Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie zmian w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Matura ustna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie zmian w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Matura ustna."— Zapis prezentacji:

1 Omówienie zmian w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Matura ustna.

2 Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). Szczegółowe kwestie związane z zakresem wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz.977) W NOWEJ FORMULE BĘDZIE ON OBOWIĄZYWAŁ: absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2014/2015 absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016

3 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ PISEMNA – poziom podstawowy CZĘŚĆ USTNA – bez określania poziomu Język polski Język obcy nowożytny Matematyka Język mniejszości narodowej* Język polski Język obcy nowożytny Język mniejszości narodowej* * Obowiązkowo przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

4 PRZEDMIOTY DODATKOWE CZĘŚĆ PISEMNACZĘŚĆ USTNA OBOWIĄZKOWO JEDEN PRZEDMIOT DODATKOWY (warunek zdania matury) WYBÓR SPOŚRÓD: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, język obcy nowożytny (PR lub PD*) WYBÓR SPOŚRÓD: język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub PD*) język mniejszości etnicznej, mniejszości narodowej, język regionalny (bez określania poziomu) * Do egzaminu na poziomie dwujęzycznym może przystąpić KAŻDY absolwent, niezależnie od typu szkoły do której uczęszczał

5 PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ USTNA BEZ OKREŚLANIA POZIOMU ORAZ

6 TEN SAM JĘZYK, KTÓRY BYŁ ZDAWANY JAKO OBOWIĄZKOWY wyłącznie w części pisemnej PR PD zarówno w części pisemnej jak i ustnej CZĘŚĆ PISEMNA – PD oraz CZĘŚĆ USTNA – PD ALBO

7 JĘZYK OBCY INNY NIŻ ZDAWANY JAKO OBOWIĄZKOWY WYŁĄCZNIE W CZĘŚCI PISEMNEJ PR PD ZARÓWNO W CZĘŚCI PISEMNEJ JAK I USTNEJ USTNIE– bez określania poziomu ORAZ PISEMNIE- PR USTNIE - PD oraz PISEMNIE– PD albo

8 DOKUMENT GRUPY ABSOLWENTÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ABSOLWENCI: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi; z niepełnosprawnością ruchową; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niedostosowaniem społecznym (…) Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią

9

10 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Charakter egzaminu przedmiot obowiązkowy przedmiot dodatkowy Poziom trudności B1B2+C1 Czas trwania 120 minut150 minut180 minut

11 Poziom podstawowyPoziom rozszerzonyPoziom dwujęzyczny rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych wypowiedź pisemna

12 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Rozumienie ze słuchu 30% - 15 pkt.24% - 12 pkt.25% - 15 pkt. Rozumienie tekstów pisanych 30% - 15 pkt.26% - 13 pkt.25% - 15 pkt. Znajomość środków językowych 20% - 10 pkt.24% - 12 pkt.25% - 15 pkt. Wypowiedź pisemna 20% - 10 pkt.26% - 13 pkt.25% - 15 pkt. RAZEM5O PUNKTÓW50 PUNKTÓW60 PUNKTÓW

13 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Czas trwania 20 minut25 minut30 minut Punktacja 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź Liczba zadań 3-4 Typy zadań ZAMKNIĘTE: T/F, dobieranie, wybór wielokrotny + OTWARTE: uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania

14 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Łączna długość tekstów 1000 – 1200 wyrazów 1300 – 1600 wyrazów 1700 – 2000 wyrazów Punktacja1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź Liczba zadań3-4 Typy zadańZAMKNIĘTE: T/F, dobieranie, wybór wielokrotny + OTWARTE: uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania

15 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Zakres struktur szczegółowa lista w Informatorze CKE – www.cke.edu.pl Punktacja1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź Liczba zadań2-3 3-4 Typy zadań ZAMKNIĘTE: wybór wielokrotny test luk lub dobieranie ZAMKNIĘTE I OTWARTE: wybór wielokrotny test luk dobieranie i zmiana formy wyrazu słowotwórstwo parafraza fragmentów zdań gramatykalizacja fragmentów zdań częściowe tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski ZAMKNIĘTE I OTWARTE: wybór wielokrotny dobieranie test luk słowotwórstwo parafraza tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski gramatykalizacja zdań trios

16 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Liczba zadań 1 (brak wyboru) 1 (wybór z 2 tematów) Długość tekstu 80 -130 słów200 – 250 słów300 – 350 słów Formy tekstu użytkowyargumentacyjny list lub e-mail wiadomość na blogu wiadomość na forum list formalny rozprawka artykuł publicystyczny list formalny rozprawka artykuł publicystyczny Kryteria oceny treść: 0-4 pkt. spójność i logika: 0-2 pkt. zakres środków językowych: 0-2 pkt poprawność:0- 2pkt zgodność z poleceniem: 0-5 pkt. spójność i logika wypowiedzi: 0-2 pkt. zakres środków jęz.: 0-3 pkt. poprawność: 0-3 pkt. zgodność z poleceniem: 0-5 pkt. spójność i logika wypowiedzi: 0-2 pkt. zakres środków językowych: 0-4 pkt. poprawność: 0-4 pkt. Razem punktów: 10 punktów13 punktów15 punktów

17 CZĘŚĆ USTNA – bez określania poziomu CZĘŚĆ USTNA – poziom dwujęzyczny Czas trwaniaok. 15 minut Charakter egzaminu przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy przedmiot dodatkowy Części zestawu egzaminacyjnego Rozmowa wstępna ZAD. 1 - Rozmowa z odgrywaniem roli ZAD. 2 - Opis ilustracji odp. na 3 pytania ZAD. 3 - Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego, odp. na 2 pytania Rozmowa wstępna ZAD. 1 - Odpowiedź na 3 pytania odnoszące się do materiału stymulującego ZAD. 2 - Prezentacja na podany temat oraz odpowiedzi na 3 pytania

18 nowa formuła matury obowiązuje od 2014/2015 w (licea) oraz 2015/2016 (w technikach) absolwent musi podejść do przynajmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego matura na poziomie dwujęzycznym z języka obcego dostępna dla wszystkich wyniki egzaminu podawane w procentach i na skali centylowej – zmianie ulegnie świadectwo dojrzałości

19 Opracowano na podstawie: Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014 / 2015

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Omówienie zmian w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Matura ustna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google