Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Sobieraj. Odpoczynek w pozycji siedzącej, plecy podparte Co najmniej 2 pomiary co 1-2 minuty (trzeci gdy >10 mm) Odpowiedni mankiet (szerokość 12–13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Sobieraj. Odpoczynek w pozycji siedzącej, plecy podparte Co najmniej 2 pomiary co 1-2 minuty (trzeci gdy >10 mm) Odpowiedni mankiet (szerokość 12–13."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Sobieraj

2 Odpoczynek w pozycji siedzącej, plecy podparte Co najmniej 2 pomiary co 1-2 minuty (trzeci gdy >10 mm) Odpowiedni mankiet (szerokość 12–13 cm i długość 35 cm - standard) kończyna górna obnażona, bez ucisku, luźno wsparta ze zgięciem łokciowym na poziomie 4. międzyżebrza;

3 Stetoskop w górnej części dołu łokciowego mankiet pompować 30 mm Hg powyżej słyszalnych tonów; wypuszczać powietrze z prędkością 2 mm Hg/s; pierwszy raz - obie kończyny górne, kolejne - na ręce o wyższym BP; tętno dopiero po drugim pomiarze BP; u osób w starszych, chorych na cukrzycę /inne choroby mogące powodować hipotonię ortostatyczną/ należy wykonać pomiar w 1. i 5. minucie od przyjęcia pozycji stojącej

4 1. Średnie wartości BP (wyliczone z co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt), są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego (SBP, systolic blood pressure) i/lub 90 mm Hg dla rozkurczowego (DBP, diastolic blood pressure). 2. Średnie wartości BP (wyliczone z dwóch pomiarów dokonanych podczas jednej wizyty), są równe lub wyższe niż 180 mm Hg dla SBP i/lub 110 mm Hg dla DBP, po wykluczeniu czynników podwyższających wartości ciśnienia, na przykład: lęku, bólu, spożycia alkoholu 3. Na podstawie wiarygodnych danych z wywiadów lub dokumentacji pacjenta (wartości BP lub fakt zażywania leków hipotensyjnych).

5 Izolowane NT skurczowe NT białego fartucha NT oporne NT pseudooporne NT złośliwe

6 Pierwotne (>90%) Wtórne (<10%)

7 1) choroby nerek a) choroby miąższowe ostre i przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych - torbielowatość nerek - wodonercze - nefropatia cukrzycowa 2) Nadciśnienie naczyniowonerkowe - zwężenie tętnicy nerkowej (p. rozdz. I.M.3) - zapalenie naczyń wewnątrznerkowych 3) nowotwory wydzielające reninę - zespoły pierwotnej retencji sodu - choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego - hiperaldosteronizm pierwotny, wywołany gruczolakiem lub obustronnym przerostem nadnerczy 4) zespół Cushinga 5) guz chromochłonny 6) nadczynność lub niedoczynność tarczycy 7) nadczynność przytarczyc 8) zespół rakowiaka 9) Akromegalia 10) koarktacja aorty 11) stan przedrzucawkowy lub rzucawka 12) ostry stres - oparzenia, odstawienie alkoholu u osób uzaleznionych, psychogenna hiperwentylacja, hipoglikemia, po dużych zabiegach operacyjnych 13) zespół obturacyjnego bezdechu sennego 7) zwiększona objętość płynu wewnątrznaczyniowego 8) choroby neurologiczne a) stany zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego b) zespół Guillaina i Barrego c) porażenie czterokończynowe d) rodzinna dysautonomia 9) Ieki - sympatykomimetyki, kortykosteroidy, erytropoetyna, cyklosporyna, takrolimus, inhibitory monoaminooksydazy, doustne środki antykoncepcyjne 10)substancje toksyczne a) narkotyki - amfetamina, kokaina b) inne - zatrucie metalami ciężkimi, nadużywanie alkoholu, nikotyna.

8 Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie tętnicze, rok 2011, tom 15, nr 2.

9

10

11

12

13 Określenie przyczyny NT (pierwotne czy wtórne) Wykrycie innych chorób oraz ewentualnych powikłań narządowych NT Określenie czynników ryzyka Wywiady, badanie przedmiotowe, badania laboratoryjne, badania dodatkowe…

14 Przerost lewej komory Przyspieszenie miażdżycy tt. szyjnych nerkowych, wieńcowych, kończyn dolnych Udar mózgu Upośledzenie czynności nerek Rozwarstwienie aorty Zmiany w siatkówce Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie tętnicze, rok 2011, tom 15, nr 2.

15

16 Otyłość centralna: u mężczyzn obwód pasa co najmniej 94 cm, u kobiet co najmniej 80 cm Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie tętnicze, rok 2011, tom 15, nr 2.

17 Podstawowe /u każdego pacjenta/: morfologia krwi, glukoza na czczo potas lipidogram stężenie kreatyniny i oszacowanie wielkości filtracji kłębuszkowej na podstawie wzoru MDRD eGFR [ml//min/173m2]= 186,3 × [kreatyniny] – 1,154[mg/dl] × wiek – 0,203 × C C stała: dla mężczyzn 1, dla kobiet 0,742 stężenie kwasu moczowego, badanie ogólne moczu, EKG

18 Rozszerzone: ECHO USG tt. szyjnych Albuminuria => białko w moczu Ocena dobowego wyd. Na + i K + Dno oka OGTT ABPM Skala senności Epsworth Wskaźnik kostka-ramię Prędkość fali tętna inne

19

20 Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie tętnicze, rok 2011, tom 15, nr 2.

21

22 Podstawowym celem prowadzonej terapii pacjenta z nadciśnieniem tętniczym powinno być zmniejszenie globalnego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. W szczególności leczenie nadciśnienia tętniczego powinno prowadzić do obniżenia BP do wartości prawidłowych lub, jeśli to niemożliwe, do wartości najbardziej do nich zbliżonych. Jednocześnie globalna strategia leczenia pacjenta z nadciśnieniem tętniczym powinna obejmować skorygowanie wszystkich pozostałych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo- naczyniowego. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie tętnicze, rok 2011, tom 15, nr 2.

23

24 poniżej 140/90 mm Hg u większości pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, w tym u chorych z towarzyszącą cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, przebytym zawałem serca lub udarem.

25 U pacjentów po 80. roku życia zaleca się ostrożniejsze obniżanie ciśnienia skurczowego do wartości poniżej 150 mm Hg. Obniżanie BP poniżej 130/80 mm Hg u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, w tym także z towarzyszącą nefropatią jest obecnie dyskusyjne.

26 Normalizacja masy ciała spożycia soli Ograniczenie spożycia alkoholu Zwalczanie palenia papierosów Aktywność fizyczna

27 Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie tętnicze, rok 2011, tom 15, nr 2.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Zespół metaboliczny - kryteria IDF 2005r. Otyłość brzuszna (ob.talii u mężczyzn 94 cm, u kobiet 80 cm) dodatkowo co najmniej 2 z poniższych odchyleń: Tg 150 mg/dl lub leczenie dyslipidemii HDL o < 40 mg/dl u mężczyzn o < 50 mg/dl u kobiet o lub leczenie dyslipidemii BP 130/85 mm Hg lub leczenie nadciśnienia tętniczego Glikemia na czczo 100 mg/dl lub leczenie cukrzycy typu 2

40 Wyniki badania Simplicity HTNT2


Pobierz ppt "Piotr Sobieraj. Odpoczynek w pozycji siedzącej, plecy podparte Co najmniej 2 pomiary co 1-2 minuty (trzeci gdy >10 mm) Odpowiedni mankiet (szerokość 12–13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google