Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ilona Świerad – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 w Katowicach Stanisław Maciaszek – Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii SKUTECZNA PROFILAKTYKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ilona Świerad – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 w Katowicach Stanisław Maciaszek – Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii SKUTECZNA PROFILAKTYKA."— Zapis prezentacji:

1 Ilona Świerad – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 w Katowicach Stanisław Maciaszek – Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii SKUTECZNA PROFILAKTYKA

2 Na pewno PROFILAKTYKA!!! Tylko jaka? Profilaktyka uzależnień? Profilaktyka patologii społecznych?

3 Profilaktyka uzależnień W Polsce uzależnionych od alkoholu jest ok. 2-3 % mieszkańców. W Polsce uzależnionych od alkoholu jest ok. 2-3 % mieszkańców. Na 100 uczniów 2-3 się uzależni. Na 100 uczniów 2-3 się uzależni. Na 40 milionów Polaków jest ok. 40 -50 tyś. Narkomanów. Na 40 milionów Polaków jest ok. 40 -50 tyś. Narkomanów. Na 1000 uczniów uzależni się 1-2 osoby. Na 1000 uczniów uzależni się 1-2 osoby.

4 Profilaktyka patologii społecznych sugerowany margines sugerowany margines

5 Profilaktyka Problemowa Cele profilaktyki problemowej Cele profilaktyki problemowej Zapobieganie i zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w życiu młodych ludzi w związku z zażywaniem przez nich alkoholu i innych substancji. Zapobieganie i zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w życiu młodych ludzi w związku z zażywaniem przez nich alkoholu i innych substancji. Zapobieganie przyszłym szkodom, w tym uzależnieniu, które mogą się pojawić po dłuższym zażywaniu. Zapobieganie przyszłym szkodom, w tym uzależnieniu, które mogą się pojawić po dłuższym zażywaniu. Zmniejszanie szkód wynikających z zażywania alkoholu i innych substancji przez inne osoby z otoczenia młodych ludzi. Zmniejszanie szkód wynikających z zażywania alkoholu i innych substancji przez inne osoby z otoczenia młodych ludzi. Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego życia. Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego życia.

6 Podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych Nowoczesna profilaktyka powinna przebiegać równocześnie w wielu środowiskach, o których do tej pory myśleliśmy oddzielnie. Szkoła (a w szczególności klasa szkolna) Szkoła (a w szczególności klasa szkolna) Rodzina Rodzina Społeczność lokalna Społeczność lokalna Globalne środowisko kulturowo-społeczne realizujące się za pomocą globalnych przekazów kulturowych, medialnych, generacyjnych itp. Globalne środowisko kulturowo-społeczne realizujące się za pomocą globalnych przekazów kulturowych, medialnych, generacyjnych itp.

7 Środowisko szkolne STANDARDY JAKOŚCI PIERWSZORZĘDOWYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH STANDARDY JAKOŚCI PIERWSZORZĘDOWYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

8 Bezpieczeństwo uczestników Respektowanie podmiotowości uczestników programu, poprzez pozyskiwanie ich zgody na udział w zajęciach, Respektowanie podmiotowości uczestników programu, poprzez pozyskiwanie ich zgody na udział w zajęciach, Poszanowanie ich godności i indywidualności, Poszanowanie ich godności i indywidualności, Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji, Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji, Uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników, Uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników, Uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości, Uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości, Niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych, psychomanipulacyjnych). Niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych, psychomanipulacyjnych).

9 ORGANIZACJA PROGRAMU

10 ADEKWATNOŚĆ Maksymalnie dostosowany do potrzeb i problemów odbiorców. Maksymalnie dostosowany do potrzeb i problemów odbiorców. Dotyczący zagadnień rzeczywiście występujących w danej grupie czy społeczności Dotyczący zagadnień rzeczywiście występujących w danej grupie czy społeczności lub realnych zagrożeń mogących wystąpić w przewidywalnym okresie czasu. lub realnych zagrożeń mogących wystąpić w przewidywalnym okresie czasu.

11 GŁĘBOKOŚĆ I CZAS TRWANIA Czas trwania programu i jego intensywność zależą od zdiagnozowanego wcześniej stopnia zagrożenia danej populacji Czas trwania programu i jego intensywność zależą od zdiagnozowanego wcześniej stopnia zagrożenia danej populacji

12 FORMY I METODY PRACY Stwierdzono, że spełnianie kryteriów nowoczesnego kształcenia podnosi atrakcyjność i efektywność programów profilaktycznych. Należy do nich: Stosowanie aktywizujących metod pracy (np. dyskusja, burza mózgów, metaplan, odgrywanie ról). Stwierdzono, że spełnianie kryteriów nowoczesnego kształcenia podnosi atrakcyjność i efektywność programów profilaktycznych. Należy do nich: Stosowanie aktywizujących metod pracy (np. dyskusja, burza mózgów, metaplan, odgrywanie ról).

13 SKUTECZNOŚĆ Poziom profesjonalizmu twórców, a także realizatorów. Poziom profesjonalizmu twórców, a także realizatorów. Projektom profilaktycznym stawia się następujące wymogi: Projektom profilaktycznym stawia się następujące wymogi: zgodność z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczy zgodność z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczy wykorzystywanie wiedzy dotyczącej sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania, wykorzystywanie wiedzy dotyczącej sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania, uwzględnianie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej. uwzględnianie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.

14 EWALUACJA I DOKUMENTACJA Każdy program profilaktyczny powinien podlegać metodycznej ocenie skuteczności, czyli ewaluacji. Każdy program profilaktyczny powinien podlegać metodycznej ocenie skuteczności, czyli ewaluacji.

15 Lista Hansena przekształcanie przekonań normatywnych, tak aby były zgodne z prawdą o rzeczywistości, przekształcanie przekonań normatywnych, tak aby były zgodne z prawdą o rzeczywistości, pobudzanie do podejmowania konstruktywnych osobistych postanowień, pobudzanie do podejmowania konstruktywnych osobistych postanowień, aktywizowanie systemu wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym, aktywizowanie systemu wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym, dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych. dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych.

16 Strategie pomocne uczenie alternatywnych sposobów przeżywania codziennego życia, uczenie alternatywnych sposobów przeżywania codziennego życia, nauka odmawiania w sytuacji presji społecznej. nauka odmawiania w sytuacji presji społecznej.

17 Jak to z tą profilaktyką jest? Ile osób w Polsce jest uzależnionych od alkoholu %??

18 Zdaniem Polaków Dane uzyskane z badań przeprowadzonych wśród rodziców katowickich szkół Liczba osób uzależnionych od alkoholu Od 20 % do 80 %

19 Fakty W Polsce osób uzależnionych od alkoholu jest ok. 2-3%

20 Jaki jest państwa zdaniem odpowiedni wiek na rozpoczęcie picia: a) Piwa b) Wódki a) Piwa b) Wódki

21 Zdaniem Polaków Dane uzyskane z badań przeprowadzonych wśród rodziców katowickich szkół Jaki jest państwa zdaniem odpowiedni wiek na rozpoczęcie picia: a) Piwa 16 lat a) Piwa 16 lat b) Wódki 18 lat b) Wódki 18 lat

22 Piwo i Wódka = C2H5OH Piwo i Wódka = C2H5OH

23 Zmiana przekonań normatywnych Narkotyki miękkie i twarde ????

24 Do czego dochodzi MiastoCena za gramDostępność Katowice20 zł hasz 25 zł zioło Cały czas Kraków30 zł hasz 20-30 zł zioło Cały czas Bielsko Biała30 zł hasz 30 zł zioło Czasem Cały czas

25 Profesjonalne hurtownie ACK HERRER SPECIAL 99,00zł ACK HERRER SPECIAL 99,00zł Jack Herrer po raz pierwszy zostal zaprezentowany na festiwalu High Times Jack Herrer po raz pierwszy zostal zaprezentowany na festiwalu High Times Cannabis Cup. Marka ta szybko wyrobiła sobie dobre zdanie wśród Cannabis Cup. Marka ta szybko wyrobiła sobie dobre zdanie wśród holenderskich hodowców. Wysoka roślina zalecana głównie do hodowli w domu, wysoko ceniona w Amsterdamie. Dla średnio zaawansowanych hodowców. Daje prawdziwie obiecujące plony, w smaku podobna do białych odmian, w dodatku niewiele ustepuje im swoją mocą. Polecamy! Informacje dodatkowe: Kwitnięcie: 60-70 dni Wyskość: 150-200 cm Plony: 300-400g Indica/sativa: 80/20 Opakowanie zawiera 10 nasion.

26 Czynniki chroniące silna więź z rodzicami silna więź z rodzicami zainteresowanie nauką i własnym rozwojem zainteresowanie nauką i własnym rozwojem praktyki religijne praktyki religijne zakorzenienie w tradycji społeczności i szacunek dla jej norm zakorzenienie w tradycji społeczności i szacunek dla jej norm konstruktywna grupa rówieśnicza konstruktywna grupa rówieśnicza

27 Standardy Program,,Noe' dla młodzieży Program,,Noe' dla młodzieży Program,,Narkotyki i Nastolatki dla nauczycieli i rodziców Program,,Narkotyki i Nastolatki dla nauczycieli i rodziców Zajęcia warsztatowe dla dzieci Zajęcia warsztatowe dla dzieci Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej Grupa,,Liderów młodzieżowych Grupa,,Liderów młodzieżowych Wyjazdy integracyjno-szkoleniowe dla dzieci i liderów młodzieżowych Wyjazdy integracyjno-szkoleniowe dla dzieci i liderów młodzieżowych Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pedagogów i psychologów szkolnych Budowanie szkolnego systemu profilaktyki w praktyce Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pedagogów i psychologów szkolnych Budowanie szkolnego systemu profilaktyki w praktyce Konferencje Konferencje

28 W prezentacji wykorzystano następujące publikacje W prezentacji wykorzystano następujące publikacje Coie J. D. i inni (1996), Profilaktyka: teoria i badania. Ramy teoretyczne i wybrane wytyczne narodowego programu badawczego. Nowiny Psychologiczne nr 2. Gaś Z. B. (1993), Profilaktyka uzależnień. WSiP, Warszawa. Gaś Z. B. (1997), Profilaktyka w szkole. W: Zapobieganie uzależnieniom uczniów, CMPP-P, Warszawa. Grzelak J., Sochocki M. (red.), (2001) Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, Pracownia Profilaktyki Problemowej, Sumus, Warszawa Hansen W. B. (1993), School–based alcohol prevention programs. Alcohol Health and Research World, vol. 17, nr i. Hawkins J. D. (1994), Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolecents and early adulthood. Implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin, vol. 112, nr 1. Hawkins J. D. (1994), Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. IPiN, PTP, Warszawa – Olsztyn. Kazdin A. (1996), Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. Programy profilaktyczne i lecznicze. Nowiny Psychologiczne nr 2. Koczurowska J. (2002), Standardy jakości programów profilaktycznych. W: Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa. Korporowicz L. (red.), (1998) Ewaluacja w edukacji, Warszawa Podręcznik prewencji. Alkohol, narkotyki tytoń (1999), Biuro ds. Narkomanii, Warszawa Prevention Principles for Children and Adolescents (2001), U.S. National Institute of Drug Abuse, www.nida.nih.gov/prevention/Prevopen.html Szymańska J. (2000), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, CMPP-P, Warszawa. Szymańska J. (2002), Szkoła jako miejsce realizacji działań profilaktycznych, W: Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa. Wojcieszek K.A. (2002), Jak uruchomić program profilaktyczny? W: Poradnik Wychowawcy, M. Pomianowska (red.), Wyd. Raabe, Warszawa Wojcieszek K.A., Cykl artykułów w miesięczniku Remedium w latach 1995-2002 Coie J. D. i inni (1996), Profilaktyka: teoria i badania. Ramy teoretyczne i wybrane wytyczne narodowego programu badawczego. Nowiny Psychologiczne nr 2. Gaś Z. B. (1993), Profilaktyka uzależnień. WSiP, Warszawa. Gaś Z. B. (1997), Profilaktyka w szkole. W: Zapobieganie uzależnieniom uczniów, CMPP-P, Warszawa. Grzelak J., Sochocki M. (red.), (2001) Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, Pracownia Profilaktyki Problemowej, Sumus, Warszawa Hansen W. B. (1993), School–based alcohol prevention programs. Alcohol Health and Research World, vol. 17, nr i. Hawkins J. D. (1994), Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolecents and early adulthood. Implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin, vol. 112, nr 1. Hawkins J. D. (1994), Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. IPiN, PTP, Warszawa – Olsztyn. Kazdin A. (1996), Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. Programy profilaktyczne i lecznicze. Nowiny Psychologiczne nr 2. Koczurowska J. (2002), Standardy jakości programów profilaktycznych. W: Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa. Korporowicz L. (red.), (1998) Ewaluacja w edukacji, Warszawa Podręcznik prewencji. Alkohol, narkotyki tytoń (1999), Biuro ds. Narkomanii, Warszawa Prevention Principles for Children and Adolescents (2001), U.S. National Institute of Drug Abuse, www.nida.nih.gov/prevention/Prevopen.html Szymańska J. (2000), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, CMPP-P, Warszawa. Szymańska J. (2002), Szkoła jako miejsce realizacji działań profilaktycznych, W: Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa. Wojcieszek K.A. (2002), Jak uruchomić program profilaktyczny? W: Poradnik Wychowawcy, M. Pomianowska (red.), Wyd. Raabe, Warszawa Wojcieszek K.A., Cykl artykułów w miesięczniku Remedium w latach 1995-2002 KONIEC KONIEC


Pobierz ppt "Ilona Świerad – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 w Katowicach Stanisław Maciaszek – Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii SKUTECZNA PROFILAKTYKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google