Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza możliwych rozwiązań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza możliwych rozwiązań"— Zapis prezentacji:

1 Analiza możliwych rozwiązań
Transfer uzbrojenia a uregulowania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych Analiza możliwych rozwiązań „Kiedy użytkownicy broni nie postępują zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych większa odpowiedzialność polityczna, moralna a czasem prawna spada na państwa i producentów broni i amunicji” – Studium nad dostępnością broni, MKCK 1999

2 Odpowiedzialność państw dot. transferów broni w świetle MPHKZ
Zobowiązania traktatowe: Konwencja CCW (II protokół poprawiony i IV protokół) Prawo zwyczajowe: Bronie powodujące zbędne cierpienia i nadmierne obrażenia Bronie które działają „bez rozróżnienia”

3 Odpowiedzialność państw dot. transferów broni w świetle MPHKZ
Art.1 wspólny dla Konwencji oraz art. 1 PD: „przestrzegać i dopilnować przestrzegania” Przed zezwoleniem na transfer broni Państwo powinno: Ocenić poziom przestrzegania MPHKZ w kraju odbiorcy, Odmówić zgody jeżeli z dużym prawdopodobieństwem będzie ona używana do poważnych naruszeń MPHKZ.

4 Postanowienia XXVIII Międzynarodowej Konferencji CK i CP
„Biorąc pod uwagę fakt, że państwa mają obowiązek poszanowania i zapewnienia poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego, dostępność broni - zwłaszcza broni przenośnej, lekkiej i odpowiedniej amunicji - powinna być poddana wzmocnionej kontroli, aby ta broń nie znalazła się w rękach osób, które można podejrzewać o chęć wykorzystania jej w celu pogwałcenia tego prawa.” Rezolucja wspólna Ruchu CK i CP oraz Państw-Stron Konwencji Genewskich

5 Państwa posiadające kryteria oceny transferów broni ze względu na MPHKZ
Wielka Brytania Niemcy Belgia Finlandia

6 Co powinny zawierać kryteria?
1. Ocena przestrzegania MPHKZ obecnie i w przeszłości 2. Ocena intencji wyrażonych poprzez zobowiązania prawne 3. Ocena możliwości wykorzystania broni w sposób zgodny z MPHKZ i stopnia ryzyka przekazania jej stronom nieprzestrzegającym MPHKZ

7 Ad. 1 Czy Państwo odbiorcy jest lub było zaangażowane w konflikt zbrojny w którym było odpowiedzialne za poważne naruszenia MPHKZ ? Czy Państwo ukarało skutecznie osoby dopuszczające się poważnych naruszeń MPHKZ ?

8 Ad. 2 Czy Państwo ratyfikowało odpowiednie dokumenty MPHKZ i czy dokonało ich implementacji? Czy Państwo posiada prawne i administracyjne środki niezbędne do ukarania poważnych naruszeń MPHKZ? Czy Państwo podjęło odpowiednie środki zapobiegawcze aby zapobiec rekrutacji dzieci i ich udziałowi w operacjach zbrojnych?

9 Ad. 3 Czy Państwo upowszechnia MPHKZ a w szczególności wśród sił zbrojnych? Czy Państwo posiada stabilne i przewidywalne struktury mogące wymusić poszanowanie dla MPHKZ? Czy zamówiony przez Państwo sprzęt jest współmierny do zasobów? Czy Państwo jest w stanie wykonywać całkowitą i efektywną kontrolę nad sprzętem?


Pobierz ppt "Analiza możliwych rozwiązań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google