Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 INTERNET A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Monika Wańtuchowicz, mgr Wyższa Szkoła Promocji Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 INTERNET A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Monika Wańtuchowicz, mgr Wyższa Szkoła Promocji Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 1 INTERNET A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Monika Wańtuchowicz, mgr Wyższa Szkoła Promocji Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji e-mail: mwantuch@wip.pw.edu.plmwantuch@wip.pw.edu.pl Anna Sankowska, mgr inż. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji e-mail: asankows@wip.pw.edu.plasankows@wip.pw.edu.pl

2 2 Źródło: opracowanie własne na podstawie M.E. Porter, Strategie konkurencji. Metody oceny sektorów i konkurentów, PWE, 1999 Warszawa, s. 22. Model pięciu sił Portera via Internet Konkurencja w sektorze Potencjalni wchodzący do sektora Dostawcy Substytuty Nabywcy Groźba nowych wejść Groźba powstania substytutów Siła przetargowa nabywców Siła przetargowa dostawców

3 3 Nowe wejścia do sektora/substytuty (-)Redukuje bariery wejścia (m.in. działy sprzedaży, dostęp do kanałów i fizycznych zasobów). (-)Powoduje napływ nowych graczy. (+)Sprawia, że branża staje się bardziej efektywna. (-)Może spowodować wzrost rynku. (-)Rozprzestrzenienie się podejścia internetowego do produktów i usług kreuje nowe zagrożenia substytutami.

4 4 Dostawcy i kooperanci (+/-)Zakupy przez Internet zwiększają siłę przetargową nad dostawcami, a jednocześnie Internet daje dostawcom dostęp do większej liczby klientów. (+)Możliwość porównań wielu informacji dostępnych w Internecie zmniejsza koszty transferu dostawcy. (-)Jako kanał komunikacji redukuje znaczenie pośredników w transakcjach handlowych.

5 5 Nabywcy (+)Kreuje nowe kanały dotarcia do klientów. (-)Przesuwa siłę przetargową w kierunku klientów końcowych. (-)Redukuje dla klientów koszty zmiany dostawcy, przez co zmniejsza lojalność wobec niego. (+)Umożliwia zdobywanie informacji o klientach.

6 6 Rywalizacja pomiędzy istniejącymi konkurentami (-)Redukuje różnice między konkurentami. (-)Rozszerza rynki geograficzne, zwiększając tym samym liczbę konkurentów. (+)Umożliwia konkurowanie w oparciu o strategie: przywództwa kosztowego, dyferencjacji lub koncentracji.

7 7 Strategie konkurencyjne według Portera Źródło: opracowanie własne na podstawie M.E. Porter, op. cit., s. 54. Lider kosztowy Dyferencjacja Koncentracja (przez dyferencjację) Koncentracja (niskie koszty) w skali sektora w skali segmentu Unikatowość po- strzegana przez klienta Pozycja niskiego kosztu PRZEWAGA KONKURENCYJNA

8 8 Zmiany w kosztach związanych z wytworzeniem i sprzedażą towarów (w %) Wpływ IBS na koszty związane ze sprzedażą i wytworzeniem produktów i usług Grupa kosztów Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Varian, R.E. Litan, A. Elder, J. Shutter, The Net Impact Study. The Projected Economic Benefits of the Internet in the United States, United Kingdom, France and Germany, V 2.0, January 2002, s. 26.

9 9 Jari Varis (2002) Wpływ IBS na koszty ogólne, administracyjne i związane ze sprzedażą Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Varian, R.E. Litan, A. Elder, J. Shutter, The Net Impact Study. The Projected Economic Benefits of the Internet in the United States, United Kingdom, France and Germany, V 2.0, January 2002, s. 26. Grupa kosztów Zmiany w kosztach ogólnych, administracyjnych oraz związanych ze sprzedażą (w %)

10 10 Wpływ IBS na aktywność innowacyjną w 10 sektorach 25 państw UE, 2003 Źródło: The European e-Business Report, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxmeburg, 2004, s. 38.

11 11 Zastosowanie TODI przy tworzeniu innowacji Źródło: badania własne.

12 12 Dziękuję za uwagę !!! Internet a konkurencyjność przedsiębiorstw Internet jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw WSP 9 stycznia 2006. Monika Wańtuchowicz, mgr Wyższa Szkoła Promocji Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji e-mail: mwantuch@wip.pw.edu.plmwantuch@wip.pw.edu.pl Anna Sankowska, mgr inż. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji e-mail: asankows@wip.pw.edu.plasankows@wip.pw.edu.pl


Pobierz ppt "1 INTERNET A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Monika Wańtuchowicz, mgr Wyższa Szkoła Promocji Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google