Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny ustny z języka obcego obowiązujący od roku szkolnego 2011/2012 Prezentacja przygotowana na podstawie informacji zawartych w informatorze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny ustny z języka obcego obowiązujący od roku szkolnego 2011/2012 Prezentacja przygotowana na podstawie informacji zawartych w informatorze."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny ustny z języka obcego obowiązujący od roku szkolnego 2011/2012
Prezentacja przygotowana na podstawie informacji zawartych w informatorze maturalnym obowiązującym od roku szkolnego 2011/2012

2 Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego.

3 Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut.
Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

4 Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3.

5 Czynności organizacyjne
Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

6 Rozmowa wstępna Czas trwania: ok. 2 minut
Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Czas trwania: ok. 2 minut

7 Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli
Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego. maks. 3 minuty

8 Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności.

9 Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
Następnie odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi. Czas trwania: maks. 4 minuty

10 Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie się z
Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

11 Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania
Zdający: wybiera element z materiału stymulującego, który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją decyzję; wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy; odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

12 Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania
Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

13 Ocenianie Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dokonują członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie z kryteriami oceniania egzaminu ustnego.

14 Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach:
sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maks.18 punktów) zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

15 Przykładowy egzamin

16 Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)
Egzaminujący może zadać następujące pytania: Żywienie How often do you eat fast food? (Why? / When?) Do you always eat breakfast? (Why? / Why not?) Miejsce zamieszkania What do you like about the place where you live? What’s the most interesting festival in the place where you live? Świat przyrody Do you have a pet? Tell me about it./ Would you like to? (Why?/ Why not?)

17 Zestaw przykładowy

18

19 Pytania do obrazka w zestawie egzaminującego
1. Do you think the children are enjoying their lesson? (Why? / Why not?) 2. Would you like to be a teacher in the future? (Why? Why not?) 3. What was your first English lesson like?

20

21

22 Pytania do zadania 3 znajdujące się wyłącznie w zestawie egzaminującego
1. Is the way we eat as important as what we eat? (Why? / Why not?) 2. Why are there more and more fat people in the world? 3. Is foreign food popular in Poland? (Why? / Why not?) 4. What are the disadvantages of eating out?

23 Good luck with your Matura 


Pobierz ppt "Egzamin maturalny ustny z języka obcego obowiązujący od roku szkolnego 2011/2012 Prezentacja przygotowana na podstawie informacji zawartych w informatorze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google