Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku"— Zapis prezentacji:

1 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

2 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Prezentacja wyników badania zrealizowanego wśród pracodawców z województwa lubuskiego ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

3 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Nota metodologiczna Wielkość próby – 2600 osób Dobór próby – proporcjonalny względem rzeczywistego rozkładu liczby przedsiębiorstw we wszystkich powiatach z uwzględnieniem struktury firm wg sekcji PKD i wielkości przedsiębiorstwa Warunki wejścia do próby – zatrudnianie co najmniej dwóch osób Metoda badania – bezpośredni wywiad kwestionariuszowy Czas realizacji - styczeń – luty 2006 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

4 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Schemat prezentacji Charakterystyka badanej grupy Struktura zatrudnionych Zmiany w liczbie zatrudnionych Organizowanie praktyk zawodowych Absolwent jako potencjalny pracownik ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

5 Charakterystyka badanej grupy
Stanowisko zajmowane przez respondenta (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

6 Charakterystyka badanej grupy
Polska Klasyfikacja Działalności Sekcja A – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Sekcja D – działalność produkcyjna Sekcja F - budownictwo Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny Sekcja H – hotele i restauracje Sekcja I – transport, gospodarka magazynowa i łączność Sekcja J – pośrednictwo finansowe Sekcja K - obsługa nieruchomości, wynajem, działalność związana z prowadzeniem interesów Sekcja M - edukacja Sekcja N – ochrona zdrowia i opieka socjalna Sekcja O – pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

7 Charakterystyka badanej grupy
Przynależność przedsiębiorstw do sekcji PKD (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

8 Charakterystyka badanej grupy
Forma prawna przedsiębiorstwa (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

9 Charakterystyka badanej grupy
Lokalizacja przedsiębiorstw wg wielkości miejscowości (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

10 Charakterystyka badanej grupy
Średni czas funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku wg sekcji PKD (w%, N=2600) Średnia 12,83 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

11 Charakterystyka badanej grupy
Średni czas funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku wg powiatów (w%, N=2600) Średnia 12,83 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

12 Charakterystyka badanej grupy
Poziom wykształcenia zarządu (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

13 Struktura zatrudnionych
Średnia liczba zatrudnionych wg sekcji PKD (średnie, N=2600) Średnia:5,89 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

14 Struktura zatrudnionych
Średnia liczba zatrudnionych wg powiatów (średnie, N=2600) Średnia:5,89 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

15 Struktura zatrudnionych
Zatrudnienie wg wieku (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

16 Struktura zatrudnienia
Zatrudnienie wg wykształcenia (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

17 Struktura zatrudnionych
Zatrudnienie wg poszczególnych typów umów (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

18 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Zmiany w liczbie pracowników w 2005 roku – zwolnienia (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

19 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Przyczyny zwolnień pracowników (w%, N=775) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

20 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Zmiany w liczbie pracowników w 2005 roku - przyjęcia do pracy (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

21 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Przyczyny przyjęć pracowników (w%, N=1023) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

22 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Zwolnienia i przyjęcia w roku 2005 w liczbach bezwzględnych Grupa zawodowa Zwolnienia Przyjęcia Saldo górnicy i robotnicy budowlani 241 453 212 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 516 683 167 operatorzy i monterzy maszyn 313 477 164 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 826 952 126 średni personel techniczny 101 66 kierowcy i operatorzy pojazdów 239 297 58 specjaliści szkolnictwa 109 158 49 pracownicy obsługi biurowej 145 191 46 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 284 329 45 pracownicy pozostałych specjalności 68 105 37 specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 31 63 32 pozostali specjaliści 20 29 robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 339 26 średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony 43 25 specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony środowiska 73 96 23 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

23 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Zwolnienia i przyjęcia w roku 2005 w liczbach bezwzględnych – cd. Grupa zawodowa Zwolnienia Przyjęcia Saldo pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 29 44 15 robotnicy przy pracach prostych w handlu i usługach 199 212 13 pracownicy usług osobistych i ochrony 218 230 12 rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 7 kierownicy dużych i średnich organizacji 5 10 kierownicy małych przedsiębiorstw 1 3 2 nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 4 ogrodnicy (zawód szkolny - ogrodnik) 19 21 parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze siły zbrojne rolnicy (zawód szkolny - technik) 6 -1 leśnicy i rybacy robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni 69 67 -2 robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych 18 -5 operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 52 33 -19 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

24 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Zwolnienia i przyjęcia w roku 2006 w liczbach bezwzględnych Grupa zawodowa Zwolnienia Przyjęcia Saldo górnicy i robotnicy budowlani 69 317 248 operatorzy i monterzy maszyn 46 165 119 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 82 193 111 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 8 100 92 kierowcy i operatorzy pojazdów 31 118 87 robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 79 155 76 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 54 120 66 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni 1 44 43 robotnicy przy pracach prostych w handlu i usługach 13 48 35 pracownicy usług osobistych i ochrony 24 56 32 specjaliści szkolnictwa 53 78 25 pracownicy pozostałych specjalności 7 pracownicy obsługi biurowej 12 23 pozostali specjaliści 3 22 średni personel techniczny 40 18 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

25 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Zwolnienia i przyjęcia w roku 2006 w liczbach bezwzględnych – cd. Grupa zawodowa Zwolnienia Przyjęcia Saldo specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony środowiska 3 17 14 specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 9 22 13 średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony 8 6 pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 12 ogrodnicy (zawód szkolny - ogrodnik) robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 1 2 kierownicy dużych i średnich organizacji leśnicy i rybacy rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze kierownicy małych przedsiębiorstw rolnicy (zawód szkolny - technik) siły zbrojne operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 7 -1 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

26 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Problemy ze znalezieniem pracowników (w%, N=1023) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

27 Zmiany w liczbie zatrudnionych
Zawody, w których pracodawcy mają problemy ze znalezieniem pracowników (w%, N=318) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

28 Organizowanie praktyk zawodowych
Przyjęcia na praktyki zawodowe (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

29 Organizowanie praktyk zawodowych
Przyjęcia na praktyki zawodowe - ilość praktykantów (w%, N=829) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

30 Organizowanie praktyk zawodowych
Praktykanci zdobywający zatrudnienie w danej firmie – ostatnie 24 miesiące (w%, N=829) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

31 Absolwent jako potencjalny pracownik
Stosunek do absolwentów jako kandydatów do pracy (w%, N=2600) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

32 Absolwent jako potencjalny pracownik
Przyczyny niechętnego zatrudniania absolwentów (w%, N=476) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

33 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Pobierz ppt "ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google