Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKUTECZNA PROFILAKTYKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKUTECZNA PROFILAKTYKA"— Zapis prezentacji:

1 SKUTECZNA PROFILAKTYKA
Ilona Świerad – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach Stanisław Maciaszek – Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii

2 Na pewno PROFILAKTYKA!!! Tylko jaka?
Profilaktyka uzależnień? Profilaktyka patologii społecznych?

3 Profilaktyka uzależnień
W Polsce uzależnionych od alkoholu jest ok. 2-3 % mieszkańców. Na 100 uczniów 2-3 się uzależni. Na 40 milionów Polaków jest ok tyś. Narkomanów. Na 1000 uczniów uzależni się 1-2 osoby.

4 Profilaktyka patologii społecznych
sugerowany „margines”

5 Profilaktyka Problemowa
Cele profilaktyki problemowej Zapobieganie i zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w życiu młodych ludzi w związku z zażywaniem przez nich alkoholu i innych substancji. Zapobieganie przyszłym szkodom, w tym uzależnieniu, które mogą się pojawić po dłuższym zażywaniu. Zmniejszanie szkód wynikających z zażywania alkoholu i innych substancji przez inne osoby z otoczenia młodych ludzi. Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego życia.

6 Podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych
Nowoczesna profilaktyka powinna przebiegać równocześnie w wielu środowiskach, o których do tej pory myśleliśmy oddzielnie. Szkoła (a w szczególności klasa szkolna) Rodzina Społeczność lokalna Globalne środowisko kulturowo-społeczne realizujące się za pomocą globalnych przekazów kulturowych, medialnych, generacyjnych itp.

7 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
Środowisko szkolne STANDARDY JAKOŚCI PIERWSZORZĘDOWYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

8 Bezpieczeństwo uczestników
Respektowanie podmiotowości uczestników programu, poprzez pozyskiwanie ich zgody na udział w zajęciach, Poszanowanie ich godności i indywidualności, Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji, Uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników, Uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości, Niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych, psychomanipulacyjnych).

9 ORGANIZACJA PROGRAMU

10 ADEKWATNOŚĆ Maksymalnie dostosowany do potrzeb i problemów odbiorców.
Dotyczący zagadnień rzeczywiście występujących w danej grupie czy społeczności lub realnych zagrożeń mogących wystąpić w przewidywalnym okresie czasu.

11 GŁĘBOKOŚĆ I CZAS TRWANIA
Czas trwania programu i jego intensywność zależą od zdiagnozowanego wcześniej stopnia zagrożenia danej populacji

12 FORMY I METODY PRACY Stwierdzono, że spełnianie kryteriów nowoczesnego kształcenia podnosi atrakcyjność i efektywność programów profilaktycznych. Należy do nich: Stosowanie aktywizujących metod pracy (np. dyskusja, “burza mózgów”, metaplan, odgrywanie ról).

13 SKUTECZNOŚĆ Poziom profesjonalizmu twórców, a także realizatorów.
Projektom profilaktycznym stawia się następujące wymogi: zgodność z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczy wykorzystywanie wiedzy dotyczącej sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania, uwzględnianie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.

14 EWALUACJA I DOKUMENTACJA
Każdy program profilaktyczny powinien podlegać metodycznej ocenie skuteczności, czyli ewaluacji.

15 Lista Hansena przekształcanie przekonań normatywnych, tak aby były zgodne z prawdą o rzeczywistości, pobudzanie do podejmowania konstruktywnych osobistych postanowień, aktywizowanie systemu wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym, dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych.

16 Strategie pomocne uczenie alternatywnych sposobów przeżywania codziennego życia, nauka odmawiania w sytuacji presji społecznej.

17 Jak to z tą profilaktyką jest?
Ile osób w Polsce jest uzależnionych od alkoholu %??

18 Liczba osób uzależnionych od alkoholu
Zdaniem Polaków Dane uzyskane z badań przeprowadzonych wśród rodziców katowickich szkół Liczba osób uzależnionych od alkoholu Od 20 % do 80 %

19 W Polsce osób uzależnionych od alkoholu jest ok. 2-3%
Fakty W Polsce osób uzależnionych od alkoholu jest ok %

20 Jaki jest państwa zdaniem odpowiedni wiek na rozpoczęcie picia:
a) Piwa b) Wódki

21 Jaki jest państwa zdaniem odpowiedni wiek na rozpoczęcie picia:
Zdaniem Polaków Dane uzyskane z badań przeprowadzonych wśród rodziców katowickich szkół Jaki jest państwa zdaniem odpowiedni wiek na rozpoczęcie picia: a) Piwa 16 lat b) Wódki 18 lat

22 Piwo i Wódka = C2H5OH

23 Zmiana przekonań normatywnych
Narkotyki miękkie i twarde ????

24 Do czego dochodzi Miasto Cena za gram Dostępność Katowice
20 zł hasz 25 zł zioło Cały czas Kraków 30 zł hasz zł zioło Bielsko Biała 30 zł hasz 30 zł zioło Czasem

25 Profesjonalne hurtownie
ACK HERRER SPECIAL 99,00zł Jack Herrer po raz pierwszy zostal zaprezentowany na festiwalu High Times Cannabis Cup. Marka ta szybko wyrobiła sobie dobre zdanie wśród holenderskich hodowców. Wysoka roślina zalecana głównie do hodowli w domu, wysoko ceniona w Amsterdamie. Dla średnio zaawansowanych hodowców. Daje prawdziwie obiecujące plony, w smaku podobna do białych odmian, w dodatku niewiele ustepuje im swoją mocą. Polecamy! Informacje dodatkowe: Kwitnięcie: dni Wyskość: cm Plony: g Indica/sativa: 80/20 Opakowanie zawiera 10 nasion.

26 Czynniki chroniące silna więź z rodzicami
zainteresowanie nauką i własnym rozwojem praktyki religijne zakorzenienie w tradycji społeczności i szacunek dla jej norm konstruktywna grupa rówieśnicza

27 Standardy Program ,,Noe'‘ dla młodzieży
Program ,,Narkotyki i Nastolatki” dla nauczycieli i rodziców Zajęcia warsztatowe dla dzieci Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej Grupa ,,Liderów młodzieżowych” Wyjazdy integracyjno-szkoleniowe dla dzieci i liderów młodzieżowych Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pedagogów i psychologów szkolnych „Budowanie szkolnego systemu profilaktyki w praktyce” Konferencje

28 W prezentacji wykorzystano następujące publikacje
• Coie J. D. i inni (1996), Profilaktyka: teoria i badania. Ramy teoretyczne i wybrane wytyczne narodowego programu badawczego. Nowiny Psychologiczne nr 2. • Gaś Z. B. (1993), Profilaktyka uzależnień. WSiP, Warszawa. • Gaś Z. B. (1997), Profilaktyka w szkole. W: Zapobieganie uzależnieniom uczniów, CMPP-P, Warszawa. • Grzelak J., Sochocki M. (red.), (2001) Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, Pracownia Profilaktyki Problemowej, “Sumus”, Warszawa • Hansen W . B. (1993), School–based alcohol prevention programs. Alcohol Health and Research World, vol. 17, nr i. • Hawkins J. D. (1994), Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolecents and early adulthood. Implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin, vol. 112, nr 1. • Hawkins J. D. (1994), Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. IPiN, PTP, Warszawa – Olsztyn. • Kazdin A. (1996), Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. Programy profilaktyczne i lecznicze. Nowiny Psychologiczne nr 2. • Koczurowska J. (2002), Standardy jakości programów profilaktycznych. W: Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa. • Korporowicz L. (red.), (1998) Ewaluacja w edukacji, Warszawa • Podręcznik prewencji. Alkohol, narkotyki tytoń (1999), Biuro ds. Narkomanii, Warszawa • Prevention Principles for Children and Adolescents (2001), U.S. National Institute of Drug Abuse, • Szymańska J. (2000), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, CMPP-P, Warszawa. • Szymańska J. (2002), Szkoła jako miejsce realizacji działań profilaktycznych, W: Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa. • Wojcieszek K.A. (2002), Jak uruchomić program profilaktyczny? W: Poradnik Wychowawcy, M. Pomianowska (red.), Wyd. Raabe, Warszawa • Wojcieszek K.A., Cykl artykułów w miesięczniku “Remedium” w latach KONIEC


Pobierz ppt "SKUTECZNA PROFILAKTYKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google