Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie w problem samobójstw Kret Ewa Zawada Agnieszka Głaszczka Agnieszka Tomasz Rękawek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie w problem samobójstw Kret Ewa Zawada Agnieszka Głaszczka Agnieszka Tomasz Rękawek."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie w problem samobójstw Kret Ewa Zawada Agnieszka Głaszczka Agnieszka Tomasz Rękawek

2 Podstawowe terminy spotykane przy analizie problemów samobójczych: samobójstwo, zachowania suicydalne ( samobójcze), depresja, destrukcja.

3 Historia samobójstw Argumenty przeciw samobójstwu wg.: Józefa Flawiusza: życie jest darem Bożym, dusza została dana prze Boga jako depozyt, samobójstwo jest grzechem, za samobójstwo czeka nas kara.

4 Historia samobójstw Św. Augustyn – dekalog Nie zabijaj, Tomasz z Akwinu wysuwa trzy dowody przeciw samobójstwu: samobójstwo jest sprzeczne z naturalnymi dążeniami, jest czynem aspołecznym, jest znieważeniem Boga.

5 Samobójstwa- skala problemu w ciągu roku samobójstwo popełni prawdopodobnie milion ludzi na całym świecie, co 40 sekund gdzieś na świecie ktoś popełnia samobójstwo, co 3 sekundy ktoś próbuje odebrać sobie życie,

6 Samobójstwa – skala problemu samobójstwo należy do dwóch najczęstszych przyczyn śmierci młodych ludzi w wieku od 15 do 35 lat, każde samobójstwo ma poważny wpływ na co najmniej sześć innych osób, psychologiczny, społeczny i finansowy wpływ samobójstwa na rodzinę i społeczeństwo jest niezmierny, jeśli samobójstwo wydarzy się w szkole czy miejscu pracy oddziaływa na setki ludzi.

7 Mity o samobójstwie samobójstwo przychodzi bez ostrzeżenia, samobójcy chcą umrzeć za wszelką cenę (51-65%) samobójcy nie chcą umrzeć, pragną jedynie manipulować (34-48%) poprawa nastroju po kryzysie samobójczym oznacza koniec zagrożenia ludzie, którzy mówią o samobójstwie nie odbierają sobie życia (80-85%)

8 Mity o samobójstwie osoba o skłonnościach samobójczych będzie mieć je już zawsze, próby samobójcze rzadko bywają ponawiane, wszyscy samobójcy są umysłowo chorzy, samobójstwa popełniają ludzie określonego typu.

9 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków Wzorce rodzinne i negatywne zdarzenia życiowe: - rozwód, separacja lub śmierć rodziców/opiekunów, - przemoc w rodzinie (pomiędzy rodzicami lub w stosunku do dziecka) - niedostateczna opieka ze strony rodziców/opiekunów - częste kłótnie między rodzicami/ opiekunami i towarzyszącym napięciem oraz agresją

10 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. - częste przeprowadzki do innego miejsca zamieszkania - przypadki samobójstw lub prób samobójczych w rodzinie - brak harmonii w wychowaniu - bardzo wygórowane lub bardzo zaniżone oczekiwania ze strony rodziców/opiekunów - brak czasu rodziców/opiekunów, by zauważyć problemy emocjonalne dziecka i zająć się nimi

11 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. - Brak autorytetu rodziców/opiekunów - Przesadne ograniczenia swobody i surowe nakazy - Nadużywanie alkoholu i innych substancji chemicznych przez rodziców/opiekunów - Sieroctwo powstałe w wyniku jednego lub obojga rodziców- rodziny adopcyjne lub zastępcze

12 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. Niepowodzenia szkolne oraz rodzące się na tym tle problemy emocjonalne jako główny czynnik wpływający na zachowania samobójcze młodszych dzieci w wieku od 9 do 13 lat Cechy osobowości związane z ryzykiem próby samobójczej lub samobójstwa: - Niskie poczucie własnej wartości, brak wiary we własne możliwości - Zmienny nastrój

13 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. - Demonstrowanie złości lub zachowania agresywne - Zachowania antyspołeczne - Drażliwość - Mała zdolność rozwiązywania problemów, kiedy pojawiają się trudności - Skłonność do doznawania rozczarowań - Lęk, szczególnie jako reakcja na niewielkie dolegliwości somatyczne lub rozczarowania

14 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. Kryzysy rozwojowe związane z okresem dojrzewania Zaburzenia psychiczne: - Nadużywanie alkoholu i narkotyków ( w grupie dzieci i młodzieży o skłonnościach samobójczych 1 na 4 pacjentów używało alkoholu lub narkotyków przed popełnieniem tego aktu)

15 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. - Zaburzenia odżywiania się( ryzyko samobójstwa wśród dziewcząt z anoreksją i towarzyszącą im depresją jest dwudziestokrotnie wyższe niż w ogólnej populacji młodych ludzi) - Depresja - Zaburzenia lękowe - Zaburzenia psychotyczne

16 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. Obecne negatywne zdarzenia życiowe jako czynniki wyzwalające zachowania samobójcze - Problemy rodzinne - Rozstanie z przyjaciółmi, sympatią, zawód miłosny - Śmierć kogoś kochanego lub innej znaczącej osoby - Konflikty z prawem lub problemy dyscyplinarne

17 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. - Niechciana ciąża, aborcja - Zakażenie wirusem HIV lub inną chorobą przekazywaną drogą płciową - Poważna choroba - Brak pracy i zła sytuacja finansowa - Wysoki poziom wymagań w szkole w okresie egzaminów - Rozczarowanie wynikami w nauce oraz niepowodzenie na studiach

18 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. - Złe funkcjonowanie społeczne (powtarzanie klas, przerwy w nauce, ucieczki z domu) - Mass-media

19 Motywy zamachów samobójczych wśród nastolatków cd. Chęć umierania jako akt zemsty, wyrzutu, albo demonstracyjne wołanie o pomoc, zwłaszcza w stosunku do rodziców i innych osób, których postrzegają jako krzywdzicieli czy sprawców doznanego poniżenia w okresie dzieciństwa lub dojrzewania. Tylko dziecko, które nie doświadczyło miłości, doznało krzywdy, poniżenia i którego pozbawiono nadziei, że może być kochane, odbiera sobie życie- twierdzi prof. Z. Płużek i prof. B. Pilecka.

20 Samobójstwa- przyczyny psychiatryczne Schizofrenia katatoniczna (stan hiperkinetyczny) Depresja (szczególnie z silnym lękiem, urojeniami, omamami imperatywnymi) Zaburzenia osobowości (dyssocjalna, borderline) Intoksykacje niektórymi substancjami psychoaktywnymi (halucynoza alkoholowa, narkotyki halucynogenne) Ostre psychozy przebiegające z poczuciem zagrożenia, głosami imperatywnymi

21 Depresja młodzieńcza wg Kępińskiego Postać buntownicza ( bunt przerysowany, poczucie niskiej wartości, pesymizm) Postać rezygnacyjna (brak wiary, planów, poczucie oczywistości) Postać apatyczno-abuliczna (bierność, smutek, pustka, nuda, brak sensu) Postać labilna (zmienność nastrojów, tendencje suicydalne w okresie obniżenia)

22 Osobowość chwiejna emocjonalnie Cechuje się wyraźną tendencją do działań impulsywnych bez przewidywania konsekwencji tych działań; nastrój zmienny i nie dający się przewidzieć. Występuje też skłonność do wybuchów emocjonalnych, niezdolność do kontrolowania działań impulsywnych, tendencja do zachowań zaczepnych i konfliktów z innymi, szczególnie wtedy, gdy te zachowania są potępiane lub kończą się niepowodzeniem.

23 Osobowość chwiejna emocjonalnie c.d. Wyodrębniono dwa rodzaje tych zaburzeń: typ impulsywny, którego cechą dominującą jest niestabilność emocjonalna i brak kontroli działań impulsywnych typ "borderline" (z pogranicza), w którym dodatkowo zaburzony jest obraz samego siebie, swoich celów i preferencji, stałe uczucie pustki wewnętrznej, skłonność do wchodzenia w intensywne i nietrwałe związki z innymi oraz tendencja do działań samouszkadzających, w tym do gróźb i prób samobójczych.

24 Schizofrenia katatoniczna W schizofrenii katatonicznej dominują nasilone zaburzenia psychomotoryczne, oscylujące między takimi skrajnościami jak pobudzenie i osłupienie lub automatyczna uległość i negatywizm. Nienaturalne postawy i pozycje ciała mogą utrzymywać się przez długie okresy. Uderzającą cechą tego stanu mogą być epizody gwałtownego pobudzenia. Objawy katatoniczne mogą łączyć się ze stanami podobnymi do snu (oneroidalnymi) - z wyrazistymi omamami scenicznymi.

25 Wczesne oznaki tendencji S Wypowiedzi samobójcze Przesadne zainteresowanie śmiercią (życie po śmierci, reinkarnacja) Symptomy depresji Nietypowe zmiany w zachowaniu Problemy z apetytem i snem Zachowania ryzykowne (samookaleczenia)

26 Wczesne oznaki cd. Brak dbałości o higienę, wygląd Doświadczenie traumy Oddawanie rzeczy o specjalnym znaczeniu Fascynacja znanymi osobami, które popełniły S Izolacja, ograniczenie kontaktów Sygnalizacja poczucia beznadziejności i bezradności

27 Postępowanie w sytuacji zagrożenia Wg. M. Anthony istnieją procedury według których należy postępować w sytuacji zagrożenia: zbuduj pomiędzy sobą a pacjentem tzw. most, otwórz drzwi i słuchaj, oceń rzeczywistość, oceń natężenie, traktuj rozmówcę poważnie,

28 Postępowanie w sytuacji zagrożenia zadaj właściwe pytania, znajdź i zmobilizuj system oparcia, podejmij działania, utrzymaj cel, przekaż pałeczkę.

29 Interwencja po próbie samobójczej ucznia Jeżeli zawiodą metody profilaktyczne i dowiemy się o podjęciu przez ucznia próby samobójczej, po bezwzględnie zalecanej konsultacji psychiatrycznej należy pamiętać o sprawdzonych wskazówkach w trakcie pierwszych z nim kontaktów: - Wsparcie, dawanie bliskości, okazanie zrozumienia, akceptacja

30 Interwencja po próbie samobójczej ucznia cd. - braku dobrego kontaktu z uczniem Szczerość kontaktu, empatia, zaufanie (uwaga nie obiecywać zachowania tajemnicy odnośnie aktualnych tendencji samobójczych) - Czytelność intencji, przekazów - Świadomość własnych ograniczeń - Umiejętność zaakceptowania

31 Interwencja po próbie samobójczej ucznia cd. - Uznanie próby samobójstwa za fakt historyczny (pozwala na obniżenie poziomu ekspresji emocji, utrzymanie dystansu do tego, co się stało) - Adekwatna do możliwości deklaracja własnej dostępności i dyspozycyjności - Dzielenie z innymi odpowiedzialności za kontakt z uczniem

32 Interwencja po próbie samobójczej ucznia cd. - Wzajemne zobowiązania, w tym,,niesamobójczy kontrakt z uczniem (umowa co do potrzebnego czasu na załatwienie akceptowanych rozwiązań i sygnalizowania wszelkich trudności przez ucznia. Dokładne poznanie faktów, rozpoznanie przyczyn tendencji samobójczych - Koncentracja na głównych problemach ucznia i ich pozytywne przeformułowanie, jeżeli jest to możliwe

33 Interwencja po próbie samobójczej ucznia cd. -Wskazanie różnych systemów oparcia/ zasobów (wewnętrznych i zewnętrznych), podjęcie konkretnych działań (np. telefon interwencyjny do opiekunów) - Zadbanie o maksymalne bezpieczeństwo ucznia (gdy ryzyko samobójstwa – wezwanie pogotowia ratunkowego i przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym)

34 Interwencyjna rozmowa z uczniem Podczas interwencyjnej rozmowy z uczniem należy unikać: - Podtrzymywania wyobrażeń ucznia o naszej wszechmocy - Zaprzeczania temu, co mówi uczeń, osądzania go - Koncentracji na instrumentalnym (,,na pokaz) aspekcie próby samobójczej (niedocenianie zagrożenia)

35 Interwencyjna rozmowa z uczniem cd. - Blokowaniu tematu śmierci i samobójstwa (stwierdzeń:,, nie mówmy o śmierci) - Ujawnianiu bezradności i / lub rezygnacji z udzielania pomocy, często samo wysłuchanie jest skuteczne

36 Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej Należy wyznaczyć jedną komunikatywną i dobrze merytorycznie przygotowaną osobę do kontaktu z mediami Jasno należy określić, kto, w jaki sposób i gdzie będzie przekazywał dziennikarzom informacje Na pytania mediów należy odpowiadać natychmiast, przekazując jedynie konkretne informacje, należy rozmawiać o faktach, nie snuć domysłów

37 Kontakty z mediami cd. W sytuacji dużego zainteresowania mediów warto zorganizować konferencję prasową i przygotować komunikaty prasowe Konferencję prasową powinien prowadzić dyrektor szkoły, choć istotne informacje może przekazywać ktoś inny spośród personelu lub osoba ze współpracującej ze szkołą w przezwyciężeniu kryzysu instytucji czy organizacji

38 Kontakt z mediami cd. W trakcie konferencji należy w jak najpełniejszy sposób odpowiadać na pytania dziennikarzy, powinna to robić osoba kompetentna, komunikatywna, posiadająca wiedzę merytoryczną

39 Dziękujemy za uwagę Garwolin, 15 stycznia 2008


Pobierz ppt "Wprowadzenie w problem samobójstw Kret Ewa Zawada Agnieszka Głaszczka Agnieszka Tomasz Rękawek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google