Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o. w Jaśle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o. w Jaśle."— Zapis prezentacji:

1 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o. w Jaśle

2 Opis prowadzonej działalności Podstawowy profil działalności ZPS Gamrat Sp. z o.o. stanowi: wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, nieorganicznymi w tym paliwami rakietowymi, produkcja i przetwórstwo materiałów wybuchowych, prochów nitroglicerynowych, mieszanin pirotechnicznych i paliw rakietowych, produkcja broni i amunicji, działalność w zakresie obronności kraju, utrzymywanie zdolności produkcyjnych na czas zagrożenia Państwa oraz wojny. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

3 Rodzaje zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pożar wybuch skażenie toksyczne INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

4 Sposób powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek awarii W przypadku awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia, okoliczna ludność będzie alarmowana za pomocą: syren alarmowych rozmieszczonych w pobliżu zakładu, urządzeń rozgłoszeniowych na samochodach Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, lokalnych rozgłośni radiowych, lokalnych stacji telewizyjnych, internetu. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

5 Zasady ostrzegania i alarmowania RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMU za pomocą syren przy pomocy rozgłośni radiowych oraz ośrodków telewizji i radiofonii przewodowej za pomocą syren przy pomocy rozgłośni radiowych oraz ośrodków telewizji i radiofonii przewodowej Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna informacji o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm o klęskach dla… INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

6 Zasady ostrzegania i alarmowania RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMU Alarm o skażeniach dźwięki trwające 10 sekund powtarzane przez 3 minuty: czas trwania przerw między dźwiękami 25-30sekund powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm o skażeniach dla … dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA!UWAGA! Odwołuję alarm o skażeniach dla…. Uprzedzenie o skażeniach powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Osoby znajdujące się min …… może nastąpić skażenie podać kierunek dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA!UWAGA Odwołuję uprzedzenie (podać rodzaj skażenia) dla… INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

7 Wzór komunikatu dotyczącego konieczności przeprowadzenia ewakuacji Komunikat Komendanta Powiatowego PSP w ……..…… z dnia ………godz. … dot. awarii w Zakładzie Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o. w Jaśle. UWAGA! Mieszkańcy w dniu dzisiejszym około godz. …… nastąpił …………………. W związku z……………… występuje zagrożenie dla mieszkańców budynków przy ul. ………………………….……. Nakazuję aby mieszkańcy ewakuowali się w kierunku …………………………. Pomoc w zakresie wyżywienia i zakwaterowania można uzyskać w ……………….…... Wyciąg z Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o.

8 W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem niebezpiecznych substancji należy: Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach, włączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację, osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu Zakładu: nie zbliżać się do terenu Zakładu, oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru, osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu: nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych, w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu, w przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne służby: dostosować się do ich poleceń. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

9 Wykaz rozgłośni radiowych i stacji TV NazwaCzęstotliwośćTelefon Radio Rzeszów S.A.90.5 MHz17 862 3929 Radio RMF MAXXX97.6 MHz14 621 6621 VIA- Katolickie Radio Rzeszów 94.1 MHz17 852 4625 Radio ZET sp. z o.o.107.4 MHz22 625 7870 Radio Bieszczady104.9 MHz17 859 0155 Telewizja Polska S.A. O/Rzeszów www.rzeszow.tvp.pl17 861 3333 RMF FM Sp. z o.o.100.1 MHz17 852 2245 Radio Maryja100.6 MHz56 655 2361 Wyciąg z Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o.

10 Służby ratownicze i wspomagające ZPS GAMRAT Sp. z o.o. PodmiotNr telefonuAdres instytucji Burmistrz Miasta Jasło13 4486311ul. Rynek 12, Jasło Wójt Gminy Jasło13 4436669ul. Słowackiego 4, Jasło Starosta Powiatu Jasielskiego 13 4463189ul. Rynek 18, Jasło Komenda Powiatowa Policji13 4438301ul. Kościuszki 26, Jasło Pogotowie Ratunkowe w Jaśle 999ul. Lwowska 22, Jasło Wydział ds. Koordynacji działań ratownictwa inspekcji i straży 13 4483125ul. Rynek 18, Jasło Inspektorat Ochrony Środowiska 13 4460848ul. Floriańska 108, Jasło Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 13 4463008 ul. Koralewskiego 13, Jasło Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 13 4482076 ul. Modrzejewskiego 12, Jasło Powiatowy Inspektor Weterynarii 13 4464321ul. Floriańska 92, Jasło Wyciąg z Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o.

11 Wykaz telefonów służb odpowiedzialnych za podjęcie działań ratowniczych PodmiotNr telefonu Komenda Powiatowa Policji 997 Komenda Powiatowa PSP 998 Pogotowie Ratunkowe 999 Numer alarmowy (europejski) 112 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

12 Osobą udzielającą informacji na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona. Informacje przekazywane społeczeństwu zawierają dane o: substancjach niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie, przyjętym raporcie o bezpieczeństwie oraz zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym, procedurach dotyczących powiadamiania ludności o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu, instrukcjach postępowania na wypadek awarii przemysłowej. Wyciąg z Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o.


Pobierz ppt "INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o. w Jaśle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google