Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY SPORZĄDZANIA Opis bibliograficzny to wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY SPORZĄDZANIA Opis bibliograficzny to wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów."— Zapis prezentacji:

1

2 ZASADY SPORZĄDZANIA

3 Opis bibliograficzny to wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów. Bibliografia załącznikowa to uporządkowany wykaz opisów bibliograficznych, dołączony do wydawnictwa lub utworu, zawierający najczęściej spis wykorzystanych przez autora źródeł lub lekturę uzupełniającą. /Encyklopedia wiedzy o książce, 1971, s. 178-179, 1678-1679/

4 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy porządkuje się najczęściej alfabetycznie. Należy przyjąć i stosować jednolitą interpunkcję. W opisie pomija się tytuły i stopnie naukowe. Nazwę wydawcy można skrócić, np.: PWN, Ossolineum. Informację o wydaniu należy umieszczać tylko wtedy, kiedy nie jest to wydanie pierwsze, np.: Wyd. 5 zm. i uzup.

5 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części

6 Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji! Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!

7 Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu KAŻDEJ pracy: referatu, wypracowania oraz wszelkich prac konkursowych z KAŻDEGO przedmiotu. Podanie w pracy bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich.

8 LITERATURA PODMIOTU – to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne.

9 LITERATURA PRZEDMIOTU – to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniu tematu.

10

11 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce!

12 Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami Autor – element obowiązkowy :

13 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itp. Autor – element obowiązkowy: prof. Dr doc. mgr ks. OMI OSU

14 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : (...) Tytuł – element obowiązkowy: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma !

15 Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr. Wydanie – element obowiązkowy :

16 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy Trzeba podać rok (datę) wydania i nowość - numer ISBN

17 ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce Co to jest ISBN ??

18 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3, 3, Czytelnik Warszawa 1982, ISBN 83-06-00041-2

19 Przykład – tylko obowiązkowe elementy: Słowacki J., Balladyna, Wyd. 3, 1982, ISBN 83-06-00041-2

20 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu, do marginesu!

21 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

22 Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Wydawca, Miejsce wydania rok wydania, ISBN Elementy: obowiązkowe/ nieobowiązkowe Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wyd. 14, Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław 1997, ISBN 83-7023-241-425-9

23 ELEMENTY OPISU JEDEN AUTOR Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wyd.14, Wydaw. Dolnośląskie Wrocław 1997, ISBN 83-7023-241-425-9.

24 Nazwisko imię autorów książki, Tytuł książki, Wydanie, Wydawca, Miejsce wydania, rok wydania, ISBN. Elementy: obowiązkowe/ nieobowiązkowe ELEMENTY OPISU DWÓCH LUB TRZECH AUTORÓW Exel Wolfgang, Dungl Willi, Naturalne metody leczenia, Świat Książki Warszawa 1995, ISBN 83- 7129-155-8.

25 Tytuł książki, Odpowiedzialność, Wydanie, Wydawca, Miejsce wydania rok wydania, ISBN. Elementy: obowiązkowe/ nieobowiązkowe ELEMENTY OPISU PRACA ZBIOROWA Polszczyzna na co dzień, pod red. Mirosława Bańko, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2006, ISBN 978-83-01-14793-8. Uwagi: Jeżeli książka ma więcej niż trzech autorów lub tylko redaktora, to opis zaczyna się od tytułu!

26 Ćwiczenia laboratoryjne, red. Joanna Masłowska, Wydaw. Politech., Łódzka, Łódź 1997, ISBN 83- 86453-97-4 -------------------------------------------------- W środku opisu piszemy najpierw imię, potem nazwisko.

27

28 Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Wydawca, Miejsce wydania, rok wydania, ISBN, Tytuł fragmentu, strony zajęte przez fragment. Elementy: obowiązkowe/ nieobowiązkowe Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2002, ISBN 83-7337-189-3, I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35. ELEMENTY OPISU

29 Kochanowski Jan, Fraszki, Wyd. 3 przejrz., ZNiO, Wrocław, 1998, ISBN 83-04-04411-0, Do gór i lasów, s. 113-114.

30 Nazwisko imię, Tytuł rozdziału, [w:] Tytuł dokumentu macierzystego, red. / pod red. Redaktor naczelny, Oznaczenie wydania, Wydawca, miejsce wydania rok wydania, ISBN, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. PRZYKŁAD Olejniczak Józef, Poeta dziewięć-dziesięcioletni – Czesław Miłosz, [w:] Literatura polska 1990-2000, T. 1, pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych, Zielona Sowa, Kraków 2002, ISBN 83-7220-577-9, s. 61-78.

31 Leśmian Bolesław, Topielec, [w:] Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności, wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki, Wyd. 2, Wydaw. SARA, Warszawa 2005, ISBN 83-7297-070-X, s. 306.

32 Wyka Marta, Twarz i maski poety, [w:] Gałczyński Konstanty Ildefons, Wiersze i inne utwory, Wydaw. Literackie, Kraków 1997, ISBN 83-08-02642-7, s. 5-21.

33 Nazwisko i imię autora książki recenzowanej, Tytuł książki recenzowanej, Miejsce wydania rok wydania. Rec. Nazwisko i imię autora recenzji, Tytuł recenzji, Tytuł czasopisma rok, numer, strony.

34 Lepianka Maciej, I w następnym dniu, Warszawa 1996. Rec. Lipka Krzysztof, Granica realizmu i fantazji, Nowe Książki 1997, nr 7, s. 48.

35 Nazwisko i imię udzielającego wywiadu, Tytuł artykułu, Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego, Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.

36 Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn, Polityka 1992, nr 50, s. 12.

37

38 Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, strony. Pałka Jacek, Szkoła nie zbawi naszych dzieci, Wprost 2004, nr 38, s. 42. Uwagi: Tytuł czasopisma piszemy zawsze w cudzysłowie! ELEMENTY OPISU

39

40 Wikipedia, Wolna encyklopedia [online], Data aktualizacji: 28 XI 2008 [dostęp: 17 XII 2008], Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_główna Nazwa strony internetowej [online], Data aktualizacji: [dostęp: data], Dostępny w Internecie: adres strony ELEMENTY OPISU

41 Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1.03.16, Promedia CD, Łódź 1998, ISBN 83- 7231-3.

42 Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [online], [dostęp 19 września 2005], Dostępny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy. htm.

43 Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej, [w:] "Konspekt" 2005, nr 2 [online], [dostęp 22 września 2005], Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.ht m, ISSN 1509-6726.

44 Velazquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], [w:] Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup., Ossolinem, Wrocław 1986, ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.

45 Tytuł filmu [film], Reż. Imię Nazwisko reżysera, Nazwa dystrybutora, Miejsce dystrybucji rok produkcji, Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS).

46 Pan Tadeusz [Film], Reż. Andrzej Wajda, Vision Distribution Company, Warszawa 1999, 1 kas. VHS.

47


Pobierz ppt "ZASADY SPORZĄDZANIA Opis bibliograficzny to wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google