Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Tarnowa, 33-100.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Tarnowa, 33-100."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul Mickiewicza 2 Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie Projekt nr: MRPO.01.02.00-12- 052 /10

2 Projekt w liczbach Całkowita wartość projektu wynosi: 2 958 937,50 brutto Poziom dofinansowania zgodnie z projektem wynosi: 1 844 821,26 zł brutto Procent dofinansowania projektu wynosi : 62,35% Koszty kwalifikowane zgodnie z projektem wynoszą: 2 459 761,68 zł brutto Harmonogram realizacji projektu zakłada jego realizację w okresie od I kwartału 2011 roku do II kwartału 2012 roku.

3 Główne działania projektowe to: ujednolicenie systemów wspomagających zarządzanie jednostkami edukacyjnymi (finanse, księgowość, płace kadry, stołówki itp.) wraz z modułami menadżerskimi, monitoring cyfrowy wszystkich placówek edukacyjnych (rejestratory, kamery cyfrowe), hot-spoty w każdej placówce edukacyjnej (wraz z szafami dystrybucyjnymi), multimedialna platforma edukacyjna (streaming + innowacyjny system transmisji on-line) wspomagająca prowadzenie zajęć w trybie klasa-klasa, klasa-gość, klasa uczeń, transmisja obrazu kamera-portal, transmisja obrazu studio TV–portal, profesjonalne centrum digitalizacji wraz ze skanerem wielkoformatowym, elektroniczne dzienniki, sekretariaty, świadectwa, plany lekcji itp.

4 Harmonogram prac Przełom 2010/2011- zakup i wdrożenie ujednoliconych systemów finansowo-księgowych i innych wspomagających zarządzanie, II Kwartał 2011 – pilotaże e-dziennika w wybranych szkołach (SP5, SP 8, SP18, G2, G11, ZSOiT, I LO, II LO, III LO, V LO, XVI LO), III Kwartał 2011 do I kwartał 2012 – dostawa i instalacja kamer i hotspotów w placówkach oświatowych, IV kwartał 2011 – wstępne uruchomienie platformy multimedialnej oraz hurtowni danych oświatowych, IV kwartał 2011 - oddanie do użytku centrum digitalizacji (skanowania, publikacji i udostępniania treści w postaci cyfrowej) II kwartał 2012 rok udostępnienie wszystkich funkcjonalności projektowych

5 ujednolicenie systemów wspomagających zarządzanie jednostkami edukacyjnymi: systemy Finansowo-Księgowe, systemy Płacowo-Kadrowe Systemy Magazyn-Stołówka Systemy Inwentarzowe Analizator danych – kalkulator skutków Wdrożono programy w 78 placówkach oświatowych praca na bieżąco, uruchomiono moduł kopii centralnych, Etapy realizacji projektu

6 Działania wspomagające –elementy wdrożenia: zrealizowano warsztaty -konsultacje dla pracowników administracji placówek – łącznie uczestniczyło w zajęciach 300 osób, ponad 40 dni warsztatowych Etapy realizacji projektu

7

8

9

10 Wdrożenie programów wspomagających działania edukacyjne: sekretariat, świadectwa dla wszystkich nauczycieli, e-dziennik : I LO,II LO, III LO, V LO, XVI LO, ZSTiO, SP 5, SP 8, SP18, G2, G11, ZST Zagadnienia powiązane, wspomagające wdrożenie: Dystrybucja laptopów dla jednostek wdrażających w I etapie e-dziennik poza projektem zakontraktowano szkolenia na rok 2011 dla pracowników administracji i nauczycieli: Etapy realizacji projektu

11 19 maja został rozstrzygnięty przetarg na dostarczenie i zamontowanie w 78 placówkach edukacyjnych bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu oraz systemu monitoringu wizyjnego 1 lipca tarnowska firma Suntar rozpoczęła pierwszy etap instalacji hot-spotów, routerów, obrotowych kamer IP, rejestratorów cyfrowych i innych urządzeń wchodzących w skład budowy systemu. Termin zakończenia prac planowany jest na maj 2012 roku. Etapy realizacji projektu

12 Wartość przedsięwzięcia to 719.933,76 zł. Część oferty dotycząca bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu w 75 % zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast kamery i rejestratory jako wydatek niekwalifikowany zostaną w całości zakupione ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa. Projekt ma celu poprawę bezpieczeństwa terenów szkolnych jak i dostępu do szerokopasmowego Internetu, umożliwiającego obsługę udostępnionych usług publicznych oraz ograniczony dostęp do stron WWW, poczty elektronicznej oraz komunikatorów. Etapy realizacji projektu

13 Rozstrzygnięto przetarg obejmujący: Aplikacje systemu EduNet: System Zarządzania Informacją o Uczniu, multimedialna platforma edukacyjna wraz z gotowymi materiałami oraz 50 licencjami oprogramowania umożliwiającego tworzenie multimedialnych materiałów oraz Hurtownia Danych Oświatowych (HDO) Sprzęt systemu EduNet: notebooki -50szt, serwery pod aplikacje i bazy danych Licencje systemu EduNet: licencje baz danych i systemów operacyjnych W ramach Systemu Zarządzania Informacją o Uczniu dodane będą dwie funkcjonalności: układanie planu zajęć, niezbędne do ewidencjonowania tematów zajęć, ocen, rejestrowania frekwencji oraz prowadzenie księgi zastępstw

14 Multimedialna platforma edukacyjna wprowadzi do tarnowskiego systemu edukacji dwie innowacyjne funkcjonalności: e-learning – możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych on-line poprzez video-konferencje, video- relacje, czaty moderowane, itd. multimedialne zasoby edukacyjne udostępnione za pośrednictwem sieci Internet: teksty źródłowe, publikacje i materiały pomocnicze, kursy językowe (języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, norweski, japoński), filmy instruktażowe,itp. Etapy realizacji projektu

15 Hurtownia Danych Oświatowych dzięki gromadzeniu wszystkich informacji w jednym miejscu zapewni wsparcie dla generowania bieżących raportów, procesów kontroli, oraz ułatwi prognozowanie. Umożliwi ona również łatwy dostęp w praktycznie każdym momencie do zasobów danych. Przybliżona wartość zamówienia to 1.300.000,00 zł z czego 75 % zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych (Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). Wyłonienie wykonawcy planowane jest na wakacje 2011 roku, natomiast realizacja planowana jest na III (sprzęt i licencje) oraz IV (aplikacje dziedzinowe) kwartał 2011 roku.

16 Rozstrzygnięto postępowanie na dostawę sprzętu i oprogramowania centrum digitalizacji ( skaner, aparaty do panoram, automat fotografujący itp. z platformą edukacyjną, i oprogramowaniem dla bibliotek, Dostawy Infomatów realizowane sukcesywnie Etapy realizacji projektu

17

18

19

20 Centrum ma na celu udostępnienie mieszkańcom Tarnowa drogą elektroniczną zbiorów bibliotecznych oraz muzealnych, jak również zapewnienie możliwości szybkiego przeszukiwania zbiorów zgromadzonych we wszystkich tarnowskich bibliotekach szkolnych. Zdigitalizowane zostaną przede wszystkim lokalne wydawnictwa i publikacje, czasopisma, opracowania archiwalne, starodruki oraz obiekty muzealne. Według szacunków pierwszy etap digitalizacji obejmie ok. tysiąca pozycji. Realizacja planowana na IV kwartał 2011 roku. Przybliżona wartość zamówienia to 500.000,00zł z czego 75 % zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych (Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).

21 Ogłoszony został już przetarg na zakup i instalację: skanera wielkoformatowego do digitalizacji zbiorów bibliotecznych i wydawniczych a także starodruków cyfrowego aparatu fotograficznego (wraz ze specjalistycznym osprzętowaniem) mającego na celu digitalizację elementów przestrzennych repozytorium zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych i muzealnych portalu (platformy) publikacji drogą internetową treści cyfrowych sprzętu komputerowego wraz z pakietami oprogramowania do obróbki zbiorów cyfrowych oprogramowanie do bibliotek jednostek edukacyjnych

22

23 sucha ciepła nowoczesna bezpieczna ? System nowoczesnej szkoły szkolenia, modele, Administrowanie

24 Wspólne zadania Wyznaczono pełnomocników ds. realizacji zadań projektowych (edunet2@umt.tarnow.pl) Zadania pełnomocnika: Zbieranie wniosków o wydanie karty mieszkańca, wypełnianych na lekcjach informatyki, Uzgodnienie lokalizacji kamer, hotospotów, Umożliwienie instalacji kamery, hotspotu itp. Zgłasza problemy i uzgadnia sposób, termin ich rozwiązania do WIN, Jest łącznikiem informacyjnym szkoła - UMT Zadania - podsumowanie

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Tarnowa, 33-100."

Podobne prezentacje


Reklamy Google