Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 27.10.2008 Możliwości uzyskania dofinansowania przez izby gospodarcze i stowarzyszenia MŚP ze źródeł 7. Programu Ramowego Aneta Maszewska Krajowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 27.10.2008 Możliwości uzyskania dofinansowania przez izby gospodarcze i stowarzyszenia MŚP ze źródeł 7. Programu Ramowego Aneta Maszewska Krajowy."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, Możliwości uzyskania dofinansowania przez izby gospodarcze i stowarzyszenia MŚP ze źródeł 7. Programu Ramowego Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 7PR: Struktura i budżet 53 272 mld euro Ideas 7 510 People 4 750
Cooperation 32 413 Capacities 4 097 Euratom 2 751 JRC 1 751 mld euro

3 Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP
Schemat pozwala opracować techniczne rozwiązania problemów wspólnych dla większej liczby MŚP działających w określonych sektorach przemysłu i usługach. Składane projekty mogą mieć na celu: - poprawę bazy technologicznej jakiegoś sektora - opracowanie narzędzi technologicznych (np. diagnostyka, bezpieczeństwo, kontrola produkcji) - ustanowienie nowych norm i standardów europejskich - rozwiązywanie wspólnych problemów (np. ochrona środowiska, zdrowie), technologia Projekty mogą dotyczyć dowolnego tematu z zakresu nauki i techniki Cechuje je podejście oddolne co oznacza, że tematyka projektów jest definiowana przez wnioskodawców. Szczegółowe informacje na temat projektów znajdują się na stronie:

4 Działania w projekcie Dopuszczalne są następujące typy działań:
Badania oraz działania związane z rozwojem technologii (RTD) stanowią zasadniczą część projektu i stanowią domenę wykonawców badań. Ich celem jest uzyskanie nowej wiedzy, nowych metod, opracowanie nowych technik lub technologii. Rolą stowarzyszeń MŚP/izb gospodarczych jest z reguły testowanie wyników badań oraz przygotowanie do wdrożenia. Działania demonstracyjne (DEMO) służą sprawdzeniu w praktyce nowej technologii opracowanej na skalę laboratoryjną, aby ułatwić późniejsze wdrożenie Inne działania (OTHER) mają ułatwić przejęcie rezultatów badań przez stowarzyszenia MŚP/izby gospodarcze i ich członków, poprzez szkolenia i rozpowszechnianie wyników projektu. Zarządzanie konsorcjum (MANAG): zapewnienie komunikacji z KE, zarządzanie aspektami prawnymi, finansowymi i administracyjnymi projektu. Rola koordynatora projektu może zostać powierzona wykonawcy badań lub podmiotowi specjalizującemu się w profesjonalnym zarządzaniu projektami.

5 Skład konsorcjum Konsorcjum
- minimum 3 stowarzyszenia MŚP/izby gospodarcze (SME-AGs) o zasięgu ogólnokrajowym z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim; - 2 niezależnych od pozostałych uczestników konsorcjum wykonawców badań; - grupa MŚP (w liczbie 2-5) mająca za zadanie dopilnować, aby rezultaty projektu były adekwatne do potrzeb przedsiębiorstw; - dodatkowo, w projekcie mogą uczestniczyć inne przedsiębiorstwa oraz tzw. użytkownicy końcowi (w tym także MŚP) pod warunkiem wniesienia przez nich wkładu do projektu; - zalecana wielkość konsorcjum to uczestników. Czas trwania projektu: lata Budżet projektu: 1,5 - 4 mln €

6 Przykładowe projekty Chromatex – wyeliminowanie rakotwórczego chromu z przemysłu Samochodowego - podstawa: wejście w życie ustawy zakazującej używania chromu (Cr6) do ochrony powierzchni przed korozją, jako substancji szkodliwej i rakotwórczej cel: wyeliminowanie chromu z produktów do 2007r dotacja z KE: 1,2 mln euro projekt realizowany przez 4 stowarzyszenia Redukcja zużycia smarów i ich szkodliwego oddziaływania na środowisko podstawa: przemysł europejski zużywa rocznie ok. 5 mln ton smarów, wytwarzanych na bazie ropy. Jedynie 1/3 z nich jest w sposób właściwy usuwana bądź przetwarzana. cel: opracowanie bezsmarowego układu przekładniowego, co pozwoli na unowocześnienie gamy produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa dotacja z KE: 1,3 mln euro

7 Ogółem złożonych wniosków Skierowano do finansowania
Wyniki konkursu z roku 2007 Etap I Ogółem złożonych wniosków 167 Poprawne formalnie 155 Odrzucono 12 Etap II 83 wniosków Skierowano do finansowania 26 wniosków

8 Tematyka projektów, które przeszły I etap
Projekty Powyżej Progu % Sukcesu Żywność, rolnictwo i biotechnologie 31 21 67.74% Środowisko 18 14 77.78% Technologie Komunikacyjne i Informacyjne 42 42.86% Materiały 28 13 46.43% Procesy 37 20 54.05% Ogółem 156 86(*) 55.13%

9 Liczba koordynatorów złożonych projektów
Kraj Liczba koordynatorów złożonych projektów AT Austria 3 BE Belgium 12 CH Switzerland 1 CY Cyprus DE Germany 13 DK Denmark 2 EE Estonia EL Greece ES Spain 38 FR France 6 HU Hungary 4 IE Ireland IS Iceland IT Italy 24 LU Luxembourg MT Malta NL Netherlands NO Norway 11 PL Poland PT Portugal RO Romania SE Sweden SI Slovenia UK United Kingdom 30

10 Konkursy w roku 2008 Identyfikator konkursu: FP7-SME-2008-2
Data ogłoszenia konkursu: Przewidywany budżet: euro Zamknięcie konkursu: godz. 17:00 (etap I) godz. 17:00 (etap II) Dokumentacja konkursowa do pobrania ze strony:

11 Przydatne linki Strona SME Tech Web poświęcona małym i średnim przedsiębiorstwom Informacje na temat Programów Ramowych UE Sieć Enterprise Europe Network. Usługi dla przedsiębiorstw Informacje na temat europejskich programów i inicjatyw skierowanych do MŚP Program Eurostars –

12 Dziękuję za uwagę Kontakt: Aneta Maszewska
Tel.: wew. 300


Pobierz ppt "Warszawa, 27.10.2008 Możliwości uzyskania dofinansowania przez izby gospodarcze i stowarzyszenia MŚP ze źródeł 7. Programu Ramowego Aneta Maszewska Krajowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google