Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym
Warszawa, 10 listopada 2009 Finansowanie przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym oraz Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji CIP EIP Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Programy Ramowe dla MŚP*
7. Program Ramowy 7PR, EUREKA CIP COOPERATION Projekty badawcze PEOPLE Projekty badawczo-szkoleniowe CAPACITIES w tym ERANET EUROSTARS Projekty badawczo-wdrożeniowe Wsparcie finansowe dla MŚP Wsparcie transferu technologii MŚP prowadzące prace B+R MŚP zlecające prace B+R na zewnątrz MŚP prowadzące samodzielnie prace B+R RSFF SMEG GIF Eko-innowacje Enterprise Europe Network * Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zgodnie z rekomendacją 2003/361/WE

3 W jaki sposób sprawdzić czy podmiot zalicza się do MSP?
NIE Czy Państwa organizacja prowadzi działalność gospodarczą? TAK NIE Czy państwa organizacja jest prywatna? ORGANIZACJA NIE JEST MSP TAK TAK Obrót > 50mln € / Bilans > 43mln € NIE NIE Liczba zatrudnionych mniejsza niż 250 osób TAK ORGANIZACJA JEST MSP

4 7PR: Struktura i budżet 53 272 mld euro Ideas 7 510 People 4 750
Cooperation 32 413 Capacities 4 097 Euratom 2 751 JRC 1 751 mld euro

5 Cooperation – Collaborative research
zdrowie żywność, rolnictwo/rybołówstwo, biotechnologia technologie informacyjne i komunikacyjne nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne energia środowisko i zmiany klimatu transport (w tym aeronautyka) nauki społeczno – ekonomiczne i humanistyczne przestrzeń kosmiczna bezpieczeństwo

6 Rodzaje projektów Projekty badawcze (Collaborative Projects):
Projekty integrujące o dużej skali >4 mln euro Zalecana liczba partnerów: 15 – 20 Minimalna liczba partnerów: 3 Dofinansowanie ze strony KE: > 6 mln euro Projekty współpracy o małej skali < 4 mln euro Zalecana liczba partnerów: 6 – 8 Dofinansowanie ze strony KE: < 3 mln euro Collaborative Projects targeted to SME (Zdrowie, Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, Środowisko)

7 Cel – 15% udziału MŚP w priorytecie Zdrowie
przemysł, a w szczególności MŚP – innowacyjne badania naukowe biotechnologia, inżynieria biomedyczna, technologie medyczne, bioinformatyka, farmacja, próby kliniczne I i II stopnia (choroby zakaźne, układu krążenia, nowotwory, neurologia, cukrzyca, otyłość …) firmy usługowe zarządzanie, IPR Platforma Leków Innowacyjnych (IMI) Projekt SMEs go Life Sciences (2007 – 2010)

8 PEOPLE – Akcje Marie Curie
IAPP “Industry-Academia Partnerships and Pathways” (Współpraca pomiędzy przemysłem a uczelniami wyższymi) konsorcjum: przynajmniej 1 przedsiębiorstwo i 1 instytucja badawcza z dwóch różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych wymiana pracowników (naukowcy, technicy, kadra zarządzająca) pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją badawczą (nawet z tego samego kraju) na okres od 2 do 24 miesięcy przyjmowanie doświadczonych naukowców spoza konsorcjum na okres od 12 do 24 miesięcy organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji dla MŚP zakup sprzętu do 10% budżetu im przyznanego

9 PEOPLE –Akcje Marie Curie
ITN “Initial Training Networks” (Kształcenie początkowe naukowców) wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich) sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7PR w tym przedsiębiorstwo (nacisk na MŚP) szkolenia początkujących naukowców: 3-36 miesięczne; szkolenia dla naukowców z doświadczeniem max. rocznym od uzyskania stopnia doktora: 3-24 miesięcy; wizyty naukowców doświadczonych celem dydaktycznego wzmocnienia sieci; wizyty pracowników w instytucjach partnerskich w celu szkoleniowym i wymiany wiedzy; organizowanie szkoleń, konferencji, szkół letnich dla partnerów i naukowców spoza konsorcjum.

10 Koncept schematu: Outsourcing badań Relacja “klient-sprzedawca”
Capacities –Badania na rzecz MŚP Koncept schematu: Outsourcing badań Relacja “klient-sprzedawca” Inwestycja w badania MŚP Stowarzyszenia/ Izby gospodarcze Wykonawcy badań Wyniki i prawa własności Przedsiębiorstwa, Użytkownicy końcowi

11 Badania na rzecz MŚP Schemat adresowany jest do małych grup innowacyjnych MŚP, które dostrzegają potrzebę dalszego rozwoju i wprowadzenia innowacji, ale nie posiadają własnego zaplecza badawczego. Konsorcjum - minimum 3 przedsiębiorstwa, spełniające kryterium MŚP, pochodzące z 3 różnych państw członkowskich albo krajów stowarzyszonych z UE; - 2 niezależnych od pozostałych uczestników konsorcjum wykonawców badań; - dodatkowo, w projekcie mogą uczestniczyć inne podmioty niezależne od pozostałych członków konsorcjum: przedsiębiorstwa oraz tzw. użytkownicy końcowi (np. instytucje publiczne) pod warunkiem wniesienia przez nich wkładu do projektu; - zalecana wielkość konsorcjum to 5-10 uczestników. Czas trwania projektu: lata Budżet projektu: 0,5 – 1,5 mln euro

12 i garść statystyki…

13 Wyniki konkursu z roku 2008 Ogółem złożonych wniosków 673
Poprawne formalnie 663 Odrzucono 10 Powyżej progu (Above treshold) 267 wniosków Skierowano do finansowania 98 wniosków

14 Innowacyjne MŚP – przykłady…
Polskie MŚP w konkursie z 2008r : Uczestników z Polski w złożonych wnioskach: 182 podmioty Uczestników z Polski w dofinansowanych wnioskach: 21 Nasz stopień sukcesu w uczestnictwie: 11,5% Dobre praktyki: Innowacja Polska Sp. z o.o.: firmą konsultingowa oraz badawczo – rozwojową z sektora IT uczestnictwo w 7 projektach 6 Programu Ramowego: WAVESHIFT, CLEAR BRUSH, LOTPIM, CITY BEE, NANOTUBE, SAFRTALK

15 Przydatne linki Strona SME Tech Web poświęcona małym i średnim przedsiębiorstwom Informacje na temat Programów Ramowych UE Sieć Enterprise Europe Network. Usługi dla przedsiębiorstw Informacje na temat europejskich programów i inicjatyw skierowanych do MŚP Program Eurostars –

16 Przedsiębiorczości i Innowacji
Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji CIP EIP Eko-innowacje

17 EIP – Innowacje ekologiczne
W ramach komponentu EIP Instrumenty Pozafinansowe wspierane są projekty pilotażowe i powielania rynkowego: pierwsze zastosowanie lub powielanie rynkowe ekoinnowacyjnych technik, produktów i praktyk; nie dotyczą projektów badawczych i badawczo- rozwojowych; projekty zorientowane na rynek i zwiększające zdolności innowacyjne sektora MŚP, projekty tworzące większy rynek dla ekoinnowayjnych rozwiązań; obszary priorytetowe: recycling materiałów, budownictwo, sektor spożywczy, ekologiczny biznes i inteligentne zakupy; Kwota wsparcia na lata : ok mln euro Zarządzanie projektami: EACI (Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji) we współpracy z DG Środowisko

18 EIP – Innowacje ekologiczne
Konkurs w zakresie projektów pilotażowych i powielania rynkowego w 2008 r. Budżet konkursu: 28 mln euro (ok. 700 tys. euro na projekt) Poziom dofinansowania: 40% duże przedsiębiorstwo 50% średnie przedsiębiorstwo/ inny podmiot 60% małe przedsiębiorstwo * W kolejnych konkursach jeden poziom dofinansowania – 50% Obszary priorytetowe: recykling materiałów, budownictwo, przemysł spożywczy, ekologiczny biznes i inteligentne zakupy; Kategorie kosztów kwalifikowanych: koszty osobowe, infrastruktura, podwykonawstwo (do 35% całkowitych kosztów kwalifikowanych), spotkania i podróże, 7% koszty pośrednie;

19 EIP – Innowacje ekologiczne
Konkurs w zakresie projektów pilotażowych i powielania rynkowego w 2008 r. Area No. of proposals submitted Recycling 45 Green Business 30 Buildings 27 Food and Drinks 16 Others 15 Total 133

20 EIP – Innowacje ekologiczne
Dwa projekty z polskim uczestnictwem otrzymały dofinansowanie

21 Dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem:
EIP – Innowacje ekologiczne Dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem: RECTYRE: przebadanie oraz zastosowanie surowca pochodzącego z recyclingu, jako wypełnienia nasypów drogowych. Materiał, który ma być przetestowany to guma otrzymywana poprzez zmielenie zużytych opon uczestnik Mostostal Warszawa S.A. (duże przedsiębiorstwo) WASTERED: redukcja odpadów w przemyśle mięsnym i spożywczym poprzez zastosowanie metody ograniczającej powstawanie szlamu, oczyszczającej wodę oraz stabilizującej proces biologicznego oczyszczania wody; uczestnik firma Prowater (podmiot z sektora MŚP).

22 EIP – gdzie szukać informacji?
Polska oficjalna strona poświęcona Programowi CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe: Europejska oficjalna strona Programu CIP EIP: Program Pracy na 2009 r. oraz ogłoszenia o konkursach w ramach CIP EIP: DG Enterprise and Industry: Ekoinnowacje – projekty pilotażowe i powielania rynkowego: Kontakt z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego CIP EIP: Tel.:

23 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Osoby do kontaktu: Małgorzata Snarska – Świderska Katarzyna Walczyk-Matuszyk Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax: Prezentacja ta ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje oficjalnych informacji zamieszczonych przez Komisję Europejską na oficjalnych stronach internetowych 7 Programu Ramowego.


Pobierz ppt "Finansowanie przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google