EBITDA (koszty ogólne jako % przychodów) Correct invoicing (wartość /ilość korekt) M & S (Aktywna i profesjonalna opieka nad Klientem, rozwój biznesu) Revenue index (dynamika wzrostu przychodów) Complains (Reklamacje) Warehouse utilization (% wypełnienia magazynów) Index of active customers (ilość i rotacja klientów) Cross / upsell index Profit margin (marże) Customer Satisfaction Index (satysfakcja klientów) Volume index (dynamika wzrostu volumenów)

59 Balanced Scorecard OPS (Wartości biznesowe, cykl procesów biznesowych)
Damages & Losses (zniszczenia i zaginięcia) LH utilization (wypełnienie aut liniowych) Lead times optimization On time delivery (punktualność doręczeń) ROD / COD Load & Unload on-time Punktualny załadunek i rozładunek aut On time pickup FTL mileage per truck (direct unit costs / revenue per truck) (service cost per truck) Unit OPS cost index (koszt jednostkowy) Warehousing activities index (aktywności magazynowe) HR (Rozwój i utrzymanie zmotywowanego Zespołu) 360 view (okresowa ocena pracowników) Prefered Employer Index (PEKAES jako preferowany pracodawca) Leadership quality (jakość kadry zarządzającej) Trainings (szkolenia) Work safety & road accidents Wypadki w pracy / na drodze Employee Turnover (rotacja pracowników) Absenteizm (absencje)

60 Dziękujemy za uwagę! Krzysztof Zdziarski Prezes Zarządu
Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Kontakt: Katarzyna Nowakowska Dyrektor komunikacji korporacyjnej, PR, IR PEKAES, ul. Spedycyjna 1, Błonie tel , fax Paweł Borys Przewodniczący Rady Nadzorczej


Pobierz ppt "Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google