Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH PODSUMOWANIE 2010 Kielce,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH PODSUMOWANIE 2010 Kielce,"— Zapis prezentacji:

1 ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH PODSUMOWANIE 2010 Kielce, dn

2 Posiedzenie Grupy: Omówienie aktywności KWP w Kielcach w dziedzinie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych w województwie świętokrzyskim oraz omówienie przyczyn i przykładów mechanizmów zachowań korupcyjnych; 2.Prezentacja IZ RPO WŚ na temat problemów wynikających z umarzaniem przez Prokuraturę Rejonową spraw zgłaszanych przez IZ RPO WŚ; 3.Krótkie szkolenie z zakresu polityki kontrwywiadowczej prowadzone przez Panią Małgorzatę Gołąb z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Omówione zostały wybrane zagadnienia z działalności obcych służb specjalnych; 4. Omówienie zagadnienia związane z realizacją obywatelskiego prawa dostępu do informacji publicznej przez instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych w kontekście tajemnicy handlowej/służbowej wnioskodawców; 5.Ustalenie grupy docelowej (pracownicy ARiMR) oraz terminów szkoleń w zakresie metod i technik przeciwdziałania korupcji oraz zachowaniom korupcjogennym;

3 Szkolenia dla ARiMR Wspólna inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji, ŚUW, ARiMR; Odbiorcy: pracownicy regionalnego i powiatowych biur ARiMR; Zakres i daty szkoleń: Tematyka szkoleń dotyczyła zachowań i zjawisk korupcyjnych spotykanych przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników zaangażowanych w zadania związane z wydatkowaniem funduszy unijnych oraz o sposobach przeciwdziałania takim zachowaniom i zjawiskom czerwca 2010; lipca 2010; Szkolenia prowadził Pan Krzysztof Chlewicki z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

4 Szkolenia dla ARiMR

5 Program Herkules II - Badanie możliwości ubiegania się przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach o dofinansowanie projektu konferencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na szkodę Unii Europejskiej w ramach Programu Herkules II; - Zgodnie z wymaganiami programu beneficjent otrzymuje max. 80 procent dofinansowania, pozostałe 20% to tzw. wkład własny, który musi zostać zagwarantowany przez beneficjenta; Rezygnacja ze składania wniosku w 2010 roku. Powody: - krótki termin na składanie wniosku; - konieczność tłumaczenia obszernej dokumentacji na język polski a następnie na język angielski; - trudności w nawiązaniu w krótkim czasie zobowiązujących kontaktów ze partnerami zagranicznymi, co do ich udziału w konferencji; - Beneficjent ponosi ryzyko kursowe;

6 Plany na rok 2011 Spotkania również w instytucjach będących członkami Grupy; Organizacja ogólnopolskiego seminarium nt nieprawidłowości – w tej sprawie podejmiemy rozmowy z MF (planowany udział P. Andrzeja Parafianowicza – Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE) oraz IZ RPO WŚ. Obszar tematyczny – np. bezpieczeństwo danych beneficjentów funduszy lub współpraca z wymiarem sprawiedliwości; Środki finansowe na realizację zadania mogłyby pochodzić z budżetu Pomocy Technicznej. Organizacja krótkich warsztatów dla pracowników innych instytucji zajmujących się oceną i rozliczaniem projektów przy współpracy KWP (m.in. definicje korupcji, jej formy i przejawy, psychologiczne aspekty zachowań korupcyjnych, kary wynikające z kodeksu karnego);


Pobierz ppt "ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH PODSUMOWANIE 2010 Kielce,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google