Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Spółki Sobet S.A. www.sobet.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Spółki Sobet S.A. www.sobet.pl."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Spółki Sobet S.A.

2 Agenda Profil Spółki Wartości Usługi Potencjał Klienci Rynek Zarząd
Strategia rozwoju Wyniki finansowe Prognozy Struktura akcjonariatu

3 Profil Spółki Realizacja pełnego zakresu projektów budowlanych
Budownictwo inżynieryjne Roboty specjalistyczne Budownictwo związane z ochroną środowiska Budownictwo kubaturowe: przemysłowe i mieszkaniowe Pozostała działalność budowlana Realizacja projektów na terenie całego kraju Na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych Realizacja projektów prywatnych oraz zamówień publicznych Dywersyfikacja struktury klientów Stabilny, przewidywalny poziom przychodów z sektora publicznego Uzupełnienie struktury sprzedaży o projekty prywatne Wspólne projekty z największymi firmami na rynku Partnerstwo z podmiotami działającymi komplementarnie Uczestnictwo w największych projektach na rynku Doświadczona kadra zarządzająca Udokumentowana wiedza o technologii i rynku, Znajomość specyfiki zamówień publicznych

4 Wartości Jesteśmy uczciwym i stabilnym pracodawcą
Uczciwość Szacunek i otwartość Troska o przyrodę Rzetelność Jesteśmy uczciwym i stabilnym pracodawcą Szanujemy partnerów biznesowych i pracowników Prowadzimy działalność w sposób zgodny z najwyższymi standardami rzetelności i etyki Dbamy o środowisko na każdym etapie inwestycji

5 Usługi Budownictwo inżynieryjne
Szeroki wachlarz usług obejmujący budowę/modernizację: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, zbrojeń terenów pod autostrady i inne drogi, zbrojeń terenów pod zabudowę przemysłową. Przykładowe zrealizowane projekty: zadania w ramach projektu nr 2003/PL/16/P/PE/046/03 „Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę netto ,03 PLN budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz (powiat brzeski) na kwotę netto ,23 PLN W trakcie realizacji: zadania w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (2004/PL/16/C/PE/024-04) szacunkowa kwota netto ,12 PLN zadania w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze- dzielnice Grzybowice i Rokitnica” (2004/PL/16/C/PE/027-1) szacunkowa kwota netto ,46 PLN zadania w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom” (2004/PL/16/C/PE/004) szacunkowa kwota netto ,89 PLN

6 Usługi Budownictwo związane z ochroną środowiska
Projekty z zakresu budynków ochrony środowiska, m.in.: oczyszczalnie ścieków, zakłady utylizacji odpadów, stacje uzdatniania wody. Przykładowe zrealizowane projekty: budowa i modernizacja znaczących obiektów katowickiej oczyszczalni ścieków w ramach projektu 2000/PL/16/P/PE/004‑04 „Projekt, budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków w Katowicach” znaczące obiekty katowickiej oczyszczalni, modernizacja przepompowni ścieków w Brzegu, modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Brzegu, remont obiektów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gać.

7 Usługi Budownictwo kubaturowe Oferta obejmuje budowę i remonty:
obiektów użyteczności publicznej, budynków i budowli w ramach budownictwa przemysłowego, m.in.: - hal fabrycznych, - nowych zakładów przemysłowych, budynków i budowli w ramach budownictwa mieszkaniowego. Przykładowe zrealizowane projekty: termomodernizacja obiektów bazy dydaktycznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, Ośrodek Metodyczny w Niwkach na kwotę netto ,12 PLN wykonanie robót żelbetowych i konstrukcji stalowych zbiorników kwasu fosforowego na terenie ZCH Wizów S.A. w Łące koło Bolesławca na kwotę netto ,34 PLN budowa kompleksu trzech budynków w Warszawie przy ulicy Czorsztyńskiej na kwotę netto ,68 PLN W trakcie realizacji: rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu szacunkowa kwota netto PLN budowa osiedla mieszkaniowego w Brzegu szacunkowa kwota netto PLN

8 Usługi Roboty specjalistyczne
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych Remonty budynków i budowli o wysokim stopniu złożoności Przykładowe zrealizowane projekty: prace modernizacyjne silosów ceramicznych w Brzegu (obecnie teren zakładu ZT „Kruszwica” S.A.) prace w Centrum Handlowym „Zakopianka” w Krakowie naprawa konstrukcji żelbetowych budowli oczyszczalni ścieków w Katowicach wzmocnienie podłoża gruntowego pod posadzką dla firmy Polar remont Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu W trakcie realizacji: remont i modernizacja znaczących obiektów oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku, Sycowie i Legnicy na łączną kwotę ponad 10 mln PLN

9 Usługi Recykling materiałów budowlanych
Przystosowanie odpadów budowlanych do ich wtórnego użytkowania: kruszenie gruzu budowlanego, kruszenie betonu kruszenie surowców skalnych Przykładowe zrealizowane projekty: Prace w ramach zadania 2000/PL/16/P/PE/004-04: „Projekt, budowa i rozruch oczyszczalni ścieków w Katowicach” na kwotę netto ,98 PLN Autostrada A-4: kruszenie elementów konstrukcji mostu na Wiśle w Krakowie, materiał wykorzystano do podbudowy dróg technologicznych Autostrada A-18: kruszenie starej nawierzchni betonowej materiał wykorzystano do wykonania podbudowy autostrady Stacja paliw Orlen w Brzegu: kruszenie likwidowanych obiektów budowlanych materiał wykorzystano przy budowie dróg i placów na terenie nowej stacji paliw WZMO Wrocław: kruszenie materiału po rozbiórkach Wrocławskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych

10 Potencjał Duży potencjał rozwojowy Spółki przejawia się poprzez:
doświadczoną kadrę menedżerską, 150 wysoko wykwalifikowanych pracowników, stale unowocześniany park maszynowy, który obecnie składa się z ponad jednostek ciężkiego sprzętu budowlanego renomowanych marek: m. in. JCB, Caterpillar, Scania, Renault, BAT Bohr-und Anlagentechnik GmbH czy Hyundai Heavy Industries, zinformatyzowany proces zarządzania projektami.

11 Klienci Zamówienia publiczne Projekty komercyjne Dane w tys. zł
Klienci: Jednostki publiczne np. Zakłady Wodociągowe, Urzędy Miast i Gmin Wartość jednostkowa: mln zł Większa wartość jednostkowa Przewidywalna liczba projektów Projekty komercyjne Klienci: Inwestorzy prywatni krajowi i zagraniczni np. firmy produkcyjne, zakłady przemysłowe, kopalnie Wartość jednostkowa: 0,5 – 10 mln zł Mniejsza wartość jednostkowa Większa ilość projektów

12 Klienci Łączna wartość projektów realizowanych w ramach zamówień publicznych w latach : 57,7 mln zł Przykładowe projekty: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o. o. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków w Kędzierzynie-Koźlu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Brzeg Sp. z o. o. Modernizacja pompowni ścieków w Brzegu Łączna wartość projektów komercyjnych realizowanych w latach : 25,2 mln zł Cefic Polska Sp. z o.o. Warszawa Prace remontowe na terenie Centrum Handlowego „Zakopianka” w Krakowie Zakłady Chemiczne „WIZÓW” S.A. Bolesławiec Wykonanie robót budowlanych posadowienia zbiorników stalowych Bartling Polska Sp. z o. o. Brzeg Roboty budowlane przy hali produkcyjnej Projekty komercyjne Zamówienia publiczne

13 Rynek Intensywny wzrost wartości rynku robót budowlano-montażowych w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury podziemnej Duże nakłady publiczne wspierane środkami UE, Napływ inwestycji zagranicznych Korzyści z operowania we wzrastającym segmencie budownictwa Kubaturowego Realizacja projektów dla nowych projektów – budownictwo przemysłowe i komercyjne Realizacja projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego Brak bezpośredniej konkurencji z największymi firmami Największe podmioty operują głównie w segmencie kontraktów o wyższej wartości jednostkowej Częsta współpraca na zasadzie podwykonawstwa z większymi firmami z tego samego sektora Niski wpływ konkurencji ze strony mniejszych firm Ze względu na doświadczenie i referencje SOBET Ograniczona liczba najważniejszych konkurentów ABM Solid S.A., Budostal 8 S.A., Energopol-Południe S.A., Instal Lubin Sp. z o.o., PBG S.A., P.R.I. Pol-Aqua S.A., Skanska S.A.

14 Rynek „Inwestycje w infrastrukturę będą antidotum na niekorzystne tendencje szerzące się na rynku.” Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury wypowiedź z r. „Perspektywy branży wydają się dobre. Motorem napędowym sektora powinny być zlecenia infrastrukturalne oraz przemysłowe. Powinny skutecznie wypełnić lukę po zapaści w sektorze mieszkaniowym.” Źródło: artykuł „Branża kwartału - budownictwo”, Pulsu Biznesu, r.

15 Zarząd Piotr Czajkowski Marcin Kończyło Janina Kordecka Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Janina Kordecka Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

16 Strategia rozwoju Dalszy intensywny rozwój działalności w dotychczasowych segmentach Wykorzystanie synergii oferowanych usług, realizacja projektów w każdym z pięciu głównych segmentów działalności Przejście na poziom samodzielnego wykonawstwa projektów Wyższe marże niż w przypadku podwykonawstwa Większe możliwości negocjacyjne. Udział w przetargach publicznych o większej jednostkowej wartości Dzięki wyższym środkom obrotowym oraz referencjom z projektów realizowanych w latach Wyższe marże dzięki pozycji generalnego wykonawcy Rozbudowa parku maszynowego Możliwość realizowania większej ilości projektów o wyższej wartości Wykorzystanie warunków makro Wzrost skali działalności dzięki realizacji projektów dofinansowywanych przez UE Możliwość realizacji inwestycji związanych z Euro 2012 (m.in. infrastruktura drogowa) Projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Możliwości wynikające z nowego ustawodawstwa Wykorzystanie doświadczenia, możliwość występowania samodzielnie lub w konsorcjum z większym partnerem biznesowym Rozwój współpracy z partnerami biznesowymi Udział w największych projektach na rynku we współpracy z takimi partnerami jak: Hydrobudowa-6 SA, Hydrobudowa Polska SA czy Pol-aqua S.A.

17 Wyniki finansowe Prawie 3-krotny wzrost przychodów w latach 2006-2008
CAGR przychodów = 69,99% Dynamika wzrostu zysku netto prawie 3-krotnie wyższa niż przychodów CAGR zysku netto = 185,62% Ponad 11-krotny wzrost EBITDA w latach CAGR EBITDA = 235,26% CAGR=235,26% CAGR=69,99% CAGR=185,62%

18 Struktura rodzajowa przychodów w latach 2006-2008
Wyniki finansowe Bezpieczna struktura przychodów Stały wzrost przychodów z budownictwa inżynieryjnego Struktura rodzajowa przychodów w latach

19 Prognozy Istotny wzrost przychodów
Wzrost o 16,63% r/r Wzrost rentowności netto prowadzonej działalności Wzrost z 4,22% w roku 2008 do 4,84% w roku 2009 Dynamika wzrostu zysku netto wyższa niż przychodów Wzrost zysku netto o 33,61% r/r Istotny wzrost EBITDA Wzrost o 43,69% r/r 43,69% 16,63%

20 Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Struktura akcjonariatu Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Marcin Kończyło A 40,96% 50,55% Piotr Czajkowski 21,10% 26,04% Marzena Wesołowska B 11,87% 7,33% Rafał Wesołowski Andrzej Borla 5,48% 3,38% Pozostali 8,71% 5,37% Suma 100,00 %

21 Kontakt Sobet S.A. ul. Starobrzeska 67 49-305 Brzeg
Tel.: Fax:


Pobierz ppt "Prezentacja Spółki Sobet S.A. www.sobet.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google