Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania użyteczności systemów interaktywnych - przykład współpracy nauki i biznesu w ramach realizacji pracy doktorskiej Piotr Chynał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania użyteczności systemów interaktywnych - przykład współpracy nauki i biznesu w ramach realizacji pracy doktorskiej Piotr Chynał."— Zapis prezentacji:

1

2 Badania użyteczności systemów interaktywnych - przykład współpracy nauki i biznesu w ramach realizacji pracy doktorskiej Piotr Chynał

3 Agenda Wstęp – badania użyteczności
Doktorat – metoda hybrydowa badania użyteczności Współpraca z biznesem w ramach realizacji pracy doktorskiej Inne przypadki współpracy z biznesem

4 Użyteczność - Definicja
Norma ISO 9241 z 1998 definiuje użyteczność jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia danych celów przez danych użytkowników w danym kontekście. Jakob Nielsen zdefiniował użyteczność jako zbiór 5 elementów: nauczalność (learnability) - jak łatwo jest wykonać proste zadania przy pierwszym kontakcie z produktem efektywność (efficiency) - jak szybko korzystają z produktu użytkownicy, którzy już go znają zapamiętywalność (memorability) - łatwość przypomnienia sobie korzystania z produktu po dłuższej przerwie błędy - jak często są popełniane i jak łatwo użytkownicy mogą się z nich wydobyć satysfakcja - jak bardzo produkt przyjemny jest w korzystaniu.

5 Audyt użyteczności – korzyści (1)
Wzrost zrealizowanych zleceń poprzez portal bądź aplikację Większa satysfakcja użytkownika strony dzięki efektywnemu zaspokojeniu jego potrzeb Propozycje nowych funkcjonalności skierowanych na potrzeby użytkowników Zwiększenie zaangażowania i powracalności użytkowników Zwiększenie liczby odsłon Ukierunkowanie strategii Internetowej na użytkowników docelowych Wyższa pozycja portalu w rankingach wyszukiwarek internetowych

6 Audyt użyteczności – korzyści (2)
Maksymalizacja funkcjonalności Zwiększenie dostępności strony dla osób niepełnosprawnych/niedowidzących Strategia wizerunku firmy w Internecie Powyższe elementy przekładają się na zwiększenie zawartości koszyka dla aplikacji e-commerce, przychodów z reklam, oraz użyteczności informacyjnej.

7 Audyt użyteczności – korzyści (3)
Po wprowadzeniu zmian wynikających z przeprowadzonego audytu użyteczności dla strony beoo.com odnotowano: 19% więcej rejestracji użytkowników 10% zwiększenie konwersji strony 23% wzrost średniego czasu spędzonego na stronie 12 % zwięszenie ROI 14% więcej odsłon strony 25% więcej ofert turystycznych zamieszczanych na stronie

8 Audyt użyteczności – Analiza Ekspercka
Fragment analizy strony internetowej pl.pons.eu Opis Elementy na górze strony nie są prawidłowo pogrupowane oraz wygląd strony jest inny w różnych przeglądarkach. Rozwiązanie Plik CSS powinien zostać poprawiony i przetestowany, aby strona wyglądała spójnie i tak samo we wszystkich przeglądarkach. Priorytet Wysoki Rys. 2 Strona główna w przeglądarce Opera Rys. 3 Strona główna w przeglądarce Firefox

9 Audyt użyteczności – Clicktracking
Fragment badania clicktrackingowego strony internetowej pl.pons.eu i 100dia.pl Rys. 1 Strona główna portalu 100dia.pl Rys. 2 Podstrona tłumacza tekstu portalu pl.pons.eu

10 Audyt użyteczności – Eye tracking
Testy z użytkownikami z technologią Eye trackingową, która pozwala dokładnie określić gdzie użytkownik patrzył podczas wykonywania zadania na danym portalu bądź aplikacji. Rys. 1 Fragment mapy fiksacji z badania portalu pl.pons.eu

11 Rozprawa doktorska Miejsce: Instytut Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania – Politechniki Wrocławskiej Promotor: dr hab. Inż. Janusz Sobecki Tytuł: Hybrid approach to web based systems usability evaluation

12 Cel rozprawy doktorskiej
Opracowanie nowej metody hybrydowej, składającej się z wybranych metod badania użyteczności systemów webowych, wraz z mechanizmem ewaluacji użytkowania danego systemu, przez użytkowników, z modelem jego pożądanego użytkowania oraz weryfikacja tej metody.

13 Metoda hybrydowa Metoda hybrydowa Elementy Badanie ankietowe:
-zdalna ankieta dotycząca pracy z systemem Testy indywidualne: - czas wykonania zadania - poprawność wykonania zadania (success rate) - zdarzenia, jakie użytkownik wykonał (events) - ścieżki przejść w systemie oraz liczba kroków Eyetracking: -czas, jaki spędził wzrok użytkownika w danym obszarze systemu - mapy cieplne przedstawiające obszary, w których najdłużej był skupiony wzrok - ścieżki wzroku użytkownika Zdalne badanie: niski koszt badania brak moderatorów duża grupa użytkowników z całego świata Metoda hybrydowa

14 Metoda hybrydowa - zalety
Dużo różnych danych zebranych w trakcie badania Niski koszt badania Brak moderatorów Duża grupa użytkowników Szybsza metoda niż przeprowadzanie wszystkich badań oddzielnie Metoda ta mogłaby znaleźć zastosowanie w metodykach „zwinnych” wytwarzania oprogramowania, w których kładzie się nacisk na szybkość wytwarzania oprogramowania, poprawne działanie systemu, dynamiczne wprowadzanie zmian oraz na szybkie reagowanie na problemy i błędy Możliwość łatwego i bardziej wiarygodnego określenia satysfakcji użytkownika Mechanizm ewaluacji systemu z jego pożądanym modelem

15 Współpraca z biznesem – Grant Plus
Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w latach realizuje projekt systemowy pn. „GRANT PLUS” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania Regionalne Strategie Innowacji). Celem głównym projektu jest zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, w ramach kierunków strategicznych dla województwa dolnośląskiego poprzez stypendia dla 240 doktorantów do 2015 r., które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska. W ramach projektu wspierani są doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata

16 Współpraca z biznesem – Grant Plus
Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest podpisanie co najmniej 1 porozumienia w formie listu intencyjnego z przedsiębiorcą posiadającym siedzibę główną, filię lub oddział na terenie Dolnego Śląska.

17 Współpraca z biznesem – Grant Plus
1. ADUMA S.A.: - współpraca przy badaniu użyteczności urządzeń dotykowych i systemów interaktywnych, opracowanie metodologii badań użyteczności takich systemów - współpraca przy tworzeniu systemów, na których przeprowadzone zostaną badania użyteczności metodą hybrydową oraz metodami tradycyjnymi 2. Value Based Advisors: - współpraca przy projektowaniu aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie badania użyteczności metodą hybrydową

18 Współpraca z biznesem – Grant Plus
3. EMGRON: - współpraca przy tworzeniu systemów, na których przeprowadzone zostaną badania użyteczności metodą hybrydową oraz metodami tradycyjnymi - opracowanie wyszukiwarki stron internetowych, w których wyniki wyszukiwania sortowane będą według użyteczności wyszukanych stron 4. Fragaria Systems - współpraca przy implementacji aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie badania użyteczności metodą hybrydową

19 Inne przypadki współpracy
Wrocławski Park Technologiczny – współpraca pomiędzy Politechniką, a Parkiem – oferta badania użyteczności dla firm zarejestrowanych w Parku Technologicznym Dialog S.A. – badanie użyteczności systemu eBOK w ramach projektu itSOA Aduma S.A. – badania użyteczności interfejsów kinetycznych oraz dotykowych, wspólne wnioski z projektów NCBiR – PBS oraz NCN - Innotech

20 Zalety współpracy Profesjonalnie przeprowadzone badania przez ekspertów Poprawa jakości produktu/usługi Zwiększony prestiż firmy poprzez wskazanie współpracy z Politechniką Wrocławską Możliwość współautorstwa publikacji naukowo-technicznych, patentów Możliwość pozyskania środków na rozwój nowych technologii poprzez składanie wniosków wraz z uczelnią Szkolenia dla pracowników

21 Janusz Sobecki, Jerzy Szymański
Projekt ENGINE Janusz Sobecki, Jerzy Szymański

22 Identyfikacja projektu
Projekt ENGINE - Europejskie Centrum Badawcze Inteligencji Sieciowej Wspierające Innowacje jest projektem w ramach FP 7 UE podprogram Możliwości, temat Potencjał badawczy (REGPOT: Research Potential). Projekt jest realizowany przez Politechnikę Wrocławską, która jest jednocześnie koordynatorem i jedynym beneficjentem w projekcie. Projekt rozpoczął się od i będzie trwał 42 miesiące czyli do

23 Cele projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE składającego się grupy naukowców będących pracownikami PWr, poprzez: wymianę wiedzy z najlepszymi naukowcami z Europy, ulepszanie i tworzenie nowych laboratoriów badawczych, inicjowanie zaawansowanych i innowacyjnych badań związanych z inteligencją sieciową, wdrażanie nowych rozwiązań w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. Końcowy efekt to Centrum które jest  motorem inicjującym i wpierającym współpracę pomiędzy naukowcami z różnych europejskich instytucji, przedsiębiorcami i pracownikami instytucji publicznych.

24 Obszary zainteresowań

25 Koordynator i liderzy prof. Przymysław Kazienko – koordynator
prof. Halina Kwaśnicka – koordynator naukowy Liderzy pakietów zadań: dr Piotr Bródka prof. Urszula Markowska-Kaczmar prof. Krzysztof Walkowiak prof. Michał Woźniak dr hab. Janusz Sobecki

26 Planowane formy współpracy centrum ENGINE z MŚP
Coroczne warsztaty dotyczące patentowania szczególnie w dziedzinie informatyki Coroczne warsztaty transferu wiedzy i pomysłów z udziałem przedstawicieli przemysłu Cztery spotkania kojarzenia partnerów ze strony Centrum i przemysłu Zatrudnienie menagera ds. innowacji i współpracy z przemysłem Popularne wykłady naukowe Coroczne dni otwartych Centrum Produkcja materiałów promocyjnych (również z uwzględnieniem partnerów)

27 piotr.chynal@pwr.wroc.pl www.chynal.com
Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Badania użyteczności systemów interaktywnych - przykład współpracy nauki i biznesu w ramach realizacji pracy doktorskiej Piotr Chynał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google