Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia do modelu komercjalizacji własności intelektualnej w oparciu o spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, grudzień 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia do modelu komercjalizacji własności intelektualnej w oparciu o spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, grudzień 2013."— Zapis prezentacji:

1 Założenia do modelu komercjalizacji własności intelektualnej w oparciu o spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, grudzień 2013

2 Współpraca z gospodarką w latach 2012–2013 66 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP w ciągu ostatnich 4 lat (w sumie ponad 300) systematyczny przyrost usług badawczych zleconych z biznesu komercjalizacja: 1 sprzedaż patentu, 3 udzielone licencje (+ 2 negocjowane), 2 sprzedane technologie aparaturowe uruchomienie 4 spółek spin out/off realizacja projektu SPIN-US: zaawansowane przygotowania do powołania spółki celowej UŚ zatrudnienie brokerów innowacji Wyróżnienie SUPERLIDER INNOWACJI za całokształt działalności w zakresie pogłębiania relacji nauki z przemysłem aktywny udział w 7 inicjatywach klastrowych 4 MIEJSCE W RANKINGU INNOWACYJNOŚCI UNIWERSYTETÓW

3 S Y S T E M K O M E R C J A L I Z A C J I W U N I W E R S Y T E C I E Ś L Ą S K I M (plan) WYDZIAŁ JEDNOSTKA INSTYTUT KATEDRA ZAKŁAD RZECZNIK PATENTOWY KWESTOR ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH OBSERWATORIA SPECJALISTYCZNE RIS NP. NANOTECHNOLOGICZNE CENTRUM DS. BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ WYDZIAŁ JEDNOSTKA BROKER TECHNOLOGII / INNOWACJI PRACOWNIK BWG PRACOWNIK CENTRUM UCZELNIANY ZESPÓŁ DS. RIS INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 100 % udziałów UŚ Pełny nadzór JM nad działalnością spółki SPÓŁKA CELOWA (Z O.O.) UMOWA O WSPÓŁPRACY DZIAŁ PROJEKTÓW POZOSTAŁA ADMINI - STRACJA Działalność: - Komercjalizacja wynalazków poprzez spółki spin off; - Szkolenia dla biznesu; - Usługi eksperckie dla biznesu; - Licencje; UMOWA szczegółowa UMOWA szczegółowa Wypłata dywidendy SPIN OFF SPIN OUT SPÓŁKA ZALEŻNA SPÓŁKA ZALEŻNA SPÓŁKA NIEZALEŻNA jednak może współpracować BIEŻĄCA KONTROLA; PRZEKAZYWANIE WYBRANYCH WYNALAZKÓW CELEM KOMERCJALIZACJI Przedsiębiorstwo międzynarodowe Przedsiębiorstwo krajowe JST INWESTORZY KRAJOWI I MIĘDZYNARODOWI WSPÓŁPRACA: -PROJEKTY, -USŁUGI BADAWCZE, -EKSPERTYZY, -STUDENCI / DOKTORANCI, -INNE. WSPÓŁPRACA: -ZAINTERESOWANIE WDROŻENIEM WYNALAZKU, -SZKOLENIA, -INNE.

4 Komentarz do schematu: 1.W Uniwersytecie Śląskim funkcjonuje jednostka administracji centralnej - Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką – udzielające pomocy pracownikom naukowym zdobyć środki na badania naukowe, nawiązać współpracę z przedsiębiorcami, udzielające pomocy przedsiębiorcom nawiązać współpracę z poszczególnymi pracownikami oraz jednostkami Uniwersytetu. 2.Centrum działa pod pełnym nadzorem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką oraz Kanclerza. 3.Centrum współpracuje z innymi jednostkami administracji niezbędnymi w procesie komercjalizacji: Kwestor, Rzecznik Patentowy, Zespół Radców Prawnych. 4.Pracownicy Centrum są w ścisłym kontakcie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu w celu dostarczenia pełnego wsparcia na każdym etapie prowadzenia badań. 5.Zatrudniono w uczelni Brokera Innowacji jako nowy model współpracy z gospodarką. 6.W Uniwersytecie funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości. 7.W celu efektywniejszej współpracy z Regionem i w celu pełnego wykorzystania możliwości jakie dają Uczelni środki unijne w nowej perspektywie, planuje się powołanie Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Śl. (RIS) oraz obserwatoriów specjalistycznych. transfer@us.edu.pl www.transfer.us.edu.pl Tel. 32 359 22 71 Tel. 32 359 20 81 Biuro Współpracy z Gospodarką ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

5 Komentarz do schematu cd.: 8.Powołana zostanie spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, której 100% udziałów należeć będzie do Uniwersytetu Śląskiego, a co za tym idzie będzie pod pełnym nadzorem JM Rektora. 9.Spółkę i Uczelnię wiązać będzie ramowa umowa o współpracy oraz szereg umów szczegółowych. 10.Spółce będą przekazywane wybrane wynalazki o największym potencjale komercyjnym. 11.Po uwłaszczeniu naukowców do spółki będą mogli zwracać się pracownicy naukowi zainteresowani komercjalizacją wynalazku. 12.Spółka w celu wypełniania swoich obowiązków (generowanie zysku dla Uczelni) będzie powoływać spółki córki tzw. spin off-y, czyli spółki, w których obejmie udziały, wspólnie z twórcami (jeżeli będą zainteresowani) oraz inwestorami (jeżeli będą zainteresowani; w celu pozyskania kapitału na rozwój spółki). 13.Wypracowany zysk, spółka celowa przekaże Uczelni w postaci dywidendy. 14.Przedsiębiorstwa krajowe, międzynarodowe, jednostki samorządu terytorialnego (JST) zainteresowane współpracą z Uniwersytetem Śląskim, w zależności od formy współpracy będą mogły nawiązać relacje z Uniwersytetem Śląskim lub spółką celową Uniwersytetu Śląskiego. transfer@us.edu.pl www.transfer.us.edu.pl Tel. 32 359 22 71 Tel. 32 359 20 81 Biuro Współpracy z Gospodarką ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

6 Działania podjęte w roku 2013 w celu zbudowania modelu komercjalizacji w UŚ (wybrane): 1.Pozyskanie do zespołu pracowników BWG osób z doświadczeniem biznesowym (w ramach projektów). 2.Pozyskanie z MNiSW środków finansowych na zatrudnienie w UŚ BROKERA INNOWACJI (dla Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska). 3.Pozyskanie z NCBR środków finansowych na przygotowanie i powołanie spółki celowej UŚ – projekt SPIN US. 4.Aktualizacja dokumentu wewnętrznego UŚ – Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim (m.in. wzrost wynagrodzenia dla twórców z komercjalizacji z 34% do 50%!). 5.Udzielenie w roku 2013 3 pierwszych licencji w Uniwersytecie Śląskim. 6.Powołanie w roku 2013 spółki spin out z udziałem zespołu naukowców WBIOS, w oparciu o licencję na wynalazek ABTOW. transfer@us.edu.pl www.transfer.us.edu.pl Tel. 32 359 22 71 Tel. 32 359 20 81 Biuro Współpracy z Gospodarką ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

7 Kontakt: Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Współpracy z Gospodarką ul. Bankowa 12 40-007 Katowice T: 32 359 22 71 T: 32 359 20 81 F: 32 359 11 45 transfer@us.edu.pl www.transfer.us.edu.pl transfer@us.edu.pl www.transfer.us.edu.pl Tel. 32 359 22 71 Tel. 32 359 20 81 Biuro Współpracy z Gospodarką ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice


Pobierz ppt "Założenia do modelu komercjalizacji własności intelektualnej w oparciu o spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, grudzień 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google