Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe.

Коpie: 1
Sieci komputerowe. Typy sieci komputerowych Sieć lokalna LAN (Local Area Network) – sieć obejmująca swoim zasięgiem budynek lub kilka sąsiadujących budynków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe."— Zapis prezentacji:

1 Sieci komputerowe

2 Typy sieci komputerowych
Sieć lokalna LAN (Local Area Network) – sieć obejmująca swoim zasięgiem budynek lub kilka sąsiadujących budynków na maksymalnym obszarze do 10 km charakteryzująca się dużą szybkością transmisji dochodzącą nawet do 1000 Mbit/sek. o stosunkowo średniej niezawodności. Sieć metropolitalna (miejska) MAN (Metropolitan Area Network) – sieć obejmująca całe miasto na obszarze od 10 – 100 km i więcej wykorzystująca do połączeń gotową infrastrukturę telekomunikacyjną na terenie danego miasta. Sieć o dużej niezawodności i średnich prędkościach transmisji maksymalnie około 100Mbit/sek. Sieć rozległa WAN (Wide Area Network) – sieć o zasięgu ogólnoświatowym, przekraczająca granice miast, państw i kontynentów. Wykorzystuje istniejące rozwiązania telekomunikacyjne włącznie z systemem satelitarnym. Sieć o dość małej szybkości transmisji maksymalnie około 10 Mbit/sek, ale o bardzo dużej niezawodności przez stosowanie wielu dróg komunikacyjnych (rezerwowych). Sieć korporacyjna (Enterprise Network) – sieć łącząca systemy komputerowe wewnątrz organizacji bez względu na położenie geograficzne, sprzęt komputerowy, system operacyjny i protokoły komunikacyjne. Może to być sieć LAN, MAN jak i WAN

3 Topologie sieci LAN pierścień WS magistrala WS gwiazda WS WS drzewo

4 Modele komunikacji sieciowej
OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to zdefiniowany przez organizacje ISO oraz ITU-T standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Dla Internetu sformułowano uproszczony Model DoD.

5 Urządzenia tworzące sieć komputerową
Węzły sieci komputerowej - hosty Komputer Repeater – hub, switch (przełącznik), Access point (punkt dostępowy) Router Bridge Gateway model iso-odi

6 Protokoły komunikacyjne
Protokołem komunikacyjnym nazywamy zbiór formalnych reguł i konwencji szczegółowo określających mechanizmy wymiany informacji między stacjami połączonymi mediami transmisyjnymi. Protokół realizuje funkcje jednej lub wielu warstw modelu OSI.

7 Protokoły sieciowe Warstwa aplikacji
DNS, ED2K, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, IRC, NetBIOS, NWLink, NTP, PAP, POP3, RPC, SMTP, SMB, SSL, SSH, Telnet, X.400, X.500, XDR Warstwa transportowa NetBEUI, RTP, SPX, TCP, UDP Warstwa sieciowa ARP, IP, ICMP, IPX, IPsec, NAT, NWLink, NetBEUI Warstwa dostępu do sieci kable Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232, Fireware(1394), USB światłowody FDDI, Token Ring, 10 Gigabit Ethernet linie telefoniczne kablowe: ADSL, V.90, PPP, SLIP, komórkowe: CSS, GPRS, EDGE, UTMS połączenia bezprzewo-dowe IEEE b, IEEE g, Bluetooth

8 Protokół TCP/IP - klasy adresowe IP
Adresy IP są sklasyfikowane w pięciu grupach adresów: klasach A, B, C, D i E. Każdy adres składa się z czterech liczb oddzielonych kropkami (na przykład ). W sumie są to cztery liczby reprezentowane przez 8 bitów (tzw. oktet). Liczba w każdym oktecie ma zakres od 0 do 255. Pierwsza liczba (oktet) określa jedną z pięciu klas adresów. Pierwszy oktet adresów klasy A jest liczbą mieszczącą się w przedziale od 1 do 127. Pierwszy oktet adresów klasy B jest liczbą mieszczącą się w zakresie od 128 do 191. Pierwszy oktet adresów klasy C jest liczbą mieszczącą się w zakresie od 192 do 223. Pierwszy oktet adresów klasy D jest liczbą z zakresu od 224 do 240. oktet 1 oktet 2 oktet 3 oktet 4 1 2 3 4 5 6 7 A Adres SIECI Adres HOSTA B C D Adres MULTICAST E ZAREZERWOWANE


Pobierz ppt "Sieci komputerowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google