Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat szkolnictwa Gmina Zespół Szkół Publicznych im. Marii Curie- Skłodowskiej w Skarżyku - Kamiennej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat szkolnictwa Gmina Zespół Szkół Publicznych im. Marii Curie- Skłodowskiej w Skarżyku - Kamiennej."— Zapis prezentacji:

1 20 lat szkolnictwa Gmina Zespół Szkół Publicznych im. Marii Curie- Skłodowskiej w Skarżyku - Kamiennej

2 Zadania samorządu gminnego Zadania zlecone sprawy meldunkowe wydawanie dowodów osobistych prowadzenie urzędów stanu cywilnego (rejestracja narodzin, ślubów i zgonów)

3 Zadania samorządu gminnego Zadania własne Związane z infrastrukturą techniczną: utrzymywanie gminnych dróg, ulic i placów utrzymywanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz organizacja ruchu drogowego i lokalnego transportu zbiorowego Związane z infrastrukturą społeczną: prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów, żłobków i przedszkoli pomoc socjalna dla mieszkańców gminy prowadzenie gminnych placówek kulturalnych i sportowych Związane z ładem przestrzennym i ekologicznym: przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy gospodarowanie terenami i budynkami komunalnymi dbanie o ochronę środowiska naturalnego Związane z utrzymywaniem porządku publicznego: zapewnienie porządku publicznego, np. przez powołanie Straży Miejskiej ochrona przeciwpożarowa bezpieczeństwo sanitarne zwalczanie skutków klęsk żywiołowych

4

5 Remont dachu Wymiana instalacji elektrycznej Wymiana podłóg Wymiana ławek Odnowienie sali gimnastycznej Remont kuchni szkolnej Wymiana drzwi, okien Stworzenie pracowni informatycznej Remont biblioteki Zakup nowych komputerów Pomoce naukowe dla klasy pierwszej Zajęcia pozalekcyjne 1. Jak zmieniła się szkoła Wywiad z Panią Dyrektor mgr Aliną Mączyńską 2. Jak działa transport publiczny, jaki ma to wpływ na liczbę uczniów? Nie ma chodników Jest za mało autobusów 3. Czy w ciągu ostatnich 20 lat dostarczone jest więcej pieniędzy na remonty i kupno nowego wyposażenia? Duża ilość gotówki z gminy (ok. 300 tys. zł) Gmina sponsoruje remonty 4. Czy do szkoły jest dostarczane regularnie nowe wyposażenie? Tak, ostatnio programy komputerowe Krzesła, ławki Dodatkowo Zamiar wprowadzenia specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych Stworzenie pracowni językowej Odtwórz cały wywiad

6 Wywiad z Panią Dyrektor mgr Aliną Mączyńską powrót

7 Wywiad z byłą uczennicą Czy poprawił się wygląd szkoły? Czy poprawił się wygląd szkoły? Tak, zostały wymienione okna, drzwi i podłogi, założony został monitoring, powstała pracownia informatyczna, zmienił się wygląd i wyposażenie bliblioteki. Czy istnieją w niej zajęcia pozalekcyjne? Czy istnieją w niej zajęcia pozalekcyjne? Istnieje kilka kółek, ale można by zaproponować ich więcej. Czy pani zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne? Czy pani zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne? Młodzież może korzystać z zasobów internetu, co na pewno pozytywnie wpływa na możliwości edukacyjne, jednakże nadal pozostajemy za małym ośrodkiem żeby można było zaproponować uczniom chociażby częstsze wizyty w muzeach np. Muzeum Techniki itp., lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w wykładach w wyższych uczelniach dla dzieci i młodzieży itp.

8 Wywiad z byłym uczniem Jak zmieniła się szkoła? Jak zmieniła się szkoła? Diametralnie, zostało wprowadzone wiele renowacji. Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Tak. Zostały wstawione nowe plastikowe okna, został wyremontowany dach na całej szkole, wyremontowano salę gimnastyczną, w każdej sali położono nowy parkiet, wyremontowano łazienki oraz kuchnię. Czy Pana zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne? Czy Pana zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne? Młodzież ma większe możliwości edukacyjne, ponieważ powstała pracownia informatyczna, multimedialna biblioteka oraz przybyło dużo nowych pomocy naukowych. Czy droga do szkoły jest bezpieczna? Czy droga do szkoły jest bezpieczna? Droga do szkoły jest niebezpieczna. Brak chodników zmusza uczniów do chodzenia ulicą, na której panuje duży ruch samochodowy.

9 Analiza ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców osiedla Ankieta dotyczyła oceny działalności samorządu w ostatnich 20 latach Wzięło w niej udział: 13 kobiet 13 kobiet 11 mężczyzn 11 mężczyzn Ankietowani reprezentowali wszystkie grupy wiekowe, głównie byli to jednak ludzie w wieku od 30 do 50 lat.

10 W 5 - stopniowej skali oceniono stan dróg i ulic stan dróg i ulic stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

11 W 5 - stopniowej skali oceniono stan zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz stan zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz stan lokalnego transportu zbiorowego stan lokalnego transportu zbiorowego

12 Prowadzenie przez samorząd szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli

13 Koniec Wykonanie: Kamil Dębiński Alicja Ruzik Piotr Skowron


Pobierz ppt "20 lat szkolnictwa Gmina Zespół Szkół Publicznych im. Marii Curie- Skłodowskiej w Skarżyku - Kamiennej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google