Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redagowanie bibliografii załącznikowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redagowanie bibliografii załącznikowej"— Zapis prezentacji:

1 Redagowanie bibliografii załącznikowej

2 Opis bibliograficzny Zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji oraz informacje uzupełniające, które mogą być dodawane dla bliższego scharakteryzowania dokumentu.

3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Wykaz dokumentów cytowanych i/lub wykorzystanych przez autora dzieła bądź tylko związanych z tematem dzieła.

4 Bibliografia przedmiotowa
Pozycje krytyczno- literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach czy autorach.

5 Bibliografia podmiotowa
Wszystkie dokumenty poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty, filmy i inne.

6 Ogólne zasady sporządzania bibliografii
Należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej i wszystkich przypisach zawartych w publikacji. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane. Jeżeli nie ma autora dzieła, lub jest ich więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach np. prof., dr, doc., mgr, ks. Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem (…) Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania.

7 Wydawnictwa zwarte (książki)
Dane należy przejmować z głównej karty tytułowej; w dalszej kolejności – z karty przedtytułowej, metryki książki i okładki.

8 Wzór opisu bibliograficznego książki
Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania, rok wydania. ISBN

9 Przykłady Instrumentalne metody identyfikacji i oznaczania składników żywności. Cz. 1: Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Joanna Masłowska. Łódź, ISBN Kochanowski Jan: Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Warszawa, ISBN Do gór i lasów, s Kocwowa Elżbieta: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej dla wyższych szkół technicznych. Wyd. 4. Warszawa, ISBN Makowiecki Andrzej: Słownik postaci literackich. Warszawa, ISBN

10 Opis rozdziału pracy zbiorowej
Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł pracy zbiorowej. Miejsce wydania, rok wydania. ISBN, numery stron

11 Przykłady Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. Warszawa, ISBN , s Drugi opis stworzenia człowieka. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. Poznań-Warszawa, ISBN , s. 25 [Rdz 2, 4b-7] Olejniczak Józef: Poeta dziewięć-dziesięcioletni – Czesław Miłosz. W: Literatura polska T.1. Pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. Kraków, ISBN , s

12 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, strony

13 Przykłady Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. „Wiedza i Życie” 2003, nr 3, s Wędzik Zofia: Kawa czy herbata? „Nowa Szkoła” 2004, nr 1, s

14 Opis strony internetowej
Autor. Tytuł wortalu [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu

15 Przykłady Akademia Pedagogiczna (Kraków). Wirtualna historia książek i bibliotek [online]. Ostatnia aktualizacja [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: <http://www.ap.krakow.pl/whk> Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków: Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: <http://www.stary-teatr.Krakow.pl/ramki7.htm>

16 Ćwiczenia Ratajczakowa Dobrochna: Aleksander Fredro. W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T.5 Romantyzm Cz. 2. Bochnia-Kraków-Warszawa, [b.r.]. ISBN , s Turecka Monika: Literatura niemiecka. W: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 3 Renesans. Bochnia-Kraków-Warszawa, [b.r.]. ISBN , s Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. „Wiedza i Życie” 2003, nr 3, s


Pobierz ppt "Redagowanie bibliografii załącznikowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google