Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECI ŻOŁNIERZE. Plan prezentacji 1. Definicja dziecka żołnierza 2. Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych 3. Proces szkolenia małych żołnierzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECI ŻOŁNIERZE. Plan prezentacji 1. Definicja dziecka żołnierza 2. Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych 3. Proces szkolenia małych żołnierzy."— Zapis prezentacji:

1 DZIECI ŻOŁNIERZE

2 Plan prezentacji 1. Definicja dziecka żołnierza 2. Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych 3. Proces szkolenia małych żołnierzy 4. Uwarunkowania zjawiska 5. Obowiązki dzieci żołnierzy 6. Angażowanie dziewczynek w konflikty zbrojne

3 Plan prezentacji 7. Skala zjawiska 8. Konsekwencje udziału dzieci w konfliktach zbrojnych 9. Uregulowania międzynarodowe dotyczące rekrutowania i wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych 10. Organizacje międzynarodowe działające na rzecz rozwiązania problemu dzieci żołnierzy 11. Sposoby zapobiegania uczestnictwa dzieci w konfliktach zbrojnych 12. Reintegracja byłych dzieci żołnierzy ze społeczeństwem

4 Definicja Każda osoba poniżej 18 roku życia, będąca dobrowolnie lub przymusowo, bezpośrednio lub pośrednio członkiem rządowych sił zbrojnych lub innych, regularnych bądź nieregularnych, grup zbrojnych, niezależnie, od faktu czy konflikt się toczy, czy nie

5 Kto ich werbuje? państwowe siły zbrojne grupy zbrojne mające poparcie państwa opozycyjne paramilitarne grupy rebelianckie wojenni watażkowie grupy terrorystyczne

6 Jak trafiają do wojska? 1. powoływani przez państwo 2. porywani 3. ochotnicze wstąpienie

7 Werbowanie siłą porywane z domów, szkół, ulic, obozów dla uchodźców przemyślane działanie sprzedawane, oddawane przez rodzinę morderstwo na rodzinie – 2 mury nocni podróżnicy – Uganda

8

9

10

11 Proces szkolenia małych żołnierzy instruktaż w obozach (w buszu, w lasach) nauka musztry, rzucania granatami, czołgania się zaznajamianie z technikami walki, uczenie się posługiwania bronią wyzwalanie chęci walki i sprawdzenia się wyrabianie chęci rywalizacji oglądanie filmów propagujących przemoc, nienawiść, fizyczne znęcanie się nad słabszymi podsycanie nienawiści do innych ludów, plemion uzależnianie od narkotyków tatuowanie próby ucieczek

12 PRZYCZYNY

13 Przyczyny nowe wojny- zbrodnicze, odpolitycznione, prywatne, grabieżcze, brutalne upadłe państwa zatarcie granicy między cywilami a walczącymi rozkład więzi społecznych, negacja norm, autorytetów, brutalizacja stosunków międzyludzkich zmniejszenie liczby mężczyzn Konflikty wewnętrzne - drastyczny wzrost ich liczby oraz zmiana ich natury

14 Broń rozwój technologii wojskowych i wytwarzania broni coraz lżejsza, prostsza w użyciu coraz tańsza dostępność broni

15 Broń lekka 639 mln sztuk broni lekkiej produkcja się 8 mln sztuk broni lekkiej i 10-14 mld sztuk amunicji rocznie wartość globalnego legalnego handlu bronią lekką = 4 mld $; nielegalnego = 1$ czarny rynek handlu bronią

16 Broń 2000 – 798 mld $ na zbrojenia 2000 – 55 mld $ na pomoc rozwojową dla państw rozwijających się

17 AK-47 Kałasznikow 650 pocisków/minutę 70-100 mln sztuk

18 Przyczyny dzieci łatwiej zastraszyć, zmusić do posłuszeństwa psychiczna podatność na manipulację małe, zwinne, potrafią dojść do miejsc trudno dostępnych łatwiej zastąpić dziecko niż dorosłego tanie w utrzymaniu

19 Przyczyny grupy rebelianckie stają się realną siłą wykonują bardziej ryzykowne zadania, których dorosły, by się nie podjął nie czują strachu nie można ich skazać za zbrodnie

20 Przyczyny grupy ryzyka: sieroty dzieci ulicy dzieci bez imienia uchodźcy demografia

21 Woluntaryzm ubóstwo, głód sieroctwo brak edukacji, pracy, perspektyw AIDS chęć poprawy sytuacji materialnej poczucie bezpieczeństwa możliwość zemsty

22 Woluntaryzm BRAK TOŻSAMOŚCI, SZUKANIE SWOJE MIEJSCA NA ŚWIECIE poczucie misji życiowej, kontroli swojego życia przysłużenie się idei fascynacja wojskiem, walką walka przeciwko uciskowi, o niepodległość szansa na swoisty sukces życiowy – możliwość awansu, zaistnienia w grupie, zdobycia szacunku szansa na doświadczenie swoistej przygody postawa, przykład rówieśników, przyjaciół

23 Woluntaryzm ucieczka od uciążliwej sytuacji rodzinnej, życiowej poczucie odpowiedzialności za rodzinę (płaci się rodzinie – Palestyna) podstępne obietnice przeświadczenie, że będą mogli w każdej chwili opuścić wojsko

24 OBOWIĄZKI

25 Obowiązki przenoszenie broni szpiegowanie służenie pilnowanie obozu ochranianie dowódców pełnienie roli przynęty seksualni niewolnicy posłańcy tragarze kucharze

26 Obowiązki podkładanie min, materiałów wybuchowych rozminowywanie pól minowych żywe tarcze mali terroryści - zamachowcy- samobójcy walka na pierwszej linii frontu bezwzględni mordercy – niezwykła okrutność

27 John Ochola, Ugandyjczyk, 25 lat

28 Dziewczynki żołnierze żołnierz niewolnice seksualne bagażowa kucharka misje samobójcze (pozorowana ciąża) szpieg ciąża

29 Dziewczynki żołnierze

30 SKALA ZJAWISKA

31 Skala problemu 250-300 tys. dzieci żołnierzy najmłodszy – 5 lat, Uganda 40% wszystkich organizacji militarnych na świecie lata 90-te: śmierć ok. 2 mln dzieci; ok. 6-10 mln stało się inwalidami

32 EUROPA

33 AZJA ŚRODKOWA

34 AZJA POŁUDNIOWO- WSCHODNIA

35 AZJA POŁUDNIOWA

36 BLISKI WSCHÓD – AFRYKA PÓŁNOCNA

37 Sudan

38 AFRYKA ŚRODKOWA

39 LORDS RESISTANCE ARMY - LRA Joseph Kony

40 Alice Auma (1956 – 2007) Ruch Ducha Świętego 1986-87

41

42

43

44

45 LRA

46 Wojna w Północnej Ugandzie od 1987 100 tys. zabitych 2 mln uchodźców 30 tys. porwanych dzieci przez LRA dziś 3 tys. małych żołnierzy w LRA lipiec 2005 – nakaz aresztowania wydany przez MTK sierpień 2006 – rozejm, wielokrotnie przedłużany porozumienie Odpowiedzialność i Pojednanie

47 AFRYKA WSCHODNIA

48 AFRYKA ZACHODNIA

49 AFRYKA POŁUDNIOWA

50 AMERYKA

51 Dziś – co najmniej 13 państw Burundi Czad Demokratyczna Republika Kongo Somalia Sudan Uganda Republika Środkowoafrykańska Afganistan Nepal Birma Sri Lanka Filipiny Kolumbia

52 KONSEKWENCJE

53 Konsekwencje 1. Fizyczne 2. Psychiczne (moralne) 3. Społeczne

54 Schorzenia fizyczne śmierć kalectwo choroby, AIDS uzależnienie od narkotyków, alkoholu astenia choroby narządów ruchu, skóry, układu krążenia, oddechowego proces przedwczesnego starzenia się

55 Konsekwencje psychiczne zespół stresu pourazowego PTSD wspomnienia traumatycznych wydarzeń zaburzenia snu nadmierna czujność rozdrażnienie niepokój gniew poczucie winy nieufność strach depresja

56 Konsekwencje psychiczne zrujnowane dzieciństwo zniszczenie poczucia moralności zatarcie granicy między dobrem a złem małomówność, zamknięcie w sobie język przemocy i skłonność do niej problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie

57 Konsekwencje społeczne odrzucenie przez rodzinę wykluczenie ze społeczeństwa rozpad więzi społecznych i wartości brutalizacja stosunków międzyludzkich utracenie możliwości edukacji bezrobocie wzrost przestępczości zagrożenie dla stabilności politycznej pogłębianie zacofania cywilizacyjnego bomba z opóźnionym zapłonem

58 Konsekwencje społeczne Jan Paweł II - Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1999 Dzieci te, wyszkolone w zabijaniu i często przymuszane do zabijania, z pewnością napotkają ogromne trudności, gdy będą kiedyś chciały włączyć się w życie cywilnego społeczeństwa. Przerywa się ich edukację i nie rozwija ich zdolności do pracy; jakież konsekwencje będzie to miało dla ich przyszłości?

59 Inne export dzieci żołnierzy w teorii i praktyce (rozprzestrzenianie się zjawiska na ościenne terytoria) niestabilność w regionie problem dla dorosłych żołnierzy

60 PRAWO MIĘDZYNARODOWE A DZIECI ŻOŁNIERZE

61 Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze Konwencja o Prawach Dziecka - 1989 - art. 38 - dolna granica 15 lat Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne - 2000 - podniesienie granicy do lat 18 - ochotnicze wstępowanie od lat 16 (4 warunki)

62 Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze I Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 1949, dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych – 1977 II Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 1949, dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych (wewnętrznych) konfliktów zbrojnych - 1977

63 Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze Konwencja nr 138 MOP dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia - 1973 - zakaz zatrudniania dzieci poniżej 15 roku życia Konwencja Nr 182 MOP dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci - 1999 - przymusowe lub obowiązkowe rekrutowanie dzieci do udziału w konflikcie zbrojnym - dzieci poniżej 18 roku życia

64 Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego – 1998 - werbowanie i używanie w działaniach zbrojnych = zbrodnia wojenna - niewolnictwo seksualne = zbrodnia przeciwko ludzkości Afrykańska Karta Prawi Dobra Dziecka – 1999

65 Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze Rezolucje ONZ: 1261 (1999) 1314 (2000) 1379 (2001) 1460 (2003) 1539 (2004) 1612 (2005)

66 ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

67 Organizacje międzynarodowe 1998 3 cele: 1. zakończenie rekrutacji oraz wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych 2. zabezpieczenie procesu demobilizacji dzieci żołnierzy 3. promowanie ich reintegracji ze społeczeństwem COALITION TO STOP THE USE OF CHILD SOLDIERS

68 Organizacje międzynarodowe ONZ - Specjalny Przedstawiciel ONZ do Spraw Dzieci i Konfliktów Zbrojnych UNICEF Amnesty International (AI) Human Rights Watch (HRW) Defence for Children International (DCI) The NGO Group for the Convention on the Rights of the Child

69 Organizacje międzynarodowe Child Rights Information Network (CRIN) War Child UK Watchlist on Children and Armed Conflict Anti-Slavery Organisation Centre for Child Protection and Rescue Global Movement for Children Save the Children UK

70 SPOSOBY ZAPOBIEGANIA

71 Sposoby zapobiegania 1. Krótkookresowe (doraźne) 2. Długookresowe 3. Systemowe (globalne)

72 Krótkookresowe (doraźne) zaprzestanie konfliktu (problem interwencji humanitarnej) rozbicie grup złapanie winnych rekrutacji demobilizacja dzieci ochrona ze strony państwa

73 Długookresowe zmniejszanie potencjału rekrutacji – pomoc dla potencjalnych dzieci żołnierzy: sierot, uchodźców, dzieci ulicy, dzieci bez imienia potępienie przez społeczność międzynarodową

74 12 lutego – Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy od 2002 Red Hand Day Milion czerwonych dłoni przeciw wykorzystywaniu dzieci w wojnie 2008/2009

75 Długookresowe przerwanie łańcucha zależności - wykorzystywanie dzieci ma być nieopłacalne (= sygnał ostrzegawczy dla innych) zlikwidowanie poczucia bezkarności - odpowiedzialność karna przed międzynarodowymi trybunałami zakazanie udzielania pomocy państwom, grupom wykorzystującym dzieci żołnierzy, zakaz jakichkolwiek powiązań z nimi zakaz handlu bronią z nimi

76 Długookresowe zakaz kontaktów handlowych (np. zakup diamentów) sankcje gospodarcze (zamrażanie kont bankowych) sankcje polityczne - nie legitymizowanie tych grup, państw i przywódców – ostracyzm międzynarodowy, izolacja wyeliminowanie możliwości wspierania tych grup przez inne organizacje

77 Systemowe problem globalny zapobieganie konfliktom międzynarodowym rozwój państw rozwijających się likwidacja ubóstwa, AIDS etc. przestrzeganie prawa międzynarodowego powszechne przyjęcie Protokołu Fakultatywnego istnienie podstawowych struktur państwowych umożliwiających urzędową rejestrację i dokumentację mieszkańców edukacja, rola rodziny zwiększanie świadomości, problem powszechności praw człowieka kontrola zbrojeń

78 Control Arms kampania Broń kontrolowana AI, Oxfam, IANSA Kampania miliona twarzy Traktat o handlu bronią Rezolucja ONZ – X 2006

79 Odpowiedzialność karna Specjalny Sąd dla Sierra Leone lipiec 2007 – AFRC Alex Tamba Brima – 50 lat Brima Mazzy Kamara – 45 lat Santigie Borbor Kanu – 50 lat październik 2007 – CDF Allieu Kondewa – 7 lat

80 Odpowiedzialność karna Międzynarodowy Trybunał Karny UGANDA: Joseph Kony, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen, (Vincent Otti, Raska Lukwiya)

81 Odpowiedzialność karna DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO: Thomas Lubanda Dyilo (1. proces przed MTK), Germain Katanga

82 Odpowiedzialność Ofiary czy sprawcy? – odpowiedzialność dzieci żołnierzy za swoje czyny

83 Zasady likwidacji zjawiska dzieci żołnierzy Zasady z Cape Town – 1997 Zasady Paryskie - 2007

84 DDR Disarmament = rozbrojenie Demobilization = demobilizacja Reintegration = reintegracja

85 Reintegracja specjalne ośrodki rehabilitacyjne próba przysposobienia do ponownego życia w społeczeństwie część ucieka i wraca do rebeliantów 1994 Liberia – organizacja Susukuu Szkoła za broń Giuseppe Berton, ksawerianin, Sierra Leone: najtrudniejsza rzecz to pomoc nieletnim znaleźć ponownie ich tożsamość

86 Ośrodki rehabilitacji i reintegracji Gulu, Uganda

87 Reintegracja Jan Paweł II - Orędzie na XXVII Światowy Dzień Pokoju 1994 Coraz więcej jest dzisiaj, niestety, chłopców i dziewcząt, a nawet dzieci, biorących czynny udział w konfliktach zbrojnych. […] Leży w interesie całego społeczeństwa, by ci młodzi ludzie odrzucili przemoc i weszli na drogę pokoju. Wymaga to jednak cierpliwej pracy wychowawczej, prowadzonej przez osoby, które szczerze wierzą w pokój…

88 Przykłady powrotu do życia China Keitetsi

89 Przykłady powrotu do życia Ishmael Beah

90 Przykłady powrotu do życia Ishmael Beah


Pobierz ppt "DZIECI ŻOŁNIERZE. Plan prezentacji 1. Definicja dziecka żołnierza 2. Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych 3. Proces szkolenia małych żołnierzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google