Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M A R I A Z A L E W S K A DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE W LATACH 1991-2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M A R I A Z A L E W S K A DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE W LATACH 1991-2012."— Zapis prezentacji:

1 M A R I A Z A L E W S K A DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE W LATACH 1991-2012

2 Dyrektor Maria Zalewska VI LO kierowała od 1 marca 1991 r. W W cześniej była pracownikiem naukowym Pomorskiej Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie kierowała Zakładem Biologii.

3 S S zkoła powinna wznosić się nad poziomy, sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga, łamać czego rozum nie złamie, czyli stale dążyć do doskonałości i być z roku na rok lepszą -przypominała Pani Dyrektor na inauguracji roku szkolnego.

4 W W ymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali - cytowała słowa Jana Pawła II.

5 P P ani Dyrektor była promotorką pięknej i poprawnej polszczyzny, od 1993 roku inicjatorką i realizatorką Wojewódzkich Konkursów Ortograficznych.

6 S S zkoła zawsze, niezależnie od różnych zawirowań politycznych, powinna sprostać wartościom uniwersalnym, pielęgnować je i zadbać o ich realizację - przekonywała nauczycieli i rodziców.

7 Z Pani Dyrektor Z inicjatywy Pani Dyrektor nasze liceum nawiązało współpracę ze szczecińskimi uczelniami; Pomorską Akademią Medyczną dziś PUM-em, Politechniką Szczecińską i Akademią Rolniczą dziś ZUT-em oraz Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

8 T o dzięki Pani Dyrektor uczniowie i absolwenci mogli rozwijać pasje naukowe i zainteresowania, każdego roku była zapraszana na immatrykulację naszych absolwentów, otrzymujących indeksy z rąk rektorów.

9 M M ając na uwadze, że 60 lat to okres zderzenia różnych pokoleń szkolnej społeczności, Szóstka, moim zdaniem, znakomicie wywiązała się ze swojego zadania, a jej absolwenci, jest ich obecnie 6834, zajmowali i zajmują nietuzinkowe miejsca w społeczności -powiedziała Pani Dyrektor z okazji jubileuszu 60-lecia szkoły.

10 W W swoich działaniach Pani Dyrektor kładła szczególny nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu i wychowaniu.

11 W W ciągu 18 lat sprawowania przeze mnie funkcji dyrektora, szkoła wypiękniała, przeprowadzono wiele remontów, w tym kapitalny remont sali gimnastycznej, sale lekcyjne zostały odnowione i wyposażone w dobry sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wyremontowano klatki schodowe, zwiększyła się liczba sal lekcyjnych, powstała nowa sala komputerowa i pracowania multimedialna, skomputeryzowano szkolną bibliotekę - podsumowała realizację wcześniejszych zamierzeń.

12 N N ie mury szkoły, a ludzie, ich kompetencje i zdolności, które mamy obowiązek pielęgnować, świadczą o szkole - przypominała na szkolnych uroczystościach.

13 J J est to dość długi okres dla szkoły i jej misji edukacyjno-wychowawczej, zważywszy także na zmiany historyczne i ustrojowe, jakie dokonały się w tym czasie, od bardzo trudnego okresu powojennego, poprzez transformację ustrojową, do czasów obecnych - powiedziała Pani Dyrektor po 18 latach pracy w naszym liceum.

14 P ani Dyrektor inspirowała uczniów do samorządności wspierając działania Szkolnego Parlamentu i Rady Pięciu. To dzięki wspólnym pomysłom udało się: zmodyfikować szkolny system oceniania, zmodernizować i wyposażyć klub szkolny, wyremontować i wyposażyć sale gimnastyczne.

15 C C hciałabym, aby do Szóstki przychodziła świetna młodzież, kreatywna i ambitna, o właściwym stosunku do nauki - mówiła w czasie pasowania pierwszoklasistów.

16 P ani Dyrektor wspierała szkolne dziennikarstwo, z zainteresowaniem, jako pierwsza czytała krytycznie każdy nowy numer Zbliżeń i żywo reagowała na nasze interwencyjne artykuły, dzięki czemu w salach pojawił się sprzęt multimedialny a na korytarzach ławki.

17 S S zóstka to szkoła o niepowtarzalnym uroku, w której każdy uczeń ma możliwość bycia sobą i o ile tylko zechce, możliwość rozwijania swoich zainteresowań -powiedziała w jednym z wywiadów w naszej gazecie.

18 M M artwi mnie małe zainteresowanie naukami ścisłymi, a przecież w dobie rozwoju technologicznego potrzebni są wysokiej klasy inżynierowie. Tym bardziej, że Szóstka znana jest jako szkoła, w której przedmioty ścisłe były i są na wysokim poziomie - mobilizowała kolejne roczniki swoją troską o poziom naszej wiedzy.

19 K ażdy sukces ucznia naszej szkoły był doceniony przez Panią Dyrektor, cechowała Ją uważność dla uczniów i nauczycieli: …zawsze znalazła czas, żeby porozmawiać, pocieszyć i zachęcić, ośmielić cukierkami. Mało kto wie, ile razy siedziałam w Jej gabinecie szukając rady - wspomina absolwentka, Zuzanna Klein.

20 P ani Dyrektor Zalewska starała się wychowywać nas w duchu chrześcijańskich wartości, niezłomności zasad, wierności tradycji kraju i szkoły. Ze szczególną troską i zainteresowaniem traktowała byłych pracowników liceum. Od uczniów niezmiennie WYMAGAŁA.

21 U U bolewam nad tym, że brakuje naszym uczniom aspiracji olimpijskich i tylko nieliczni próbują swoich sił w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Szkoda! -powiedziała redakcji Zbliżeń

22 P P ani Dyrektor miała plany; - zabiegała o nowe ogrodzenie szkoły, - złożyła już projekt nowego boiska i dziedzińca przy sali gimnastycznej.

23 M M arzę o tym, aby poprawiła się infrastruktura szkoły; by szkolny budynek otrzymał nową elewację, doczekał się wreszcie wymiany wszystkich okien (wówczas zimą byłoby w szkole o wiele cieplej i przyjemniej), a plac przed szkołą nowe ogrodzenie - mówiła często o swoich planach.

24 W W ymagajcie od siebie dużo więcej, niż wymagacie od innych - powiedziała zamykając miniony rok szkolny.

25 C C hciałabym, aby była to szkoła zawsze nowoczesna, bezpieczna, przyjazna i zajmowała wysoką pozycję wśród szczecińskich liceów, a dla każdego ucznia czas pobytu w niej był najprzyjemniejszym i bardzo owocnym okresem w jego życiu.

26 W W tym roku nasza szkoła uplasowała się na 153 miejscu w kraju. To bardzo dobry wynik. Świadczy o rzetelnym przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego, zaangażowaniu nauczycieli i wysokim poziomie nauczania -powiedziała Pani Dyrektor w ostatnim udzielonym Zbliżeniom wywiadzie.

27 J J estem zadowolona z wyniku placówki, którą prowadzę, jednak spełnieniem marzeń byłoby dla mnie miejsce w pierwszej setce. Nasza szkoła wciąż utrzymuje się w czołówce liceów, chciałabym, żebyśmy mieścili się w pierwszej trójce. Chciałabym, aby młodzież naszego liceum chętniej brała udział w olimpiadach przedmiotowych i odkrywała swoje naukowe talenty - pozostawiła nam zadanie do zrealizowania.

28 P P ani dyrektor dr Maria Zalewska to 21 lat historii Szóstki, wspólnej historii uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Biolog z wykształcenia, psycholog z urodzenia, przyjaciel z wyboru. Miała niezwykły dar zjednywania ludzi, wrażliwość na sprawy innych, ciepły uśmiech, spokojny, cichy głos, niespotykaną skromność, urok osobisty i elegancję -wspomina B. Ulchurska-Jackowska.

29 Kiedy odchodzi człowiek, bliskość ulatuje jak ptak, w nurcie serca zostaje wyrwa, w którą się wdziera tęsknota. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej. Jan Paweł II

30 Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą oczy uwięzione. Tymczasem wciąż ustępujesz przed Kimś, co stamtąd nadchodzi zamykając za sobą cicho drzwi… - i tą ciszą trafia najgłębiej… Jan Paweł II

31 Cześć JEJ pamięci


Pobierz ppt "M A R I A Z A L E W S K A DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE W LATACH 1991-2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google