Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROC – Making HCM business priority Krzysztof Luty Optymalizacja kosztów HR w oparciu o rozwiązania w chmurze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROC – Making HCM business priority Krzysztof Luty Optymalizacja kosztów HR w oparciu o rozwiązania w chmurze."— Zapis prezentacji:

1 ROC – Making HCM business priority Krzysztof Luty Optymalizacja kosztów HR w oparciu o rozwiązania w chmurze

2 Pytania na jakie warto odpowiedzieć Czym jest optymalizacja? Jaką rolę w optymalizacji biznesu pełni kapitał ludzki? Co można zrobić aby móc i umieć prowadzić skuteczną optymalizację? Jak zadbać o najlepsze efekty optymalizacji? Jak to robią największe firmy na świecie? Kto powinien ją prowadzić? Jakie mamy narzędzia do tego celu?

3

4

5

6

7 Optymalizacja – jak ją postrzegamy? Często spotykane działanie w sytuacji kryzysowej Głównie ma na celu dopasowanie (zmniejszenie) kosztów wobec (zmniejszających się) przychodów Wg. Raportu KPMG Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników 2011

8 Czym jest? optymalizacja - proces poszukiwania najlepszego (optymalnego) rozwiązania problemu, metody postępowania itp.; optymalizację można dokonywać ze względu na jedno wybrane kryterium oceny (optymalizacja jednokryterialna) lub określony zbiór kryteriów (optymalizacja wielokryterialna).proces problemumetody Ciągły proces Związany z wieloma kryteriami Kryteria te wzajemnie się przenikają i mają wpływ na siebie Prowadzony przez ludzi Związany z ludźmi

9 Wyzwania Dyrektorów Personalnych Dokumentowanie wpływu inwestycji w kapitał ludzki na strategiczne dla przedsiębiorstwa wskaźniki Ukierunkowanie inwestycji w programy HR o szybkim zwrocie Dokumentowanie przewidywań odnośnie zapotrzebowania na personel niezbędny do egzekucji strategii biznesowej w okresie 5 lat i wskazanie jaka strategia HR pozwoli na zbudowanie zespołu w optymalnym koszcie i na czas. Umożliwianie zestawienia rachunków ROI dla inwestycji HR z ROI w sprzedaży, marketingu, produkcji

10 Wielka Szansa na Poprawę Efektywności Biznesu? ZASOBY LUDZKIE GENERUJĄ DO 60-80% KOSZTÓW OPERACYJNYCH ORGANIZACJI Czy podejmujesz decyzje związane z ludźmi w takim samym rygorze, zgodnie z taką samą logiką i determinacją jak swoje decyzje związane z pieniędzmi, klientami Produktami i technologią? DR. BOUDREAU, USC CENTER FOR EFFECTIVE ORGANIZATIONS (Aberdeen, Intelligent Human Capital Management, 2010) (Y/Y % zmiana) Użycie analiz / kontrolingu personalnego i jego brak:

11 Dane – bilet do zarządzania NOWI LIDERZY HR Mogą dziś uzyskać autorytet poprzez godne zaufania dane Argumenty uzasadnione ekonomicznie i kalkulacje ROI. Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy IT Dyrektorzy ds. Sprzedaży Zyskują zaufanie Zarządów ponieważ ich opinie i działania oparte są o dane. UCZENIE SIĘ JĘZYKA BIZNESU

12 HR ma mierzalny wpływ na biznes 10% wzrost satysfakcji klienta poprzez zmniejszenie rotacji wśród osób pełniących krytyczne role $6M oszczędności rocznie Poprzez zmianę procesu zatrudniania i wprowadzania pracowników na swoje stanowiska ABC Szpital $4M oszczędności rocznie poprzez poprawę jakości lejka talentów i wzrost dostępności kandydatów dla ról krytycznych

13 Analizy wspierają Strategiczne Planowanie Zasobów Edukacja techników Budowanie lejka rekrutacyjnego w oparciu o młodzież szkolną i rozbudowa programu stażów dla studentów Wdrożenie elastycznych ścieżek kariery dla ról krytycznych Audytowanie ryzyk operacyjnych i nakładów inwestycyjnych w sposób umożliwiających sprawną ich korektę 40+% krytycznych stanowisk zagrożonych odejściem na emeryturę do roku 2020 Spadająca podaż inżynierów Olimpiada, zmiana systemu kolejowego, czysta energia wpływają na wzrost popytu na nowe role w organizacji SuccessFactors Workforce Planning Stworzenie różnorodnych scenariuszy analizy popytu i rekrutacji Zidentyfikowanie luk kompetencyjnych i zaplanowanie działań korekcyjnych WYZWANIEROZWIĄZANIEREZULTATY Z naszego planu zasobów wynika że do roku 2020 potrzebować będziemy blisko 1000 inżynierów, a w tym czasie blisko 1/3 z tych, którzy dla nas pracują przejdzie na emeryturę. To jedno z największych wyzwań z jakim się mierzymy w biznesie STEVE HOLLIDAY, CEO

14 SAP + SuccessFactors Połączenie unikalnych możliwości #1 W TWARDYM HR#1 W ZARZĄDZANIU TALENTAMI 10+ lat doświadczenia w oferowaniu aplikacji w modelu SaaS 3,500+ klientów/~15 mln użytkowników największy klient – 2 mln użytkowników 34 języki – klienci ze 168 krajów 40 lat doświadczenia i praktyki na rynku aplikacji i rozwiązań biznesowych 15,000 klientów SAP HCM niezrównana dostępność: 51 wersji lokalnych dostarczanych przez SAP + 28 przez partnerów SAP This presentation and SAPs strategy and possible future developments are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement

15 Korzyści z modelu wdrożenia w chmurze dla Zarządzania talentami Łatwe wdrażanie innowacji Wysokie bezpieczeństwo Szybkie uzyskanie wartości Łatwość adaptacji Niskie TCO Szybkie ROI Bez infrastruktury i administr. Sprawdzona konfiguracja Obszar Zarządzania talentami podlega częstym zmianom i innowacjom, co czyni go idealnym miejscem dla zastosowania rozwiązań w chmurze This presentation and SAPs strategy and possible future developments are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement

16 Cele Planowanie zasobów Wydajność Wynagra- dzanie Następstwa Analizy Rekrutacja Szkolenia Społecz-nośc i Employee Central BizX Insights Dopasowanie Spraw, by pracownicy zajmowali się właściwymi sprawami Optymalizacja Znajdź właściwe osoby i uczyń ich świetnymi pracownikami Przyspieszenie Prowadź swój biznes jeszcze lepiej Strategia Wyniki SuccessFactors BizX

17 Połącz HR ze strategią firmy i miej wpływ na biznes STRATEGIA HR WPŁYW NA BIZNES Wzrost Nowe rynki Koszty operacyjne Serwis Czas dostarczania Innowacja Czy dysponujemy talentami pozwalającymi na realizację strategii? Gdzie znajdują się przyszłe niedobory talentów? Czy maksymalizujemy nakłady w nowozatrudnionych? W jakich działach rotacja generuje największe ryzyka operacyjne? Czy zatrzymujemy ludzi o najlepszej wydajności? Które programy HR mają największą wagę finansową? Czy odpowiednio wynagradzamy za wysoką wydajność? Menedżerowie Rotacja personelu Jakość rekrutacji Struktura płac Etc. Planowanie zasobów Optymalizacja wynagrodzeń Zmiana wprowadzania pracowników Etc. Wzrost Redukcja koszów Przywództwo w efektywności Produktywność ZADAJ WŁĄŚCIWE PYTANIA WGLĄD W PERSONEL STRATEGIA BIZNESU OPRZYJ ODPOWIEDZI NA FAKTACH A NIE NA PRZECZUCIU POZNAJ WPŁYW JAKI MAJĄ TWOJE DZIAŁANIA WYZWANIE w REALIZACJI

18 Zarządzanie marką i reklama Wzrost satysfakcji klienta Wzrost satysfakcji pracowników Jakość dostarczania usług Dostęp do nowych rynków Zatrzymanie kluczowych pracowników Zapewnienie spójności pomiędzy demografią zatrudnienia i bazą klientów Pokreślenie oczekiwania właściwego zarządzania jakością Ocenić całkowity koszt personelu Zidentyfikować obszary nadmiernych kosztów obrotowych Zarządzać wzrostem wynagrodzeń Zwiększać udział niefinansowych EVP Stan menedżerów Wskaźnik stabilności zatrudnienia Wskaźnik jakości zarządzania Wskaźnik mobilności personelu Czas szkoleń na pracownika Wskaźnik dobrowolnych odejść Wskaźnik stabilności zatrudnienia Wskaźnik jakości zarządzania Siła Marki Pracodawcy Wskaźnik etnicznego zróżnicowania zatrudnienia Dystrybucja wydajności Wskaźnik dobrowolnych odejść Średnia wynagrodzeń na rynku Net Hire Ratio Wskaźnik ROI w HCM Zysk operacyjny na zatrudnionego Strategia Firmy Wskaźniki efektywności Biznesu Wskaźniki efektywności HR Strategia Funkcjonalna Połącz wskaźniki HR ze wskaźnikami Biznesu Pozyskanie Klienta Przywiązanie Klienta Zatrudnianie Najlepszych Zróżnicowanie zasobów Zmniejszenie rotacji Zarządzanie kosztami Poprawić wydajność Zwiększyć udział w rynku Zmniejszyć koszty operacyjne

19 Zmiana sposobu komunikacji Powszechny przekaz od liderów HR: Ten program zarządzania talentami będzie atrakcyjny i zatrzyma więcej wysoko wydajnych pracowników! Lider HR wykorzystujący analizy i kontroling pracowniczy: Wyobraź sobie skalę możliwości gdy mówisz do menedżerów: Pracownicy, którzy wzięli udział w tym programie szkoleniowym sprzedali 30% więcej niż ci, którzy w nim nie uczestniczyli…lub, zwiększając wskaźniki zaangażowania o 10% w tej lokalizacji, zmniejszymy rotację o 5% i koszty o …... DAVID CRUMLEY, VP HRIS & CONTINUOUS IMPROVEMENT

20 Przeszkody w uruchomieniu analityki Brak godnych zaufania danych Jakim ufa biznes Nie wiem kto mierzy wartości wydajności personelu i ich wpływ na biznes Brak po stronie HR umiejętności i zwyczajów analitycznych Menedżerowie nie używają analiz personalnych

21 Pokonaj przeszkody z SuccessFactors SuccessFactors Workforce Analytics Zbudowane dla HR i dla biznesu Mapuje wartości wpływające na biznes Prowadzi benchmarking Skupia się na wglądzie i wsparciu podejmowania decyzji a nie na manipulacji danych Angażuje menedżerów liniowych Łączy HR ze strategią biznesową Wykorzystuje najlepsze praktyki Dostarczany z chmury w 100 dni Business Impact

22 Zbudowany dla HR i biznesu Czy mamy pozytywną korelację pomiędzy wynagrodzeniem a wydajnością? Którzy menedżerowie najlepiej zarządzają celami personelu w kontekście naszej strategii? Jak wpływam na rozwój najlepszych pracowników? WARTOŚĆ DLA HR WGLĄD ZARZĄDCZY BUSINESS ENGAGED

23 Najlepsze praktyki Pytania związane z biznesem prowadzą do najważniejszych miar Podpowiadają możliwe interpretacje Rekomendują działania Prowadzą do mierników pokrywających wiele aspektów zagadnienia

24 100 Critical Human Capital Questions Wiesz co mierzyć – Wykorzystaj Najlepsze Praktyki Zidentyfikuj mierniki jakie wpływają na Twój biznes 2000+ miar z najlepszych praktyk. Globalne standardy pomiarów zdefiniowane przez SF (GAAP of HR) Oparte o pytania, mierniki powiązane, przewodniki interpretacji i rekomendacje 25+ lat doświadczeń

25 Benchmarking Zidentyfikuj luki i podejmij działania Zbuduj wartość biznesową ZESTAWIENIE Wartości wobec Wewnętrznie: Celów Działów Najlepszych prac. Stanowisk 50 th To kompas mówiący co mamy robić jako przedsiębiorstwo. – PETER CHURCH, VP HR Zewnętrznie: Sektora Regionu Rozmiaru Najlepszych

26 Uwolnij HR od transformacji danych Skupienie na wglądzie i podejmowaniu decyzji SF mapuje dane istotne i zestawia we wglądy Integruje dane z systemów płacowych, HR, ERP, CRM, etc. Narzędzia transformacji danych zarządzają wyjątkami, wypełniają luki logiczne, wyłapują zmiany organizacyjne. Konsultant sprawdza dane po każdym odświeżeniu i sugeruje akcje Widoczność miar napędza jakość danych Data Transformation Engine Data Stewardship Credible Insight Data Warehouse RecruitingPerformanceHRIS Learning & Careers Talent SurveyFinancialsOperations Employee Surveys CRM

27 Zbuduj zdolności analityczne w HR Ustrukturyzowany transfer umiejętności Consulting, warsztaty identyfikacji miar efektywności, nauka interpretacji, etc. – dostarczane wraz z produktem Nauka przez wykonywanie: miary powiązane, przewodniki interpretacji, benchmarki, rekomendacje działań, etc. Dostęp do olbrzymiej społeczności i narzędzi komunikacyjnych Nie tylko zbudowali rozwiązanie oparte o wspaniała technologię ale również dostarczyli wiedzę ekspercką. Wiedzieli co robią, robili to wcześniej wzbudzając wiele naszego zaufania – MIKE MOLINARO, VP HR OPERATIONS

28 Zaangażuj menedżerów liniowych Uczyń analizy codziennością Uczyń to istotnym – połącz miary HR z KPI menedżera. Benchmarki pozwalają na prowadzenie rankingów Narzędzia raportujące automatyzują dystrybucję raportów. Wbudowane narzędzia pozwalają na dostosowanie Dopasowuje i porządkuje komunikację pomiędzy HR a menedżerami Osiągamy efekt skali w HR. Redukujemy zapytania ad-hoc, skupiamy się na wglądzie i decyzjach

29 Połącz HR ze strategią Koreluj talent i dane HR ze wskaźnikami biznesowymi, danymi operacyjnymi, satysfakcją klienta, zaangażowaniem pracowników, etc. Zestaw dane HR z KPI menedżera Mierz biznesowy i finansowy wpływ programów HRowych Zamień programy HR w wartość biznesową RecruitingPerformanceHRIS Learning & Careers Talent SurveyFinancialsOperations Employee Surveys CRM WPŁYW BIZNESOWY PROGRAMÓW HR BIZX DATA WAREHOUSE

30 Analizy Pracownicze oparte o Najlepsze Praktyki dostępne w 100 dni ZAMIEŃ DANE HR WE WGLĄD W STAN PERSONELU STRATEGICZNY TECHNICAL Warsztat : Mapowanie strategii w miary Szkolenia, Plan roll-out Uruchomienie, roll-out, Zarządzanie zmianą. Specyfikacja danych: Jak uzyskać dane Weryfikacja jakości danych, Zbuduj logikę Test Beta: Na rzeczyw. danych HRIS Day 14Day 50 Day 100 TECHNICZNY Go Live Zaangażowanie KlientaDni Sponsor2 Kierownik Projektu12 Specjalista funkcjonalny15 Specjalista /Analityk5 PAKIET MIERNIKÓW: Dashboardy zarządcze: Rozmiar zasobów, koszt, produktywność, ruch kadr, rotacja, trendy, etc. Mierniki i wgląd menedżerski: Dostępne zasoby, pay for performance metrics, etc. Analizy HR: Profil pracowników, umiejętności, ruchy, ścieżki kariery, zatrudnienie z zewnątrz, stabilność liderów, wynagrodzenia, ruchy w segmentach, dobrowolne odejścia, etc. ZWROT W PIERWSZYM ROKU EKSPLOATACJI (60+ mierników, 20+ wymiarów) HRIS: Wiek, Płeć, Stanowisko Historia, źródło rekrutacji, etc.

31 Dlaczego tradycyjny BI nie wykorzysta danych HR TWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO WYKORZYSTUJE NARZEDZIA BI – DLACZEGO ICH NIE WYKORZYSTAĆ? Mieliśmy zupełnie nowy system SAP w zakresie HR, Oracle financials, dane z innych systemów… mieliśmy całe mnóstwo danych. Ale brakowało nam wartości tego co zgromadziliśmy – MIKE MOLINARO, VP HR Ograniczona dostępność własnego IT Powoduje długi czas oczekiwania na raport Narzędzia uniwersalne Analizy HR budujemy od podstaw Rozwiązania silosowe mniej dostępne dla HR i menedżer ów liniowych Niska reaktywność na zmiany Własne IT nie jest w stanie odpowiedzieć tak szybko na dynamiczne potrzeby Długi czas i znaczne nakłady By wdrożyć i utrzymać Wyłącznie wsparcie IT - z własnego działu IT. Brak wiedzy na temat zarządzania HR Brak transferu umiejętności HR nie buduje kultury analitycznej Zbudowane dla IT Lub Finansów – Niska adaptowalność dla HR lub biznesu Stworzone do przetwarzania wielkiej ilości danych transakcyjnych nie danych nt ludzi

32 Udane analizy HR to proces transformacji Optymalizujesz procesy zarz. talentami Zwiększasz wydajności HR Scalasz HR ze strategią biznesową Wprowadzasz planowanie kadr do planu biznesowego Zwiększasz produktywność personelu Mierzysz wpływ biznesu na HR URUCHOM W HR WYDAJNOŚĆ WPŁYW NA BIZNES HR OPERACYJNY HR STRATEGICZNY STRATEGIA BIZNESU Odpowiadasz na zapytania ad-hoc ze strony biznesu Analizujesz działania i procesy Związane z talentami Optymalizujesz wykorzystanie Technologii HR Analizuj jakość i wydajność programów HR Prognozuj biznesową i finansową wartość programów HR Biznes otrzymuje raporty i działa na ich podstawie Prognozujesz i planujesz kadry w przyszłości Długofalowe strategie HR Kierujesz strategicznym planowaniem biznesu Pełne wsparcie dla działań zarządczych MIEJ WPŁYW KONTROLUJ REALIZACJĘ STRATEGII

33 Wykorzystaj doświadczenia liderów

34 O firmie - GLOBALNIE Autoryzowany partner SAP Na rynku europejskim od 1998 roku Ponad 300 konsultantów Ponad 500 pomyślnie zrealizowanych projektów SAP HCM Strategiczny partner SAP HCM dla wiodących integratorów systemów Międzynarodowa ekspansja (2007…): Europa Wschodnia (Polska) Europa Zachodnia (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Kraje Beneluxu) Stany Zjednoczone Ameryki Australia i Nowa Zelandia Pierwsze biuro w Chinach

35 ROC Polska Prawie 5 lat na rynku polskim Ponad 20 konsultantów średnio z 9 letnim doświadczeniem w SAP HCM Około 100 klientów Oferta wdrożeniowa: Funkcjonalności operacyjne Miękki HR i Zarządzanie talentami Serwisy HCM (Samoobsługa) Produkty komplementarne oparte o technologię SAP Funkcjonalności analityczne (Raportowanie i Hurtowania danych)

36 Nasza przewaga Znamy się na tym, co robimy albo Tak osiągamy sukces Ludzie Międzynarodowy zespół Międzynarodowe doświadczenia Najbardziej doświadczeni konsultanci Wiedza Metoda Best Practice Najnowsze technologie (SaaS, RaaS, rozwiązania w chmurze) Profesjonalizm 100 SAP, 100% HCM Jakość, Jakość przede wszystkim Bezpieczeństwo Dedykowane centrum wsparcia SAP HCM

37 Klienci Grupy

38 Klienci w Polsce Realizujemy nasze usługi u klientów w różnych obszarach w Polsce i zagranicą : Bankowość Uczelnie wyższe Energetyka Górnictwo Transport Przemysł wytwórczy Obsługa Competence Center Wsparcie firm outsourcingowych Wsparcie serwisowe na projektach w UK

39 Klienci w Polsce

40 Hrcontrolling.pl

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ krzysztof.luty@roc-group.com 507 763 507


Pobierz ppt "ROC – Making HCM business priority Krzysztof Luty Optymalizacja kosztów HR w oparciu o rozwiązania w chmurze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google