Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas pracuje dla nas Pracownicze Fundusze Emerytalne:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas pracuje dla nas Pracownicze Fundusze Emerytalne:"— Zapis prezentacji:

1 Czas pracuje dla nas Pracownicze Fundusze Emerytalne:
diagnoza, perspektywy rozwojowe, propozycje przyjaznej regulacji Czas pracuje dla nas inwestujmy w przyszłość konferencja Business Centre Club Warszawa, 4 czerwca 2012r.

2 Rozwój Pracowniczych Programów Emerytalnych
w latach Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 Liczba PPE 1 078 1 099 1 113 1 116 Liczba Uczestników PPE (w tys.) 325 334 342 345 Wartość zgromadzonych aktywów (w mln zł) 3 608 4 998 6 286 6 598 Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

3 Struktura rynku PPE w 2011 roku (w %)
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

4 Liczba członków PFE Wyszczególnienie Liczba członków PFE na dzień:
ogółem w tym bierni PFE Nestle Polska 2 314 478 2 447 555 PFE Nowy Świat 7 423 1 269 7 467 1320 PFE “Słoneczna Jesień” 12 081 2 572 12 751 3 395 PFE Telekomunikacji Polskiej 33 069 20 359 33 219 17 196 PFE Unilever Polska 2 260 627 2 423 677 Razem 57 147 25 305 58 307 23 143 Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

5 Aktywa netto PFE w latach 2008-2011 według stanu na dzień 31.12.2011r.
Wyszczególnienie Aktywa netto (w mln złotych) Udział w rynku ( w %) 2008 2009 2010 2011 PFE Telekomunikacji Polskiej 672,9 831,1 934,6 909,4 58,4 PFE Nowy Świat 189,1 245,4 294,8 300,7 19,3 PFE “Słoneczna Jesień” 145,6 218,3 274,6 288,1 18,5 PFE Unilever Polska 16,3 20,3 27,2 31,7 2,0 PFE Nestle Polska 11,9 17,8 24,2 27,7 1,8 RAZEM 1 035,8 1 332,8 1 555,4 1 557,6 100,0 Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

6 PFE “Słoneczna Jesień” PFE Telekomunikacji Polskiej
Stopy zwrotu PFE według stanu na dzień r. Wyszczególnienie Stopy zwrotu (w %) dwuletnia trzyletnia PFE Nestle Polska 4,43 18,35 PFE Nowy Świat 4,77 23,01 PFE “Słoneczna Jesień” 6,20 21,95 PFE Telekomunikacji Polskiej 5,09 21,67 PFE Unilever Polska 5,81 19,29 Min Max Średnia 5,26 20,86 Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

7 Wyniki inwestycyjne PFE
w latach Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 Średnia stopa zwrotu PFE -11,03 14,82 10,03 -4,34 Najniższa stopa zwrotu PFE -13,86 12,74 9,60 -5,20 Najwyższa stopa zwrotu PFE -6,34 17,41 10,52 -3,10 Inflacja 4,2 3,5 2,6 4,3 Zmiana WIG -51,07 46,85 18,8 -20,8 Zmiana WIG20 -48,21 33,47 14,9 -21,9 Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

8 Aktywa i portfel inwestycyjny PFE Razem portfel inwestycyjny
(w PLN) Nazwa kategorii lokat Akcje NFI Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe Obligacje skarbowe i papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa Bony skarbowe - Inne obligacje Inne lokaty Razem portfel inwestycyjny Środki pieniężne Należności Aktywa razem Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

9 Perspektywy rozwojowe Pracowniczych Funduszy Emerytalnych
rozwój PFE na tle PPE perspektywy rozwoju działających PFE czy powstaną nowe Pracownicze Fundusze Emerytalne ?

10 Propozycje przyjaznej regulacji prawnej
zmiany w ramach reformy systemu emerytalnego zmiany regulacji prawnych dotyczące PPE zmiany w zakresie funkcjonowania PFE

11 Oszczędzamy w PPE Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A.
ul. Wołoska 18, Warszawa tel.: faks: internet: infolinia dla Członków Funduszu


Pobierz ppt "Czas pracuje dla nas Pracownicze Fundusze Emerytalne:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google