Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomniki – kamienie historii na mapie Gminy Daleszyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomniki – kamienie historii na mapie Gminy Daleszyce"— Zapis prezentacji:

1 Pomniki – kamienie historii na mapie Gminy Daleszyce
Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji Mateusz Mazurczak, Klaudia Mochocka, Katarzyna Parkita, Piotr Więcek

2 Kto nie zna swojej historii, nie wie, kim jest
Bohaterom powstań narodowo-wyzwoleńczych, walk o niepodległość mieszkańcy naszej gminy, oddając cześć, stawiają pomniki, obeliski, mogiły. Jak inaczej wyrazić można wdzięczność, jak nie pamięcią? Na terenie Gminy Daleszyce znajduje się wiele miejsc pamięci, co zaprezentujemy w kolejnym slajdzie. My w naszej prezentacji skupimy się na tych „kamieniach historii na mapie Gminy Daleszyce”, które znajdują się blisko naszych miejsc zamieszkania. Wobec tego jesteśmy z nimi najsilniej związani.

3 MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ GMINY DALESZYCE
Tablica Partyzantów - Armii Krajowej Żołnierzy "Barabasza" - "Wybranieccy" - Cisów, kościół parafialny, Pomnik Członków Ruchu Oporu 1939 – 1945, Daleszyce, PI. Cedry – skwer, Tablica Ks. Kpt. Henryka Peszko Ps. "Wicher", Kapelana IV płk leg. AK, Daleszyce, wmurowana w figurę Matki Boskiej, park, pl. Staszica, Pomnik - Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej, - Cisów, cmentarz parafialny, Tablica Żołnierzy AK "Wybranieccy" , Daleszyce, w kruchcie kościoła parafialnego, Mogiły Ofiar Egzekucji 1944r., - Daleszyce, cmentarz parafialny, Mogiły Ofiar Wojny r., - Suków, cmentarz parafialny, Pomnik Powstańców 1863r. i Partyzantów , Cisów, lasy cisowskie przy szlaku do Widełek, Tablica Żołnierzy - Partyzantów , Kaczyn – kościół parafialny, Pomnik - Miejsce Obozu Oddz. AK "Barabasza" Cisów,w - lasach cisowskich na stoku Góry Stołowej, Pomnik - Mogiła Żołnierza AK 1944r., - Cisów, cmentarz parafialny, Mogiła Partyzanta AK, - Cisów – cmentarz parafialny, Pomnik „W Hołdzie Mieszkańcom Ziemi Daleszyckiej – Uczestnikom Walk o Niepodległość Polski – Społeczeństwo” – Daleszyce,cmentarz parafialny. Mogiła powstańców styczniowych. Daleszyce, cmentarz parafialny,

4 MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ GMINY DALESZYCE
Obelisk - Powstańców 1863r., - Cisów – lasy cisowskie,przy szlaku niebieskim z Daleszyc do Widełek, Tablica Partyzantów AK "Wybranieccy", - Cisów, Kościół Parafialny Symboliczna Mogiła Powstańców 1863r. Żołnierzom I i II Wojny Światowej - Kranów, w - polu przy drodze z Daleszyc do Kranowa, Pomnik Ofiar Egzekucji r., - Suków – Papiernia, 80 m. w głąb lasu, przy drodze Daleszyce – Suków, na odcinku Marzysz – Papiernia, Mogiła Partyzancka AK 1945r., - Cisów, cmentarz parafialny, Pomnik Ofiar Egzekucji 1943r. - Suków, na skraju lasu, przy drodze Daleszyce - Suków, na odcinku Marzysz –Papiernia, Pomnik Walki Partyzanckiej 1944r., Niestachów, przy drodze Niestachów –Radlin w pobliżu szkoły podstawowej, Mogiła Partyzanta 1943r. - Niestachów, w lesie na pół. od skrzyżowania dróg do Sukowa i Daleszyc, Pomnik - Miejsce Lądowania Desantu mjr Józefa Sobiesiaka, Szczecno, w lesie na wschód od wsi Szczecno przy leśnym dukcie do wsi Holendry, Tablica pamiątkowa Ku Czci por. dypl. Edwarda Witolda Skrobota „Wiernego”, partyzanta oddziału AK pod dowództwem "Barabasza" – Cisów, kościół parafialny. Tablica upamiętniająca pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Daleszycach w 1926r., Daleszyce, Plac Staszica.

5 Pomnik w Niestachowie

6 Pomnik w Niestachowie Pomnik w Niestachowie postawiony na cześć zwycięskiej bitwy partyzantów w czasie II wojny światowej. Dnia 7 lipca 1944 roku miała miejsce tutaj poważniejsza nocna walka. Na odział Niemców uderzyli żołnierze „Barabasza” i gwałtownym natarciem wyrzucili wroga z wioski. Poległo kilkunastu hitlerowców i jeden partyzant. Pomnik - monument wykonany jest w całości z czerwonego Piaskowca - był początkowo pod opieką gminy Daleszyce, a od trzeciego września 1967 roku troszczy się o niego Szkoła Podstawowa w Niestachowie. Od lat przed pomnikiem odbywają się obchody wszystkich większych uroczystości państwowych. Uczniowie w rocznice ważnych wydarzeń składają przed obeliskiem kwiaty, zapalają znicze.

7 Pomnik w Niestachowie

8 Mogiła powstańców styczniowych

9 Mogiła powstańców styczniowych
Na cmentarzu w Daleszycach znajduje się mogiła powstańców z 1863 roku, gdzie pochowano kilku partyzantów. Ma ona charakter symboliczny. To hołd złożony wszystkim walczącym w powstaniu styczniowym, tym znanym z imienia i nazwiska: W. Cedro, W. Kuładze, W.Tatarskiemu, M. Sajeckimu, J. Zabłockiemu oraz bezimiennym, tym, którzy zginęli w czasie walk i tym, którzy zmarli później na ojczystej ziemi lub na zesłaniu – na Syberii. Do 2006 roku o mogiłę powstańczą, niewielki kopczyk ziemi porośnięty trawą, troszczył się pan Roman Kryczka, społecznik z Daleszyc. Następnie obowiązek stałej troski o należyte utrzymanie tej pamiątki walk o niepodległość Polski przyjęli na siebie uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II.

10 Mogiła powstańców styczniowych pod opieką Gimnazjum im
Mogiła powstańców styczniowych pod opieką Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach W listopadzie 2006 roku z inicjatywy księdza Zbigniewa Grzesińskiego, z pomocą uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, dyrektora Jana Cedro, grona pedagogicznego oraz życzliwych rodziców, stare żeliwne ogrodzenie poddano konserwacji, wykonano krzyż ze stalowych rurek i zamocowano metalową tabliczkę z wygrawerowanym napisem: TU SPOCZYWAJĄ POWSTAŃCY 1863 ROKU POLEGLI W WALCE O WOLNĄ POLSKĘ PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA. Poniżej wyryto trójpolowy herb Polski, Litwy i Rusi oraz umieszczono dodatkowy napis: OD LISTOPADA 2006 R. OPIEKĘ NAD MOGIŁĄ SPRAWUJE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DALESZYCACH.

11 Mogiła powstańców styczniowych-obecnie
W związku ze 150 rocznicą powstania styczniowego podjęte zostały, pod kierunkiem Jana Cedry, Gimnazjum, które sprawuje stałą opiekę nad Powstańczym grobem, skuteczne prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie mogiły z udziałem Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Architektoniczną koncepcję wykonał Janusz Cedro, wywodzący się z Daleszyc, wojewódzki konserwator zabytków, sprawujący również merytoryczny nadzór. W realizacji prac zauważalny był udział Andrzeja Cedro, Leszka Furmanka, Krzysztofa Furmanka, Jana Maciejskiego i Tomasza Mikulskiego. No mogile, w miejsce dotychczasowego krzyża, postawiono betonowy postument, osłonięty płytami z piaskowca. Na nim umieszczono krzyż. Na cokole wyryty został trójpolowy herb Polski, Litwy i Rusi. Poniżej wykuto napis: Uczestnikom Powstania Styczniowego 1863 w hołdzie dla ich patriotyzmu i poświęcenia DALESZYCE LIPIEC 2012 MIESZKAŃCY DALESZYC

12 Pomnik na Placu im. Wawrzyńca Cedro w Daleszycach

13 WAWRZYNIEC CEDRO Wawrzyniec Cedro podczas powstania styczniowego był pod dowództwem „Rębajły”, dowodził osiemdziesięcio-osobowym oddziałem powstańczym, którego stałe miejscem obozowiska znjdowało się wlesie cisowskim (Góra Powstańcza). Za udział w powstaniu został zesłany na Syberię. Wrócił i doczekał odzyskania przez Polskę niepodległości. Zmarł w 1921 roku, uroczystościom pogrzebowym towarzyszyła asysta wojskowa. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym jego nazwisko zostało umieszczone w Imiennym wykazie weteranów powstań narodowych 1831, 1848, 1863 roku. Otrzymał honorowy stopień ppor. weterana 1863r. Mieszkańcy Daleszyc wdzięczni za zasługi Cedry nazwali Jego imieniem plac.

14 Poległym członkom Ruchu Oporu przeciw faszyzmowi niemieckiemu w latach
Pomnik na Placu Wawrzyńca Cedry postawiono na cześć „Poległym członkom Ruchu Oporu przeciw faszyzmowi niemieckiemu w latach ”. Monument ufundowany został przez mieszkańców zaraz po II wojnie światowej. Wykonano go z odlewu betonu i pomalowano białą farbą.

15 Pomnik – UCZESTNIKOM WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ
W roku 2000 na cmentarzu w Daleszycach wzniesiono symboliczną mogiłę upamiętniającą mieszkańców gminy poległych w walkach o niepodległość Polski. Dnia 17 sierpnia 1999 roku, powołany został społeczny komitet, który ze składek społeczeństwa sfinansował wyłożony płytkami brukowymi, wygrodzony żelazną kratą pomnik. Na dużej płycie z czerwonego piaskowca umieszczony został napis: W HOŁDZIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI DALESZYCKIEJ UCZESTNIKOM WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI SPOŁECZEŃSTWO Przy pomniku co roku odbywają się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości.

16

17 Pomniki w lasach cisowskich

18 Pomnik poświęcony pamięci walczących
Pomnik poświęcony pamięci walczących o wolność w latach , W paśmie Cisowsko-Orłowińskim, w lasach cisowskich, które przez lata dawały schronienie walczącym o wolną niepodległą Polskę, znajduje się wiele miejsc pamięci. Przy szlaku niebieskim postawiono monumentalny pomnik z czerwonego piaskowca. Umieszczono na nim pamiątkowe żeliwne tablice. Monument został wystawiony przez środowisko żołnierzy AK „Wybranieccy”.10 lipca 1983 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświecenie pomnika.

19 OPIS POMNIKA Napisy na tablicach:
1) BORY TE W LATACH / DAŁY SCHRONIENIE ODDZIAŁOM /GEN. MARIANA LANGIEWICZA/ PŁK.DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO/ GEN.JÓZEFA HAUKE-BOSAKA/ PŁK.KAROLA KALITY-RĘBAJŁY// 2) W LATACH STACJINOWALI/ TU I WALCZYLI PARTYZANCI ARMII/ KRAJOWEJ/ ”WYBRANIECCY”/ POD DOWÓDZTWEM/ ”BARABASZA”/ SPOŁECZEŃSTWO A.D.1983 Na boku pomnika, na mniejszych tablicach umieszczono miejsca walk żołnierzy AK

20 Obelisk-obozowisko Rębajły
Obelisk znajduje się obok dawnej polany „Kwarta”- miejsca obozowiska powstańców z roku 1863/64 dowodzonych przez Karola Kalitę- Rębajłę. Wygląd-blok piaskowca ustawiony na cokole wymurowanym z kamieni. Na szczycie umocowano nieduży krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. Pomnik istniał w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej miejsce to zostało zniszczone. W 1982 roku w rejonie obozowiska na drzewie zamontowano (PTTK SABAT) żeliwną figurkę Chrystusa i napis KALITA RĘBAJŁO. 2 czerwca 1984 r. w miejscu obozowiska dzięki staraniom partyzantów oddziału „Barabasza” ustawiono kamienną płytę.

21 Pomnik upamiętniający partyzantów z oddziału „Wybranieccy" pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”
Zaraz po II wojnie światowej powstańcze obozowisko „Wybranieckich” zostało w nieznanych okolicznościach zniszczone. Potem postawiono tam metalowy krzyż. Na miejscu stojącego od 50 lat krzyża dzięki staraniom Środowisk Kombatanckich i Nadleśnictwa Daleszyce wzniesiono granitowy pomnik. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 28 września 2012 roku.

22 D z i ę k u j e m y z a u w a g ę Bibliografia
„Ziemia kielecka” Maria i Przemysław Pilichowie D z i ę k u j e m y z a u w a g ę


Pobierz ppt "Pomniki – kamienie historii na mapie Gminy Daleszyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google