Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.prte.pl konferencja Business Centre Club Warszawa, 4 czerwca 2012r. Pracownicze Fundusze Emerytalne: diagnoza, perspektywy rozwojowe, propozycje przyjaznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.prte.pl konferencja Business Centre Club Warszawa, 4 czerwca 2012r. Pracownicze Fundusze Emerytalne: diagnoza, perspektywy rozwojowe, propozycje przyjaznej."— Zapis prezentacji:

1 konferencja Business Centre Club Warszawa, 4 czerwca 2012r. Pracownicze Fundusze Emerytalne: diagnoza, perspektywy rozwojowe, propozycje przyjaznej regulacji Czas pracuje dla nas inwestujmy w przyszłość

2 Rozwój Pracowniczych Programów Emerytalnych w latach Rozwój Pracowniczych Programów Emerytalnych w latach Wyszczególnienie Liczba PPE Liczba Uczestników PPE (w tys.) Wartość zgromadzonych aktywów (w mln zł) Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

3 Struktura rynku PPE w 2011 roku (w %) Struktura rynku PPE w 2011 roku (w %) Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

4 Liczba członków PFE Wyszczególnienie Liczba członków PFE na dzień: ogółemw tym bierniogółemw tym bierni PFE Nestle Polska PFE Nowy Świat PFE Słoneczna Jesień PFE Telekomunikacji Polskiej PFE Unilever Polska Razem Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

5 Aktywa netto PFE w latach według stanu na dzień r. Aktywa netto PFE w latach według stanu na dzień r. Wyszczególnienie Aktywa netto (w mln złotych) Udział w rynku ( w %) PFE Telekomunikacji Polskiej 672,9831,1934,6909,458,4 PFE Nowy Świat 189,1245,4294,8300,719,3 PFE Słoneczna Jesień 145,6218,3274,6288,118,5 PFE Unilever Polska 16,320,327,231,72,0 PFE Nestle Polska 11,917,824,227,71,8 RAZEM 1 035,81 332,81 555,41 557,6100,0 Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

6 Stopy zwrotu PFE według stanu na dzień r. Stopy zwrotu PFE według stanu na dzień r. Wyszczególnienie Stopy zwrotu (w %) dwuletniatrzyletnia PFE Nestle Polska 4,4318,35 PFE Nowy Świat 4,7723,01 PFE Słoneczna Jesień 6,2021,95 PFE Telekomunikacji Polskiej 5,0921,67 PFE Unilever Polska 5,8119,29 Min 4,4318,35 Max 6,2023,01 Średnia 5,2620,86 Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

7 Wyniki inwestycyjne PFE w latach Wyniki inwestycyjne PFE w latach Wyszczególnienie Średnia stopa zwrotu PFE -11,0314,8210,03-4,34 Najniższa stopa zwrotu PFE -13,8612,749,60-5,20 Najwyższa stopa zwrotu PFE -6,3417,4110,52-3,10 Inflacja 4,23,52,64,3 Zmiana WIG -51,0746,8518,8-20,8 Zmiana WIG20 -48,2133,4714,9-21,9 Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

8 Aktywa i portfel inwestycyjny PFE (w PLN) Aktywa i portfel inwestycyjny PFE (w PLN) Nazwa kategorii lokat Akcje NFI Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe Obligacje skarbowe i papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa Bony skarbowe -- Inne obligacje Inne lokaty Razem portfel inwestycyjny Środki pieniężne Należności Aktywa razem Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

9 Perspektywy rozwojowe Pracowniczych Funduszy Emerytalnych rozwój PFE na tle PPE perspektywy rozwoju działających PFE czy powstaną nowe Pracownicze Fundusze Emerytalne ?

10 Propozycje przyjaznej regulacji prawnej zmiany w ramach reformy systemu emerytalnego zmiany regulacji prawnych dotyczące PPE zmiany w zakresie funkcjonowania PFE

11 Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy Świat S.A. ul. Wołoska 18, Warszawa tel.: faks: internet:www.prte.pl infolinia dla Członków Funduszu


Pobierz ppt "Www.prte.pl konferencja Business Centre Club Warszawa, 4 czerwca 2012r. Pracownicze Fundusze Emerytalne: diagnoza, perspektywy rozwojowe, propozycje przyjaznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google