Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet Sieci komputerowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet Sieci komputerowe."— Zapis prezentacji:

1 Internet Sieci komputerowe

2 Sieć komputerowa Tworzą ją komputery połączone ze sobą w celu wymiany informacji między ich użytkownikami;

3 TYPY SIECI Sieć terminalowa posiada jeden bardzo dobry komputer o dużej mocy obliczeniowej i obszernej pamięci masowej (dysk lub dyski twarde), zaś użytkownicy korzystają tylko ze stanowisk składających się z monitora i klawiatury, a wszystkie programy wykonywane są na tym bardzo dobrym komputerze o dużych mocach obliczeniowych. Sieć kliencka różni się tym od terminalowej, że składa się z wielu samodzielnie pracujących komputerów, które połączone są z serwerem. Serwer ten nie posiada dużych mocy obliczeniowych, a każdy z terminali ma swój dysk i pamięć. Serwer zarządza całą siecią i udostępnia pliki zapisane na własnym dysku twardym.

4 Podstawowe elementy sieci
Karty sieciowe - służą jako połączenie między komputerem i siecią, przekształcając dane wychodzące z komputera do formatu danych sieci. Każda karta posiada własny, unikatowy w skali światowej adres fizyczny, znany jako adres MAC, przyporządkowany w momencie jej produkcji przez producenta, zazwyczaj umieszczony na stałe w jej pamięci ROM. Koncentrator - są to centralne punkty połączeń w sieciach, umożliwiają każdemu z węzłów komunikowanie się ze wszystkimi innymi podłączonymi węzłami. Serwer - czyli komputer udostępniający różnego rodzaju zasoby w sieci. Serwer jest jednym ze sposobów umożliwienia wspólnego korzystania z zasobów, takich jak drukarki, modemy, pocztowe połączenia oraz połączenia z Internetem. Klient – to program, za pośrednictwem którego komputery połączone w sieć komputerową korzystają z usług serwera. Klientem nazywa się również komputer pobierający różne usługi oferowane przez serwer.

5 Rodzaje sieci komputerowych
Wśród sieci komputerowych, ze względu na ich rozmiar i rodzaj połączeń między komputerami, można wyróżnić: sieci lokalne LAN sieci miejskie MAN sieci rozległe WAN

6 Sieć MAN Sieć WAN Obejmuje swym zasięgiem jedno miasto.
Obejmuje komputery znajdujące się na dużym obszarze geograficznym. Do ich połączenia stosuje się łącza telefoniczne, satelitarne lub światłowody, czyli cienkie włókna szklane, przez które dane są przesyłane z wykorzystaniem światła. Przykładem sieci tego typu jest Internet.

7 Sieć LAN Łączy komputery znajdujące się na niewielkim obszarze, takim jak pojedyncze pomieszczenie, budynek. Charakteryzuje się ona dużymi prędkościami przesyłania danych. Komputery tworzące sieć lokalną wyposażone są w karty sieciowe i specjalne oprogramowanie. Łączy się je najczęściej za pomocą specjalnego kabla tzw. skrętki. Wyróżnia się dwa podstawowe typy sieci lokalnych: sieć równorzędna (peer-to-peer tj. każdy z każdym) w której każdy komputer połączony do sieci ma takie same uprawnienia. sieć klient-serwer, w której pracę całej sieci nadzoruje jeden wydzielony komputer, nazywany serwerem

8 Osobą odpowiedzialną za organizację pracy w sieci jest ADMINISTRATOR.
Aby użytkownik mógł korzystać z zasobów serwera, administrator zakłada mu na tym serwerze konto i nadaje pewne uprawnienia. Chcąc rozpocząć pracę w sieci, użytkownik musi się zalogować podając login i hasło. Do nawiązania połączenia z innymi komputerami w sieci, służy aplikacja Otoczenie sieciowe.

9 PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY
Komputery mogą się porozumiewać ze sobą i wymieniać dane w sieci, jeśli operują w sieci wspólnym „językiem”, tzw. Protokołem. Protokół sieciowy to zbiór ściśle określonych reguł umożliwiających wymianę danych między komputerami w sieci komputerowej.

10 TCP/IP W Internecie zasady porozumiewania się komputerów określa protokół TCP/IP, który jest odpowiedzialny za to, aby informacja została przesłana we właściwy sposób i trafiła pod wskazany adres. Każdy komputer włączony do sieci ma własny, niepowtarzalny adres nazywany adresem IP. Adres IP to numer komputera służący do jego jednoznacznej identyfikacji w Internecie. Adres IP składa się z czterech liczb z zakresu od 0 do 256, oddzielonych od siebie kropkami np. : W adresie tym znajduje się informacja o sieci, w której dany komputer pracuje, na jego końcu znajduje się numer konkretnego komputera.

11 NAZWY DOMENOWE Aby połączyć się z komputerem w Internecie musimy znać jego adres. Zapamiętanie adresu jest dość trudne, dlatego powstał system zapisywania adresów internetowych w postaci nazw domenowych. W Internecie nazwy domenowe mają tylko komputery świadczące usługi, czyli serwery internetowe. Pozostałym komputerom, łączącym się z Internetem nazw domenowych nie nadaje się. Nazwy domenowe zaczynają się często od nazwy serwera, w której zawarta jest informacja o rodzaju usługi, jaką udostępnia dany komputer. Np.: na początku nazwy domenowej serwerów stron WWW występuje człon www. Kolejnym elementem nazwy domenowej jest skrót lub nazwa firmy czy instytucji, do której należy serwer. W dalszej kolejności umieszczony jest w niej symbol wskazujący na typ działalności firmy lub organizacji. com – firma komercyjna gov - rządowa edu – edukacyjna mil – militarna org - organizacja net – komputerowa Ostatnim elementem jest skrót nazwy kraju.

12 SERWER DNS Nazwami domenowymi posługują się użytkownicy, natomiast komputery rozpoznają wyłącznie adres IP. Tłumaczeniem nazw domenowych na adresy IP zajmują się stale pracujące w sieci serwery DNS. Udostępniają one innym komputerom bazy danych, w których zawarte są informacje o każdej nazwie domenowej i odpowiadającym jej adresie IP.

13 KONIEC


Pobierz ppt "Internet Sieci komputerowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google