Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Document number 1 Rozwój polskich spółek chemicznych - w ujęciu strategii korporacyjnej Zakładów Chemicznych Police S.A. Prezentacja na konferencję Zmieniamy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Document number 1 Rozwój polskich spółek chemicznych - w ujęciu strategii korporacyjnej Zakładów Chemicznych Police S.A. Prezentacja na konferencję Zmieniamy."— Zapis prezentacji:

1 Document number 1 Rozwój polskich spółek chemicznych - w ujęciu strategii korporacyjnej Zakładów Chemicznych Police S.A. Prezentacja na konferencję Zmieniamy Polski Przemysł Nafta/Chemia Warszawa, 28. listopada 2005

2 Document number 2 Spis treści A.Strategia korporacyjna Spółki 1.Nawozy mineralne 2.Biel tytanowa 3.Amoniak 4.Mocznik 5.Kwas fosforowy B. Program inwestycyjny oraz dalsze działania wspierające wzrost wartości firmy Poniższy dokument został opracowany do wyłącznego użytku naszego klienta. Bez dodatkowych szczegółowych analiz i prezentacji nie jest on kompletny. Nie można przekazywać go osobom trzecim bez pisemnej zgody Roland Berger Strategy Consultants.

3 Document number 3 A. Strategia korporacyjna Spółki

4 Document number 4 Celem strategii korporacyjnej jest wskazanie kierunków rozwoju firmy w celu intensyfikacji wzrostu wartości W ramach przygotowań do debiutu na warszawskiej GPW oraz w obliczu zmian w otoczeniu biznesowym Z.Ch. Police S.A. wraz z Grupą Kapitałową zdecydowały o opracowaniu i wdrożeniu nowej strategii działania oraz przeprowadzeniu zasadniczych zmian w Grupie Nowa strategia ma na celu wykorzystanie szans związanych z emisją publiczną oraz fakt, iż debiut giełdowy pozwoli na zdynamizowanie procesu zmian w Z.Ch. Police S.A., szczególnie poprzez przyspieszenie realizacji planów inwestycyjnych Celem nadrzędnym prezentowanej strategii jest silne zorientowanie przedsiębiorstwa na tworzenie wartości dla akcjonariuszy Strategia korporacyjna opiera się na trzech kluczowych filarach portfela produktów: nawozach mineralnych, bieli tytanowej oraz pozostałych chemikaliach Źródło: ZCh Police, Roland Berger

5 Document number 5 A.1 Nawozy mineralne

6 Document number 6 Z.Ch. Police są dominującym graczem na polskim rynku nawozów wieloskładnikowych Źródło: ZCh Police, IFA, Roland Berger Komentarz Rynek nawozów azotowych jest zdominowany przez ZA Puławy oraz import z krajów byłej WNP Z.Ch. Police są nieobecne na relatywnie małym rynku prostych nawozów P i K W segmencie nawozów wielo- składnikowych Z.Ch. Police są zdecydowanym liderem Struktura sprzedaży nawozów w Polsce w 2004 [tys. t N+P 2 O 5 +K 2 O] Udział Z.Ch Police w sprzedaży w Polsce 10% 0% 94% 8% 63% 26% P NK N K NP 835 35 212 110 0 74 379 PK NPK 81 0 0 103 0 6 240 1645 Razem 430 Łączna sprzedaż w PolsceSprzedaż Z.Ch. Police

7 Document number 7 Struktura zużycia nawozów w Polsce będzie coraz bardziej dostosowywać się do standardów zachodnioeuropejskich… Struktura zużycia nawozów 1992 i 2004 [%] Źródło: IFA, EFMA, Roland Berger PolskaEuropa Zachodnia Założenia dla przyszłego portfela produktów W ciągu ostatnich lat struktura zużycia nawozów w Europie Zachodniej nie uległa prawie żadnym zmianom Polskie rolnictwo zbliży się do modelu zachodnioeuropejskiego : –wzrost średniej powierzchni gospodarstw (konsolidacja) –większa produktywność oraz intensyfikacja –rosnące zużycie nawozów –rosnące subwencje Ostatnio można zaobserwować upodobnienie się polskiej struktury zużycia nawozów do zachodnio- europejskiej: wzrost udziału NPK Uwzględniając rodzaje nawozów, przyszłe polskie zużycie będzie podobne do zużycia w Zachodniej Europie N NPKNP KPKP Oczekiwane dalsze dostosowanie

8 Document number 8 NiskaWysoka 75% -75% Możliwość odróżnienia się Wzrost rynku Jednocześnie nawozy wieloskładnikowe są bardziej atrakcyjne niż jednoskładnikowe Źródło: ZCh Police, Roland Berger Komentarz Nawozy NPK oferują większą możliwość odróżnienia się na tle konkurencji z uwagi na ich dużą różnorodność składników oraz wysoką jakość Zużycie nawozów dwuskładnikowych będzie rosło Nawozy jednoskładnikowe będą traciły udziały rynkowe Macierz odróżnienia się 1) /wzrostu - schemat Udział rynkowy w 2010 K N NPK NP PK NK P 1) Odróżnienia się od konkurencji

9 Document number 9 …dlatego przy ogólnym wzroście sprzedaży, konieczne jest zwiększenie udziału nawozów NPK w portfelu produktów Z.Ch. Police Źródło: Z.Ch. Police, IFA, EFMA, Roland Berger I – nawozy jednoskładnikoweII – nawozy dwuskładnikowe (+ dodatki) III – nawozy trójskładnikowe (+ dodatki) 1)Uwzględniając przystosowanie linii produkcyjnej NP do produkcji NPK Struktura sprzedaży nawozów Z.Ch. Police w Polsce w 2004 [%] Potencjał sprzedaży nawozów Z.Ch. Police w Polsce w 2010 [%] 1) Łączna sprzedaż: 430 tys. t N+P 2 O 5 +K 2 O Łączna sprzedaż: 532 tys. t N+P 2 O 5 +K 2 O 29% 24% 56% NPK PK NP N 1% I II III 71% 14% 13% 1% NPK PK NP N I II III Komentarz Zgodnie z trendami rynkowymi potencjalna struktura sprzedaży nawozów przez ZCh Police, powinna ewoluować w kierunku zwiększenia udziału nawozów NPK w ogólnej sprzedaży

10 Document number 10 W konsekwencji dobrych perspektyw rynku moce przerobowe ZCh Police w zakresie nawozów NPK zwiększą się Sprzedaż ilościowa nawozów w kraju i na eksport [tys. t] Sprzedaż krajowa Źródło: ZCh Police, Roland Berger Sprzedaż eksportowa Przyjęto średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie ok. 90% Wykorzystanie jednej ze zmodernizo- wanych linii produkcyjnych nawozów NP do produkcji NPK prowadzi do zwiększenia produkcji w 2007 1 424 +166 1 440 1 590

11 Document number 11 A.2Biel tytanowa

12 Document number 12 W najbliższych latach popyt na biel tytanową w Europie będzie rosnąć szybciej niż podaż – niwelowanie nadpodaży Źródło: Global Industry Analysis INC, TZMI, analiza Roland Berger Biel tytanowa – popyt i podaż w Europie 1) w latach [tys. ton, %] 1 520 1 480 1 500 1 562 1 670 1 680 1 690 1 700 1 730 1 202 1 214 1 232 1 254 1 282 1 313 1 330 1 392 1 438 1 490 1 545 PodażPopyt CAGR +2,4% CAGR +1,6% 1) UE25 2) UE25 +Ukraina + Rosja CAGR +0,6% CAGR +3,1% Komentarz Wzrost rynku bieli tytanowej jest ściśle skorelowany ze wzrostem PKB Przewidywany jest szybszy wzrost popytu na biel niż jej podaży, co spowoduje, iż zmniejszać się będzie nadmiar mocy produkcyjnych Około roku 2010 dysproporcja pomiędzy zainstalowanymi mocami produkcyjnymi a popytem nie powinna przekraczać 10%

13 Document number 13 Głównym motorem wzrostu będą tworzywa sztuczne oraz farby i lakiery… Biel tytanowa – popyt w Europie, 2004-2010 według zastosowań [tys. ton] Źródło: Global Industry Analysis Komentarz Jjako że głównym odbiorcą bieli tytanowej (ok. 60% w skali europejskiej) jest przemysł farb i lakierów ściśle uzależniony od rozwoju branży budowlanej Kolejnymi odbiorcami są przemysł tworzyw sztucznych (nowe zastosowania dla bieli tytanowej, np. tzw. master batch) oraz przemysł papierowy (nowe zastosowania, np. laminaty do płyt MDF) Biel tytanową stosuje się również w produkcji farb drukarskich, włókiennictwie (gatunki anatazowe), przemyśle kosmetycznym czy farmaceutycznym 1 282 1 313 1 330 1 392 1 438 1 490 1 545 Pozostałe Papier Tworzywa sztuczne Farby i lakiery Wzrost pozostałe [%] Wzrost papier [%] Wzrost tworzywa [%] Wzrost farby i lakiery [%] CAGR 2,4%CAGR 2,5%CAGR 3,4% CAGR 3,3%

14 Document number 14 …dlatego w strukturze sprzedaży ZCh Police istnieje potencjał wzrostu dla bieli dla zastosowań w farbach i lakierach, jak i w tworzywach szt. 1) Dystrybutorzy krajowi (odbiorca końcowy nie znany), barwienie skóry, pozostałe (branża nie znana) Źródło: Z. Ch. Police (Dział Sprzedaży), analiza Roland Berger Z.Ch. Police – struktura sprzedaży krajowej- 2004 i potencjały – 2010 [tony, %] Z.Ch. Police – struktura sprzedaży eksportowej- 2004 i potencjały – 2010 [tony, %] 2) W związku z tym, iż sprzedaż eksportowa opiera się na sprzedaży pośredniej przez dystrybutorów, informacje na temat branży ostatecznego odbiorcy opierają się na ocenie Działu Sprzedaży 20042010 Farby i lakiery 53,0 60,0 30,022,0 11,5 15,0 3,0 0,0 1,1 4,4 Papier specjalistyczny Tworzywa sztuczne Pozostałe 1) Kleje i tynki 100% = 20 031 ton100% = 29 900 ton 20042010 Farby i lakiery 2) 91,0 70,0 7,8 17,0 3,0 0,0 Tworzywa sztuczne Kleje i tynki Papier specjalistyczny Tusze 100% = 20 407 ton100% = 35 100 ton 10,0 0,6 0

15 Document number 15 Uruchomienie dodatkowych mocy produkcyjnych rzędu 25 tys. ton będzie możliwe od 2008 roku Źródło: ZCh Police, analiza Roland Berger Sprzedaż eksportowa Sprzedaż krajowa Biel tytanowa – plan sprzedaży ilościowo 2005-2014 kraj a eksport [tys. t] 40 438 59 085 62 628 65 000 +ok. 25 000

16 Document number 16 Wybudowanie nowej instalacji TiO 2 w technologii chlorowej zapewniłoby ZCh Police znaczną przewagę konkurencyjną Technologia chlorowa – zalety i wady Źródło: Zespół projektowy Nowocześniejsza, bardziej zaawansowana technologia Biel z procesu chlorowego osiąga o 15% - 20% wyższe ceny niż biel z procesu siarczanowego przy niższych kosztach produkcji –niższa pracochłonność, kapitałochłonność, energochłonność –produkcja w systemie ciągłym Gatunki chlorowe dominują na rynkach high-tech dzięki wyższej jakości i wysokiej powtarzalności (np. farby samolotowe i okrętowe, coil coating) Zalety Produkcja wyłącznie na bazie droższego od szlaki ilmenitu (surowce o wysokiej zawartości tytanu) Produkcja tylko gatunków rutylowych Konieczność stosowania bardziej wyrafinowanych zabezpieczeń w procesie produkcji ze względu na zastosowanie chloru Mniejsze możliwości w zakresie nano-technologii Wady

17 Document number 17 Rozwiązanie jednak mało realne – brak dostępu do technologii i przypuszczalnie bardzo wysokie koszty zakupu realizacji inwestycji Technologia chlorowa – dostępność technologii i nakłady inwestycyjne Źródło: Roland Berger, ZCh Police Dostępność technologii Wyłączne prawa do technologii w posiadaniu koncernów globalnych, które rozwinęły technologię we własnym zakresie Większość mocy w technologii chlorowej została wybudowana w Ameryce Koncerny otwarcie informują o polityce nieudostępniania technologii stronom trzecim ZCh Police próbowały wynegocjować dostęp do technologii w ramach off-setu F16 – brak zainteresowania ze strony potencjalnych licencjodawców Nakłady inwestycyjne Opłacalność inwestycji w budowę nowej instalacji chlorowej – break even point dopiero od poziomu 100 tys. ton/rok Ważny czynnik – zintegrowana produkcja chloru Wątpliwa możliwość ulokowania dodatkowych 100 tys. ton na rynku europejskim – ewentualnie eksport na rynki wschodnie, gdzie jednak cena (nie jakość) jest kluczowym czynnikiem sukcesu Podany przez DuPont do oficjalnej wiadomości koszt budowy nowej instalacji chlorowej w Chinach planowany na 200 – 300 mln EUR Szacowany koszt budowy instalacji chlorowej wynosi ok. 1,3 – 1,4 x koszty budowy instalacji siarczanowej Uwaga: w razie sprzedaży licencji licencjodawca będzie chciał zrekompensować sobie koszt utraconych możliwości

18 Document number 18 A.3Amoniak

19 Document number 19 Różnice w podaży i popycie w Europie Zachodniej i w byłej WNP zmniejszą się, prowadząc do obniżenia wielkości importu/eksportu Podaż/popyt dla amoniaku w 2009 [mln t N] -1,8-0,2+2,2 Bilans podaży/ popytu 2004 11,7 9,8 4,3 4,4 11,5 15,7 Zużycie 2009Zużycie 2004 11,6 4,6 13,5 CAGR -0,2% CAGR +1,3% CAGR +3,3% 20092004200920042009 Produkcja 2009 Źródło: Nexant Chem Systems ECN, Roland Berger Europa ZachodniaCEEWNP

20 Document number 20 Wysoka zmienność cen gazu oraz ich znaczący wpływ na koszty produkcji decydują o rentowności produkcji amoniaku… Źródło: Fertecon, NYMEX and PotashCorp, Fertecom * Szacunkowa przeciętna cena płacona przez producentów amoniaku Produkcja amoniaku 0 100 200 300 400 -100 -200 III/00IV/00I/01II/01III/01IV/01I/02II/02III/02IV/02I/03II/03III/03IV/03I/04II/04III/04IV/04I/05 Ceny amoniaku w Tampa [c&f] Koszty produkcji Marża 10 8 6 4 2 0 Rosja US Gulf $US/MMBtu $US/tonę metryczną Gaz ziemny* III/00IV/00I/01II/01III/01IV/01I/02II/02III/02IV/02I/03II/03III/03IV/03I/04II/04III/04IV/04I/05 -300 Koszty produkcji 77% 13% 1% Gaz ziemny Energia Inne Koszty stałe 91% Koszty zmienne 9%

21 Document number 21 …dlatego ZCh Police traktują amoniak, jako produkt cykliczny, którego rozmiary produkcji zależeć będą od relacji cena rynkowa/ cena gazu Amoniak 2000-2004 Rozpiętość pomiędzy kosztami produkcji a cenami rynkowymi Źródło: Z.Ch Police, Roland Berger Sprzedaż amoniaku na eksport [t] Ceny amoniaku w eksporcie [PLN/t] 1) Koszty stałe 2004 + koszty gazu bez VAT [PLN/t] 2) Ceny amoniaku Europe CFR NWE [PLN/t] 20002001200220032004 +6,5%+0,5%-40,1%6,5%16,8% Marża 1)Obliczone na podstawie przeciętnych miesięcznych kursów NBP 2) Dla lat 2000-2004 przyjęto koszty stałe na poziomie z roku 2004 Cena [PLN/t] Ilość [t]

22 Document number 22 A.4Mocznik

23 Document number 23 W porównaniu z rynkiem globalnym sprzedaż mocznika przez ZCh Police cechuje większa dywersyfikacja Źródło: ZCh Police, USGS, IFP, Innovation Group, ECN, Roland Berger 87 13 Segment nawozowy Komentarz Sprzedaż mocznika przez ZCh Police cechuje dużo większa koncentracja na segmentach pozanawozowych w globalnych trendów Większy udział sprzedaży do zastosowań pozanawozowych zapewnia zmniejszenie sezonowości sprzedaży mocznika ZCh Police Przemysł drzewny, kleje oraz dystrybutorzy są głównymi klientami w segmencie pozanawozowym Segment pozanawozowy Globalna struktura sprzedaży mocznika 2004 [%] Struktura sprzedaży mocznika dla ZCh Police 2004 [%] 6040 Segment nawozowy Segment pozanawozowy Prognoza CAGR 3% Prognoza CAGR 2%

24 Document number 24 A.5Kwas fosforowy

25 Document number 25 Wszystkie główne kraje wydobywające fosforyty są zintegrowane wprzód po produkcję kwasu fosforowego Źródło: USGS 2005, IFA, Roland Berger Wydobycie fosforytów w 2004: 139,0 [mln t P 2 O 5 ] Komentarz Wszystkie kraje z produkcją fosforytów są zintegrowane w przód po produkcję kwasu fosforowego Główni producenci fosforytów – USA i Chiny – zużywają większość swej produkcji kwasu fosforowego na własne potrzeby Maroko jest największym eksporterem netto kwasu fosforowego Zapotrzebowanie ZCh Police na kwas fosforowy stanowi zaledwie ułamek narodowej produkcji kwasu fosforowego krajów będących obecnymi dostawcami fosforytów dla ZCh Police USA Inni Chiny Maroko Rosja Tunezja Jordania Brazylia Izrael RPA Syria 37 25 23 11 8 7 6 3 3 2 14 Źródło fosforytów dla ZCh Police Eksport kwasu fosforowego w 2004: 4,6 [mln t P 2 O 5 ] Maroko Pozostali Senegal RPA Tunezja Jordania Belgia USA Izrael Chiny 1,8 0,5 0,3 0,1 Udział w eksp. globalnym 38% 10% 4% 3% 0,5 0,2 0,1 0,5 10% 7% 4% 3% 11%

26 Document number 26 Ze strategicznego punktu widzenia zewnętrzne kupowanie części kwasu fosforowego jest uzasadnione Źródło: ZCh Police, Roland Berger Nie oczekuje się niedoboru kwasu fosforowego na światowych rynkach Wyższa zawartość P 2 O 5 w kwasie fosforowym niż w surowcu fosforonośnym niesie w sobie potencjał oszczędnościowy z powodu mniejszych przestrzeni ładunkowych wymaganych do transportu Względnie wysokie koszty produkcji kwasu fosforowego (i siarkowego) dowodzą ekonomicznej słuszności kupowania z zewnątrz Niemniej jednak pewien poziom produkcji kwasu fosforowego (ok. 50%) powinien być utrzymany –Mniejsze narażenie na ryzyko walutowe –Większa elastyczność względem niedoborów przestrzeni ładunkowych na statkach –Umiarkowana zależność od producentów kwasu fosforowego

27 Document number 27 B. Program inwestycyjny oraz dalsze działania wspierające wzrost wartości firmy

28 Document number 28 Bardzo istotnym elementem strategii jest realizacja programu inwe- stycyjnego obejmującego nakłady w wysokości ok. 550 mln PLN Program inwestycyjny ZCh Police S.A. na lata 2006-2008 Źródło: Pekao/Access Zadania inwestycyjne Powiększenie zdolności produkcyjnych bieli tytanowej Modernizacja linii produkcji DAP Dywersyfikacja zaopatrzenia w kwas fosforowy Inwestycje w Zakładzie Azotowym Rozwój energetyki w latach 2006-2008 Razem Rezerwa Wartość Programu Inwestycji Rozwojowych Wielkość nakładów [mln PLN] 264 40 70 36 82 492 49 541

29 Document number 29 ZCh Police zaakceptowały do realizacji opisana powyżej strategię rozwoju. Strategia jest w zgodzie z Equity Story prezentowanym inwestorom przy okazji wejścia na GPW, a jej realizacja przyczyni się do wzrostu przychodów i rentowności firmy Strategia zdefiniowała niezbędne działania po stronie optymalizacji przychodów i kierunków inwestycji rozwojowych Obecnie firma kończy opracowywanie programu doskonałości operacyjnej, który ma zidentyfikować szereg potencjałów oszczędnościowych w zakresie operacyjnej działalności firmy. Program doskonałości operacyjnej dotyczy: –przyszłego modelu zarządzania wszystkimi biznesami ZCh Police –realizacji oszczędności we wszystkich istotnych pozycjach kosztowych –koncepcji zarządzania Infraparkiem i Portem Morskim Źródło: Z.Ch. Police, Roland Berger Po zaakceptowaniu do realizacji nowej strategii, ZCh Police rozpoczęły prace nad programem doskonałości operacyjnej

30 Document number 30 Dziękujemy za uwagę Mirosław BachórskiArtur Pielech Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Z.Ch. POLICE SA Roland Berger Strategy Consultants


Pobierz ppt "Document number 1 Rozwój polskich spółek chemicznych - w ujęciu strategii korporacyjnej Zakładów Chemicznych Police S.A. Prezentacja na konferencję Zmieniamy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google