Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania użyteczności systemów interaktywnych - przykład współpracy nauki i biznesu w ramach realizacji pracy doktorskiej Piotr Chynał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania użyteczności systemów interaktywnych - przykład współpracy nauki i biznesu w ramach realizacji pracy doktorskiej Piotr Chynał"— Zapis prezentacji:

1

2 Badania użyteczności systemów interaktywnych - przykład współpracy nauki i biznesu w ramach realizacji pracy doktorskiej Piotr Chynał

3 Agenda Wstęp – badania użyteczności Doktorat – metoda hybrydowa badania użyteczności Współpraca z biznesem w ramach realizacji pracy doktorskiej Inne przypadki współpracy z biznesem

4 Użyteczność - Definicja Norma ISO 9241 z 1998 definiuje użyteczność jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia danych celów przez danych użytkowników w danym kontekście. Jakob Nielsen zdefiniował użyteczność jako zbiór 5 elementów: nauczalność (learnability) - jak łatwo jest wykonać proste zadania przy pierwszym kontakcie z produktem efektywność (efficiency) - jak szybko korzystają z produktu użytkownicy, którzy już go znają zapamiętywalność (memorability) - łatwość przypomnienia sobie korzystania z produktu po dłuższej przerwie błędy - jak często są popełniane i jak łatwo użytkownicy mogą się z nich wydobyć satysfakcja - jak bardzo produkt przyjemny jest w korzystaniu.

5 Audyt użyteczności – korzyści (1) Wzrost zrealizowanych zleceń poprzez portal bądź aplikację Większa satysfakcja użytkownika strony dzięki efektywnemu zaspokojeniu jego potrzeb Propozycje nowych funkcjonalności skierowanych na potrzeby użytkowników Zwiększenie zaangażowania i powracalności użytkowników Zwiększenie liczby odsłon Ukierunkowanie strategii Internetowej na użytkowników docelowych Wyższa pozycja portalu w rankingach wyszukiwarek internetowych

6 Audyt użyteczności – korzyści (2) Maksymalizacja funkcjonalności Zwiększenie dostępności strony dla osób niepełnosprawnych/niedowidzących Strategia wizerunku firmy w Internecie Powyższe elementy przekładają się na zwiększenie zawartości koszyka dla aplikacji e-commerce, przychodów z reklam, oraz użyteczności informacyjnej.

7 Audyt użyteczności – korzyści (3) Po wprowadzeniu zmian wynikających z przeprowadzonego audytu użyteczności dla strony beoo.com odnotowano: 19% więcej rejestracji użytkowników 10% zwiększenie konwersji strony 23% wzrost średniego czasu spędzonego na stronie 12 % zwięszenie ROI 14% więcej odsłon strony 25% więcej ofert turystycznych zamieszczanych na stronie

8 Audyt użyteczności – Analiza Ekspercka Fragment analizy strony internetowej pl.pons.eu Rys. 2 Strona główna w przeglądarce OperaRys. 3 Strona główna w przeglądarce Firefox

9 Audyt użyteczności – Clicktracking Fragment badania clicktrackingowego strony internetowej pl.pons.eu i 100dia.pl Rys. 2 Podstrona tłumacza tekstu portalu pl.pons.eu Rys. 1 Strona główna portalu 100dia.pl

10 Audyt użyteczności – Eye tracking Testy z użytkownikami z technologią Eye trackingową, która pozwala dokładnie określić gdzie użytkownik patrzył podczas wykonywania zadania na danym portalu bądź aplikacji. Rys. 1 Fragment mapy fiksacji z badania portalu pl.pons.eu

11 Rozprawa doktorska Miejsce: Instytut Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania – Politechniki Wrocławskiej Promotor: dr hab. Inż. Janusz Sobecki Tytuł: Hybrid approach to web based systems usability evaluation

12 Cel rozprawy doktorskiej Opracowanie nowej metody hybrydowej, składającej się z wybranych metod badania użyteczności systemów webowych, wraz z mechanizmem ewaluacji użytkowania danego systemu, przez użytkowników, z modelem jego pożądanego użytkowania oraz weryfikacja tej metody.

13 Metoda hybrydowa Elementy Badanie ankietowe: -zdalna ankieta dotycząca pracy z systemem Testy indywidualne: - czas wykonania zadania - poprawność wykonania zadania (success rate) - zdarzenia, jakie użytkownik wykonał (events) - ścieżki przejść w systemie oraz liczba kroków Eyetracking: -czas, jaki spędził wzrok użytkownika w danym obszarze systemu - mapy cieplne przedstawiające obszary, w których najdłużej był skupiony wzrok - ścieżki wzroku użytkownika Zdalne badanie: -niski koszt badania -brak moderatorów -duża grupa użytkowników z całego świata Metoda hybrydowa

14 Metoda hybrydowa - zalety Dużo różnych danych zebranych w trakcie badania Niski koszt badania Brak moderatorów Duża grupa użytkowników Szybsza metoda niż przeprowadzanie wszystkich badań oddzielnie Metoda ta mogłaby znaleźć zastosowanie w metodykach zwinnych wytwarzania oprogramowania, w których kładzie się nacisk na szybkość wytwarzania oprogramowania, poprawne działanie systemu, dynamiczne wprowadzanie zmian oraz na szybkie reagowanie na problemy i błędy Możliwość łatwego i bardziej wiarygodnego określenia satysfakcji użytkownika Mechanizm ewaluacji systemu z jego pożądanym modelem

15 Współpraca z biznesem – Grant Plus Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w latach 2012 - 2015 realizuje projekt systemowy pn. GRANT PLUS (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji). Celem głównym projektu jest zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, w ramach kierunków strategicznych dla województwa dolnośląskiego poprzez stypendia dla 240 doktorantów do 2015 r., które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska. W ramach projektu wspierani są doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011 - 2020.

16 Współpraca z biznesem – Grant Plus http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/projektyrealizowa neprzezwrg/grant-plus/ Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest podpisanie co najmniej 1 porozumienia w formie listu intencyjnego z przedsiębiorcą posiadającym siedzibę główną, filię lub oddział na terenie Dolnego Śląska.

17 Współpraca z biznesem – Grant Plus 1. ADUMA S.A.: - współpraca przy badaniu użyteczności urządzeń dotykowych i systemów interaktywnych, opracowanie metodologii badań użyteczności takich systemów - współpraca przy tworzeniu systemów, na których przeprowadzone zostaną badania użyteczności metodą hybrydową oraz metodami tradycyjnymi 2. Value Based Advisors: - współpraca przy tworzeniu systemów, na których przeprowadzone zostaną badania użyteczności metodą hybrydową oraz metodami tradycyjnymi - współpraca przy projektowaniu aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie badania użyteczności metodą hybrydową

18 Współpraca z biznesem – Grant Plus 3. EMGRON: - współpraca przy tworzeniu systemów, na których przeprowadzone zostaną badania użyteczności metodą hybrydową oraz metodami tradycyjnymi - opracowanie wyszukiwarki stron internetowych, w których wyniki wyszukiwania sortowane będą według użyteczności wyszukanych stron 4. Fragaria Systems - współpraca przy implementacji aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie badania użyteczności metodą hybrydową

19 Inne przypadki współpracy Wrocławski Park Technologiczny – współpraca pomiędzy Politechniką, a Parkiem – oferta badania użyteczności dla firm zarejestrowanych w Parku Technologicznym Dialog S.A. – badanie użyteczności systemu eBOK w ramach projektu itSOA Aduma S.A. – badania użyteczności interfejsów kinetycznych oraz dotykowych, wspólne wnioski z projektów NCBiR – PBS oraz NCN - Innotech

20 Zalety współpracy Profesjonalnie przeprowadzone badania przez ekspertów Poprawa jakości produktu/usługi Zwiększony prestiż firmy poprzez wskazanie współpracy z Politechniką Wrocławską Możliwość współautorstwa publikacji naukowo-technicznych, patentów Możliwość pozyskania środków na rozwój nowych technologii poprzez składanie wniosków wraz z uczelnią Szkolenia dla pracowników

21 Projekt ENGINE Janusz Sobecki, Jerzy Szymański

22 Identyfikacja projektu Projekt ENGINE - Europejskie Centrum Badawcze Inteligencji Sieciowej Wspierające Innowacje jest projektem w ramach FP 7 UE podprogram Możliwości, temat Potencjał badawczy (REGPOT: Research Potential). Projekt ENGINE - Europejskie Centrum Badawcze Inteligencji Sieciowej Wspierające Innowacje jest projektem w ramach FP 7 UE podprogram Możliwości, temat Potencjał badawczy (REGPOT: Research Potential). Projekt jest realizowany przez Politechnikę Wrocławską, która jest jednocześnie koordynatorem i jedynym beneficjentem w projekcie. Projekt jest realizowany przez Politechnikę Wrocławską, która jest jednocześnie koordynatorem i jedynym beneficjentem w projekcie. Projekt rozpoczął się od 01.06.2013 i będzie trwał 42 miesiące czyli do 30.11.2016. Projekt rozpoczął się od 01.06.2013 i będzie trwał 42 miesiące czyli do 30.11.2016.

23 Cele projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE składającego się grupy naukowców będących pracownikami PWr, poprzez: Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE składającego się grupy naukowców będących pracownikami PWr, poprzez: wymianę wiedzy z najlepszymi naukowcami z Europy, wymianę wiedzy z najlepszymi naukowcami z Europy, ulepszanie i tworzenie nowych laboratoriów badawczych, ulepszanie i tworzenie nowych laboratoriów badawczych, inicjowanie zaawansowanych i innowacyjnych badań związanych z inteligencją sieciową, inicjowanie zaawansowanych i innowacyjnych badań związanych z inteligencją sieciową, wdrażanie nowych rozwiązań w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. wdrażanie nowych rozwiązań w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. Końcowy efekt to Centrum które jest motorem inicjującym i wpierającym współpracę pomiędzy naukowcami z różnych europejskich instytucji, przedsiębiorcami i pracownikami instytucji publicznych. Końcowy efekt to Centrum które jest motorem inicjującym i wpierającym współpracę pomiędzy naukowcami z różnych europejskich instytucji, przedsiębiorcami i pracownikami instytucji publicznych.

24 Obszary zainteresowań

25 Koordynator i liderzy prof. Przymysław Kazienko – koordynator prof. Przymysław Kazienko – koordynator prof. Halina Kwaśnicka – koordynator naukowy prof. Halina Kwaśnicka – koordynator naukowy Liderzy pakietów zadań: Liderzy pakietów zadań: dr Piotr Bródka prof. Urszula Markowska-Kaczmar prof. Krzysztof Walkowiak prof. Michał Woźniak dr hab. Janusz Sobecki

26 Planowane formy współpracy centrum ENGINE z MŚP Coroczne warsztaty dotyczące patentowania szczególnie w dziedzinie informatyki Coroczne warsztaty dotyczące patentowania szczególnie w dziedzinie informatyki Coroczne warsztaty transferu wiedzy i pomysłów z udziałem przedstawicieli przemysłu Coroczne warsztaty transferu wiedzy i pomysłów z udziałem przedstawicieli przemysłu Cztery spotkania kojarzenia partnerów ze strony Centrum i przemysłu Cztery spotkania kojarzenia partnerów ze strony Centrum i przemysłu Zatrudnienie menagera ds. innowacji i współpracy z przemysłem Zatrudnienie menagera ds. innowacji i współpracy z przemysłem Popularne wykłady naukowe Popularne wykłady naukowe Coroczne dni otwartych Centrum Coroczne dni otwartych Centrum Produkcja materiałów promocyjnych (również z uwzględnieniem partnerów) Produkcja materiałów promocyjnych (również z uwzględnieniem partnerów)

27 Dziękuję za uwagę! piotr.chynal@pwr.wroc.pl www.chynal.com


Pobierz ppt "Badania użyteczności systemów interaktywnych - przykład współpracy nauki i biznesu w ramach realizacji pracy doktorskiej Piotr Chynał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google