Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy (PMZTF) Warszawa 27 czerwca 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy (PMZTF) Warszawa 27 czerwca 2012."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy (PMZTF) Warszawa 27 czerwca 2012

2 Program Konferencji 1.Przedstawienie uczestników. Rozkład geograficzny i branżowy. 2.Koncepcja realizacyjna Projektu PMZTF 3.Baza wyjściowa PMZTF 4.Kluczowe kwestie metodologiczne związane z realizacją badań pogłębionych 5.Oczyszczenie Bazy Wyjściowej – aktualne prace, dalsze działania 6.Organizacja fazy badań pogłębionych 7.Kwestie formalne związane z realizacją Projektu 8.Finansowanie badań w ramach Projektu PMZTF 9.Planowane działania do końca 2012 10.Sprawy różne

3 Przedstawienie uczestników. Rozkład geograficzny i branżowy

4 Podział firm Zalety podziału regionalnego (wojewódzkiego) Koordynacja wewnątrz regionów Brakujące województwa – Lubuskie, Opolskie, Podkarpackie, Pomorskie Podział branżowy Przemysł wysoka i średnio-wysoka tchnika Usługi high-tech 4

5 Koncepcja realizacyjna PMZTF Tworzymy bazę dla długofalowych, wielokierunkowych badań naukowych Synergia działań w skali ogólnopolskiej i oddolnej inicjatywy Włączamy się w nurt badań międzynarodowych Łączymy badania z dydaktyką i kontaktami ze środowiskiem biznesowym Realizujemy projekt wykazując orientację przedsiębiorczą

6 Koncepcja realizacyjna Projektu PMZTF

7 Baza wyjściowa PMZTF Zawartość pojedynczego rekordu o firmie Sposób interpretacji danych Wykorzystania danych wyjściowych

8 PMZTF BAZA WYJŚCIOWA REGON Zakres danychPrzykład REGON93282330300000 NIP8942736509 NAZWA"WITT POLSKA" SPÓŁKA Z O.O. KOD_POCZTOWY54-204 MIEJS_POCZTAWROCŁAW MIEJSCOWOŚĆWROCŁAW ULICAUL. LEGNICKA NR_POSESJI62 NR_LOKALU TEL_KIER71 TEL_BEZP3522856 TEL_WEW FAX_KIER71 FAX_BEZP3513113 WOJEWODZTWO02 POWIAT64 GMINA029 DATA_POWSTANIA20020829 P_FORMA_PRAWNA1 S_FORMA_PRAWNA17 FORMA_WŁASOSCI216 PKD 20072011Z GRUPA_ZATRUDNIENIA1 EMAILwitt-polsk@wittgas.com STRONA_WWWwww.wittgas.com

9 Uzupełniane Bazy Wyjściowej – moduł centralny Minimum informacyjne (najlepiej od 2007) Obroty (przychody ze sprzedaży) Zatrudnienie Aktywa Strona WWW Na podstawie rozpoznania potencjalnych dostawców zamówienie danych z InfoCredit Brak danych o ok. 35% firm – najczęściej dla jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek osobowych Centralne i regionalne przeszukanie stron www pod kątem przejawów innowacyjności

10 Weryfikacja, uzupełnienie i oczyszczenie Bazy Wyjściowej Działania na poziomie regionalnym – koordynacja ogólnopolska Efekt oczyszczenia – segmentacja firm Firmy innowacyjne na poziomie światowym Przedsiębiorczość oparta na wiedzy Firmy nie będące PMZTF ale interesujące dla tego projektu Firmy nieinteresujące dla tego projektu Wprowadzenie rekomendacji regionalnej do centralnej bazy Uzupełnienie podstawowych parametrów ekonomicznych

11 Zawartość informacyjna Bazy Wyjściowej (Centralnej) REGON dane identyfik acyjne Podstawowe parametry ekonomiczne Elektroniczne przeszukanie/ analiza stron www Rekomen dacja Aktualizacja podstawowych parametrów ekonomicznych Zasilanie centralne Zasilanie regionalne

12 Kluczowe kwestie metodologiczne Co to znaczy młode zaawansowane technologicznie firmy Poziom innowacji Przedsiębiorczość oparta na wiedzy Jakie firmy nas nie interesują na tym etapie Wyjście poza sektory wiedzochłonne w przyszłości

13 Jakie firmy spodziewamy się odnaleźć w zbiorcze? Sektory o wysokich nakładach B+R, wiedzochłonne Pozostałe sektory Innowacje - poziom światowy Innowacje – poziom krajowy Innowacje w skali firmy Pozostałe firmy: mało innowacyjne, faktycznie działające w sektorach o niskiej intensywności B+R, firmy nieaktywne

14 14 Problemy badawcze Przedsiębiorczość oparta na globalnych innowacjach Przedsiębi orczość oparta na wiedzy Ochrona własności Podział korzyści wynalazca - uczelnia Konflikt naukowiec czy przedsiębiorca Finansowanie – venture capital business angels Start-up samodzielnie czy w zespole Wczesna internacjonalizacja Parki inkubatory technologiczne Relacje z dotychczasowym pracodawcą Motywy pójście na swoje pracowników wiedzy Znaczenie doświadczenia branżowego i ogólnego

15 Przedsiębiorczość oparta na wiedzy

16 Koncepcja realizacyjna Projektu PMZTF

17 Organizacja fazy badań pogłębionych Etap pozyskiwania danych ze źródeł wtórnych Raporty wywiadowni handlowych (HBI, InfoCredit) Dane z rejestrów handlowych Internet, www firmy inne źródła Badania firm metodą ankietową, wywiadów pogłębionych, studiów przypadku w zależności od indywidualnego planu badań

18 Raport o firmie HBI – zakres informacji 18 nazwa firmy kod pocztowy miejscowość ulica telefon faks stanowisko gł. Managera imię i nazwisko gł. Managera strona www e-mail rok ostatniego zysku ostatni zysk (mln pln) historia zysków / strat (rok – mln pln) rok ostatniego obrotu ostatni obrót (mln pln) historia obrotów (rok – mln pln) rok ostatniego zatrudnienia ostatnie zatrudnienie historia zatrudnienia działalność branża EKD kraje importu kraje eksportu numer rejestrowy NIP forma prawna forma własności

19 Organizacja fazy badań pogłębionych c.d. Oddolna inicjatywa a koordynacja w skali ogólnopolskiej Współpraca między regionami System komunikacji między uczestnikami zespołu projektowego Warsztaty metodologiczne online Prezentacja wyników badań online Wymiana informacji o wynikach – Forum PMZTF Kontakty bezpośrednie – jak często Wykorzystanie bazy i wyników badań W pracy dydaktycznej W kontaktach z firmami, w tym z absolwentami

20 Regionalny wymiar badań PMZTF Nowe podejście do innowacyjnej przedsiębiorczości w regionie Współpraca z władzami województw i miast Wykorzystanie środków UE rozdzielanych regionalnie Współpraca z wojewódzkimi urzędami statystycznymi 20

21 Kwestie formalne związane z realizacją Projektu Idea otwartej, oddolnej inicjatywy bez zbędnej formalizacji Uregulowanie problemów jakie mogą się pojawić Koordynacja w skali regionalnej Rotacja badaczy – jedni odchodzą, inni przychodzą Rozliczenia w przypadku kosztów wspólnych Obowiązki informacyjne Inne? Sposób uregulowania podstawowych zasad

22 Finansowanie badań w ramach Projektu PMZTF Finansowanie badań w ramach Projektu PMZTF Podejście przedsiębiorcze – bootstraping Faza początkowa – we własnym zakresie, poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł i sposobów finansowania Faza badań pogłębionych Badania statutowe uczelni Stypendia doktorskie i habilitacyjne Konkurs Narodowego Centrum Nauki – XII 2012 Środki na poziomie regionalnym, w tym UE (RIS, RPO) Inne?

23 Planowane działania do końca 2012 Centralne uzupełnienie Bazy Wyjściowej Dane o obrotach, zatrudnieniu i aktywach za 2007- 2011 Elektroniczne przeszukanie stron internetowych – do wyjaśnienia Oczyszczenie i uzupełnienie danych przez członków zespołu projektowego w poszczególnych województwach Segmentacja firm – rekomendacje do bazy centralnej Rozpoczęcie fazy badań pogłębionych

24 Prace magisterskie i licencjackie Temat może dotyczyć konkretnego podregionu i lub branży W części empirycznej student: Analizuje generalne tendencje w oparciu o bazę danych Bardziej pogłębiona analiza kilku, kilkunastu mini- przypadków Bardzo dobre rezultaty przy okazji realizacji projektu badawczego Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce – kilkanaście wysokiej jakości prac magisterskich Pole do działania dla koła naukowego Zaangażowanie studentów do analizy i weryfikacji danych – zalety i wady

25 Badania PZMTF a współpraca z przedsiębiorstwami Baza kontaktów służąca do: Zapraszania przedsiębiorców do udziału w procesie dydaktycznym Prezentacja oferty dydaktycznej – studia podyplomowe Organizacji praktyk studenckich Realizacji prac magisterskich i licencjackich 25

26 Sprawy różne


Pobierz ppt "Projekt Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy (PMZTF) Warszawa 27 czerwca 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google