Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet Usługi internetowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet Usługi internetowe."— Zapis prezentacji:

1 Internet Usługi internetowe

2 Połączenie komputera z Internetem
Przyłączenie komputera do Internetu możliwe jest z wykorzystaniem wielu technologii. Typowe rozwiązania wykorzystują linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizję kablową) oraz bezprzewodowe (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi). Do określenia szybkości łącza internetowego używa się pojęcia: Przepustowość - w telekomunikacji i informatyce maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach) jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).

3 ISDN Połączenia ISDN zalicza się do grupy połączeń dodzwanianych (komutowanych). Połączenie dodzwaniane (komutowane ) jest to sposób połączenia komputera z siecią komputerową polegający na wykorzystaniu modemu telefonicznego do połączenia się z serwerem dostępowym sieci. Aby uzyskać połączenie, wykorzystywana jest zwykła kablowa linia telefoniczna (analogowa lub cyfrowa) lub bezprzewodowa linia telefonii komórkowej w publicznej sieci telekomunikacyjnej. Serwer dostępowy przekazuje ruch pochodzący z tak połączonego komputera do wnętrza sieci komputerowej.

4 Podział połączeń dodzwanianych
Połączenie analogowe, w którym szeregowy port komunikacyjny komputera łączy się za pośrednictwem modemu z siecią telefoniczną. Prędkość transmisji zazwyczaj nie przekracza 56 kb/s. Rozwiązanie to jest popularne ze względu na rozpowszechnienie sieci telefonicznej i niską cenę modemu. Połączenie cyfrowe, korzystające z sieci cyfrowej z integracją usług ISDN lub sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM/GPRS/EDGE/UMTS. Aby rozpocząć połączenie dodzwaniane, należy wybrać tzw. telefoniczny numer dostępowy, pod którym stale oczekuje na połączenia serwer dostępowy. W przypadku sieci telefonii komórkowej numerem dostępowym zwykle jest ciąg znaków *99***1# lub podobny zależnie od konfiguracji serwerów operatora sieci. Połączenia dodzwaniane są zwykle realizowane z użyciem protokołu PPP

5 ADSL Cyfrowa linia abonencka pozwalająca na dużo szybszą komunikację niż technologia modemów telefonicznych, w której wszystkie sygnały muszą być konwertowane na sygnał analogowy (po stronie nadawcy), a następnie najczęściej znowu na sygnał cyfrowy (po stronie odbiorcy). W technologii ADSL sygnał po obu stronach jest cyfrowy i dlatego, aby możliwa była wymiana danych, zarówno abonent jak i operator, muszą umieścić na obu końcach linii telefonicznej modemy ADSL. ADSL pozwala na transmisję z prędkością od 16 kb/s do 24 Mb/s DSL – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 kb/s do kb/s

6 GPRS, Wi-Fi GPRS – technologia komunikacyjna stosowana w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych. Oferowana w praktyce prędkość transmisji rzędu kb/s umożliwia korzystanie z Internetu. Użytkownik płaci w niej za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. Wi-Fi – zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem WiFi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej czyli WLAN. Zasięg od kilku do kilkuset metrów i przepustowości sięgającej 108 Mb/s.

7 Usługi internetowe WWW Poczta elektroniczna Chat Grupy dyskusyjne FTP

8 World Wide Web Podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji. WWW jest często błędnie utożsamiane z całym Internetem, w rzeczywistości stanowi tylko jedną z jego najpopularniejszych usług. Zawartość strony internetowej jest hipertekstem, co znaczy, że użytkownik oglądając stronę internetową może podążać za hiperłączami, które przenoszą go do innych stron internetowych w ramach tego samego serwera internetowego lub innych dostępnych w ramach sieci.

9 Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna, to jedna z usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Obecnie do przesyłania i używany jest protokół SMTP

10 IRC - CHAT IRC to jedna ze starszych usług sieciowych umożliwiająca rozmowę na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych, jak również prywatną z inną podłączoną aktualnie osobą.

11 Protokół komunikacyjny
Komputery mogą się porozumiewać ze sobą i wymieniać dane w sieci, jeśli operują w sieci wspólnym „językiem”, tzw. Protokołem. Protokół sieciowy to zbiór ściśle określonych reguł umożliwiających wymianę danych między komputerami w sieci komputerowej. W Internecie zasady porozumiewania się komputerów określa protokół TCP/IP, który jest odpowiedzialny za to, aby informacja została przesłana we właściwy sposób i trafiła pod wskazany adres.

12 Popularne protokoły wysokopoziomowe i ich standardowe porty:
DNS – 53 (zapewnia zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową) FTP – 21 (umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP) HTTP – 80, (umożliwia hipertekstowy sposób przesyłania informacji) HTTPS – 443 (HTTP na SSL) (szyfrowana wersja protokołu HTTP , zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.) IRC – 6667 (umożliwiająca rozmowę na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych, jak również prywatną z inną podłączoną aktualnie osobą.) POP3 – 110 (pozwala na odbiór poczty elektronicznej) SMTP – 25 (pozwala na wysyłanie poczty elektronicznej) SSH – 22 (pozwala na zaszyfrowane łączenie się ze zdalnymi komputerami) Telnet – 23 (pozwala na zdalne połączenie z oddalonym komputerem poprzez sieć)

13 Koniec


Pobierz ppt "Internet Usługi internetowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google