Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia się uczniów w liceum Z doświadczeń szkół ALA - Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Mariusz Budzyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia się uczniów w liceum Z doświadczeń szkół ALA - Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Mariusz Budzyński."— Zapis prezentacji:

1 Organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia się uczniów w liceum Z doświadczeń szkół ALA - Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Mariusz Budzyński

2 Edukacja nie może być ciągle sprawowaniem władzy i manipulacją. Człowiek nie jest bowiem dla edukacji, lecz edukacja dla człowieka. P. Freire

3 TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJALA METODA PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ w LICEUM

4 starogreckie słowo schole odpoczynek duchowy, polegający na przebywaniu wśród ludzi, którzy wzajemnie są sobie życzliwi, na wspólnym poszukiwaniu prawdy, dzieleniu się nią oraz radowaniu się z jej znalezienia prof. Jacek Salij OP materiały po konferencyjne Rzecznika Praw Obywatelskich Strategia wychowania do odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo Warszawa wrzesień 2004

5 Czy życie aby na pewno ma sens?

6 ALA - założenia podstawowe: Szkoła dostosowuje się do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Szkoła jest wspólnotą uczącą się. Szkoła w pełni realizuje podstawę programową. - zarówno w sferze dydaktyki jak i wychowania, w szczególności w zakresie przyjmowania przez ucznia: - odpowiedzialności za swoją naukę, - uczenia się przez całe życie, - życia w postawie dialogu.

7 dwa filary spójnej konstrukcji edukacyjnej: dydaktyka, której naczelną zasadą jest - odejście od nauczycielskiego nauczania do wspierania przez nauczyciela w różnorodny sposób uczniowskiego zadania uczenia się, relacje wychowawcze - wynikające z codziennego życia w szkole opartego na zasadach dialogu personalnego,

8 wychowanie: to całokształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej zwłaszcza przez interakcję urzeczywistniać i rozwijać swoje człowieczeństwo. Ważne jest również, aby dostrzegać równowartość i równoprawność obu podmiotów i działania w tym zakresie traktować jako współpracę. Wynika to z potrzeby głębokiego, prawdziwego personalnego kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego wychowawca musi otworzyć się na wartości wychowanka, by dzięki niemu bogacić się duchowo, rozwijać swoje człowieczeństwo przez dialog. (J.Tarnowski)

9 nauczanie: zadanie pedagogiczne polegające na doborze odpowiednich sposobów i wywołaniu procesów –pomagających istocie ludzkiej […] urzeczywistniać zdolności, rozwijać umiejętności oraz nabywać wiedzę. warunkiem niezbędnym jest współdziałanie

10 Dialog wychowawczy Dialog wychowawczy to proces powolny, nie znoszący narzucania oficjalnego programu, pozwalający natomiast na zrozumienie odrębności partnerów i nawiązanie emocjonalnego kontaktu, pobudzający do refleksji nad własnym postępowaniem, sensem istnienia. To wzajemna wymiana wartości. Warunkiem prowadzenia dialogu jest otwartość, szczerość, zaangażowanie i autentyczność.

11 Dialog wychowawczy, a może tutorial tak naprawdę trudno to rozdzielić…

12 szkoła ALA, a szkoła tradycyjna nie ma dzwonka nie ma systemu klasowo lekcyjnego obustronna zgoda na nawiązania relacji uczeń – tutor-opiekun wybór nauczyciela prowadzącego przedmiot sprawdzanie wiedzy i umiejętności jest zadaniem ucznia wspólne ustalanie oceny zindywidualizowany plan nauki zindywidualizowany tok nauki zindywidualizowany program nauki planowanie poziomu nauki z każdego przedmiotu obowiązkowy tutorial akademicki lub artystyczny nie stosowanie powtarzania klasy przy braku promocji odejście od rywalizacji na rzecz współpracy oparte na dialogu – przyjacielskie i bezpośrednie relacje w całym środowisku szkolnym

13 ważne zmiany – nie tylko pojęć nauczanie na > zadanie uczenia się ocenianie na > samoocenę z pomocą nauczyciela ocena zachowania na > samoocenę odpowiedzialności obecność na > realizację zadań rywalizacja na > współpracę hierarchiczność > partnerstwo autorytet z nadania na > autorytet osobowości

14 Nasza ewaluacja Corocznie absolwenci ALA, kiedy odchodzą ze szkoły, proszeni są o wypełnienie ankiety.

15 wyrażone w % suma 2 i 3 zdecydo- -wanie tak raczej takraczej nietrudno powiedzieć wiary w siebie umiejętności zgodnej współpracy otwartości i życzliwości dla innych umiejętności pokonywania trudności umiejętności wyrażania własnego zdania umiejętności wyboru swojej drogi życiowej umiejętności realizacji przyjętych zadań umiejętności samodzielnego twórczego myślenia realizacja podstawy programowej w obszarze wychowania - sondaż Absolwenci ALA w szkole nabrałem / nabrałam:

16 9szacunku dla pracy innych poszanowania innych postaw i poglądów umiejętności planowania zajęć odpowiedzialności za swoje decyzje systematyczności wrażliwości i odpowiedzialności za innych umiejętności podejmowania decyzji samodzielności umiejętności samodzielnego uczenia się realizacja podstawy programowej w obszarze wychowania - sondaż Absolwenci ALA w szkole nabrałem / nabrałam:

17 wyrażone w % suma 2 i 3 Bardzo często częstoczasamirzadko Bardzo rzadko wcale zastraszony dowartościowany mądry zlekceważony radosny zaciekawiony doceniony gorszy zdolny skrzywdzony szanowany znudzony lubiany szczęśliwy Absolwenci ALA 2009 w szkole ALA czułem / czułam się:

18 o pomocni (a nawet bardzo) – 12 o mili - 8 o ok.- 6 o większość ok. - 4 o wyrozumiali - 4 o sympatyczni - 4 o otwarci - 3 o są różni – 3 o można z nimi o wszystkim pogadać – 3 o pogodni, uśmiechnięci i radośni – 3 o tacy jacy powinni być - 3 o przyjaźni - 2 o bardzo fajni - 2 o bardzo dobrze uczą – 2 o wiele ciepła i wsparcia – 2 o są najlepsi - 2 o mili i wymagający o praco wici o leniwi o zawsze znajdą czas o nie koszą i nie udają młodzieżowych o inteligentni o ludzie o potrafiący zainteresować o cierpliwi o bezpośredni o niestawiający barier o z każdym można się dogadać o nie odrzucili mnie o spokojni o wyluzowani o pokojowo nastawieni o wspaniali o super o są tacy co się uwezmą i nie odpuszczą o w większości są wspaniali, ale są też pomyłki Nauczyciele w ALA:

19 o odpowiedzialności – 13 o samodzielności - 10 o systematyczności - 6 o planowania zajęć - 5 o kreatywności, twórczego myślenia – 3 o wiary we własne możliwości - 3 o fotografii - 3 o brać sprawy w swoje ręce – 3 o samodyscypliny – 3 o dbać o siebie – 3 o dopełniania obowiązków – 2 o nawiązywać relacje – 2 o gospodarowania czasem – 2 o nowego spojrzenia na sztukę o szczerości o tolerancji o samo motywacji o podejmowania decyzji o materiału do matury o operatywności o obrony własnego zdania o stawiania sobie celów o ponoszenia konsekwencji o sprytu o indywidualnej pracy o lepszego sposobu życia w s społeczeństwie w ALA nauczyłem / łam się:

20 Czy chcesz coś dodać od siebie: Każdemu polecam tę szkołę. Okropnie jest się rozstawać z tą szkołą po tylu latach... Podążanie dalej ścieżką artystyczną, którą pomogła mi ALA odnaleźć... Cieszę się, że natrafiłem na tę szkołę w swym życiu, jest idealnym dla mnie rozwiązaniem i będzie mi jej szczerze brakowało. Czas spędzony w ALA oceniam, jako bardzo cenny, ze szczególnie dobrym wpływem na psychikę uczniów. Na koniec napiszę tylko to, że taka szkoła to coś wspaniałego i dziękuję, że mogłem tu chodzić. W zasadzie to jedynie chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do ukończenia przeze mnie szkoły średniej. Również dla tych, którzy zmotywowali mnie do działania i nie przestali we mnie wierzyć. Powinno powstać więcej takich szkół.

21 Czy chcesz coś dodać od siebie cd:... mnogość przedmiotów artystycznych uświadomiła mi, co chce robić w życiu i w jakim kierunku sie kształcić. Dziękuję wszystkim, że wytrzymali aż 5 lat użerania się ze mną :) Fajna szkoła, ale trzeba znaleźć w sobie dużo samodyscypliny oraz ciężko pracować, wtedy rzeczywiście można wykorzystać możliwości oferowane przez szkołę. Dzięki ALI w końcu naprawdę zainteresowałam sie sztuką. Jeśli kiedyś będę miała dzieci, to poślę je do tej szkoły. ALA nie powinna sie bardzo zmieniać. Może system edukacji w Polsce będzie kiedyś choć w połowie taki jak w ALA. Szkoła [ALA] uświadomiła mi co chcę robić w życiu. Jestem zadowolona, cieszę się, że chodziłam do takiej szkoły – 5 osób

22 Być może najważniejsza jest pasja odkrywania i naprawiania świata …

23 ALA to źródło tutoringu szkolnego Tutoring szkolny jest realizowany obecnie w 48 szkołach publicznych - gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce To jest ok 4000 uczniów z którymi pracuje blisko 400 tutorów Wrocław, Gniezno, Częstochowa, Warszawa, Tczew, Malbork, Siechnice, Zalesie Górne, Płock, Ciechanów.

24 Zaprezentowana metoda realizowana jest od blisko18 lat w liceach ALA we Wrocławiu oraz od 10 lat w liceum w Częstochowie. Wyniki naszej pracy są systematycznie badane, badaniom ankietowym podlegają zawsze absolwenci zaraz po ukończeniu szkoły oraz z co 6 lat dla spojrzenia dystansu. Metoda ta daje niezwykłe efekty, pozwala uczyć się z wielkim powodzeniem zarówno szczególnie uzdolnionym jak i uczniom o ograniczonych możliwościach. Dzięki naszej pracy wiele osób nie rokujących ukończenia szkoły z przeróżnych powodów – często ogólnie nazywanych niedostosowaniem społecznym lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz pogrążonych w depresji mogło sprawić sobie i bliskim, a również nam wielką radość – kończąc szkołę, zdając maturę i podejmując z powodzeniem dalsze trudy życia.

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia się uczniów w liceum Z doświadczeń szkół ALA - Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Mariusz Budzyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google