Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTY POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE SZCZECINEK 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTY POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE SZCZECINEK 2013"— Zapis prezentacji:

1 EFEKTY POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE SZCZECINEK 2013
LIGA KOBIET POLSKICH EFEKTY POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE SZCZECINEK 2013

2 LIGA KOBIET POLSKICH – ORGANIZACJA PONAD PODZIAŁAMI
Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin - § 1 Statutu LKP

3 LIGA KOBIET POLSKICH – Z HISTORIĄ W TLE
Inicjatorką założenia Ligi Kobiet była wybitna działaczka oświatowa i społeczna Izabela Moszczeńska - Rzepecka, urodzona w Rzeczycy na Kujawach w rodzinie ziemiańskiej. Pierwsze, konspiracyjne zebranie Ligi odbyło się wiosną 1913 r. w prywatnym domu Teresy Ciszkiewiczowej. Było na nim obecnych 24 osoby, które łączyło jedno – idea niepodległości Polski i gorąca chęć czynnego udziału w jej urzeczywistnieniu. Powołano wtedy do życia Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego (działającą na rzecz Legionów Polskich i przekształconą później w Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet). W maju 1913 roku Izabela Moszczeńska - Rzepecka spotkała się z Józefem Piłsudskim i przedstawiła mu cel powołania Ligi, którym w szczególności było zaopatrywanie i wyżywienie ochotniczego wojska polskiego oraz prowadzenie intensywnych działań propagandowych wśród ludności cywilnej. Powstanie powszechnej organizacji skupiającej kobiety, które chciały robić coś wspólnie dla dobra ogółu stało się faktem.

4 LIGA KOBIET POLSKICH – CELE STATUTOWE I DZIAŁALNOŚĆ
Celem Ligi jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnej pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i rodzin oraz różnych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w ramach zadań publicznych - § 8 Statutu LKP Liga realizuje swoje cele statutowe poprzez zapisane w § 9 Statutu: prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej; prowadzenie różnych form poradnictwa prawno - społecznego i rodzinnego, mediacji oraz doradztwa zawodowego i aktywizacji społeczno-zawodowej; prowadzenie różnych form pomocowych i punktów konsultacyjnych oraz samopomocowych grup wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; organizowanie różnych akcji charytatywnych na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji; organizowanie profilaktycznych badań lekarskich i działań promujących zdrowy tryb życia; organizowanie różnych form pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym; organizowanie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej oraz prowadzenie działalności wypoczynkowo-turystycznej, sportowej, kulturalnej i oświatowej; aktywizację kobiet do działalności w organizacjach pozarządowych i lokalnych organach samorządowych oraz we wszelkich innych formach przedstawicielstwa obywatelskiego.

5 LIGA KOBIET POLSKICH – ODDZIAŁ W SZCZECINKU
Liga Kobiet Polskich w Szczecinku działa od 1946 roku. W 1970 r. zostało powołane koło LKP przy Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, której przewodniczącą została Maria Mrowińska. Po wyjeździe Marii Mrowińskiej do Niemiec, od do 1990 r. przewodniczącą koła LKP przy TSSE była Danuta Ziętara. Po powołaniu Zarządu Powiatowego LKP w Szczecinku w roku 1998, jego przewodniczącą została Danuta Ziętara, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

6 LIGA KOBIET POLSKICH – PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU
Danuta Ziętara - aktywna działaczka społeczna. Od 1970 r. związana z Ligą Kobiet Polskich w Szczecinku, w której od 1998 r. jest Przewodniczącą, to osoba, której pomoc innym ludziom przynosi dużą satysfakcję, laureatka konkursu Wolontariusz Roku, Kobieta Przedsiębiorcza (plebiscyt organizowany przez Głos Koszaliński). Nominowana w roku 2013 do konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego w kategorii Pozagospodarcza Osobowość Roku.

7 LIGA KOBIET POLSKICH – PATRONKA ODDZIAŁU
Patronką szczecineckiego oddziału LKP jest dr med. lekarz Gabriela Matusewicz, która do Szczecinka przyjechała w Pracowała w Szpitalu Powiatowym w Szczecinku, w Ubezpieczalni Społecznej, leczyła dzieci. W ramach Czerwonego Krzyża leczyła też ludzi dorosłych. Była lekarzem dzieci ubogich, nieraz za własne pieniądze wykupywała leki, bezinteresownie wspomagała najbiedniejsze rodziny. Była jedną z inicjatorek powstania Państwowej Szkoły Pielęgniarek. Do ostatnich chwil życia była wierna maksymie – „tylko życie poświecone innym warte jest przeżycia”. Maksymę tą Członkinie LKP w Szczecinku starają się wcielać w życie. Dr Matusewicz zmarła 24 grudnia 1954 r. i została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku.

8 LIGA KOBIET POLSKICH – DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU
W celu realizacji swoich celów statutowych Liga Kobiet Polskich w Szczecinku współpracuje z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, osobami prywatnymi, przedsiębiorcami oraz realizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia. Współpracuje m.in. z: Ośrodkiem dla osób uzależnionych PRO-BONO w Gałowie, dla którego zbiera odzież, pościel i firany, ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi „Dar życia”, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków.

9 LIGA KOBIET POLSKICH – DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU C.D.
LKP w Szczecinku współpracuje również z Domami Dziecka w Okonku oraz w Szczecinku. Dzięki działaniom członkiń Stowarzyszenia dużo dzieci otrzymało chrzest i bierzmowanie oraz przystąpiło do I Komunii. LKP podejmuje wiele działań mających na celu pomoc najuboższym. Zbierając m.in. okulary, zużyte znaczki, leki i sprzęt ortopedyczny. Członkinie LKP w Szczecinku biorą również udział w akcjach wspierających najbiedniejszych mieszkańców Afryki.

10 LIGA KOBIET POLSKICH – AKCJA ZBIERANIA NAKRĘTEK
Jedną z najważniejszych akcji, w którą zaangażowane są Członkinie LKP w Szczecinku jest akcja zbierania nakrętek pochodzących z różnego rodzaju opakowań plastikowych. Dotychczasowe zaangażowanie członkiń LKP w Szczecinku, które akcją „zaraziły” również mieszkańców Powiatu Szczecineckiego pozwoliły na zebranie kliku tysięcy litrów nakrętek, z których sprzedaży udało się pozyskać środki pozwalające na rehabilitację dwuletniego Krzysia Kłyszejko z Knyków (gm. Barwice), pokryciu części kosztów związanych z operacją dla dwuletniego Grzesia Królaka z Koszalina oraz sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla cierpiącej na zespól Turnera Hani Dymeckiej.

11 LIGA KOBIET POLSKICH – ZBIÓRKI PIENIĘDZY
Liga Kobiet Polskich w Szczecinku organizuje również co roku zbiórkę pieniędzy na dokończenie budowy Hospicjum Domowego im. Św. Franciszka z Asyżu. Dzięki swojej pracy udało się Paniom z LKP w Szczecinku przekazać w roku 2013 kwotę ,00 zł na ten szczytny cel.

12 LIGA KOBIET POLSKICH – LICYTACJE OKOLICZNOŚCIOWE
Zabawa licytacja słonia - tyle kasy, to tylko na naszych zabawach mają Goście. Słonia licytuje Halinka Ziomek - Członkini Zarządu Koła.

13 LIGA KOBIET POLSKICH – DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU
Kobiety zrzeszone w oddziale powiatowym LKP w Szczecinku starają się organizować i uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, które przynoszą korzyść lokalnej społeczności ale także pozwalają propagować i rozwijać możliwości pomocy innym. Działalność w Lidze Kobiet Polskich daje również Paniom w niej zrzeszonym możliwość samorozwoju i poznania ciekawych miejsc oraz osób, ale także spędzenia miło czasu w sympatycznym gronie. Poniższe zdjęcia pokazują różnorodność naszej działalności.

14 LIGA KOBIET POLSKICH - TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA CZŁONKIŃ KOŁA

15 LIGA KOBIET POLSKICH - TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA CZŁONKIŃ KOŁA

16 LIGA KOBIET POLSKICH - WARSZTATY ARTYSTYCZNE
W tańcu igły z nitką, który prowadzi Pani Cecylia Chmielewska i jedno i drugie tańczy przepięknie co podziwiać mogli Państwo w Szczecineckim muzeum.

17 LIGA KOBIET POLSKICH - NAGRODZONE PRACE ARTYSTYCZNE
W roku 2013 nastawiłyśmy się na pokaz naszych ozdób wielkanocnych wykonanych na warsztatach i to jest Dyplom za zajęcie Miejsca za przepiękne "'jajo" wykonane przez naszą Koleżankę Janinę Jabłońską.

18 LIGA KOBIET POLSKICH - SZCZECINEK KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

19 LIGA KOBIET POLSKICH – JUBILEUSZ 100 LECIA
Liga Kobiet Polskich w Szczecinku jubileusz lecia działalności organizacji obchodzi zwiedzając piękne zakątki kraju m.in. Borne Sulimowo, czy Sanktuarium w Świętej Lipce.

20 LIGA KOBIET POLSKICH – JUBILEUSZ 100 LECIA

21 LIGA KOBIET POLSKICH – UROCZYSTOŚCI I OBCHODY ROCZNICOWE

22 LIGA KOBIET POLSKICH – ODDZIAŁ W SZCZECINKU FUNDATOREM OBRAZU
Z okazji 100 – lecia LKP Członkinie Koła w Szczecinku ufundowały obraz Matki Boskiej Bolesnej, który został przekazany do sanktuarium w Górce Klasztornej.

23 LIGA KOBIET POLSKICH - SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

24 LIGA KOBIET POLSKICH - Z KART ŻYCIA ODDZIAŁU

25 Przewodnicząca oddziału powiatowego
Dziękuję za uwagę Danuta Ziętara Przewodnicząca oddziału powiatowego LKP w Szczecinku


Pobierz ppt "EFEKTY POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE SZCZECINEK 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google