Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIECI KOMPUTEROWE (SieKom)

Коpie: 1
SIECI KOMPUTEROWE PIOTR MAJCHER PODSTAWOWE POJĘCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIECI KOMPUTEROWE (SieKom)"— Zapis prezentacji:

1 SIECI KOMPUTEROWE (SieKom)
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE SIECI KOMPUTEROWE (SieKom) PODSTAWOWE POJĘCIA PIOTR MAJCHER

2 Podstawowe pojęcia (zagadnienia wstępne)
Siecią komputerową nazywamy pewną ilość sprzętu komputerowego (komputery, drukarki) połączonego ze sobą w sposób umożliwiający wymianę danych. Sieć komputerowa to system umożliwiający wymianę informacji między komputerami i innymi urządzeniami (drukarki sieciowe, switch’e). Sieć komputerowa to mechanizm, który umożliwia dwóm lub większej liczbie urządzeń komunikowanie się ze sobą lub z innymi urządzeniami.

3 Zastosowania sieci komputerowych
Sieci komputerowe spotykamy właściwie na każdym kroku. W bankach, w supermarketach, w szkołach, w biurach.... Właściwie wszędzie tam gdzie znajdują zastosowanie komputery pojawiają się i sieci komputerowe. Co dają nam sieci komputerowe: Współużytkowanie plików Współużytkowanie sprzętu i programów (drukarek, łączy internetowych) Wymiana informacji (poczta elektroniczna, przesyłanie plików) Współpraca na odległość (mobilność) Przez połączenie komputerów w sieć, ich przydatność oraz efektywność wzrasta Łatwiejsze zarządzanie

4 Po co te sieci? TO… … LUB TO

5 Składniki sieci 1/2 sieciowy system operacyjny
serwery - urządzenia lub oprogramowanie świadczące pewne usługi sieciowe, np.: serwer plików (przechowywanie i odzyskiwanie plików, włącznie z kontrolą praw dostępu i funkcjami związanymi z bezpieczeństwem), serwer poczty elektronicznej, serwer komunikacyjny (usługi połączeń z innymi systemami lub sieciami poprzez łącza sieci rozległej), serwer bazy danych, serwer archiwizujący, itd. systemy klienta - węzły lub stacje robocze przyłączone do sieci przez karty sieciowe karty sieciowe - adapter pozwalający na przyłączenie komputera do sieci. Stosowane są różne rodzaje kart w zależności od tego do pracy, w jakiej sieci są przeznaczone system okablowania - medium transmisyjne łączące stacje robocze i serwery. W przypadku sieci bezprzewodowych może to być podczerwień lub kanały radiowe współdzielone zasoby i urządzenia peryferyjne - mogą to być drukarki, napędy dysków optycznych, plotery, itd. Są to podstawowe elementy wchodzące w skład sieci (lokalnej).

6 Składniki sieci 2/2

7 Środowiska sieciowe 1/2 Każdy z każdym (peer-to-peer ) – każdy z komputerów jest ma taki sam status, żaden nie jest wyróżniony. Komputery mogą udostępniać sobie nawzajem swoje zasoby. Trudno zarządzalne i niski poziom bezpieczeństwa. Przykładem takiego środowiska jest „grupa robocza”.

8 Środowiska sieciowe 2/2 Dedykowany serwer – jeden z komputerów jest wyróżniony. Odpowiada za bezpieczeństwo i udostępnianie zasobów. Przykładem takiego środowiska jest „domena”.

9 Podział sieci ze względu na zasięg
LAN MAN WAN

10 LAN Lokalna sieć komputerowa (Local Area Network) – sieć na niewielkim obszarze (pomieszczenia, budynku). Mały koszt dołączenia stacji, łatwość rozbudowy, duża prędkość transmisji, takie same medium transmisyjne.

11 MAN Miejska sieć komputerowa (Metropolitan Area Network) – sieć o obszarze miasta. Łączą sieci LAN, oparte na szybkich łączach światłowodowych.

12 WAN Rozległa sieć komputerowa (Wide Area Network) – siec przekraczająca obszar miast, państw i kontynentów. Dołączenie do sieci WAN odbywa się poprzez węzły, które są połączone za sobą za pomocą publicznych linii telefonicznych, łączy satelitarnych, specjalnie wybudowanych łączy.

13 Topologie sieci Rozróżniamy dwa rodzaje topologii: Fizyczna Logiczna
Fizyczna topologia to sposób, w który przewody rzeczywiście łączą ze sobą urządzenia sieciowe. Logiczna topologia to sposób w jaki dane przepływają po sieci od urządzenia do urządzenia. To rozróżnienie jest istotne, ponieważ logiczne i fizyczne topologie mogą być zupełnie inne.

14 Topologie sieci Topologia sieci to rozmieszczenie jej elementów oraz połączenia między nimi oraz stosowane przez stacje robocze (węzły sieci) metody odczytywania i wysyłania danych. Podstawowe topologie sieci to: Magistrala (szyna) Gwiazda Pierścień Każdy z każdym

15 Topologie sieci - magistrala
Topologie magistrali wyróżnia to, że wszystkie węzły sieci połączone są ze sobą za pomocą pojedynczego, otwartego (umożliwiającego przyłączenie kolejnych urządzeń) kabla. Kabel ten obsługuje tylko jeden kanał i nosi on nazwę magistrali.

16 Topologie sieci - gwiazda
Topologia gwiazdy jest to sieć zawierająca jeden centralny węzeł (serwer), do którego zostają przyłączone pozostałe elementy składowe sieci za pomocą huba. Sieć zawiera centralny element (hub), do którego przyłączone są wszystkie komputery. Cały ruch w sieci odbywa się przez hub. Cechą odróżniającą od topologii magistrali jest łączenie za pomocą jednego przewodu tylko dwóch  urządzeń sieciowych. 

17 Topologie sieci - pierścień
Każdy komputer sieci bierze bezpośredni udział w procesie transmisji informacji i jest połączony z dwoma innymi "sąsiadami". Komputery połączone w pierścień przekazują komunikaty sterujące (tokeny) do następnego; komputer aktualnie mający token może wysyłać komunikat. Informacja wędruje w jednym kierunku i po przejściu wszystkich komputerów wraca do miejsca nadania.

18 Topologie sieci – każdy z każdym
W taj topologii tej wszystkie urządzenie sieciowe połączone są ze sobą osobnym kablem. Układ taki zapewnia wyjątkową odporność na uszkodzenia jest jednak wyjątkowo drogi ze względu na duże ilości zużywanego kabla.

19 Ćwiczenie 1 Rysunek A

20 Ćwiczenie 1 1. Które środowisko sieciowe będzie odpowiednie dla sieci przedstawionej na rysunku A: każdy z każdym dedykowany serwer 2. Która topologia będzie najodpowiedniejsza dla sieci z rysunku A pierścień gwiazda magistrala mieszana


Pobierz ppt "SIECI KOMPUTEROWE (SieKom)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google