Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redagowanie bibliografii załącznikowej. Opis bibliograficzny Zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji oraz informacje uzupełniające,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redagowanie bibliografii załącznikowej. Opis bibliograficzny Zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji oraz informacje uzupełniające,"— Zapis prezentacji:

1 Redagowanie bibliografii załącznikowej

2 Opis bibliograficzny Zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji oraz informacje uzupełniające, które mogą być dodawane dla bliższego scharakteryzowania dokumentu.

3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Wykaz dokumentów cytowanych i/lub wykorzystanych przez autora dzieła bądź tylko związanych z tematem dzieła.

4 Bibliografia przedmiotowa Pozycje krytyczno- literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach czy autorach.

5 Bibliografia podmiotowa Wszystkie dokumenty poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty, filmy i inne.

6 Ogólne zasady sporządzania bibliografii Należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej i wszystkich przypisach zawartych w publikacji. Należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej i wszystkich przypisach zawartych w publikacji. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane. Jeżeli nie ma autora dzieła, lub jest ich więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli nie ma autora dzieła, lub jest ich więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach np. prof., dr, doc., mgr, ks. W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach np. prof., dr, doc., mgr, ks. Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem (…) Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem (…) Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania. Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania.

7 Wydawnictwa zwarte (książki) Dane należy przejmować z głównej karty tytułowej; w dalszej kolejności – z karty przedtytułowej, metryki książki i okładki.

8 Wzór opisu bibliograficznego książki Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania, rok wydania. ISBN

9 1. Instrumentalne metody identyfikacji i oznaczania składników żywności. Cz. 1: Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Joanna Masłowska. Łódź, 1997. ISBN 83-86453-97-4 2. Kochanowski Jan: Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Warszawa, 1998. ISBN 83-85904-38-7. Do gór i lasów, s. 113-114 3. Kocwowa Elżbieta: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej dla wyższych szkół technicznych. Wyd. 4. Warszawa, 1984. ISBN 83-01-01639-6 4. Makowiecki Andrzej: Słownik postaci literackich. Warszawa, 2000. ISBN 83-06-02-757-4 Przykłady

10 Opis rozdziału pracy zbiorowej Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł pracy zbiorowej. Miejsce wydania, rok wydania. ISBN, numery stron

11 Przykłady 1. Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. Warszawa, 2000. ISBN 83-86957-01-8, s. 83-102 2. Drugi opis stworzenia człowieka. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. Poznań-Warszawa, 1980. ISBN 83-7015-047- 0, s. 25 [Rdz 2, 4b-7] 3. Olejniczak Józef: Poeta dziewięć-dziesięcioletni – Czesław Miłosz. W: Literatura polska 1990-2000. T.1. Pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. Kraków, 2002. ISBN 83-7220-577-9, s. 61-78

12 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma Rok, numer czasopisma, strony

13 Przykłady 1. Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. Wiedza i Życie 2003, nr 3, s. 12 -17 2. Wędzik Zofia: Kawa czy herbata? Nowa Szkoła 2004, nr 1, s. 25-27

14 Opis strony internetowej Autor. Tytuł wortalu [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu

15 Przykłady 1. Akademia Pedagogiczna (Kraków). Wirtualna historia książek i bibliotek [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: 1. Akademia Pedagogiczna (Kraków). Wirtualna historia książek i bibliotek [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: 2. Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków: Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: 2. Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków: Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Internecie:

16 Ćwiczenia 1. Ratajczakowa Dobrochna: Aleksander Fredro. W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T.5 Romantyzm Cz. 2. Bochnia-Kraków-Warszawa, [b.r.]. ISBN 83-88520-12-1, s. 103-125 2. Turecka Monika: Literatura niemiecka. W: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 3 Renesans. Bochnia- Kraków-Warszawa, [b.r.]. ISBN 83-88520-29-6, s. 343-368 3. Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. Wiedza i Życie 2003, nr 3, s. 12 -17


Pobierz ppt "Redagowanie bibliografii załącznikowej. Opis bibliograficzny Zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji oraz informacje uzupełniające,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google