Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Spółki Sobet S.A. www.sobet.pl. Profil Spółki Wartości Usługi Potencjał Klienci Rynek Zarząd Strategia rozwoju Wyniki finansowe Prognozy Struktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Spółki Sobet S.A. www.sobet.pl. Profil Spółki Wartości Usługi Potencjał Klienci Rynek Zarząd Strategia rozwoju Wyniki finansowe Prognozy Struktura."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Spółki Sobet S.A.

2 Profil Spółki Wartości Usługi Potencjał Klienci Rynek Zarząd Strategia rozwoju Wyniki finansowe Prognozy Struktura akcjonariatu Agenda

3 Profil Spółki Realizacja pełnego zakresu projektów budowlanych Budownictwo inżynieryjne Roboty specjalistyczne Budownictwo związane z ochroną środowiska Budownictwo kubaturowe: przemysłowe i mieszkaniowe Pozostała działalność budowlana Realizacja projektów na terenie całego kraju Na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych Realizacja projektów prywatnych oraz zamówień publicznych Dywersyfikacja struktury klientów Stabilny, przewidywalny poziom przychodów z sektora publicznego Uzupełnienie struktury sprzedaży o projekty prywatne Wspólne projekty z największymi firmami na rynku Partnerstwo z podmiotami działającymi komplementarnie Uczestnictwo w największych projektach na rynku Doświadczona kadra zarządzająca Udokumentowana wiedza o technologii i rynku, Znajomość specyfiki zamówień publicznych

4 Wartości Uczciwość Szacunek i otwartość Troska o przyrodę Rzetelność Szanujemy partnerów biznesowych i pracowników Dbamy o środowisko na każdym etapie inwestycji Jesteśmy uczciwym i stabilnym pracodawcą Prowadzimy działalność w sposób zgodny z najwyższymi standardami rzetelności i etyki

5 Budownictwo inżynieryjne Szeroki wachlarz usług obejmujący budowę/modernizację: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, zbrojeń terenów pod autostrady i inne drogi, zbrojeń terenów pod zabudowę przemysłową. Przykładowe zrealizowane projekty: zadania w ramach projektu nr 2003/PL/16/P/PE/046/03 Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków w Kędzierzynie-Koźlu na kwotę netto ,03 PLN budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz (powiat brzeski) na kwotę netto ,23 PLN W trakcie realizacji: zadania w ramach projektu Gospodarka ściekowa w Tychach (2004/PL/16/C/PE/024-04) szacunkowa kwota netto ,12 PLN zadania w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze- dzielnice Grzybowice i Rokitnica (2004/PL/16/C/PE/027-1) szacunkowa kwota netto ,46 PLN zadania w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) szacunkowa kwota netto ,89 PLN Usługi

6 Budownictwo związane z ochroną środowiska Projekty z zakresu budynków ochrony środowiska, m.in.: oczyszczalnie ścieków, zakłady utylizacji odpadów, stacje uzdatniania wody. Przykładowe zrealizowane projekty: budowa i modernizacja znaczących obiektów katowickiej oczyszczalni ścieków w ramach projektu 2000/PL/16/P/PE/ Projekt, budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków w Katowicach znaczące obiekty katowickiej oczyszczalni, modernizacja przepompowni ścieków w Brzegu, modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Brzegu, remont obiektów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gać. Usługi

7 Budownictwo kubaturowe Oferta obejmuje budowę i remonty: obiektów użyteczności publicznej, budynków i budowli w ramach budownictwa przemysłowego, m.in.: - hal fabrycznych, - nowych zakładów przemysłowych, budynków i budowli w ramach budownictwa mieszkaniowego. Przykładowe zrealizowane projekty: termomodernizacja obiektów bazy dydaktycznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, Ośrodek Metodyczny w Niwkach na kwotę netto ,12 PLN wykonanie robót żelbetowych i konstrukcji stalowych zbiorników kwasu fosforowego na terenie ZCH Wizów S.A. w Łące koło Bolesławca na kwotę netto ,34 PLN budowa kompleksu trzech budynków w Warszawie przy ulicy Czorsztyńskiej na kwotę netto ,68 PLN W trakcie realizacji: rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu szacunkowa kwota netto PLN budowa osiedla mieszkaniowego w Brzegu szacunkowa kwota netto PLN Usługi

8 Usługi Roboty specjalistyczne Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych Remonty budynków i budowli o wysokim stopniu złożoności Przykładowe zrealizowane projekty: prace modernizacyjne silosów ceramicznych w Brzegu (obecnie teren zakładu ZT Kruszwica S.A.) prace w Centrum Handlowym Zakopianka w Krakowie naprawa konstrukcji żelbetowych budowli oczyszczalni ścieków w Katowicach wzmocnienie podłoża gruntowego pod posadzką dla firmy Polar remont Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu W trakcie realizacji: remont i modernizacja znaczących obiektów oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku, Sycowie i Legnicy na łączną kwotę ponad 10 mln PLN

9 Recykling materiałów budowlanych Przystosowanie odpadów budowlanych do ich wtórnego użytkowania: kruszenie gruzu budowlanego, kruszenie betonu kruszenie surowców skalnych Przykładowe zrealizowane projekty: Prace w ramach zadania 2000/PL/16/P/PE/004-04: Projekt, budowa i rozruch oczyszczalni ścieków w Katowicach na kwotę netto ,98 PLN Autostrada A-4: kruszenie elementów konstrukcji mostu na Wiśle w Krakowie, materiał wykorzystano do podbudowy dróg technologicznych Autostrada A-18: kruszenie starej nawierzchni betonowej materiał wykorzystano do wykonania podbudowy autostrady Stacja paliw Orlen w Brzegu: kruszenie likwidowanych obiektów budowlanych materiał wykorzystano przy budowie dróg i placów na terenie nowej stacji paliw WZMO Wrocław: kruszenie materiału po rozbiórkach Wrocławskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych Usługi

10 Duży potencjał rozwojowy Spółki przejawia się poprzez: doświadczoną kadrę menedżerską, 150 wysoko wykwalifikowanych pracowników, stale unowocześniany park maszynowy, który obecnie składa się z ponad 80 jednostek ciężkiego sprzętu budowlanego renomowanych marek: m. in. JCB, Caterpillar, Scania, Renault, BAT Bohr-und Anlagentechnik GmbH czy Hyundai Heavy Industries, zinformatyzowany proces zarządzania projektami. Potencjał

11 Klienci: Jednostki publiczne np. Zakłady Wodociągowe, Urzędy Miast i Gmin Wartość jednostkowa: mln zł Większa wartość jednostkowa Przewidywalna liczba projektów Klienci: Inwestorzy prywatni krajowi i zagraniczni np. firmy produkcyjne, zakłady przemysłowe, kopalnie Wartość jednostkowa: 0,5 – 10 mln zł Mniejsza wartość jednostkowa Większa ilość projektów Klienci Zamówienia publiczne Projekty komercyjne Dane w tys. zł

12 Klienci Łączna wartość projektów realizowanych w ramach zamówień publicznych w latach : 57,7 mln zł Przykładowe projekty: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o. o. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków w Kędzierzynie-Koźlu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Brzeg Sp. z o. o. Modernizacja pompowni ścieków w Brzegu Łączna wartość projektów komercyjnych realizowanych w latach : 25,2 mln zł Przykładowe projekty: Cefic Polska Sp. z o.o. Warszawa Prace remontowe na terenie Centrum Handlowego Zakopianka w Krakowie Zakłady Chemiczne WIZÓW S.A. Bolesławiec Wykonanie robót budowlanych posadowienia zbiorników stalowych Bartling Polska Sp. z o. o. Brzeg Roboty budowlane przy hali produkcyjnej Projekty komercyjne Zamówienia publiczne

13 Rynek Intensywny wzrost wartości rynku robót budowlano-montażowych w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury podziemnej Duże nakłady publiczne wspierane środkami UE, Napływ inwestycji zagranicznych Korzyści z operowania we wzrastającym segmencie budownictwa Kubaturowego Realizacja projektów dla nowych projektów – budownictwo przemysłowe i komercyjne Realizacja projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego Brak bezpośredniej konkurencji z największymi firmami Największe podmioty operują głównie w segmencie kontraktów o wyższej wartości jednostkowej Częsta współpraca na zasadzie podwykonawstwa z większymi firmami z tego samego sektora Niski wpływ konkurencji ze strony mniejszych firm Ze względu na doświadczenie i referencje SOBET Ograniczona liczba najważniejszych konkurentów ABM Solid S.A., Budostal 8 S.A., Energopol-Południe S.A., Instal Lubin Sp. z o.o., PBG S.A., P.R.I. Pol-Aqua S.A., Skanska S.A.

14 Inwestycje w infrastrukturę będą antidotum na niekorzystne tendencje szerzące się na rynku. Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury wypowiedź z r. Perspektywy branży wydają się dobre. Motorem napędowym sektora powinny być zlecenia infrastrukturalne oraz przemysłowe. Powinny skutecznie wypełnić lukę po zapaści w sektorze mieszkaniowym. Źródło: artykuł Branża kwartału - budownictwo, Pulsu Biznesu, r. Rynek

15 Piotr Czajkowski Prezes Zarządu Marcin Kończyło Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Janina Kordecka Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Zarząd

16 Strategia rozwoju Dalszy intensywny rozwój działalności w dotychczasowych segmentach Wykorzystanie synergii oferowanych usług, realizacja projektów w każdym z pięciu głównych segmentów działalności Przejście na poziom samodzielnego wykonawstwa projektów Wyższe marże niż w przypadku podwykonawstwa Większe możliwości negocjacyjne. Udział w przetargach publicznych o większej jednostkowej wartości Dzięki wyższym środkom obrotowym oraz referencjom z projektów realizowanych w latach Wyższe marże dzięki pozycji generalnego wykonawcy Rozbudowa parku maszynowego Możliwość realizowania większej ilości projektów o wyższej wartości Wykorzystanie warunków makro Wzrost skali działalności dzięki realizacji projektów dofinansowywanych przez UE Możliwość realizacji inwestycji związanych z Euro 2012 (m.in. infrastruktura drogowa) Projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Możliwości wynikające z nowego ustawodawstwa Wykorzystanie doświadczenia, możliwość występowania samodzielnie lub w konsorcjum z większym partnerem biznesowym Rozwój współpracy z partnerami biznesowymi Udział w największych projektach na rynku we współpracy z takimi partnerami jak: Hydrobudowa-6 SA, Hydrobudowa Polska SA czy Pol-aqua S.A.

17 Wyniki finansowe Prawie 3-krotny wzrost przychodów w latach CAGR przychodów = 69,99% Dynamika wzrostu zysku netto prawie 3-krotnie wyższa niż przychodów CAGR zysku netto = 185,62% Ponad 11-krotny wzrost EBITDA w latach CAGR EBITDA = 235,26% CAGR=235,26% CAGR=185,62% CAGR=69,99%

18 Wyniki finansowe Bezpieczna struktura przychodów Stały wzrost przychodów z budownictwa inżynieryjnego Struktura rodzajowa przychodów w latach

19 Prognozy Istotny wzrost przychodów Wzrost o 16,63% r/r Wzrost rentowności netto prowadzonej działalności Wzrost z 4,22% w roku 2008 do 4,84% w roku 2009 Dynamika wzrostu zysku netto wyższa niż przychodów Wzrost zysku netto o 33,61% r/r Istotny wzrost EBITDA Wzrost o 43,69% r/r 16,63% 43,69%

20 Struktura akcjonariatu AkcjonariuszSeria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Marcin KończyłoA ,96%50,55% Piotr CzajkowskiA ,10%26,04% Marzena WesołowskaB ,87%7,33% Rafał WesołowskiB ,87%7,33% Andrzej BorlaB ,48%3,38% PozostaliB ,71%5,37% Suma ,00 %

21 Kontakt Sobet S.A. ul. Starobrzeska Brzeg Tel.: Fax:


Pobierz ppt "Prezentacja Spółki Sobet S.A. www.sobet.pl. Profil Spółki Wartości Usługi Potencjał Klienci Rynek Zarząd Strategia rozwoju Wyniki finansowe Prognozy Struktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google