Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERNET A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERNET A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA"— Zapis prezentacji:

1 INTERNET A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Monika Wańtuchowicz, mgr Wyższa Szkoła Promocji Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Anna Sankowska, mgr inż.

2 Konkurencja w sektorze Potencjalni wchodzący do sektora
Model „pięciu sił” Portera via Internet Konkurencja w sektorze Potencjalni wchodzący do sektora Dostawcy Substytuty Nabywcy Groźba nowych wejść Groźba powstania substytutów Siła przetargowa nabywców Siła przetargowa dostawców Źródło: opracowanie własne na podstawie M.E. Porter, Strategie konkurencji. Metody oceny sektorów i konkurentów, PWE, 1999 Warszawa, s. 22.

3 Nowe wejścia do sektora/substytuty
(-)Redukuje bariery wejścia (m.in. działy sprzedaży, dostęp do kanałów i fizycznych zasobów). (-)Powoduje napływ nowych graczy. (+)Sprawia, że branża staje się bardziej efektywna. (-)Może spowodować wzrost rynku. (-)Rozprzestrzenienie się „podejścia internetowego” do produktów i usług kreuje nowe zagrożenia substytutami. A central element when preparing for and setting up an enterprise network is to identify and select the partners that should participate in fulfilling the vision identified as a background for the goal hierarchy. Selection of partners depends not only on the expected future situation, but also on the existing partnerships of the enterprise driving the network set up. The selection of the partners could be based on: Their functional competences that is how they could support the Life Cycle of the products the network is aiming at. Functional competencies are described in terms of the type of solution addressed by the competence, what resources and capabilities it is composed of and how robust it is in terms of agility and sensitivity. Partners’ ability to enter into and participate in VEs. Two basic elements are the partners’ ability to manage and implement alliances and to display alliance spirit and behaviour. ICT maturity of the potential partner. Very important issues that should be taken into consideration are whether you are able to integrate with the applications the partner is using, and whether the partner is willing to share the level and type of information you want to access. Additional aspects with new, unknown partners are consideration concerning partner values and belief, used terminology, etc. Concurrent with the partner selection or as an element of assessing potential partners some initiatives could be taken concerning establishing and ensuring that the partners have a shared goal hierarchy, i.e. mission, vision, strategies and objectives. On the other side, in order to optimise the process of selecting and cooperating with new partners, broad networking, proven methodologies for competence management, trust building mechanisms, co-operation capabilities assessment methodologies are needed. Two possible approaches have showed their capability in responding to these needs: Taking the services of a third party, a “Business Integrator”, who holds a broad contact network and possesses the above mentioned methodologies and tools. The effectiveness and efficiency of this approach is assured by the fact that the business integrator is conducting its own core business, so leaving the industrial SMEs to concentrate on theirs, and, through its direct participation to the venture as a partner, it can act as a trusted catalyst for aggregating partners in a peer-to-peer relationship. Being affiliated to Source Networks/Breeding environment/Regional Cluster that can support the SME in finding the right partners for specific business opportunities identified by it, as well as in offering new opportunities coming from other members.

4 Dostawcy i kooperanci (+/-)Zakupy przez Internet zwiększają siłę przetargową nad dostawcami, a jednocześnie Internet daje dostawcom dostęp do większej liczby klientów. (+)Możliwość porównań wielu informacji dostępnych w Internecie zmniejsza koszty transferu dostawcy. (-)Jako kanał komunikacji redukuje znaczenie pośredników w transakcjach handlowych.

5 Nabywcy (+)Kreuje nowe kanały dotarcia do klientów.
(-)Przesuwa siłę przetargową w kierunku klientów końcowych. (-)Redukuje dla klientów koszty zmiany dostawcy, przez co zmniejsza lojalność wobec niego. (+)Umożliwia zdobywanie informacji o klientach.

6 Rywalizacja pomiędzy istniejącymi konkurentami
(-)Redukuje różnice między konkurentami. (-)Rozszerza rynki geograficzne, zwiększając tym samym liczbę konkurentów. (+)Umożliwia konkurowanie w oparciu o strategie: przywództwa kosztowego, dyferencjacji lub koncentracji.

7 Strategie konkurencyjne według Portera
Lider kosztowy Dyferencjacja Koncentracja (przez dyferencjację) Koncentracja (niskie koszty) w skali sektora w skali segmentu Unikatowość po-strzegana przez klienta Pozycja niskiego kosztu PRZEWAGA KONKURENCYJNA Źródło: opracowanie własne na podstawie M.E. Porter, op. cit., s. 54.

8 Wpływ IBS na koszty związane ze sprzedażą i wytworzeniem produktów i usług
Grupa kosztów Zmiany w kosztach związanych z wytworzeniem i sprzedażą towarów (w %) Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Varian, R.E. Litan, A. Elder, J. Shutter, The Net Impact Study. The Projected Economic Benefits of the Internet in the United States, United Kingdom, France and Germany, V 2.0, January 2002, s. 26.

9 Wpływ IBS na koszty ogólne, administracyjne i związane ze sprzedażą
Grupa kosztów Jari Varis (2002) Zmiany w kosztach ogólnych, administracyjnych oraz związanych ze sprzedażą (w %) Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Varian, R.E. Litan, A. Elder, J. Shutter, The Net Impact Study. The Projected Economic Benefits of the Internet in the United States, United Kingdom, France and Germany, V 2.0, January 2002, s. 26.

10 Wpływ IBS na aktywność innowacyjną w 10 sektorach 25 państw UE, 2003
Źródło: The European e-Business Report, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxmeburg, 2004, s. 38.

11 Zastosowanie TODI przy tworzeniu innowacji
Źródło: badania własne.

12 Dziękuję za uwagę !!! Internet a konkurencyjność przedsiębiorstw
Internet jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw WSP 9 stycznia 2006 . Internet a konkurencyjność przedsiębiorstw Dziękuję za uwagę !!! Monika Wańtuchowicz, mgr Wyższa Szkoła Promocji Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Anna Sankowska, mgr inż.


Pobierz ppt "INTERNET A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google