Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. w Jaśle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. w Jaśle."— Zapis prezentacji:

1 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. w Jaśle

2 Opis prowadzonej działalności
Podstawowy profil działalności ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. stanowi: wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, nieorganicznymi w tym paliwami rakietowymi, produkcja i przetwórstwo materiałów wybuchowych, prochów nitroglicerynowych, mieszanin pirotechnicznych i paliw rakietowych,  produkcja broni i amunicji, działalność w zakresie obronności kraju, utrzymywanie zdolności produkcyjnych na czas zagrożenia Państwa oraz wojny. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

3 Rodzaje zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie ZPS „GAMRAT” Sp. z o
Rodzaje zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o.  pożar  wybuch  skażenie toksyczne INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

4 Sposób powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek awarii
W przypadku awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia, okoliczna ludność będzie alarmowana za pomocą:  syren alarmowych rozmieszczonych w pobliżu zakładu,  urządzeń rozgłoszeniowych na samochodach Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,  lokalnych rozgłośni radiowych,  lokalnych stacji telewizyjnych,  internetu. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

5 Zasady ostrzegania i alarmowania
RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMU za pomocą syren przy pomocy rozgłośni radiowych oraz ośrodków telewizji i radiofonii przewodowej przy pomocy rozgłośni radiowych oraz ośrodków telewizji i radiofonii przewodowej Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna informacji o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm o klęskach dla… INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

6 Zasady ostrzegania i alarmowania
RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMU Alarm o skażeniach dźwięki trwające 10 sekund powtarzane przez 3 minuty: czas trwania przerw między dźwiękami 25-30sekund powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm o skażeniach dla … dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA!UWAGA! Odwołuję alarm o skażeniach dla…. Uprzedzenie powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Osoby znajdujące się min …… może nastąpić skażenie podać kierunek powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA!UWAGA Odwołuję uprzedzenie (podać rodzaj skażenia) dla… INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

7 Wzór komunikatu dotyczącego konieczności przeprowadzenia ewakuacji
Komunikat Komendanta Powiatowego PSP w ……..…… z dnia ………godz. … dot. awarii w Zakładzie Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. w Jaśle. UWAGA! Mieszkańcy w dniu dzisiejszym około godz. …… nastąpił ………………… . W związku z……………… występuje zagrożenie dla mieszkańców budynków przy ul. ………………………….…… . Nakazuję aby mieszkańcy ewakuowali się w kierunku ………………………… . Pomoc w zakresie wyżywienia i zakwaterowania można uzyskać w ……………….….. . Wyciąg z Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o.

8 W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem niebezpiecznych substancji należy:
 Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,  włączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację,  osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu Zakładu: nie zbliżać się do terenu Zakładu, oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,  osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych, w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu,  w przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne służby: dostosować się do ich poleceń. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

9 Wykaz rozgłośni radiowych i stacji TV
Nazwa Częstotliwość Telefon Radio Rzeszów S.A. 90.5 MHz Radio RMF MAXXX 97.6 MHz „VIA”- Katolickie Radio Rzeszów 94.1 MHz Radio ZET sp. z o.o. 107.4 MHz Radio Bieszczady 104.9 MHz Telewizja Polska S.A. O/Rzeszów RMF FM Sp. z o.o. 100.1 MHz Radio Maryja 100.6 MHz Wyciąg z Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o.

10 Służby ratownicze i wspomagające
ZPS ”GAMRAT” Sp. z o.o. Podmiot Nr telefonu Adres instytucji Burmistrz Miasta Jasło ul. Rynek 12, Jasło Wójt Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, Jasło Starosta Powiatu Jasielskiego ul. Rynek 18, Jasło Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 26, Jasło Pogotowie Ratunkowe w Jaśle 999 ul. Lwowska 22, Jasło Wydział ds. Koordynacji działań ratownictwa inspekcji i straży Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Floriańska 108, Jasło Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna ul. Koralewskiego 13, Jasło Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Modrzejewskiego 12, Jasło Powiatowy Inspektor Weterynarii ul. Floriańska 92, Jasło Wyciąg z Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o.

11 Wykaz telefonów służb odpowiedzialnych za podjęcie działań ratowniczych
Podmiot Nr telefonu Komenda Powiatowa Policji 997 Komenda Powiatowa PSP 998 Pogotowie Ratunkowe 999 Numer alarmowy (europejski) 112 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

12 wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Osobą udzielającą informacji na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona. Informacje przekazywane społeczeństwu zawierają dane o:  substancjach niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie,  przyjętym raporcie o bezpieczeństwie oraz zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym,  procedurach dotyczących powiadamiania ludności o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu,  instrukcjach postępowania na wypadek awarii przemysłowej. Wyciąg z Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o.


Pobierz ppt "INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. w Jaśle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google