Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wskazać cechy sieci typu WAN, p.r podać definicję protokołu sieciowego, p.r podać definicję adresu IP i nazwy domenowej, p.p opisać zadania serwerów DNS,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wskazać cechy sieci typu WAN, p.r podać definicję protokołu sieciowego, p.r podać definicję adresu IP i nazwy domenowej, p.p opisać zadania serwerów DNS,"— Zapis prezentacji:

1

2 wskazać cechy sieci typu WAN, p.r podać definicję protokołu sieciowego, p.r podać definicję adresu IP i nazwy domenowej, p.p opisać zadania serwerów DNS, p.r wskazać zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. p.p

3 Jednym z głównych powodów jest wymiana danych pomiędzy użytkownikami sieci, Łączenie komputerów ze sobą umożliwia korzystanie z udostępnionych w sieci programów, dokumentów, a nawet urządzeń, jak np. drukarki czy skanery. Każdy komputer pracujący w sieci wyposażony jest w kartę sieciową Przypomienie ! Podstawowe klasy sieci komp.: 1. Klient –serwer jeden z komp. nadzoruje pracę innych komp. podłączonych do sieci – serwer,2. Każdy z każdym- wszystkie komp. udostępniają swoje zasoby. Sieć komp.- system przesyłania informacji między połączonymi komp., znajdującymi się w różnych miejscach

4 Sieć LAN (Local Area Network ) Lokalna sieć komputerowa – sieć, która swym zasięgiem obejmuje niewielki obszar. Tego typu sieci zwykle łączą ze sobą komputery, w obrębie pracowni, oddziału, firmy czy instytucji. Sieć MAN (Metropolitan Area Network ) Miejska sieć komputerowa – sieć, która swym zasięgiem obejmuje zazwyczaj obszar jednego miasta; sieci tego typu powstają zwykle przez połączenie ze sobą sieci lokalnych różnych instytucji i zakładów. Sieć WAN (Wide Area Network – Rozległa sieć komputerowa) grupa komputerów tworząca logiczną całość i mogąca wymieniać pomiędzy sobą dane na dużych odległościach za pomocą łączy telekomunikacyjnych, radiowych czy satelitarnych. Przykładem sieci WAN jest Internet.

5 Łączą ze sobą urządzenia rozmieszczone na dużych obszarach geograficznych (np. kraju, kontynentu) W celu połączenia między dwoma odległymi miejscami korzystają z usług operatorów telekomunikacyjnych, np. TP S.A. Używają łącz o dużej przepustowości czyli dużej szybkości transmisji danych, niezawodności łączy cyfrowych jak i bezpieczeństwa transferu danych

6

7 Połączenia w takich sieciach mogą być realizowane przez linię telefoniczną, Istnieją jeszcze łącza światłowodowe wykorzystywane do połączeń w sieciach miejskich ( np. w warszawskiej sieci miejskiej WAR - MAN), Stosuje się również połączenia satelitarne tak jak w zwyczajnej telefonii do połączeń międzykontynentalnych

8 Protokół określa reguły komunikacji pomiędzy komp. w sieci. Do reguł tych należą m.in.: - prędkość transmisji danych - format przesyłania danych - sposób adresowania komputerów w sieci, aby dane mogły do nich dotrzeć. Najpopularniejszy protokół sieciowy to TCP/IP ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

9 Każdy komputer pracujący w sieci musi mieć adres IP. Jest on zapisywany w formacie czterech liczb jedno- dwu- lub trzycyfrowych z zakresu od 0 do 255 np. 213.186.91.41 Aby połączyć się z innymi komputerem w sieci, trzeba znać jego adres IP lub przypisaną do tego adresu nazwę.

10 Usługa zapewniająca zamianę adresów stron internetowych na przypisany do niej liczbowy adres IP Jeśli chcesz połączyć się z jakimś serwerem w sieci to zamiast wpisywać w przeglądarce jego liczbowy adres IP w postaci np.213.186.91.41 możesz podać nazwę tego komputera w postaci: zst.edu.pl Podstawą systemu są tzw. domeny najwyższego poziomu: - domeny ogólne- trzy literowe nazwy określające rodzaj działalności - domeny krajowe – dwuliterowe nazwy z kropką oznaczające państwa Tłumaczeniem domen zajmują się komputery w sieci nazywane serwerami DNS

11 DOMENA RODZAJE I CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJE. cominstytucje komercyjne, przedsiębiorstwa, firmy.eduinstytucje i placówki edukacyjne.govinstytucje rządowe.netinstytucje związane z obsługą sieci.orgorganizacje niekomercyjne.milwojsko i policja OGÓLNE KRAJOWE.pl – Polska.de- Niemcy.fr- Francja.uk- Wielka Brytania.ru-Rosja.us- Stany Zjednoczone

12 psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia, istnieje niebezpieczeństwo zacierania się granic między prawdą realną a wirtualną fizyczne - nadwyrężanie mięśni nadgarstka, naprężony kark, bóle dolnych części kręgosłupa, oczy – niewłaściwe oświetlenie powoduje męczenie się wzroku, bóle głowy i ogólne zmęczenie organizmu. społeczne - zachowania nieetyczne, anonimowość, brak zahamowań, przestępczość komputerowa, moralne - łatwy dostęp (nie kontrolowany) do niepożądanych informacji, intelektualne - bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny, szok informacyjny.

13 Działalność hakerów- uzyskują dostęp do zastrzeżonych danych np. haseł do kont Cyberterroryzm – celowe uszkadzanie sewerów sieciowych firm i instytucji Rozmnażające się wirusy komputerowe i szkodliwe programy, np. koń trojański.

14 Przykład domeny: http://men.gov.pl protokół nazwa domeny Analizę nazwy domeny należy przeprowadzić zawsze od ostatniej części. - Nazwa pl oznacza nazwę kraju czyli Polski, - Nazwę gov określa zarezerwowaną kategorię domeny (domena rządowa), - Nazwa men jest nazwą instytucji (Ministerstwo Edukacji Narodowej) www- usługa udostępniania stron internetowych ftp – usługa przesyłania plików

15 Rozszyfruj poszczególne elementy każdej z podanych nazw domenowych: www.microsoft.com; www.muzlotnictwa.krakow.pl; www.nasa.gov; www.pck.org.pl; www.wp.mil.pl; www.uj.edu.pl; www.porty-lotnicze.com.pl. Jakiego rodzaju dane mogą, znajdować się na tych komputerach.

16 Wymienić typy sieci? Wskazać cechy sieci globalnej? Co to jest protokół sieciowy? Definicja adresu IP? Co rozumiesz przez pojęcie nazwy domen? Zadanie serwerów DNS? Wymień zagrożenia związane z korzystaniem sieci internet?

17 Otworzyć przez menu Start/ Wszystkie programy/ Akcesoria okno wiersz poleceń i wpisać polecenie: ipconfig lub ipconfig/all


Pobierz ppt "wskazać cechy sieci typu WAN, p.r podać definicję protokołu sieciowego, p.r podać definicję adresu IP i nazwy domenowej, p.p opisać zadania serwerów DNS,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google