Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI Szczecinek 28 11 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI Szczecinek 28 11 2008."— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI Szczecinek 28 11 2008

2 Chłodnictwo ma znaczący udział w niszczeniu warstwy ozonowej i wywoływaniu ocieplenia klimatu. W Polsce jest ponad 5000 ton substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową oraz około 1500 ton fluorowanych gazów cieplarnianych. W Kraju funkcjonuje ponad 200 tys. układów chłodniczych o napełnieniu powyżej 3 kg objętych restrykcjami prawnymi. 75% czynników jest jednak w układach małych, bardzo powszechnych, które w praktyce nie są objęte obowiązkiem przeprowadzania systematycznej kontroli szczelności.

3 Przyczyny emisji czynnika Przyczyny emisji są bardzo złożone, ale w dużej mierze decyduje o tym postawa samych użytkowników. Przyczyny emisji są bardzo złożone, ale w dużej mierze decyduje o tym postawa samych użytkowników. Troska o stan urządzeń chłodniczych nie jest wielka. Troska o stan urządzeń chłodniczych nie jest wielka. Co druga lub trzecia statystyczna naprawa polega na dopełnieniu czynnika. Co druga lub trzecia statystyczna naprawa polega na dopełnieniu czynnika. Szczególnie ma to miejsce w klimatyzacjach samochodowych oraz w transporcie chłodniczym, gdzie powszechnym stało się pojęcie dobicia klimy bez usuwania nieszczelności. Szczególnie ma to miejsce w klimatyzacjach samochodowych oraz w transporcie chłodniczym, gdzie powszechnym stało się pojęcie dobicia klimy bez usuwania nieszczelności. Również znaczne ilości domowych urządzeń chłodniczych jest złomowanych bez odzyskiwania czynnika. Również znaczne ilości domowych urządzeń chłodniczych jest złomowanych bez odzyskiwania czynnika.

4 Ograniczanie emisji – podstawowe zadanie W Polsce ponad 500 ton czynników chłodniczych ucieka do powietrza

5 Średnio z jednej domowej chłodziarki przy złomowaniu ucieka około 100-160 gram R134a co odpowiada spaleniu 70-100 kg.węgla.

6 Ilość czynnika w układach układy posiadające więcej niż 3 kg są objęte prawnymi restrykcjami

7 Ograniczanie emisji – podstawowe zadanie

8 Jedynie 120 ton czynników objętych jest restrykcjami prawnymi, 380 ton to dobra wola i świadomość użytkowników. Jedyne co można zrobić to działania uświadamiające społeczeństwo i temu służy nasze działanie w tym dzisiejsze spotkanie.

9 1 kg czynnika odpowiada 1500 kg CO 2 = Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

10 1 kg czynnika odpowiada 1500 kg CO 2 W Polsce mamy 5000 ton substancji zubożających warstwę ozonową, które zgodnie z prawem jedynie do końca 2009 roku będą dostępne do uzupełniania układów. Pojawia się niepokój, co będzie potem? Właściciele układów nie bardzo chcą reagować wstrzymując się przed przezbrajaniem oraz wymianą urządzeń.

11 Kroki jakie należy podjąć: 1. Zacząć odzyskiwać substancje niszczące warstwę ozonową. 2. Wymieniać czynniki, bo z uwagi na ich niedobór nie będzie można uzupełniać ubytków. 3. Działania podjąć możliwie wcześnie.

12 Apel Głównego Inspektora Fragment z apelu Głównego Inspektora – chłodnictwo może stanąć – grożą nam zakłócenia w funkcjonowaniu sklepów. Jest określony potencjał przerobowy sektora firm serwisowych i po 2009 roku nie będą one w stanie sprostać wzmożonym zadaniom.

13 Kontrola użytkowników Statystyczna kontrola użytkownika przez inspektora ochrony środowiska następuje co 160 lat. Wiele instalacji pomimo takiego obowiązku nie ma założonych kart urządzeń oraz nie są prowadzone kontrole szczelności. Dotyczy to w szczególności urządzeń pracujących z czynnikiem R22.

14 Działania środowiska branżowego Wychodząc naprzeciw zadaniom związanym z nadchodzącą zmianą prawa firmy serwisowe zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji poddały się audytowi uzyskując wydawany przez Krajową Izbę Gospodarczą Branżowy Certyfikat Jakości. BCJ ten jest gwarantem zarówno posiadania kwalifikacji jak również wymaganego wyposażenia oraz profesjonalnego świadczenia usług serwisowych.

15 Branżowy Certyfikat Jakości

16 Już blisko 80 firm w serwisowych posiada BCJ

17 BCJ stał się inspiracją do działań przedsiębiorców na rzecz ochrony środowiska

18 Realne efekty BCJ Od 2005 roku spadek zużycia R22 jest stały i wynosi średnio 30% wartości roku poprzedniego, natomiast firmy posiadające BCJ sygnalizują, że w ich działalności jest znacznie większy. Od 2005 roku spadek zużycia R22 jest stały i wynosi średnio 30% wartości roku poprzedniego, natomiast firmy posiadające BCJ sygnalizują, że w ich działalności jest znacznie większy. Należy w związku z tym stwierdzić, że Branżowy Certyfikat Jakości daje mierzalny efekt w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska.

19 Nowe uregulowania prawne - restrykcje prawne Regulacje unijne obowiązują bezpośrednio – Polska członkiem Unii Europejskiej Regulacje unijne obowiązują bezpośrednio – Polska członkiem Unii Europejskiej Rozporządzenie 2037/2000 Rozporządzenie 2037/2000 (teraz nowelizowane) Rozporządzenie 842/2006 Rozporządzenie 842/2006

20 Krajowe przepisy Ustawa ozonowa Ustawa ozonowa Ustawa o gazach cieplarnianych Ustawa o gazach cieplarnianych

21 Wymagania ustawy ozonowej dla użytkownika Sprawdzanie szczelności zgodnie z harmonogramem, Sprawdzanie szczelności zgodnie z harmonogramem, Karty urządzeń, Karty urządzeń, Odzysk substancji, Odzysk substancji, Zakaz montażu nowych urządzeń na R22, Zakaz montażu nowych urządzeń na R22, Koniec sprzedaży nowego czynnika R22 po 2009 roku, Koniec sprzedaży nowego czynnika R22 po 2009 roku, Demontaż i unieszkodliwianie substancji. Demontaż i unieszkodliwianie substancji.

22 Dania: odzyskała i unieszkodliwiła ponad 1000 ton substancji kontrolowanych! Polska: śladowe ilości (0,1 tony)

23 Bądźmy odpowiedzialni i solidarni z tymi, którzy działają na rzecz ochrony środowiska globalnego

24 Stąd nowe prawo będzie bardzo restrykcyjne

25 Przykłady kar dla użytkownika: Kto nie dokona tak szybko, jak to jest możliwe naprawy wszelkich wykrytych wycieków, podlega karze grzywny nie niższej, niż 1.000 zł.

26 Przykłady kar dla użytkownika: Kto nie zapewnia by układy chłodnicze były kontrolowane pod względem wycieków, zgodnie z założonym harmonogramem, przez personel posiadający odpowiednie certyfikaty, podlega karze grzywny nie niższej, niż 20.000 zł.

27 Przykłady kar dla użytkownika: Kto nie zapewnia recyklingu, regeneracji lub zniszczenia, przez personel posiadający odpowiednie certyfikaty, podlega karze grzywny nie niższej, niż 20.000 zł.

28 Przykłady kar dla użytkownika: Kto nie zapewni aby odpowiedni personel otrzymał niezbędny dla danego zastosowania i wykonywanej czynności certyfikat, podlega karze grzywny nie niższej, niż 20.000 zł.

29 Przykłady kar dla użytkownika: Kto, wbrew przepisowi art. 5 ust. 10 niniejszej ustawy, dokonuje bez pisemnego zaświadczenia o szczelności urządzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 9, potwierdzenia o zdolności pojazdu do ruchu, podlega karze grzywny nie niższej, niż 5.000 zł.

30 Przykłady kar dla użytkownika: Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej ustawy, będąc operatorem nie zapewni, aby instalowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych, było wykonywane pod nadzorem osoby o określonych kwalifikacjach, na podstawie projektu zatwierdzonego przez osobę o takich kwalifikacjach, podlega karze grzywny nie niższej, niż 10.000 zł.

31 Przykłady kar dla użytkownika: Kto, wbrew przepisowi art. 25 niniejszej ustawy, prowadząc działalności wymienione w art. 23, w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, nie posiada właściwych certyfikatów, podlega karze grzywny nie niższej, niż 50.000 zł.

32 To były przykłady – dotychczasowe polskie prawo uznane jest za najbardziej liberalne w kwestii kar

33 Reasumując niezależnie od wymogów prawa Unii Europejskiej problem emisji czynników chłodniczych zarówno tych zubożających warstwę ozonową, jak również powodujących efekt cieplarniany jest niedoceniany. Powodem tego jest m.in. niedoinformowanie społeczeństwa o faktycznych zagrożeniach. Ponadto często względy ekonomiczne decydują o złej jakości niejednokrotnie wyeksploatowanego sprzętu jak również nieprawidłowej obsłudze serwisowej. Jawnym tego przykładem mogło być np. prowadzenie sprzedaży przez markety klimatyzatorów z instrukcją samodzielnego montażu doradzającą odpowietrzanie układu wypuszczając część czynnika w powietrze.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI Szczecinek 28 11 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google