Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Cała Polska leczy nadciśnienie Ogólnopolska kampania edukacyjna Prof. dr hab. med. Krystyna Widecka Warszawa, 7 listopada 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Cała Polska leczy nadciśnienie Ogólnopolska kampania edukacyjna Prof. dr hab. med. Krystyna Widecka Warszawa, 7 listopada 2012."— Zapis prezentacji:

1 1 Cała Polska leczy nadciśnienie Ogólnopolska kampania edukacyjna Prof. dr hab. med. Krystyna Widecka Warszawa, 7 listopada 2012

2 2 (*) Statut PTNT EDUKACJA! Cele statutowe działalności PTNT(*): upowszechnienie osiągnięć wsp ó łczesnej wiedzy o nadciśnieniu tętniczym; wsp ó łpraca w dziedzinie szkolenia środowiska medycznego w zakresie nadciśnienia tętniczego; inicjowanie i prowadzenie akcji mających na celu zwalczanie nadciśnienia tętniczego; szerzenie oświaty zdrowotnej w dziedzinie nadciśnienia.

3 3 Odpowiednia wiedza pacjenta na temat nadciśnienia, stosowanej przez niego terapii oraz współpraca z lekarzem w sprawdzaniu skuteczności jej działania i ewentualnych działań ubocznych mają duży wpływ na osiągnięcie pełnego sukcesu w leczeniu.

4 4 POPRAWA SKUTECZNOŚCI LECZENIA Konsekwentna i skuteczna terapia hipotensyjna podstawą sukcesu POPRAWA WSPÓŁPRACY Podjęcie leczenia w przypadku wykrycia choroby Rola współpracy PREWENCJA PIERWOTNA Właściwy styl życia Codzienne działanie Odpowszechnienie choroby WZROST WYKRYWALNOŚCI Wiedza o objawach, charakterystyce i powikłaniach NT Założone cele i kierunki realizacji programu w 2012 r. Wielokierunkowa edukacja społeczeństwa z wykorzystaniem pozytywnych przekazów i praktycznych informacji Edukacja w zakresie właściwego rozpoznania symptomów choroby i jej konsekwencji Edukacja w zakresie konieczności leczenia zdiagnozowanej choroby, samokontroli i stosowania się do zaleceń lekarza Edukacja w zakresie skutecznego i konsekwentnego leczenia NT dostępną farmakoterapią Edukacja w zakresie właściwej profilaktyki i promocji prozdrowotnego stylu życia Wyniki badania NATPOL 2011 pokazały nam, że mamy w Polsce do czynienia z czterema obszarami do rozwoju

5 5 Jaki był plan działania?

6 6 Docieraliśmy do naszych czterech grup pacjentów… ZAGROŻENI NIEZDIAGNOZO- WANI ZDIAGNOZOWANI NIELECZENI LECZENI NIESKUTECZNIE Grupy docelowe

7 7 Zastosowaliśmy odpowiednie narzędzia komunikacji BIURO PRASOWE Zmiana trybu życia – początek drogi ku dobremu ciśnieniu. Opracowanie i dystrybucja materiałów prasowych promujących zdrowy styl życia jako profilaktyki NT, np. Zmiana trybu życia – początek drogi ku dobremu ciśnieniu. WYDARZENIA SPECJALNE Bieg Morskie Oko Organizacja oraz uczestnictwo w lokalnych i centralnych wydarzeniach promujących zdrowy styl życia, np. Bieg Morskie Oko. EDUKACJA ON-LINE Niewidoczne objawy nadciśnienia Publikacja materiałów mających na celu zwrócenie uwagi na problem nadciśnienia tętniczego, np.Niewidoczne objawy nadciśnienia. ZAGROŻENI NIEZDIAGNOZO- WANI ZDIAGNOZOWANI NIELECZENI LECZENI NIESKUTECZNIE

8 8 Zastosowaliśmy odpowiednie narzędzia komunikacji BIURO PRASOWE Samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego. Opracowanie materiałów prasowych przekonujących do regularnych wizyt w gabinecie i pomiaru ciśnienia, np. Samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego. WYDARZENIA SPECJALNE Organizacja happeningów zwracających uwagę na rolę pomiarów ciśnienia, np. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego z pomiarem ciśnienia w 6 miastach Polski. KONKURSY LOKALNE Seria konkursów w prasie lokalnej w celu nawiązania bliższego kontaktu z odbiorcą i przekonanie go do kontrolnych badań. Przekazywanie wygranym ciśnieniomierzy oraz zachęcanie do prowadzenia dzienniczka pomiaru. ZAGROŻENI NIEZDIAGNOZO- WANI ZDIAGNOZOWANI NIELECZENI LECZENI NIESKUTECZNIE

9 9 Zastosowaliśmy odpowiednie narzędzia komunikacji BIURO PRASOWE NT – nie leczone, odbiera do 16 lat życia. Promocja materiałów prasowych wykazujących powszechny błąd, jakim jest bagatelizowanie problemu nadciśnienia, np. NT – nie leczone, odbiera do 16 lat życia. WYDARZENIA SPECJALNE Organizacja pomiarów ciśnienia u różnych grup zawodowych (np. w Sejmie) połączona z prelekcjami dotyczącymi istoty leczenia zdiagnozowanej choroby. ZAGROŻENI NIEZDIAGNOZO- WANI ZDIAGNOZOWANI NIELECZENI LECZENI NIESKUTECZNIE OGÓLNOPOLSKA NAUKA POMIARU Wykorzystanie autorytetów (Minister Zdrowia, celebryci) czy popularności programów śniadaniowych do prorogowania właściwej techniki pomiaru ciśnienia.

10 10 Zastosowaliśmy odpowiednie narzędzia komunikacji BIURO PRASOWE Wakacje z nadciśnieniem. Rozpowszechnianie materiałów prasowych pomagających osobom chorym na NT w zmianie stylu życia i w rozpoczęciu prawidłowej terapii, np. Wakacje z nadciśnieniem. KONURS MIERZ CIŚNIENIE CODZIENNIE Organizacja ogólnopolskiego, całorocznego konkursu dającego możliwość wygrania bonu wakacyjnego oraz narzędzia dla chorego w postaci elektronicznego dziennika pomiaru ciśnienia. ZAGROŻENI NIEZDIAGNOZO- WANI ZDIAGNOZOWANI NIELECZENI LECZENI NIESKUTECZNIE MATERIAŁY W GABINECIE LEKARSKIM Dystrybucja materiałów programu zachęcających do stałej walki z chorobą w gabinetach lekarzy POZ i hipertensjologów.

11 11 Edukowaliśmy również lekarzy…

12 12 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 2012 – WYKŁAD MERYTORYCZNY Prelekcja otwierająca zawierająca przekazy programu wygłoszona w 16 miastach wojewódzkich w trakcie konferencji Nadciśnienie Tętnicze 2012 – standardy postępowania, najnowsze doniesienia. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 2012 – PROGRAM PARTNEREM W EDUKACJI PODCZAS SYMPOZJÓW Badanie świadomości lekarzy, dystrybucja materiałów, pomiar ciśnienia oraz przekazywanie szerokiej informacji o programie poprzez ekspozycję programu w czasie konferencji Nadciśnienie Tętnicze 2012 – standardy postępowania najnowsze doniesienia. EDUKACJA ON-LINE Publikacja jakościowych, autorskich materiałów edukacyjnych dla lekarzy na stronie e-medycyna.pl/CPLN, np. Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – wytyczne a praktyka. MATERIAŁY DOCIERAJĄCE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI Możliwość dystrybucji kanałami wewnętrznymi firm sponsorskich materiałów do gabinetów lekarskich.

13 13 Cała Polska leczy nadciśnienie w liczbach

14 14 35 119 307 mln kontaktów przekazu z czytelnikami, słuchaczami, widzami Przekaz o wartości reklamowej 2 411 165 PLN 2084 przeszkolonych lekarzy 5 stale współpracujących partnerów mediowych 7 grantodawców

15 15 Organizacja programu Cała Polska leczy nadciśnienie otrzymała TYTUŁ PRZYJACIELA POLSKIEJ HIPERTENSJOLOGII W przyszłym roku czeka nas jeszcze więcej w ramach drugiej odsłony programu

16 16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Cała Polska leczy nadciśnienie Ogólnopolska kampania edukacyjna Prof. dr hab. med. Krystyna Widecka Warszawa, 7 listopada 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google