Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe Wstęp Piotr Górczyński 20/09/2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe Wstęp Piotr Górczyński 20/09/2003."— Zapis prezentacji:

1 Sieci komputerowe Wstęp Piotr Górczyński 20/09/2003

2 Wstęp Sieć komputerowa to system umożliwiający wymianę informacji między komputerami i innymi urządzeniami. Przez „inne urządzenia” rozumiemy na przykład drukarki lub skanery wyposażone w karty sieciowe, które stoją na korytarzu i są do dyspozycji całego biura. 20/09/2003

3 Cel tworzenia sieci Współużytkowanie plików
Współużytkowanie zasobów (drukarek, skanerów, łączy internetowych) Współużytkowanie baz danych Ograniczenie kosztów pojedynczych stacji roboczych (dzięki współużytkowaniu cennych zasobów) Wymiana informacji (poczta elektroniczna, przesyłanie plików) Współpraca na odległość 20/09/2003

4 Klasyfikacja sieci LAN MAN WAN Radiowa Satelitarna 20/09/2003

5 LAN Lokalna sieć komputerowa (Local Area Network) – sieć na niewielkim obszarze (pomieszczenia, budynku). Mały koszt dołączenia stacji, łatwość rozbudowy, duża prędkość transmisji, takie same medium transmisyjne. Sieć w WSZiM lub sieć w biurze są przykładami sieci LAN. 20/09/2003

6 MAN Miejska sieć komputerowa (Metropolitan Area Network) – sieć o obszarze miasta. Łączą sieci LAN, oparte na szybkich łączach światłowodowych. Przykładem sieci WAN jest WARMAN (WARszawski MAN). 20/09/2003

7 WAN Rozległa sieć komputerowa (Wide Area Network) – siec przekraczająca obszar miast, państw i kontynentów. Dołączenie do sieci WAN odbywa się poprzez węzły, które są połączone za sobą za pomocą publicznych linii telefonicznych, łączy satelitarnych, specjalnie wybudowanych łączy. Przykładem sieci WAN jest Internet. 20/09/2003

8 Radiowa Wi-Fi Sieć radiowa Wi-Fi (Radio Network) – sieć łącząca komputery za pomocą systemu nadajników i odbiorników wykorzystujących sygnał radiowy. Wykorzystywana na obszarach o dużym rozproszeniu elementów sieci. Obecne standardy: Blue-tooth WiMax ZigBee 802.11/11b/11a/g/15/16 Problemy bezpieczeństwo zakłócenia 40-bitowy klucz WEP stosowany na początku rzowoju technologii Wi-Fi został złamany przez naukowców z Berkeley w ciągu 4 godzin, którzy użyli w tym celu 250 stacji roboczych 20/09/2003

9 Rozwój Wi-Fi 20/09/2003

10 Przepustowość/zasięg Wi-Fi [5]
20/09/2003

11 Obszar zastosowań [5] 20/09/2003

12 Satelitarna Sieć satelitarna (Satelite Network) – sieć w której stacja satelitarna jest wykorzystywana do przesłania sygnału między odległymi stacjami naziemnymi. 20/09/2003

13 Środowiska sieciowe Każdy z każdym (peer-to-peer ) – każdy z komputerów jest ma taki sam status, żaden nie jest wyróżniony. Komputery mogą udostępniać sobie nawzajem swoje zasoby. Trudno zarządzalne i niski poziom bezpieczeństwa. Dedykowany serwer – jeden z komputerów jest wyróżniony. Odpowiada za bezpieczeństwo i udostępnianie zasobów. 20/09/2003

14 Elementy sieci komputerowej
Komputery i inne urządzenia Karty sieciowe Medium transmisyjne Sieciowy system operacyjny Sieć komputerowa w WSZIM: komputery są wyposażone w karty sieciowe połączone za pomocą kabelków zwanych skrętką. Systemem sieciowym jest Windows. 20/09/2003

15 Literatura [1] Sheldon T., Wielka encyklopedia sieci komputerowych.
[2] Wolisz A., Podstawy lokalnych sieci komputerowych. [3] Nunenmacher G., Przewodnik po sieciach lokalnych. [4] Comer D. E., Sieci komputerowe TCP/IP. [5] Milewski R., Wi-Fi do lamusa?, PC World Komputer 20/09/2003


Pobierz ppt "Sieci komputerowe Wstęp Piotr Górczyński 20/09/2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google